>>

НАКАЗ від 13.08.2021 № 464 "Про затвердження Змін до Порядку організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів Державної податкової служби при складанні, поданні та опрацюванні запитів на отримання публічної інформації". Мінфін України. 2021

Документ актуальний на 19.10.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.08.2021  № 464

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 вересня 2021 р.

за № 1159/36781

Про затвердження Змін до Порядку організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів Державної податкової служби при складанні, поданні та опрацюванні запитів на отримання публічної інформації

З метою забезпечення ефективної організації роботи структурних підрозділів органів Державної податкової служби України під час приймання та реєстрації запитів на отримання публічної інформації, підписання листів-відповідей за результатами розгляду запитів на отримання публічної інформації, надсилання вихідних документів належним розпорядникам інформації відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів Державної податкової служби при складанні, поданні та опрацюванні запитів на отримання публічної інформації, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 липня 2020 року № 405, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 2020 року за № 717/35000, що додаються.

2. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на першого заступника Міністра Улютіна Д.В. та Голову Державної податкової служби України.

В.о. Міністра

Д.Улютін

ПОГОДЖЕНО:

В.о.

Голови

Державної податкової служби України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Є. Олейніков

Л. Денісова


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

13 серпня 2021 року № 464

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 вересня 2021 р.

за № 1159/36781

ЗМІНИ

до Порядку організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів Державної податкової служби при складанні, поданні та опрацюванні запитів на отримання публічної інформації

1. У розділі II «Складання, подання, реєстрація та опрацювання запитів на інформацію»:

1) пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Запити на інформацію, які надійшли до органу ДПС електронною поштою на визначену електронну адресу, в усній формі особисто від запитувача, факсом у робочі дні згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, приймає і розглядає Суб’єкт реєстрації та координації.

Запити на інформацію, які надійшли до органу ДПС поштою або на загальну електронну поштову скриньку органів ДПС, приймає структурний підрозділ, що забезпечує реєстрацію, облік, організацію документообігу службових документів, зберігання документаційного фонду або його частини до передавання на зберігання до архівного підрозділу (крім звернень громадян, запитів на інформацію) (далі - служба діловодства), а ті, які надійшли електронною поштою на електронну адресу, визначену для подання звернень громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян», приймає структурний підрозділ або відповідальна посадова особа органу ДПС, на яку покладено функціональні обов’язки щодо реєстрації звернень громадян (далі - Суб’єкт реєстрації звернень громадян), та у день їх надходження передає Суб’єкту реєстрації та координації.»;

2) пункт 14 доповнити абзацом такого змісту:

«Після реєстрації на документ шляхом друку наноситься його штрих-код або QR-код, присвоєний СЕД.»;

3) абзаци другий-четвертий пункту 16 викласти в такій редакції:

«документ, що надійшов електронною поштою, засобами системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі - СЕВ) без наявності підпису або факсом, засобами телефонного зв’язку,- Суб’єктом реєстрації та координації у відповідній картотеці в СЕД;

документ, що надійшов за наявності підпису поштою, електронною поштою, засобами СЕВ від юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичних осіб,- службою діловодства у відповідній картотеці в СЕД;

документ, що надійшов за наявності підпису поштою або особисто від фізичної особи,- Суб’єктом реєстрації звернень громадян у відповідній картотеці в СЕД.».

2. У розділі III «Підготовка, надання відповідей на запити на інформацію та строк розгляду запитів на інформацію»:

1) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. У разі надходження запиту на інформацію до структурного підрозділу відповідного органу ДПС, який не володіє запитуваною інформацією, передача такого запиту до структурного підрозділу, який володіє зазначеною інформацією, здійснюється в одноденний строк з дня його отримання через Суб’єкта реєстрації та координації, який вносить відповідні зміни до реєстраційно-моніторингової картки в СЕД та готує проект резолюції в порядку, визначеному пунктами 11, 18, 19 розділу II цього Порядку на підставі листа або усного повідомлення, в яких обов’язково зазначається структурний підрозділ, що володіє запитуваною інформацією, або згоди керівника структурного підрозділу органу ДПС, який приймає до опрацювання запит на інформацію як головний виконавець.»;

2) пункт 10 доповнити абзацом такого змісту:

«У разі якщо порушене у запиті на інформацію питання стосується посадової особи, визначеної головним виконавцем запиту на інформацію, такі листи-відповіді за результатами розгляду запиту підписуються керівництвом органу ДПС відповідно до розподілу обов’язків.».

3. У розділі IV «Порядок опрацювання та надсилання вихідних документів»:

1) в абзаці першому пункту 1:

слова «, крім суб’єктів владних повноважень,» виключити;

після слова «інформації» доповнити словами: «, а також належним розпорядникам інформації відповідно до статті 22 Закону засобами СЕВ та/або поштового зв’язку»;

2) у пункті 2 після слів «засобами електронної пошти» доповнити словами «, а також за допомогою СЕВ»;

3) в абзаці другому пункту 7 слово «лівому» замінити словом «правому».

4. У назві розділу IV «Забезпечення доступу до публічної інформації» цифру «IV» замінити цифрою «V».

У зв’язку з цим розділи V, VI вважати розділами VI, VII відповідно.

5. У тексті Порядку слова «запитувачам інформації» виключити.

Директор

Департаменту забезпечення

координаційно-моніторингової

роботи

Ю. Конюшенко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.09.2021 — 2021 р., № 72, стор. 207, стаття 4576, код акта 107042/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2021 № 9 "Про затвердження змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами". Мінфін України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 21.01.2021 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586". Мінфін України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 7. допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту. Мінфін України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 12.02.2021 № 86 "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту". Мінфін України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 08.02.2021 № 62 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів". Мінфін України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 12.01.2021 № 4 "Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку". Мінфін України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 01.03.2021 № 131 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 15.02.2021 № 101 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 вересня 2017 року № 755". Мінфін України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.01.2021 № 13 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності". Мінфін України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 16.02.2021 № 105/57 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України і Міністерства інфраструктури України від 23 квітня 2015 року № 458/148". Мінфін України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій". Мінфін України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 22.02.2021 № 113/669/5 "Про затвердження Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб". Мінфін України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 02.03.2021 № 135 "Про затвердження Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів". Мінфін України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60". Мінфін України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 12.01.2021 № 5 "Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 02.03.2021 № 139 "Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED". Мінфін України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -