<<
>>

НАКАЗ від 15.01.2021 № 13 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності". Мінфін України. 2021

Документ актуальний на 01.04.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.01.2021  № 13

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 березня 2021 р.

за № 296/35918

Про затвердження Змін до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності

Відповідно до частини шостої статті 257 Митного кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 2012 року № 614, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 червня 2012 року за № 1014/21326, що додаються.

2. Департаменту митної політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної митної служби України.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної митної служби України

П.

Рябікін


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

15 січня 2021 року № 13

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 березня 2021 р.

за № 296/35918

ЗМІНИ

до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності

1. У розділі I:

у пункті 1.9:

підпункт 7 після слів «транспортний засіб особистого користування» доповнити словами «або користування ним (у тому числі з правом розпорядження)»;

підпункти 8, 9 виключити.

2. У розділі II:

1) підпункт 2.8.1 пункту 2.8 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2.8.2, 2.8.3 вважати відповідно підпунктами 2.8.1, 2.8.2;

2) пункт 2.9 доповнити новими абзацами такого змісту:

«При переміщенні громадянами через митний кордон України транспортних засобів особистого користування, товарів, умовою якого є надання митному органу письмового зобов’язання про їх зворотне вивезення, транзит, зворотне ввезення, зобов’язання надається шляхом вчинення одного з таких записів:

1) при тимчасовому ввезенні транспортного засобу особистого користування:

«Я, (прізвище, власне ім’я), зобов’язуюсь до ____.____.20___ вивезти за межі митної території України транспортний засіб з реєстраційним номером ______________ (країна реєстрації: ___________ ), зазначений у пункті 3.2 декларації і ввезений мною в Україну тимчасово.

Зі змістом статей 380, 469, 481, 485 Митного кодексу України ознайомлений(а).»;

2) при транзиті транспортного засобу особистого користування:

«Я, (прізвище, власне ім’я), зобов’язуюсь до ____.____.20___ вивезти за межі митної території України транспортний засіб з реєстраційним номером ______________ (країна реєстрації: ___________ ), зазначений у пункті 3.2 декларації і ввезений мною в Україну з метою прохідного транзиту.

Зі змістом статей 381, 469, 470, 485 Митного кодексу України ознайомлений(а).»;

3) при тимчасовому вивезенні транспортного засобу особистого користування:

«Я, (прізвище, власне ім’я), зобов’язуюсь до ____.____.20___ ввезти на митну територію України транспортний засіб з реєстраційним номером ______________ (країна реєстрації: Україна), зазначений у пункті 3.2 декларації і вивезений мною за межі митної території Україну тимчасово.

Зі змістом статей 372, 481 Митного кодексу України ознайомлений(а).»;

4) при тимчасовому ввезенні товарів:

«Я, (прізвище, власне ім’я), зобов’язуюсь до ____.____.20___ вивезти за межі митної території України товари, зазначені у пункті 4 декларації і ввезені мною в Україну тимчасово.

Зі змістом статей 379, 481 Митного кодексу України ознайомлений(а).»;

5) при транзиті товарів:

«Я, (прізвище, власне ім’я), зобов’язуюсь до ____.____.20___ вивезти за межі митної території України товари, зазначені у пункті 4 декларації і ввезені мною в Україну з метою транзиту.

Зі змістом статей 379, 470 Митного кодексу України ознайомлений(а).»;

6) при тимчасовому вивезенні товарів:

«Я, (прізвище, власне ім’я), зобов’язуюсь до ____.____.20___ ввезти на митну територію України товари, зазначені у пункті 4 декларації і вивезені мною за межі митної території Україну тимчасово.

Зі змістом статей 372, 481 Митного кодексу України ознайомлений(а).».

Зобов’язання засвідчується особистим підписом особи, яка надає зобов’язання.».

3. У розділі III:

1) у пункті 3.2 після слів «зазначені в» слова та цифри «підпункті 3.1 пункту 3 та» виключити;

2) у пункті 3.3 абзаци третій-п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий-дванадцятий вважати відповідно абзацами третім-дев’ятим.

4. Пункт 7.2 розділу VII після слів «залишається декларація» доповнити словами «транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей».

Директор Департаменту

митної політики

О. Москаленко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.03.2021 — 2021 р., № 21, стор. 485, стаття 965, код акта 103390/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 31.01.2022 № 42 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 27 квітня 2015 року № 464". Мінфін України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 17.03.2022 № 99 "Про затвердження форми Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування та Порядку подання та розгляду такої Заяви". Мінфін України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 18.02.2022 № 85 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2022 року № 40". Мінфін України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 28.01.2022 № 40 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 10 жовтня 2005 року № 683". Мінфін України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 09.02.2022 № 56/83 "Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Міністерством соціальної політики України для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат". Мінфін України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 08.02.2022 № 55 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа". Мінфін України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 10.02.2022 № 58 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів". Мінфін України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 10.02.2022 № 59 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 23 листопада 2020 року № 723". Мінфін України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 17.03.2022 № 100 "Про внесення зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 08 лютого 2022 року № 55". Мінфін України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 15.02.2022 № 79 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з рентної плати". Мінфін України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 21.02.2022 № 86 "Про внесення змін у додаток 1 до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків". Мінфін України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 16.02.2022 № 80/88 "Про затвердження Порядку надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки Міністерству фінансів України". Мінфін України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 23.02.2022 № 90 "Про затвердження Порядку проведення стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної митної служби України та її територіальних органах". Мінфін України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 18.02.2022 № 83 "Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)". Мінфін України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 21.02.2022 № 87 "Про внесення змін до Форми одноразової (спеціальної) добровільної декларації та Порядку подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації". Мінфін України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 18.02.2022 № 84 "Про внесення змін до форми Заявки-розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв". Мінфін України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 22.02.2022 № 88 "Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу". Мінфін України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 12.01.2022 № 4 "Про внесення зміни до пункту 1 розділу V Порядку призначення та звільнення податкового керуючого з визначенням його функцій та повноважень". Мінфін України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 17.01.2022 № 15 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307". Мінфін України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 14.01.2022 № 12 "Про внесення зміни у додаток 2 до Умов, диференційованих показників і розмірів преміювання керівника Державного підприємства «Експлуатаційно-майнове управління», що належить до сфери управління Державної служби фінансового моніторингу України»". Мінфін України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -