>>

НАКАЗ від 13.07.2021 № 388 "Про затвердження Правил організації та здійснення пропускного режиму на територію Державної податкової служби України". Мінфін України. 2021

Документ актуальний на 04.11.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.07.2021  № 388

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 вересня 2021 р.

за № 1224/36846

Про затвердження Правил організації та здійснення пропускного режиму на територію Державної податкової служби України

Відповідно до вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227, та з метою належного виконання комплексу режимних заходів з гарантування безпеки і підтримки необхідного режиму функціонування на об’єктах Державної податкової служби України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила організації та здійснення пропускного режиму на територію Державної податкової служби України, що додаються.

2. Мобілізаційному відділу в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

В.о.

Голови Державної податкової

служби України

Перший заступник Міністра цифрової

трансформації України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Є. Олейніков

О. Вискуб

Л. Денісова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

13 липня 2021 року № 388

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 вересня 2021 р.

за № 1224/36846

ПРАВИЛА

організації та здійснення пропускного режиму на територію Державної податкової служби України

I. Загальні положення

1. Ці Правила розроблено з метою визначення порядку доступу до службових і режимних приміщень та адміністративних будівель апарату ДПС.

2. Територія ДПС - це службові і режимні приміщення, зони, об’єкти, що розташовані за адресами: м. Київ, Львівська площа, 6, Львівська площа, 8 та провулок Киянівський, 2а.

3. Ці Правила встановлюють загальний порядок пропускного режиму на територію ДПС працівників ДПС, осіб, які прибули у відрядження, посадових і службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (далі - посадові і службові особи), громадян України, іноземців та осіб без громадянства (далі - відвідувачі).

4. Основним завданням пропускного режиму є встановлення такого порядку, який виключає будь-яку можливість безконтрольного входу/виходу до/з території ДПС сторонніх осіб та несанкціонованого винесення/внесення та вивезення/ввезення матеріальних цінностей.

5. Терміни, що використовуються у цих Правилах, мають такі значення:

бюро перепусток - приміщення для обліку, зберігання, оформлення і видачі працівникам ДПС, особам, які прибули у відрядження, а також відвідувачам усіх видів перепусток;

відповідальний працівник підрозділу охорони - працівник, визначений головним за координацію дій серед працівників підрозділу охорони;

камери зберігання речей - приміщення для зберігання особистих речей, валіз, господарських сумок, пакунків тощо працівників ДПС, осіб, які прибули у відрядження, посадових і службових осіб, а також відвідувачів на період перебування на території ДПС;

контрольно-пропускний пункт - зона допуску на територію ДПС автотранспорту (далі - КПП);

магнітна перепустка - безконтактна пластикова магнітна картка, яка несе в собі персоніфіковану інформацію про особу, на ім’я якої її було створено для проходу через систему контролю і керування доступом;

одноразова магнітна перепустка - безконтактна пластикова магнітна картка, яка видається посадовим і службовим особам та відвідувачам на підставі письмових заявок, що завчасно подаються до бюро перепусток для разового проходу на територію ДПС через систему контролю і керування доступом;

постійна магнітна перепустка - безконтактна пластикова магнітна картка, що є службовим посвідченням працівників ДПС, форму якого визначено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1137 «Про затвердження зразка та технічного опису бланка службового посвідчення з безконтактним електронним носієм», несе в собі персоніфіковану інформацію про особу, на ім’я якої її було створено для проходу через систему контролю і керування доступом для входу/виходу до/з території ДПС;

пропускний пункт - зона допуску на територію ДПС працівників ДПС, осіб, які прибули у відрядження, посадових і службових осіб та відвідувачів;

режимне приміщення - приміщення зі спеціальним режимом доступу та перебування;

система відеоспостереження - система отримання відео в режимі реального часу з місць контрольованого доступу, а також з місць події в разі несанкціонованого проникнення;

система контролю і керування доступом - комплекс технічних та програмних засобів безпеки, що здійснюють регулювання входу/виходу та переміщень осіб чи транспортних засобів на територію ДПС, яка знаходиться під охороною, для адміністративного моніторингу та попереджень несанкціонованого проникнення;

спеціальна тимчасова перепустка для іноземців - безконтактна пластикова магнітна картка, яка видається для членів іноземних делегацій, представників іноземних засобів масової інформації, іноземних громадян для проходу на територію ДПС через систему контролю і керування доступом;

технічні засоби системи контролю доступу - система попередження проникнення сторонніх осіб на територію ДПС;

тимчасова магнітна перепустка - безконтактна пластикова магнітна картка, яка видається на термін виконання робіт для працівників сторонніх організацій, розташованих на території ДПС.

6. Пропускний режим на територію ДПС запроваджується з метою:

здійснення пропуску працівників ДПС, осіб, які прибули у відрядження, посадових і службових осіб та відвідувачів;

здійснення пропуску працівників інших установ та організацій, які розташовані на території ДПС та/або здійснюють надання послуг з обслуговування;

запобігання проникненню сторонніх осіб на територію ДПС;

запобігання проникненню в режимні приміщення сторонніх осіб;

запобігання несанкціонованому доступу сторонніх осіб до матеріальних носіїв секретної інформації та приміщень, де проводяться секретні роботи;

запобігання несанкціонованому заїзду (виїзду) транспортних засобів;

запобігання відвідуванню без службової потреби режимних приміщень працівниками ДПС та особами, які прибули у відрядження;

запобігання викраденню матеріальних носіїв секретної інформації;

запобігання несанкціонованому винесенню (вивезенню) за межі території ДПС, а також внесенню (ввезенню) до них матеріальних носіїв секретної інформації;

запобігання викраденню технічних засобів, обладнання, службових документів та матеріальних цінностей;

запобігання внесенню (ввезенню) на територію ДПС кіно-, відео-, фото-, звукозаписуючої, звукопідсилювальної апаратури та інших технічних засобів без відповідного дозволу.

7. Підрозділ контролю пропускного режиму (далі - підрозділ контролю), що входить до складу підрозділу охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації ДПС (далі - РСО ДПС) забезпечує належний технічний стан та здійснює організацію обслуговування систем відеоспостереження, периметральної сигналізації, систем контролю доступу та обладнання контрольно-пропускних пунктів.

8. Підрозділ охорони забезпечує здійснення фізичної охорони об’єктів і майна ДПС.

9. Координацію та контроль за діяльністю підрозділу охорони, а також дотримання вимог пропускного режиму покладено на підрозділ контролю. Підрозділ охорони звітує керівнику РСО ДПС, у разі його відсутності - керівнику підрозділу контролю або особам, які виконують їхні обов’язки. Перевірку та контроль за несенням служби підрозділу охорони має право здійснювати керівник підрозділу контролю, керівник РСО ДПС або особи, які виконують їхні обов’язки.

10. РСО ДПС здійснює визначення рівнів доступу до об’єктів на території ДПС у системі контролю і керування доступом.

11. Організацію пропускного режиму на територію ДПС здійснює підрозділ охорони згідно з Табелем постів охорони території Державної податкової служби України (додаток 1).

12. У разі настання надзвичайних ситуацій чи введення надзвичайного стану допуск до об’єктів обмежується та вживається комплекс заходів відповідно до компетенції, який здійснюється працівниками підрозділу охорони, підрозділу контролю.

У разі настання надзвичайних ситуацій відповідальний працівник підрозділу охорони негайно повідомляє наявними засобами зв’язку керівника підрозділу контролю, який повинен сповістити керівника РСО ДПС або особу, яка виконує його обов’язки. Керівник РСО ДПС про виникнення надзвичайних ситуацій повідомляє керівництво ДПС.

Вхід/вихід та заїзд/виїзд до/з території ДПС призупиняються, одноразові та тимчасові перепустки не замовляються і не видаються, прибуття працівників ДПС на територію ДПС фіксується працівниками підрозділу охорони в журналі відвідування.

Оперативне управління працівниками підрозділу охорони у разі виникнення надзвичайних ситуацій на території ДПС покладається на керівника підрозділу контролю.

Голова ДПС, його заступники (особи, які виконують їх обов’язки) за потреби визначають додаткові заходи щодо врегулювання пропускного режиму в разі настання надзвичайних ситуацій чи введення надзвичайного стану.

13. Пропускний пункт забезпечується засобами зв’язку, зразками магнітних перепусток, витягами з цих Правил та в разі потреби іншими документами.

КПП забезпечується засобами зв’язку, зразками магнітних перепусток, списками автотранспорту, витягами з цих Правил та в разі потреби іншими документами.

II. Порядок пропускного режиму на територію ДПС

1. Пропускний режим передбачає функціонування КПП, пропускних пунктів, бюро перепусток, камери зберігання речей, системи відеоспостереження, технічних засобів системи контролю доступу.

2. Вхід на територію ДПС у робочі дні з 07:30 до 21:00 дозволяється працівникам апарату ДПС, особам, які прибули у відрядження, а також працівникам інших установ та організацій, розташованих на території ДПС.

Вхід на територію ДПС після 21:00, як виняток, дозволяється працівникам апарату ДПС, особам, які прибули у відрядження для виконання термінових завдань, пов’язаних зі службовою діяльністю, з відома керівників самостійних структурних підрозділів ДПС, які інформують керівника РСО ДПС, працівників інших установ та організацій, які розташовані на території ДПС та/або здійснюють надання послуг з обслуговування, з відома керівника підрозділу, відповідального за матеріально-технічне забезпечення, та погодженням з керівником РСО ДПС.

Вхід на територію ДПС здійснюється виключно через обладнані пропускні пункти за допомогою магнітних перепусток.

Вхід до режимних приміщень, що знаходяться в будівлях на території ДПС, дозволяється працівникам ДПС згідно із затвердженими Головою ДПС переліками осіб, які мають доступ до режим-них приміщень (зон, територій).

Вхід відвідувачів, посадових і службових осіб на територію ДПС у робочі дні дозволяється у години відповідно до встановленого режиму роботи для державних службовців ДПС, який визначається правилами внутрішнього службового розпорядку ДПС, за одноразовими магнітними перепустками.

Години встановленого режиму роботи може бути змінено відповідно до нормативно-правових актів, які визначають обмеження на період здійснення протиепідемічних та інших заходів.

Після закінчення робочого часу вхід відвідувачів, посадових і службових осіб здійснюється з дозволу Голови ДПС, його заступників або осіб, які виконують їхні обов’язки, у супроводі представника структурного підрозділу ДПС, до компетенції якого належить питання, з яким прибули відвідувачі, посадові і службові особи або в супроводі працівника підрозділу охорони (за потреби).

Вхід відвідувачів до Громадської приймальні ДПС дозволяється виключно через пропускний пункт з понеділка по п’ятницю згідно з графіками особистого прийому громадян керівництвом ДПС та посадовими особами структурних підрозділів ДПС, затвердженими відповідним розпорядчим документом ДПС, у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу, або відображень в електронній формі інформації, що міститься у документах, які можуть пред’являтися (надаватися) особою з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (без додаткового пред’явлення таких документів), з відміткою працівником підрозділу охорони в постовому журналі.

3. Пропуск на територію ДПС здійснюється:

1) працівників апарату ДПС - за постійними магнітними перепустками;

2) працівників інших установ та організацій, які розташовані на території ДПС та/або здійснюють надання послуг з обслуговування,- за тимчасовими магнітними перепустками за списком, направленим листом відповідної організації (установи), погодженим з ДПС;

3) працівників територіальних органів ДПС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, які прибули у відрядження до ДПС,- у разі пред’явлення ними службового посвідчення та витягу з наказу про відрядження за одноразовою магнітною перепусткою. У разі перебування в довгостроковому відрядженні - за тимчасовою магнітною перепусткою, яка видається на строк службового відрядження;

4) працівників територіальних органів ДПС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, у яких відсутній витяг з наказу про відрядження,- за одноразовою магнітною перепусткою;

5) посадових і службових осіб - за одноразовою магнітною перепусткою у супроводі працівника структурного підрозділу ДПС, до якого вони прибули або який організовує відповідний захід;

6) інших відвідувачів - за одноразовою магнітною перепусткою;

7) осіб, запрошених для участі у семінарах, нарадах, Колегії ДПС, за списком у довільній формі з обов’язковим зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності) та посади (у разі наявності), завізованим керівником РСО ДПС, у супроводі представника структурного підрозділу ДПС, який проводить захід;

8) членів іноземних делегацій (іноземців) - за спеціальною тимчасовою перепусткою для іноземців.

Форму одноразових, тимчасових магнітних перепусток та спеціальних тимчасових перепусток іноземцям для проходу на територію ДПС визначено у додатку 2 до цих Правил.

4. Керівник структурного підрозділу ДПС, до якого прибув відвідувач або який є ініціатором зустрічі, а також відповідальні працівники приймалень Голови ДПС, заступників Голови ДПС (осіб, які виконують їх обов’язки) забезпечують супровід відвідувача за межі території ДПС.

5. Одноразові, тимчасові магнітні перепустки та спеціальні тимчасові перепустки для іноземців видає бюро перепусток.

Для відвідувачів, посадових і службових осіб перепустки видаються на підставі заявок на видачу одноразових магнітних перепусток для входу на територію ДПС відповідно до додатка 3 до цих Правил, для членів іноземних делегацій (іноземців) - на підставі заявок на видачу спеціальних тимчасових перепусток для іноземців відповідно до додатка 4 до цих Правил.

6. Замовляти одноразові магнітні перепустки відвідувачам, посадовим і службовим особам на територію ДПС мають право:

Голова ДПС, заступники Голови ДПС (особи, які виконують їх обов’язки);

керівники самостійних структурних підрозділів ДПС, їх заступники (особи, які виконують їх обов’язки);

керівник підрозділу контролю.

7. Питання про надання дозволу на проведення кіно-, відео-, фотозйомок у приміщеннях, де відбувається нарада (захід), вирішується Головою ДПС або іншим головуючим за погодженням з Головою ДПС.

8. У разі неможливості входу/виходу осіб на територію/з території ДПС з технічних причин (у зв’язку з відмовою роботи системи контролю і керування доступом) пропуск здійснюється за службовим посвідченням, а також можуть видаватися разові паперові перепустки (додаток 5) на підставі заявок на видачу одноразових магнітних перепусток із записом у журналі видачі перепусток, який знаходиться у бюро перепусток.

Зразки перепусток підрозділ контролю надає до підрозділу охорони.

9. Безперешкодний доступ на територію ДПС мають:

Президент України;

Голова Верховної Ради України;

Прем’єр-міністр України;

Голова Конституційного Суду України;

Голова Верховного Суду;

Генеральний прокурор;

Перший заступник Голови Верховної Ради України;

Перший віце-прем’єр-міністр України;

віце-прем’єр-міністри України, міністри;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини,

а також особи, які здійснюють їх охорону відповідно до статті 6 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб».

10. Право безперешкодного входу за службовими посвідченнями на територію ДПС мають:

народні депутати України діючого скликання (відповідно до частини третьої статті 17 Закону України «Про статус народного депутата України») у разі пред’явлення посвідчення народного депутата України;

Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради України під час виконання обов’язків Голови Верховної Ради України в разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обо-в’язків відповідно до частин другої, третьої статті 80 глави 15 розділу III Закону України «Про Регламент Верховної Ради України»;

перший заступник Міністра фінансів України, заступники Міністра фінансів України, державний секретар Міністерства фінансів України;

керівники територіальних органів ДПС, їх заступники та особи, які виконують їхні обов’язки;

особи, які входять до складу контрольної групи Рахункової палати за наявності доручення, підписаного відповідним членом Рахункової палати, на здійснення заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) (відповідно до пункту 1 частини першої статті 32 Закону України «Про Рахункову палату»);

працівники Національного антикорупційного бюро України для виконання покладених на них обов’язків (відповідно до пункту 9 частини першої статті 17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»);

працівники Головного управління та підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв’язок) та Державного підприємства спеціального зв’язку, які прибувають на територію ДПС під час виконання службових обов’язків, відповідно до затверджених РСО ДПС списків;

інші особи, які мають таке право відповідно до чинного законодавства.

Право доступу на територію та у приміщення ДПС мають помічники-консультанти народного депутата України, дотримуючись встановленого порядку.

11. Особи, які втратили одноразову або тимчасову магнітну перепустку, про факт втрати негайно мають повідомити підрозділ контролю.

12. У разі втрати працівниками апарату ДПС постійної магнітної перепустки керівник такого самостійного структурного підрозділу ДПС має направити службовий лист до підрозділу контролю про видачу тимчасової магнітної перепустки та блокування втраченої постійної магнітної перепустки.

13. У разі використання магнітної перепустки, що не відповідає встановленим зразкам, вийшла з ладу або із закінченим терміном дії, черговий підрозділу охорони має право вимагати пред’явлення такої магнітної перепустки. При цьому черговий підрозділу охорони негайно повідомляє засобами телефонного зв’язку керівника підрозділу контролю для вирішення питання вилучення такої магнітної перепустки.

14. Заборонено передавати перепустки будь-якій іншій особі.

15. Допуск на територію ДПС робітників сторонніх організацій для виконання будівельних, ремонтних та інших господарських робіт здійснюється на підставі заявок на видачу одноразових магнітних перепусток, до яких додається інформація про те, в яких кімнатах виконуватиметься ремонт, які інструменти, прилади та будівельні матеріали вноситимуться (ввозитимуться), підписаних керівником підрозділу, відповідального за матеріально-технічне забезпечення, з визначенням відповідальної особи від ДПС за їх супровід та перебування на території ДПС.

16. Допуск членів іноземних делегацій, представників іноземних засобів масової інформації, іноземців на територію ДПС здійснюється у супроводі працівників підрозділу ДПС, відповідального за організацію прийому іноземців і роботу з ними, або визначених розпорядчим документом ДПС для виконання таких функцій посадових осіб.

Замовляти спеціальні тимчасові перепустки для іноземців мають право керівники самостійних структурних підрозділів ДПС, їх заступники (особи, які виконують їх обов’язки) відповідно до програм прийому іноземців, затверджених Головою ДПС або уповноваженою особою, визначеною розпорядчим документом ДПС.

Використання представниками іноземних делегацій, іноземних засобів масової інформації, іноземцями кіно-, фото-, аудіо-, відеоапаратури та інших технічних засобів спеціального призначення на зустрічах погоджується з РСО ДПС.

17. Допуск на територію ДПС представників засобів масової інформації для проведення зйомок, збирання матеріалів щодо діяльності ДПС здійснюється відповідно до списку, затвердженого Головою ДПС, його заступниками або особами, які виконують їхні обов’язки.

18. Допуск на територію ДПС працівників швидкої медичної допомоги, аварійних служб, підрозділів аварійно-рятувальної служби цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється безперешкодно за службовими посвідченнями у супроводі працівників підрозділу охорони, які повинні за допомогою засобів зв’язку негайно повідомити керівника підрозділу контролю та керівника структурного підрозділу, відповідального за матеріально-технічне забезпечення.

Допуск на територію ДПС працівників інших організацій у разі аварійної ситуації, пов’язаної з роботою інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, здійснюється на підставі заявок на видачу одноразових магнітних перепусток у супроводі працівників підрозділу електронних сервісів ДПС.

19. Категорично забороняється вхід на територію ДПС осіб зі зброєю, спеціальними засобами захисту і активної оборони, легкозаймистими, вибуховими, наркотичними, хімічними, отруйними речовинами та радіоактивними матеріалами. Відвідувачам, посадовим і службовим особам, особам, які прибули у відрядження до ДПС, вхід на територію та вихід з неї з валізами та об’ємними господарськими сумками заборонено. Об’ємні особисті речі, які перевищують розміри 100 г 50 г 30 см або мають вагу понад 20 кг, предмети, довші за 150 см, діаметром понад 30 см здаються до камери зберігання речей.

20. З табельною вогнепальною зброєю, боєприпасами та спеціальними засобами захисту та активної оборони на територію ДПС допускаються:

військовослужбовці та працівники Управління державної охорони України, які виконують функції щодо охорони посадових осіб відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» на території ДПС;

працівники правоохоронних органів, які прибувають на територію ДПС для виконання безпосередніх функцій (реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події тощо);

працівники підрозділу інкасації коштів, які прибувають на територію ДПС для підкріплення-поповнення запасів готівки у банкоматах, згідно з укладеними договорами (угодами), за списками, що затверджуються керівником РСО ДПС або особою, яка виконує його обов’язки;

військовослужбовці, державні службовці та працівники Головного управління та підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку і Державного підприємства спеціального зв’язку, які прибувають на територію ДПС під час виконання службових обов’язків, за списками, що затверджуються керівником РСО ДПС або особою, яка виконує його обов’язки.

21. Допуск відвідувачів, посадових і службових осіб на територію ДПС здійснюється:

до структурних підрозділів ДПС - у супроводі працівника структурного підрозділу ДПС, до якого вони прибули;

до Голови ДПС, заступників Голови ДПС або осіб, які виконують їхні обов’язки - у супроводі працівника підрозділу охорони (за потреби).

22. Особи, крім вказаних у підпунктах 3.1, 3.3, 3.4 пункту 3 та пунктах 9, 10, 17 цього розділу, на пропускних пунктах за потреби проходять перевірку з використанням рамок-металошукачів та сканерів для перевірки валіз тощо; кіно-, відео-, фото-, звукозаписувальну та звукопідсилювальну апаратуру, громіздкі речі здають до камери зберігання речей, верхній одяг - до гардеробу.

23. У вихідні та святкові дні вхід на територію ДПС дозволяється:

керівництву ДПС та структурних підрозділів ДПС;

працівникам ДПС - відповідно до розпорядчого документа ДПС про залучення до роботи працівників у вихідні, святкові та неробочі дні. У разі потреби виконання працівниками ДПС термінових, невідкладних завдань, керівник самостійного структурного підрозділу ДПС інформує керівника РСО ДПС з метою забезпечення пропуску на територію ДПС таких працівників.

24. Працівники інших організацій, які розташовані на території ДПС та/або здійснюють надання послуг з обслуговування, у вихідні та святкові дні допускаються за списками, надісланими листом відповідної організації до ДПС. Списки після надходження до ДПС погоджуються з РСО ДПС та передаються до підрозділу охорони.

III. Порядок пропуску автомобільного транспорту на територію ДПС

1. Цілодобово в’їзд/виїзд на територію (з території) ДПС через усі КПП дозволяється транспортним засобам, що обслуговують:

Голову ДПС та його заступників (осіб, які виконують їхні обов’язки);

посадових осіб, зазначених у пункті 9 розділу ІІ цих Правил.

2. Пропуск на територію ДПС службового автотранспорту, який забезпечує діяльність ДПС, здійснюється згідно зі списками, погодженими з керівником РСО ДПС або особою, яка виконує його обов’язки.

3. Пропуск на територію ДПС автотранспорту інших організацій здійснюється на підставі транспортних заявок за формою, визначеною додатком 6 до цих Правил.

Пропуск на територію ДПС автомобілів інших організацій для забезпечення виконання укладених з ДПС договорів (поставка товарів, комп’ютерної та оргтехніки, витратних матеріалів, гарантійне обслуговування тощо) здійснюється на підставі транспортних заявок за формою, визначеною додатком 6 до цих Правил, у супроводі працівників структурних підрозділів, відповідальних за організацію виконання договорів.

4. Пропуск автотранспорту інших організацій на територію ДПС за відсутності транспортної заявки або того, який не включений до списків, може здійснюватися з дозволу керівника РСО ДПС чи особи, яка виконує його обов’язки.

5. Пропуск особистого автотранспорту працівників ДПС здійснюється за затвердженим відповідно до цих Правил списком.

6. Усі транспортні засоби, які заїжджають на територію ДПС, за винятком визначених у пункті 1 цього розділу, за потреби можуть оглядати працівники підрозділу охорони на наявність зброї, вибухових, легкозаймистих, отруйних чи інших небезпечних речовин і заборонених предметів.

7. Водій та пасажири, які знаходяться в службовому автотранспорті, що забезпечує діяльність ДПС, автотранспорті інших організацій, допускаються на територію ДПС у разі пред’явлення службових посвідчень або документів, що посвідчують особу, відповідно до транспортної заявки або затверджених керівником РСО ДПС (особою, яка виконує його обов’язки) списків.

8. В’їзд/виїзд та розміщення транспортних засобів на території ДПС контролюються працівниками підрозділу охорони.

9. Вивезення/ввезення, винесення/внесення з/до території ДПС обладнання, інших матеріальних цінностей, комп’ютерної та оргтехніки здійснюється за погодженням з керівником РСО ДПС через КПП та пункти пропуску.

10. Через КПП на територію ДПС з вулиці Велика Житомирська може здійснюватися проїзд автомобілів, що обслуговують:

керівників самостійних структурних підрозділів ДПС (з дозволу Голови ДПС);

керівників (заступників керівників) Офісу Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, керівництво Верховної Ради України, центральних органів виконавчої влади та народних депутатів України.

Крім того, може здійснюватися проїзд автомобілів відвідувачів, посадових і службових осіб за зверненням відповідальних працівників приймалень Голови ДПС та заступників Голови ДПС.

11. Через КПП з провулка Киянівський та з Вознесенського узвозу на територію ДПС може здійснюватися проїзд автомобілів, що обслуговують:

керівників самостійних структурних підрозділів ДПС;

керівників (заступників керівників) Офісу Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, керівництво Верховної Ради України, центральних органів виконавчої влади та народних депутатів України;

Також може здійснюватися проїзд:

автомобілів за зверненням відповідальних працівників приймалень Голови ДПС, його заступників;

особистого транспорту працівників ДПС;

автомобілів інших організацій;

автомобілів, що обслуговують діяльність ДПС;

автомобілів інших організацій для забезпечення виконання укладених з ДПС договорів (поставка товарів, комп’ютерної та оргтехніки, витратних матеріалів, гарантійне обслуговування тощо).

12. Відповідальним за транспортне забезпечення підрозділом складаються:

список особистих транспортних засобів працівників ДПС, яким дозволено в’їзд/виїзд на/з територію(ї) ДПС,- відповідно до інформації, наданої самостійними структурними підрозділами ДПС, який погоджується з керівником РСО ДПС та затверджується заступником Голови ДПС відповідно до розподілу обов’язків;

списки транспортних засобів, що обслуговують Голову ДПС та його заступників, а також службового автотранспорту, що забезпечує діяльність ДПС, які погоджуються керівником РСО ДПС.

Списки відповідальним за транспортне забезпечення підрозділом оновлюються щокварталу та передаються до підрозділу контролю РСО ДПС та підрозділу охорони.

13. Категорично забороняється в’їзд/виїзд на/з територію(ї) ДПС особистого транспортного засобу працівника ДПС, якому дозволено в’їзд/виїзд на/з територію(ї) ДПС, якщо в ньому знаходяться сторонні особи.

14. Вхід/вихід будь-яким особам через КПП, якими переміщуються виключно транспортні засоби, забороняється (за винятком випадків евакуації, блокування входу на територію ДПС).

IV. Права та обов’язки працівників підрозділу охорони

1. Для належного виконання завдань працівникам підрозділу охорони надається право:

вимагати від осіб, що перебувають на території в ДПС, дотримання встановлених вимог щодо пропускного режиму;

вимагати у відвідувачів, посадових і службових осіб повернення на пост охорони використаних одноразових перепусток.

У разі якщо відносини підрозділу охорони під час організації та здійснення ним охоронної діяльності підпадають під сферу дії законодавства про охоронну діяльність, такий підрозділ має право застосовувати відповідно до вимог законодавства заходи впливу.

2. Працівники підрозділу охорони зобов’язані:

забезпечувати виконання цих Правил;

повертати до підрозділу контролю одноразові магнітні перепустки;

вилучати магнітні перепустки, що не відповідають встановленим зразкам, вийшли з ладу, із закінченим терміном дії або в разі виявлення невідповідності фотографії, та негайно повідомити керівника підрозділу контролю;

повідомляти відповідні правоохоронні органи про вчинення протиправних дій щодо власності, фізичних осіб та інших незаконних дій (за потреби).

У разі спроби проникнення сторонніх осіб на територію ДПС доповідати:

у робочий час - відповідальній особі підрозділу охорони;

у неробочий час - керівнику підрозділу контролю.

Начальник

Мобілізаційного відділу

В. Бевзюк

Додаток 1

до Правил організації та здійснення

пропускного режиму на територію

Державної податкової служби України

(пункт 11 розділу I)

ТАБЕЛЬ

постів охорони території Державної податкової служби України

№ з/п

Кількість постів

1

Пропускний пункт № 1 - вхід до адмінбудинку на Львівській площі, 6

2

Пропускний пункт № 2 - центральний вхід

3

Пропускний пункт № 3 - центральний вхід (вхід до Громадської приймальні)

4

Пропускний пункт № 4 - вхід до адмінбудинку у провулку Киянівський, 2а

5

Пост № 5 - КПП (з пропуску автотранспорту з вул. Велика Житомирська)

6

Пост № 6 - КПП (з пропуску автотранспорту з провулка Киянівський)

7

Пост № 7 - КПП (з пропуску автотранспорту з Вознесенського узвозу)

Додаток 2

до Правил організації та здійснення

пропускного режиму на територію

Державної податкової служби України

(підпункт 8 пункту 3 розділу II)

ФОРМИ

одноразових, тимчасових магнітних перепусток та спеціальних тимчасових перепусток іноземцям для проходу на територію ДПС

1. Тимчасова магнітна перепустка

2. Одноразова магнітна перепустка

3. Спеціальна тимчасова перепустка для іноземців


Додаток 3

до Правил організації та здійснення

пропускного режиму на територію

Державної податкової служби України

(пункт 5 розділу II)

Зразок

Дозволяю

Керівник РСО ДПС

___________  ___________________

     (підпис)          (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

«___» _______________ 20___ р.

ЗАЯВКА

на видачу одноразових магнітних перепусток для входу на територію ДПС за адресами: м. Київ, Львівська площа, 6, Львівська площа, 8 та провулок Киянівський, 2а

на «___» _______________ 20___ р.

Прізвище, ім’я, по батькові

(за наявності)

Кого відвідує,

№ кімнати

З якого і по який час

Особа,

яка супроводжує

Відмітка

про видачу перепустки

Керівник самостійного

структурного підрозділу ДПС

або його заступник

(особи, які виконують

їх обов’язки)

_________________

(підпис)

____________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 4

до Правил організації та здійснення

пропускного режиму на територію

Державної податкової служби України

(пункт 5 розділу II)

Зразок

Дозволяю

Керівник РСО ДПС

___________  ___________________

     (підпис)          (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

«___» _______________ 20___ р.

ЗАЯВКА

на видачу спеціальних тимчасових перепусток для іноземців (для членів іноземних делегацій, представників іноземних засобів масової інформації, іноземних делегацій) для входу на територію ДПС за адресами: м. Київ, Львівська площа, 6, Львівська площа, 8 та провулок Киянівський, 2а,

на «___» ________________ 20___ р.

Прізвище, ім’я, громадянство

Кого відвідує, № кімнати

Час відвідання

Особа, яка супроводжує

Відмітка про видачу перепустки

Керівник самостійного

структурного підрозділу ДПС

або його заступник

(особи, які виконують

їх обов’язки)

_________________

(підпис)

____________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 5

до Правил організації та здійснення

пропускного режиму на територію

Державної податкової служби України

(пункт 8 розділу II)

ФОРМА

разової паперової перепустки для входу на територію ДПС


Додаток 6

до Правил організації та здійснення

пропускного режиму на територію

Державної податкової служби України

(пункт 3 розділу III)

Зразок

Дозволяю

Керівник РСО ДПС

___________  ___________________

     (підпис)          (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

«___» _______________ 20___ р.

ТРАНСПОРТНА ЗАЯВКА

для в’їзду/виїзду на територію ДПС за адресами: м. Київ, Львівська площа, 6, Львівська площа, 8

на «___» _______________ 20___ р.

Номер та марка авто

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) відвідувача

Кого відвідує

З якого і по який час

Відмітка про видачу перепустки

Керівник самостійного

структурного підрозділу ДПС

або його заступник

(особи, які виконують

їх обов’язки)

_________________

(підпис)

____________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)


Документи та файли

Сигнальний документ — f510441n223.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.10.2021 — 2021 р., № 76, стор. 428, стаття 4832, код акта 107279/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2021 № 9 "Про затвердження змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами". Мінфін України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 21.01.2021 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586". Мінфін України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 7. допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту. Мінфін України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 12.02.2021 № 86 "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту". Мінфін України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 08.02.2021 № 62 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів". Мінфін України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 12.01.2021 № 4 "Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку". Мінфін України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 01.03.2021 № 131 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 15.02.2021 № 101 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 вересня 2017 року № 755". Мінфін України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.01.2021 № 13 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності". Мінфін України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 16.02.2021 № 105/57 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України і Міністерства інфраструктури України від 23 квітня 2015 року № 458/148". Мінфін України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій". Мінфін України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 22.02.2021 № 113/669/5 "Про затвердження Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб". Мінфін України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 02.03.2021 № 135 "Про затвердження Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів". Мінфін України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60". Мінфін України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 12.01.2021 № 5 "Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 02.03.2021 № 139 "Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED". Мінфін України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -