Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 14.11.2014 № 1128 "Про затвердження Порядку визначення відповідності платника податку на додану вартість критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість"(втратив чинність). Мінфін України. 2014

Документ актуальний на 06.03.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.11.2014  № 1128

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 листопада 2014 р.

за № 1454/26231

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017}

Про затвердження Порядку визначення відповідності платника податку на додану вартість критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів

№ 13 від 23.01.2015}

Відповідно до пункту 200.20 статті 200 розділу V, статті 337 розділу ХVІІІ Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визначення відповідності платника податку на додану вартість критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 10 грудня 2013 року № 781 "Про затвердження Порядку визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2013 року за № 2208/24740.

3. Установити, що відшкодування інвестору (оператору) за угодою про розподіл продукції здійснюється без застосування критеріїв на отримання автоматичного бюджетного відшкодування, зазначених у Порядку, який затверджується цим наказом.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2015 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д.О. та Голову Державної фіскальної служби України Білоуса І.О.

Міністр

О. Шлапак

ПОГОДЖЕНО:

Голова

Державної фіскальної служби України

Т. в. о. Голови Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва

І.О. Білоус

О.Л. Шейко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

14.11.2014  № 1128

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 листопада 2014 р.

за № 1454/26231

ПОРЯДОК

визначення відповідності платника податку на додану вартість критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість

1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 200.20 статті 200 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Для отримання права на автоматичне бюджетне відшкодування сум податку на додану вартість (далі - ПДВ) платник податку на додану вартість (далі - платник ПДВ) повинен відповідати одночасно критеріям, визначеним пунктом 200.19 статті 200 розділу V Кодексу.

3. Критерії оцінки платника ПДВ, відповідність яким надає такому платнику ПДВ право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування сум ПДВ, побудовані на аналізі даних його звітних показників та наявної податкової інформації.

4. Дані, на підставі яких формуються критерії, та порядок їх обрахунку:

1) платники ПДВ, які не перебувають у судових процедурах банкрутства відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Для формування зазначеного критерію використовують відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, відомості, внесені до Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб, сформовані на підставі судових рішень та оголошень про банкрутство;

2) платники ПДВ, включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, стосовно яких у реєстрі відсутні записи про:

відсутність підтвердження відомостей;

відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання);

прийняття рішень про виділ, припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи змін до установчих документів юридичної особи;

припинення державної реєстрації юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та стосовно таких осіб відсутні рішення або відомості, на підставі яких проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Для формування зазначеного критерію використовують відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

3) платники податку мають необоротні активи, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку перевищує у три рази суму ПДВ, заявлену до відшкодування, або отримали терміном на один рік від банківської установи, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, фінансову гарантію, що діє з дня подачі відповідної заявки про повернення суми бюджетного відшкодування (у разі якщо за результатами перевірки встановлено порушення норм податкового законодавства в частині зайво заявлених сум ПДВ до бюджетного відшкодування, така фінансова гарантія має бути продовжена додатково на термін до двох років), а також:

{Абзац перший підпункту 3 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015}

здійснюють операції, до яких застосовується нульова ставка (питома вага яких протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно становить не менше 40 відсотків загального обсягу поставок (для платників ПДВ з квартальним звітним періодом - протягом попередніх чотирьох послідовних звітних періодів), або

здійснили інвестиції в необоротні активи у розмірах не менше ніж 3 мільйони гривень протягом останніх 12 календарних місяців. Платникам податку, які отримали право на автоматичне бюджетне відшкодування, виходячи із цього критерію, сума такого відшкодування сукупно не може перевищувати суму ПДВ, сплачену у складі вартості придбаних (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) / споруджених необоротних активів незалежно від того, чи були вони введені в експлуатацію.

{Абзац третій підпункту 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015}

Порядок обрахунку наведених критеріїв:

для формування критерію щодо перевищення залишкової балансової вартості необоротних активів над заявленою сумою ПДВ до відшкодування, зазначеного в абзаці першому цього підпункту, використовуються дані Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з ПДВ), в якій платник ПДВ відображає:

{Абзац п'ятий підпункту 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015}

сукупну залишкову балансову вартість необоротних активів на кінець звітного (податкового) періоду (НАкп);

сукупну залишкову балансову вартість необоротних активів, задекларовану у податковій звітності з податку на прибуток підприємств за останній звітний (податковий) період (рік), щодо якого минув граничний термін подання.

Сукупна залишкова балансова вартість необоротних активів (НАкп) повинна бути у три рази більше, ніж сума ПДВ, задекларована платником ПДВ до відшкодування (БВ), тобто:

для формування критерію, зазначеного в абзаці другому цього підпункту, використовують дані податкових декларацій з ПДВ платника ПДВ (як декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом, так і декларації з ПДВ підприємств, що застосовують спеціальні режими оподаткування ПДВ) за попередні 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) / попередні 4 послідовних звітних податкових періоди (квартали) та уточнюючих розрахунків з ПДВ (як до декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом, так і до декларації з ПДВ підприємств, що застосовують спеціальні режими оподаткування ПДВ) у зв'язку із самостійним виправленням помилок у таких звітних періодах;

для формування критерію щодо наявності фінансової гарантії, зазначеного в абзаці першому цього підпункту, використовуються дані Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з ПДВ), в якій платник ПДВ (за наявності такої фінансової гарантії) вказує:

{Підпункт 3 пункту 4 доповнено новим абзацом десятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015}

найменування банківської установи, що видала фінансову гарантію;

{Підпункт 3 пункту 4 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015}

суму, на яку видано фінансову гарантію;

{Підпункт 3 пункту 4 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015}

дату видачі та дату закінчення терміну дії фінансової гарантії.

{Підпункт 3 пункту 4 доповнено абзацом тринадцятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015}

При цьому:

{Підпункт 3 пункту 4 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015}

сума, на яку видано фінансову гарантію (ФГ), повинна бути не меншою, ніж сума ПДВ, заявлена до бюджетного відшкодування (БВ), тобто:

ФГ БВ;

{Підпункт 3 пункту 4 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015}

термін дії фінансової гарантії не може бути меншим, ніж один рік з  дня подачі відповідної заяви про повернення суми бюджетного відшкодування;

{Підпункт 3 пункту 4 доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015}

Порядок розрахунку:

коефіцієнт обсягу постачання товарів/послуг (Коп) визначається як співвідношення обсягу постачання товарів/послуг (без ПДВ) за операціями, що оподатковуються за нульовою ставкою, за попередні 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) / попередні 4 послідовних звітних податкових періоди (квартали) до загального обсягу постачання товарів/послуг (без ПДВ) за попередні 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) / попередні 4 послідовних звітних податкових періоди (квартали) за формулою

де

ОП 0%

-

сума обсягу постачання товарів/послуг (без ПДВ) за операціями, що оподатковуються за нульовою ставкою, за попередні 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) / попередні 4 послідовних звітних податкових періоди (квартали);

ОП

-

загальний обсяг постачання товарів/послуг (без ПДВ) за операціями, що підлягають оподаткуванню ПДВ та звільненими від оподаткування ПДВ, за попередні 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) / попередні 4 послідовних звітних податкових періоди (квартали).

Показник (Коп) не повинен бути меншим за 40 відсотків;

для формування критерію, зазначеного в абзаці третьому цього підпункту, використовуються дані Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з ПДВ), в якій платник ПДВ відображає:

суму витрачання на придбання/спорудження необоротних активів протягом останніх 12 календарних місяців станом на кінець звітного (податкового) періоду (Кно);

{Абзац двадцять четвертий підпункту 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015}

суму витрачання на придбання необоротних активів, зазначену у звіті про рух грошових коштів за останній звітний податковий період (рік), щодо якого минув граничний термін подання.

Сума витрачання на придбання/спорудження необоротних активів протягом останніх 12 календарних місяців повинна бути не менше ніж 3 мільйони гривень, тобто:

Кно 3000000 грн;

{Абзац двадцять шостий підпункту 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015}

При цьому у разі якщо відповідність цьому критерію дає право платнику на автоматичне бюджетне відшкодування, то сума такого бюджетного відшкодування сукупно не може перевищувати суму ПДВ, сплачену у складі вартості придбаних (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) / споруджених необоротних активів (ΣПДВ Кно) незалежно від того, чи були вони введені в експлуатацію, тобто:

БВ ΣПДВ Кно.

{Підпункт 3 пунту 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015}

Сума ПДВ, сплачена у складі вартості придбаних / споруджених необоротних активів (ΣПДВ Кно), відображається в Заяві про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4 до податкової декларації з ПДВ);

{Підпункт 3 пунту 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015}

4) платники податку не мають податкового боргу.

Для формування цього критерію (ПБ) використовуються зведені показники загальної суми податкового боргу платників податків до бюджетів усіх рівнів (із врахуванням суми боргу за основним платежем, пені, за штрафними (фінансовими) санкціями) на перше число місяця, другого за звітним періодом.

{Підпункт 5 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015}

5. Визначення відповідності платника ПДВ зазначеним критеріям проводиться в автоматизованому режимі протягом 15 календарних днів після граничного терміну подачі звітності.

6. За результатами проведення автоматизованої звірки відповідності даних платника ПДВ критеріям на автоматичне відшкодування Державна фіскальна служба України не пізніше 15-го календарного дня після граничного терміну подачі звітності формує два переліки платників ПДВ:

перелік платників ПДВ, що відповідають критеріям, визначеним у Кодексі, та мають право на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ;

перелік платників ПДВ, які не відповідають критеріям, визначеним у Кодексі, та не мають права на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ.

7. Зазначені переліки не пізніше 15-го календарного дня після граничного терміну подачі звітності доводяться до відома територіальним органам Державної фіскальної служби та використання ними в роботі.

8. Територіальний орган Державної фіскальної служби протягом 17 календарних днів після граничного терміну подачі звітності повідомляє платника ПДВ шляхом надсилання/вручення письмового повідомлення про невідповідність платника ПДВ критеріям, визначеним у Кодексі, які дають право на автоматичне бюджетне відшкодування, з наданням детального пояснення і розрахунків за критеріями, значення яких не дотримано (за формою згідно з додатком до цього Порядку, яке формується на підставі даних переліку платників ПДВ, які не відповідають критеріям, визначеним у Кодексі, та не мають права на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ).

Директор Департаменту

податкової, митної

політики та методології

бухгалтерського обліку

М.О. Чмерук


Додаток

до Порядку визначення

відповідності платника податку

критеріям, які дають право

на отримання автоматичного

бюджетного відшкодування

податку на додану вартість

(пункт 8)

ПОВІДОМЛЕННЯ

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015}


Документи та файли

Сигнальний документ — f434535n181.doc

Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 19.11.2014 — № 215
 • Офіційний вісник України від 21.11.2014 — 2014 р., № 91, стор. 594, стаття 2629, код акта 74764/2014

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2021 № 9 "Про затвердження змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами". Мінфін України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 21.01.2021 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586". Мінфін України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 7. допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту. Мінфін України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 12.02.2021 № 86 "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту". Мінфін України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 08.02.2021 № 62 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів". Мінфін України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 12.01.2021 № 4 "Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку". Мінфін України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 01.03.2021 № 131 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 15.02.2021 № 101 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 вересня 2017 року № 755". Мінфін України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.01.2021 № 13 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності". Мінфін України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 16.02.2021 № 105/57 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України і Міністерства інфраструктури України від 23 квітня 2015 року № 458/148". Мінфін України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій". Мінфін України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 22.02.2021 № 113/669/5 "Про затвердження Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб". Мінфін України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 02.03.2021 № 135 "Про затвердження Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів". Мінфін України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60". Мінфін України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 12.01.2021 № 5 "Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 02.03.2021 № 139 "Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED". Мінфін України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -