<<
>>

НАКАЗ від 15.01.2021 № 13 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності". Мінфін України. 2021

Документ актуальний на 01.04.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.01.2021  № 13

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 березня 2021 р.

за № 296/35918

Про затвердження Змін до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності

Відповідно до частини шостої статті 257 Митного кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 2012 року № 614, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 червня 2012 року за № 1014/21326, що додаються.

2. Департаменту митної політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної митної служби України.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної митної служби України

П.

Рябікін


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

15 січня 2021 року № 13

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 березня 2021 р.

за № 296/35918

ЗМІНИ

до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності

1. У розділі I:

у пункті 1.9:

підпункт 7 після слів «транспортний засіб особистого користування» доповнити словами «або користування ним (у тому числі з правом розпорядження)»;

підпункти 8, 9 виключити.

2. У розділі II:

1) підпункт 2.8.1 пункту 2.8 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2.8.2, 2.8.3 вважати відповідно підпунктами 2.8.1, 2.8.2;

2) пункт 2.9 доповнити новими абзацами такого змісту:

«При переміщенні громадянами через митний кордон України транспортних засобів особистого користування, товарів, умовою якого є надання митному органу письмового зобов’язання про їх зворотне вивезення, транзит, зворотне ввезення, зобов’язання надається шляхом вчинення одного з таких записів:

1) при тимчасовому ввезенні транспортного засобу особистого користування:

«Я, (прізвище, власне ім’я), зобов’язуюсь до ____.____.20___ вивезти за межі митної території України транспортний засіб з реєстраційним номером ______________ (країна реєстрації: ___________ ), зазначений у пункті 3.2 декларації і ввезений мною в Україну тимчасово.

Зі змістом статей 380, 469, 481, 485 Митного кодексу України ознайомлений(а).»;

2) при транзиті транспортного засобу особистого користування:

«Я, (прізвище, власне ім’я), зобов’язуюсь до ____.____.20___ вивезти за межі митної території України транспортний засіб з реєстраційним номером ______________ (країна реєстрації: ___________ ), зазначений у пункті 3.2 декларації і ввезений мною в Україну з метою прохідного транзиту.

Зі змістом статей 381, 469, 470, 485 Митного кодексу України ознайомлений(а).»;

3) при тимчасовому вивезенні транспортного засобу особистого користування:

«Я, (прізвище, власне ім’я), зобов’язуюсь до ____.____.20___ ввезти на митну територію України транспортний засіб з реєстраційним номером ______________ (країна реєстрації: Україна), зазначений у пункті 3.2 декларації і вивезений мною за межі митної території Україну тимчасово.

Зі змістом статей 372, 481 Митного кодексу України ознайомлений(а).»;

4) при тимчасовому ввезенні товарів:

«Я, (прізвище, власне ім’я), зобов’язуюсь до ____.____.20___ вивезти за межі митної території України товари, зазначені у пункті 4 декларації і ввезені мною в Україну тимчасово.

Зі змістом статей 379, 481 Митного кодексу України ознайомлений(а).»;

5) при транзиті товарів:

«Я, (прізвище, власне ім’я), зобов’язуюсь до ____.____.20___ вивезти за межі митної території України товари, зазначені у пункті 4 декларації і ввезені мною в Україну з метою транзиту.

Зі змістом статей 379, 470 Митного кодексу України ознайомлений(а).»;

6) при тимчасовому вивезенні товарів:

«Я, (прізвище, власне ім’я), зобов’язуюсь до ____.____.20___ ввезти на митну територію України товари, зазначені у пункті 4 декларації і вивезені мною за межі митної території Україну тимчасово.

Зі змістом статей 372, 481 Митного кодексу України ознайомлений(а).».

Зобов’язання засвідчується особистим підписом особи, яка надає зобов’язання.».

3. У розділі III:

1) у пункті 3.2 після слів «зазначені в» слова та цифри «підпункті 3.1 пункту 3 та» виключити;

2) у пункті 3.3 абзаци третій-п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий-дванадцятий вважати відповідно абзацами третім-дев’ятим.

4. Пункт 7.2 розділу VII після слів «залишається декларація» доповнити словами «транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей».

Директор Департаменту

митної політики

О. Москаленко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.03.2021 — 2021 р., № 21, стор. 485, стаття 965, код акта 103390/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2021 № 9 "Про затвердження змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами". Мінфін України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 21.01.2021 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586". Мінфін України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 7. допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту. Мінфін України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 12.02.2021 № 86 "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту". Мінфін України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 08.02.2021 № 62 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів". Мінфін України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 12.01.2021 № 4 "Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку". Мінфін України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 01.03.2021 № 131 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 15.02.2021 № 101 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 вересня 2017 року № 755". Мінфін України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 16.02.2021 № 105/57 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України і Міністерства інфраструктури України від 23 квітня 2015 року № 458/148". Мінфін України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій". Мінфін України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 22.02.2021 № 113/669/5 "Про затвердження Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб". Мінфін України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 02.03.2021 № 135 "Про затвердження Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів". Мінфін України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 01.03.2021 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60". Мінфін України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 12.01.2021 № 5 "Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 02.03.2021 № 139 "Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED". Мінфін України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 22.01.2021 № 32 "Про внесення змін до Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю". Мінфін України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -