<<
>>

НАКАЗ від 15.02.2021 № 101 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 вересня 2017 року № 755". Мінфін України. 2021

Документ актуальний на 31.03.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.02.2021  № 101

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 березня 2021 р.

за № 268/35890

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 вересня 2017 року № 755

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Унести до пункту 1 наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб’єктів державного сектору та порядку їх складання» від 08 вересня 2017 року № 755, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2017 року за № 1416/31284, такі зміни:

в абзацах двадцять третьому - двадцять шостому слова «Зведення накопичувальних відомостей» замінити словами «Накопичувальна відомість»;

після абзацу тридцять восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Оборотна відомість».

У зв’язку з цим абзаци тридцять дев’ятий - сороковий вважати відповідно абзацами сороковим - сорок першим.

2. Унести зміни до меморіальних ордерів № 11 «Накопичувальна відомість про надходження продуктів харчування», № 11-авт «Накопичувальна відомість про надходження продуктів харчування», № 12 «Накопичувальна відомість про витрачання продуктів харчування», № 12-авт «Накопичувальна відомість про витрачання продуктів харчування», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 08 вересня 2017 року № 755, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2017 року за № 1416/31284, виклавши їх в новій редакції, що додається.

3.

Затвердити Зміни до Порядку складання типових форм меморіальних ордерів та інших облікових регістрів суб’єктів державного сектору, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08 вересня 2017 року № 755, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2017 року за № 1416/31284, що додаються.

4. Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Воробей С.І.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби статистики України

Голова Державної казначейської служби України

І. Вернер

Т. Слюз


Затверджено

Наказ Міністерства

фінансів України

15 лютого 2021 року № 101

ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ

Директор Департаменту

методології бухгалтерського

обліку та нормативного

забезпечення аудиторської

діяльності

Л. Гапоненко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

08 вересня 2017 року № 755

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 15 лютого 2021 року № 101)

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 11

Директор Департаменту

методології бухгалтерського

обліку та нормативного

забезпечення аудиторської

діяльності

Л. Гапоненко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

08 вересня 2017 року № 755

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 15 лютого 2021 року № 101)

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 11-авт

Директор Департаменту

методології бухгалтерського

обліку та нормативного

забезпечення аудиторської

діяльності

Л. Гапоненко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

08 вересня 2017 року № 755

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 15 лютого 2021 року № 101)

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 12

Директор Департаменту

методології бухгалтерського

обліку та нормативного

забезпечення аудиторської

діяльності

Л. Гапоненко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

08 вересня 2017 року № 755

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 15 лютого 2021 року № 101)

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 12-авт

Директор Департаменту

методології бухгалтерського

обліку та нормативного

забезпечення аудиторської

діяльності

Л. Гапоненко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

від 15 лютого 2021 року № 101

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 березня 2021 р.

за № 268/35890

ЗМІНИ

до Порядку складання типових форм меморіальних ордерів та інших облікових регістрів суб’єктів державного сектору

1. У розділі II:

у главі 11:

у назві меморіального ордеру № 11 слова «Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування» замінити словами «Накопичувальна відомість про надходження продуктів харчування»;

пункти 1-2 викласти в такій редакції:

«1. Накопичувальна відомість про надходження продуктів харчування використовується для обліку операцій про надходження продуктів харчування.

2. Меморіальний ордер складається за результатами місяця в розрізі матеріально відповідальних осіб (суб’єктів державного сектору).»;

у главі 12:

у назві меморіального ордеру № 12 слова «Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування» замінити словами «Накопичувальна відомість про витрачання продуктів харчування»;

пункти 1-3 викласти в такій редакції:

«1. Накопичувальна відомість про витрачання продуктів харчування використовується для обліку операцій про витрачання продуктів харчування протягом місяця.

2. Меморіальний ордер складається в кінці місяця в розрізі матеріально відповідальних осіб (суб’єктів державного сектору).

3. До меморіального ордера вносяться дані про витрачання продуктів харчування за відповідною кореспонденцією субрахунків.»;

після глави 18 «Книга аналітичного обліку депонованої заробітної плати і стипендій (реєстр депонованих сум)» доповнити новою главою 19 «Оборотна відомість» такого змісту:

«19. ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ

1. Оборотна відомість застосовується для аналітичного обліку запасів, а також для звірки даних складського та бухгалтерського обліку.

2. Оборотна відомість складається щомісячно на підставі даних бухгалтерського обліку за кожною групою аналітичних рахунків, що об’єднані відповідним синтетичним рахунком, у кількісному та вартісному відображеннях. За кожним субрахунком виводяться загальні сумові підсумки, які мають відповідати показникам синтетичного обліку.

Оборотна відомість використовується для обліку надходження та витрачання запасів. В оборотній відомості ведеться облік запасів у кількісному та сумовому вимірах за кожним найменуванням або однорідною групою (видом) запасів у розрізі субрахунків (аналітичних рахунків) та матеріально відповідальних осіб. Записи здійснюються за кожним документом із зазначенням матеріально відповідальної особи.».

У зв’язку з цим глави 19-20 вважати відповідно главами 20-21.

Директор Департаменту

методології бухгалтерського

обліку та нормативного

забезпечення аудиторської

діяльності

Л. Гапоненко


Документи та файли

Сигнальний документ — f504095n61.doc
Сигнальний документ — f504095n62.doc
Сигнальний документ — f504095n63.doc
Сигнальний документ — f504095n64.doc
Сигнальний документ — f504095n65.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 16.03.2021 — 2021 р., № 20, стор. 73, стаття 871, код акта 103335/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 31.01.2022 № 42 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 27 квітня 2015 року № 464". Мінфін України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 17.03.2022 № 99 "Про затвердження форми Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування та Порядку подання та розгляду такої Заяви". Мінфін України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 18.02.2022 № 85 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2022 року № 40". Мінфін України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 28.01.2022 № 40 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 10 жовтня 2005 року № 683". Мінфін України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 09.02.2022 № 56/83 "Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Міністерством соціальної політики України для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат". Мінфін України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 08.02.2022 № 55 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа". Мінфін України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 10.02.2022 № 58 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів". Мінфін України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 10.02.2022 № 59 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 23 листопада 2020 року № 723". Мінфін України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 17.03.2022 № 100 "Про внесення зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 08 лютого 2022 року № 55". Мінфін України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 15.02.2022 № 79 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з рентної плати". Мінфін України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 21.02.2022 № 86 "Про внесення змін у додаток 1 до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків". Мінфін України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 16.02.2022 № 80/88 "Про затвердження Порядку надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки Міністерству фінансів України". Мінфін України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 23.02.2022 № 90 "Про затвердження Порядку проведення стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної митної служби України та її територіальних органах". Мінфін України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 18.02.2022 № 83 "Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)". Мінфін України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 21.02.2022 № 87 "Про внесення змін до Форми одноразової (спеціальної) добровільної декларації та Порядку подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації". Мінфін України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 18.02.2022 № 84 "Про внесення змін до форми Заявки-розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв". Мінфін України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 22.02.2022 № 88 "Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу". Мінфін України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 12.01.2022 № 4 "Про внесення зміни до пункту 1 розділу V Порядку призначення та звільнення податкового керуючого з визначенням його функцій та повноважень". Мінфін України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -