<<
>>

НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій". Мінфін України. 2021

Документ актуальний на 06.04.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.01.2021  № 8

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 березня 2021 р.

за № 297/35919

Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій

Відповідно до частини дванадцятої статті 23 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 28 грудня 2015 року № 1200 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 січня 2016 року за № 123/28253.

3. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України спільно з Департаментом фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д. В. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В. П.

Міністр

С.

Марченко

ПОГОДЖЕНО:

В. о. Голови Державної служби

фінансового моніторингу України

Міністр розвитку економіки, торгівлі

та сільського господарства України

В. о. Директора Державного бюро розслідувань

Голова Державної податкової служби України

Голова Державної  фіскальної служби  України

Т. в. о. Міністра  внутрішніх справ України

Заступник Міністра цифрової

трансформації України

Директор Національного

антикорупційного бюро України

Голова Національного банку України

Голова Національної комісії з цінних

паперів та фондового ринку

Генеральний прокурор

В. о. Голови Державної регуляторної служби  України

Перший заступник Голови  Служби безпеки України

Т. в. о. Голови Державної  служби спеціального

зв'язку та захисту інформації України

Заступник директора-розпорядника

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

І. Гаєвський

І. Петрашко

О. Сухачов

О. Любченко

В. Мельник

С. Яровий

О. Борняков

А. С. Ситник

К. Шевченко

Т. Хромаєв

І.  Венедіктова

В. Загородній

В. Малюк

Д. Маковський

Н. Рудуха

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

14 січня 2021 року № 8

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 березня 2021 р.

за № 297/35919

ПОРЯДОК

прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини дванадцятої статті 23 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон), з метою реалізації частин другої, третьої та дев'ятої статті 23 та частини третьої статті 31 Закону.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) внутрішньобанківський рахунок - рахунок аналітичного обліку, на якому обліковуються грошові кошти або майно, що належать клієнту банку, щодо якого здійснюється процедура ліквідації;

2) моніторинг фінансових операцій - сукупність заходів, які здійснюються суб'єктом первинного фінансового моніторингу (далі - суб'єкт) або уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - уповноважена особа Фонду) та спрямовані на подання інформації про фінансову операцію відповідної особи до Держфінмоніторингу у вигляді повідомлень про фінансові операції;

3) негайно - найкоротший строк протягом робочого дня, в який мають здійснюватися (відбуватися) відповідні дії, з моменту настання підстав для їх здійснення;

4) суб'єкт - визначений Законом суб'єкт первинного фінансового моніторингу, в тому числі передбачені Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" перехідний банк та приймаючий банк;

5) уповноважена особа Фонду - працівник Фонду, уповноважений виконавчою дирекцією Фонду на виконання обов'язків, передбачених Законом.

Термін кримінальне правопорушення, вживається у значенні, наведеному у Кримінальному кодексі України.

Інші терміни, які використані у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Законі.

3. Цим Порядком визначено процедуру прийняття відповідних рішень та надання відповідних доручень Держфінмоніторингом, а саме:

про зупинення проведення фінансових (фінансової) операцій (операції) або забезпечення проведення моніторингу фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави - відповідно до абзацу третього частини третьої статті 31 Закону;

про поновлення проведення фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави - відповідно до абзацу третього частини третьої статті 31 Закону;

про подальше зупинення фінансових операцій - відповідно до частини другої статті 23 Закону;

про зупинення видаткових фінансових операцій - відповідно до частини третьої статті 23 Закону;

про продовження зупинення відповідних фінансових операцій - відповідно до абзацу третього частини дев'ятої статті 23 Закону;

про продовження зупинення видаткових фінансових операцій - відповідно до абзацу третього частини дев'ятої статті 23 Закону;

про скасування рішення про подальше зупинення відповідних фінансових операцій - відповідно до абзацу другого частини дев'ятої статті 23 Закону;

про скасування рішення про зупинення видаткових фінансових операцій - відповідно до абзацу другого частини дев'ятої статті 23 Закону;

про скасування рішення про продовження зупинення відповідних фінансових операцій - відповідно до абзацу сьомого частини дев'ятої статті 23 Закону;

про скасування рішення про продовження зупинення видаткових фінансових операцій - відповідно до абзацу сьомого частини дев'ятої статті 23 Закону.

4. Рішення (доручення) Держфінмоніторингу, визначені пунктом 3 цього розділу, приймаються (надаються) Головою Держфінмоніторингу або особою, яка виконує його обов'язки.

Такі рішення (доручення) оформлюються в письмовій формі на офіційному бланку Держфінмоніторингу за формою, визначеною в додатку до цього Порядку.

5. Держфінмоніторинг приймає рішення або надає відповідні доручення за наявності таких підстав:

у разі отримання запиту уповноваженого органу іноземної держави - відповідно до абзацу третього частини третьої статті 31 Закону;

у разі отримання повідомлень про фінансові операції, здійснення яких зупинено на підставі частини першої статті 23 Закону, - відповідно до частини другої статті 23 Закону;

у разі виникнення підозр - відповідно до частини третьої статті 23 Закону;

у разі наявності мотивованої підозри - відповідно до абзацу третього частини дев'ятої статті 23 Закону;

у разі не підтвердження за результатами перевірки ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або вчинення іншого кримінального правопорушення - відповідно до абзацу другого частини дев'ятої статті 23 Закону;

у разі отримання від правоохоронного органу інформації, передбаченої абзацами п'ятим або шостим частини дев'ятої статті 23 Закону, - відповідно до абзацу сьомого частини дев'ятої статті 23 Закону.

6. Держфінмоніторинг приймає відповідні рішення або надає відповідні доручення стосовно таких фінансових операцій:

фінансових (фінансової) операцій (операції), щодо яких (якої) отримано запит уповноваженого органу іноземної держави, - відповідно до абзацу третього частини третьої статті 31 Закону;

підозрілих фінансових операцій, які, відповідно до частини першої статті 23 Закону, зупинені суб'єктом або уповноваженою особою Фонду, - відповідно до частини другої статті 23 Закону;

фінансових операцій, які відповідно до частини першої статті 23 Закону зупинені суб'єктом або уповноваженою особою Фонду у зв'язку з виникненням підозр, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України, - відповідно до частини другої статті 23 Закону;

видаткових фінансових операцій, щодо яких виникли підозри - відповідно до частини третьої статті 23 Закону;

відповідних фінансових операцій або видаткових фінансових операцій, щодо яких є мотивовані підозри - відповідно до частини дев'ятої статті 23 Закону.

7. Рішення (доручення) Держфінмоніторингу підлягають виконанню суб'єктом або уповноваженою особою Фонду негайно з моменту їх отримання або з дати, зазначеної в рішеннях (дорученнях).

Рішення (доручення) можуть доводитись до виконання суб'єкту або уповноваженій особі Фонду в електронній або паперовій формі.

8. Держфінмоніторинг повідомляє про прийняття рішення щодо подальшого зупинення фінансових операцій або зупинення видаткових фінансових операцій правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, у порядку, визначеному законодавством.

9. Зупинення та поновлення здійснення фінансових операцій відбувається у порядку, визначеному суб'єктами державного фінансового моніторингу, які здійснюють державне регулювання і нагляд за діяльністю суб'єктів, або Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у межах їх повноважень.

Повідомлення про прибуткові фінансові операції та/або спроби здійснення видаткових фінансових операцій подаються до Держфінмоніторингу у випадках, встановлених Законом.

10. У разі отримання суб'єктом або уповноваженою особою Фонду відповідного рішення (доручення) Держфінмоніторингу після закінчення робочого дня днем надходження (моментом отримання) є наступний робочий день такого суб'єкта або уповноваженої особи Фонду.

У такому разі суб'єкт або уповноважена особа Фонду забезпечує виконання відповідного рішення (доручення), починаючи з моменту його отримання або з дати, зазначеної в рішенні (дорученні), до дня закінчення строку зупинення фінансової операції (фінансових операцій), зазначеної в рішенні (дорученні).

II. Зупинення чи поновлення проведення або забезпечення проведення моніторингу фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідної особи за дорученням Держфінмоніторингу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави відповідно до абзацу третього частини третьої статті 31 Закону

1. У разі надходження до Держфінмоніторингу запиту уповноваженого органу іноземної держави про зупинення або забезпечення проведення моніторингу фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідної особи вказана інформація негайно обробляється та аналізується Держфінмоніторингом.

2. За результатами аналізу отриманого запиту уповноваженого органу іноземної держави Держфінмоніторинг негайно розглядає питання про зупинення або забезпечення проведення моніторингу фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідної особи.

3. Доручення Держфінмоніторингу про зупинення проведення або забезпечення проведення моніторингу фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідної особи надсилається до суб'єкта або уповноваженої особи Фонду не пізніше наступного робочого дня з дня його підписання.

Зміст доручення формулюється Держфінмоніторингом залежно від суті запиту уповноваженого органу іноземної держави.

Строк зупинення проведення або забезпечення проведення моніторингу таких фінансових (фінансової) операцій (операції) встановлюється Держфінмоніторингом відповідно до строку, визначеного у запиті уповноваженого органу іноземної держави.

4. У разі якщо на момент отримання доручення Держфінмоніторингу фінансові (фінансова) операції (операція) вже проведені, суб'єкт або уповноважена особа Фонду не пізніше наступного робочого дня зобов'язаний забезпечити моніторинг таких фінансових операцій відповідної особи.

5. У разі надходження від уповноваженого органу іноземної держави інформації (запиту) щодо поновлення проведення фінансової операції вона негайно розглядається Держфінмоніторингом.

Доручення Держфінмоніторингу про поновлення проведення фінансової операції відповідної особи надсилається до суб'єкта або уповноваженої особи Фонду не пізніше наступного робочого дня з дня його підписання.

6. Суб'єкт або уповноважена особа Фонду поновлює проведення фінансових операцій, зупинених на виконання відповідного запиту уповноваженого органу іноземної держави, відповідно до абзацу п'ятого частини десятої статті 23 Закону.

III. Подальше зупинення фінансових операцій за рішенням Держфінмоніторингу відповідно до частини другої статті 23 Закону

1. У разі надходження до Держфінмоніторингу від суб'єкта або уповноваженої особи Фонду повідомлення про зупинення фінансових операцій відповідно до частини першої статті 23 Закону вказана інформація негайно обробляється та аналізується.

2. За результатами розгляду такої інформації Держфінмоніторинг відповідно до частини другої статті 23 Закону може прийняти рішення про подальше зупинення таких фінансових операцій на строк до семи робочих днів.

Рішення про подальше зупинення таких фінансових операцій приймається Держфінмоніторингом не пізніше наступного робочого дня з дня надходження повідомлення від суб'єкта або уповноваженої особи Фонду та негайно надсилається до суб'єкта або уповноваженої особи Фонду.

Перебіг строку подальшого зупинення таких фінансових операцій починається з часу та дати отримання суб'єктом чи уповноваженою особою Фонду відповідного рішення або з дати, зазначеної в рішенні про подальше зупинення фінансових операцій.

3. У разі прийняття Держфінмоніторингом рішення про подальше зупинення фінансових операцій відповідно до частини другої статті 23 Закону Держфімоніторинг негайно після прийняття такого рішення повідомляє правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

4. У разі неприйняття рішення про подальше зупинення фінансових операцій відповідно до частини другої статті 23 Закону Держфінмоніторинг, у разі виникнення підозр, може прийняти рішення про зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до частини третьої статті 23 Закону.

5. У разі якщо за результатами перевірки ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або вчинення іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, не підтверджуються, Держфінмоніторинг негайно, але не пізніше наступного робочого дня, приймає рішення про скасування свого рішення про подальше зупинення відповідних фінансових операцій або зупинення видаткових фінансових операцій.

Про прийняте рішення Держфінмоніторинг негайно повідомляє суб'єкта або уповноважену особу Фонду, направивши йому відповідне рішення.

6. Суб'єкт або уповноважена особа Фонду поновлює проведення фінансових операцій відповідно до абзаців другого - третього частини десятої статті 23 Закону.

IV. Зупинення видаткових фінансових операцій за рішенням Держфінмоніторингу відповідно до частини третьої статті 23 Закону

1. Держфінмоніторинг у разі виникнення підозр може прийняти рішення про зупинення видаткових фінансових операцій на строк до семи робочих днів. Строк такого зупинення зазначається у рішенні Держфінмоніторингу.

Перебіг строку зупинення видаткових фінансових операцій починається з часу та дати отримання суб'єктом чи уповноваженою особою Фонду відповідного рішення або з дати, зазначеної в рішенні про зупинення видаткових фінансових операцій.

2. У разі прийняття такого рішення Держфінмоніторинг негайно надсилає його суб'єкту або уповноваженій особі Фонду та негайно повідомляє правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

3. У разі зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до частини третьої статті 23 Закону прибуткові фінансові операції не зупиняються. При цьому суб'єкт або уповноважена особа Фонду в день проведення, але не пізніше 12:00 наступного робочого дня з дня здійснення прибуткової операції, зобов'язана повідомити про здійснення прибуткових фінансових операцій та/або спробу здійснення видаткових фінансових операцій Держфінмоніторинг.

4. У разі якщо за результатами перевірки ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або вчинення іншого кримінального правопорушення не підтверджуються, Держфінмоніторинг негайно, але не пізніше наступного робочого дня, приймає рішення про скасування свого рішення про зупинення видаткових фінансових операцій.

Про прийняте рішення Держфінмоніторинг негайно повідомляє суб'єкта або уповноважену особу Фонду, направивши йому відповідне рішення.

5. Суб'єкт або уповноважена особа Фонду поновлює видаткові фінансові операції відповідно до абзацу третього частини десятої статті 23 Закону.

V. Прийняття Держфінмоніторингом рішення щодо продовження зупинення відповідних фінансових операцій або зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до абзацу третього частини дев'ятої статті 23 Закону

1. У разі прийняття Держфінмоніторингом рішення про подальше зупинення відповідних фінансових операцій або зупинення видаткових фінансових операцій Держфінмоніторинг протягом строку подальшого зупинення відповідних фінансових операцій, визначеного частиною другою статті 23 Закону, або зупинення видаткових фінансових операцій, визначеного частиною третьою статті 23 Закону, проводить аналітичну роботу, збирає необхідну додаткову інформацію, обробляє, аналізує її та перевіряє.

2. У разі підтвердження мотивованої підозри Держфінмоніторинг, протягом строку подальшого зупинення відповідних фінансових операцій, зазначеного частиною другою статті 23 Закону, або зупинення видаткових фінансових операцій, визначеного частиною третьою статті 23 Закону, готує і подає відповідний узагальнений матеріал або додатковий узагальнений матеріал правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

У такому разі строк зупинення відповідних фінансових операцій або зупинення видаткових фінансових операцій продовжується Держфінмоніторингом з наступного робочого дня після подання відповідного узагальненого матеріалу або додаткового узагальненого матеріалу за умови, що загальний строк такого зупинення не перевищуватиме 30 робочих днів.

3. Держфінмоніторинг інформує відповідного суб'єкта або уповноважену особу Фонду про прийняте рішення щодо продовження зупинення відповідних фінансових операцій або зупинення видаткових фінансових операцій та дату закінчення строку такого зупинення шляхом надіслання відповідного рішення.

4. У разі якщо за результатами перевірки ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або вчинення іншого кримінального правопорушення не підтверджуються, Держфінмоніторинг негайно, але не пізніше наступного робочого дня, приймає рішення про скасування свого рішення про подальше зупинення відповідних фінансових операцій або зупинення видаткових фінансових операцій.

Про прийняте рішення Держфінмоніторинг негайно повідомляє суб'єкта або уповноважену особу Фонду, направивши йому відповідне рішення.

5. У разі надходження від правоохоронного органу інформації, передбаченої абзацами п'ятим, шостим частини дев'ятої статті 23 Закону, вона негайно розглядається Держфінмоніторингом.

Рішення Держфінмоніторингу про поновлення проведення фінансових операцій відповідної особи, прийняте у зв'язку з надходженням інформації від правоохоронного органу, надсилається до суб'єкта або уповноваженої особи Фонду в день отримання інформації від правоохоронного органу.

6. Суб'єкт або уповноважена особа Фонду поновлює проведення фінансових операцій, зупинених на виконання рішення про продовження зупинення відповідних фінансових операцій або рішення про продовження зупинення видаткових фінансових операцій, відповідно до абзацу четвертого частини десятої статті 23 Закону.

VI. Обмін інформацією між Держфінмоніторингом та суб'єктом первинного фінансового моніторингу або уповноваженою особою Фонду

1. Адреси направлення інформації в електронній формі та структура файлів інформаційного обміну визначаються Мінфіном.

Для суб'єкта-банку структура файлів інформаційного обміну, якими здійснюється повідомлення про зупинені фінансові операції, здійснені прибуткові операції / спроби здійснення видаткових фінансових операцій та повідомлення, пов'язані з моніторингом фінансових операцій, визначається відповідним нормативно-правовим актом Національного банку.

2. Рішення (доручення) Держфінмоніторингом до суб'єкта або уповноваженої особи Фонду направляються в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційної системи.

Датою та часом отримання рішення (доручення) є дата та час надходження рішення (доручення) на адресу суб'єкта або уповноваженої особи Фонду.

При цьому для суб'єкта-банку датою та часом отримання рішення (доручення), надісланого Держфінмоніторингом за допомогою АРМ-Інформаційний, є дата та час доставки такого рішення (доручення) Автоматизованою транспортною системою Національного банку до вхідної черги цього банку.

У разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості направлення Держфінмоніторингом до суб'єкта або уповноваженої особи Фонду відповідного рішення (доручення) в електронній формі, рішення (доручення) направляються Держфінмоніторингом до суб'єкта або уповноваженої особи Фонду рекомендованим листом з повідомленням про вручення або за допомогою кур'єрського чи фельд'єгерського зв'язку.

Датою та часом отримання відповідного рішення (доручення) є дата та час, які зазначені на повідомленні про вручення, чи відмітка суб'єкта або уповноваженої особи Фонду про дату та час отримання рішення (доручення) Держфінмоніторингу, або дата та час, які зазначені кур'єром на обох примірниках рішення (доручення), або фельд'єгерем в реєстрі.

3. Повідомлення суб'єктом або уповноваженою особою Фонду до Держфінмоніторингу направляються в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційної системи.

Датою та часом отримання повідомлень є дата та час надходження повідомлень на адресу Держфінмоніторингу.

При цьому датою та часом отримання Держфінмоніторингом повідомлень, надісланих суб'єктом-банком за допомогою АРМ-Інформаційний, є дата та час доставки такого повідомлення Автоматизованою транспортною системою Національного банку до вхідної черги Держфінмоніторингу.

У разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості подачі до Держфінмоніторингу повідомлень в електронній формі, суб'єкт або уповноважена особа Фонду подає повідомлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення або за допомогою кур'єрського чи фельд'єгерського зв'язку.

Датою та часом отримання повідомлення вважається дата та час, які зазначені на повідомленні про вручення, чи відмітка Держфінмоніторингу про дату та час отримання повідомлення, або дата та час, які зазначені кур'єром на обох примірниках повідомлення, або фельд'єгерем в реєстрі.

4. Суб'єкт або уповноважена особа Фонду зобов'язані після надходження відповідного рішення (доручення) Держфінмоніторингу невідкладно, але не пізніше 11:00 наступного робочого дня з дня його отримання, повідомити Держфінмоніторинг про факт отримання рішення (доручення) та забезпечення його виконання.

У повідомленні про факт отримання рішення (доручення) та забезпечення його виконання зазначається така інформація:

дата та номер рішення (доручення);

час та дата отримання рішення (доручення);

забезпечення виконання рішення (доручення) в частині зупинення чи поновлення або забезпечення моніторингу фінансових операцій.

5. Суб'єкт або уповноважена особа Фонду в день зупинення фінансової операції, здійсненого відповідно до частини першої статті 23 Закону, повідомляють Держфінмоніторингу в установленому законодавством порядку про таку фінансову операцію, її учасників.

Зазначене повідомлення має містити інформацію про залишок коштів на рахунку клієнта, відкритому суб'єктом, який зупинив здійснення фінансової операції, або внутрішньобанківському рахунку в межах сум, які належать відповідному клієнту банка, та у разі зарахування коштів на транзитний рахунок суб'єкта - про залишок коштів на такому рахунку в межах зарахованих сум.

Крім того, суб'єкт або уповноважена особа Фонду в разі надходження рішення про зупинення видаткових фінансових операцій зобов'язані в день отримання, але не пізніше 11:00 наступного робочого дня після отримання відповідного рішення повідомити Держфінмоніторинг про залишок коштів на рахунку клієнта, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, або внутрішньобанківському рахунку в межах сум, які належать відповідному клієнту банка, та у разі зупинення фінансових операцій на транзитних рахунках суб'єкта про залишок коштів на таких рахунках у межах зарахованих сум.

У разі подання повідомлення про здійснення прибуткових фінансових операцій по рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, суб'єкт або уповноважена особа Фонду зобов'язані не пізніше 11:00 наступного робочого дня після дня здійснення відповідних прибуткових фінансових операцій повідомити Держфінмоніторинг про залишок коштів на кінець попереднього операційного дня на рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені.

У повідомленні про залишок коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, та інші зупинені активи зазначається така інформація:

дата та номер рішення;

час та дата отримання рішення;

номер рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені;

найменування (для юридичних осіб) / прізвище, ім'я, та по батькові (за наявності) (для фізичних осіб) та код банку (для юридичних осіб - банків) / ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб - не банків) / реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) (для фізичних осіб) суб'єкта або уповноваженої особи Фонду, якими здійснено зупинення;

вид зупиненого активу;

кількість зупинених активів;

залишок коштів на рахунку клієнта, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, або внутрішньобанківському рахунку в межах сум, які належать відповідному клієнту банка, та у разі зупинення фінансових операцій на транзитних рахунках суб'єкта - залишок коштів на таких рахунках у межах зарахованих сум (станом на час та дату отримання рішення);

залишок коштів на рахунку клієнта, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, або внутрішньобанківському рахунку в межах сум, які належать відповідному клієнту банка, та у разі зупинення фінансових операцій на транзитних рахунках суб'єкта - залишок коштів на таких рахунках у межах зарахованих сум (станом на кінець попереднього операційного дня, протягом якого здійснено прибуткові фінансові операції).

Вимоги статті 23 Закону не поширюються на видаткові операції за рахунком, що були здійснені з використанням електронних платіжних засобів до часу надходження рішення (доручення) від Держфінмоніторингу.

Суб'єкт-банк виключає з повідомлення про залишок коштів на рахунку клієнта, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, суму коштів, заблокованих для проведення розрахунків з платіжними системами за операціями, здійсненими з використанням електронних платіжних засобів.

6. Суб'єкт або уповноважена особа Фонду зобов'язані негайно, але не пізніше 11:00 наступного робочого дня з дня отримання від клієнта звернення щодо зупинення фінансових операцій, повідомити Держфінмоніторинг про звернення клієнта.

У повідомленні про звернення клієнта зазначається така інформація:

дата отримання звернення клієнта;

дата та номер рішення (доручення).

До повідомлення про звернення клієнта додається копія звернення клієнта.

7. Суб'єкт або уповноважена особа Фонду зобов'язані не пізніше наступного робочого дня після поновлення проведення фінансових операцій надіслати до Держфінмоніторингу повідомлення про поновлення проведення фінансових операцій.

У повідомленні про поновлення проведення фінансових операцій зазначається така інформація:

дата та номер зупиненої фінансової операції, внесеної в реєстр фінансових операцій, - у разі поновлення проведення фінансових операцій, зупинених відповідно до частини першої статті 23 Закону;

дата та номер рішення (доручення) - у разі поновлення проведення фінансових операцій, зупинених згідно з рішенням (дорученням) Держфінмоніторингу;

підстави поновлення проведення фінансових операцій;

час і дата поновлення проведення фінансових операцій.

8. Суб'єкт або уповноважена особа Фонду у день надходження для виконання ухвали суду про арешт майна зобов'язані надіслати до Держфінмоніторингу повідомлення про накладення у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України, арешту на рахунки, операції по яких зупинено, відповідно до частин першої - третьої або дев'ятої статті 23 Закону.

У повідомленні про накладення арешту на відповідні рахунки зазначається така інформація:

дата та номер зупиненої фінансової операції, внесеної в реєстр фінансових операцій, - у разі накладення арешту на рахунки, операції по яких зупинено, відповідно до частин першої статті 23 Закону;

дата та номер рішення (доручення) - у разі накладення арешту на рахунки, операції по яких зупинено, відповідно до частин другої - третьої або дев'ятої статті 23 Закону;

найменування суду;

номер і дата ухвали суду про арешт майна.

До повідомлення про накладення арешту на відповідні рахунки у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України, додається копія ухвали суду про арешт майна.

Директор Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи

Ю. Конюшенко

Додаток

до Порядку прийняття Державною

службою фінансового моніторингу

України рішень (доручень) про

зупинення фінансових операцій

(пункт 4 розділу I)

РІШЕННЯ (ДОРУЧЕННЯ)


Документи та файли

Сигнальний документ — f504373n157.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.03.2021 — 2021 р., № 21, стор. 476, стаття 964, код акта 103393/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 31.01.2022 № 42 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 27 квітня 2015 року № 464". Мінфін України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 17.03.2022 № 99 "Про затвердження форми Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування та Порядку подання та розгляду такої Заяви". Мінфін України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 18.02.2022 № 85 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2022 року № 40". Мінфін України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 28.01.2022 № 40 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 10 жовтня 2005 року № 683". Мінфін України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 09.02.2022 № 56/83 "Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Міністерством соціальної політики України для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат". Мінфін України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 08.02.2022 № 55 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа". Мінфін України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 10.02.2022 № 58 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів". Мінфін України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 10.02.2022 № 59 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 23 листопада 2020 року № 723". Мінфін України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 17.03.2022 № 100 "Про внесення зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 08 лютого 2022 року № 55". Мінфін України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 15.02.2022 № 79 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з рентної плати". Мінфін України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 21.02.2022 № 86 "Про внесення змін у додаток 1 до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків". Мінфін України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 16.02.2022 № 80/88 "Про затвердження Порядку надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки Міністерству фінансів України". Мінфін України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 23.02.2022 № 90 "Про затвердження Порядку проведення стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної митної служби України та її територіальних органах". Мінфін України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 18.02.2022 № 83 "Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)". Мінфін України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 21.02.2022 № 87 "Про внесення змін до Форми одноразової (спеціальної) добровільної декларації та Порядку подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації". Мінфін України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 18.02.2022 № 84 "Про внесення змін до форми Заявки-розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв". Мінфін України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 22.02.2022 № 88 "Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу". Мінфін України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 12.01.2022 № 4 "Про внесення зміни до пункту 1 розділу V Порядку призначення та звільнення податкового керуючого з визначенням його функцій та повноважень". Мінфін України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -