>>

НАКАЗ від 15.02.2021 № 102 "Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, переліків марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку". Мінфін України. 2021

Документ актуальний на 24.06.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.02.2021  № 102

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 травня 2021 р.

за № 666/36288

Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, переліків марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку

Відповідно до пункту 3 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 16 січня 2020 року № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1251 «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах», підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Перелік видів марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;

Попередню / додаткову попередню заявку-розрахунок про потребу в марках акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;

Зведену заявку-розрахунок на виготовлення необхідної кількості марок акцизного податку для алкогольних напоїв;

Зведену заявку-розрахунок на виготовлення необхідної кількості марок акцизного податку для тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;

Заявку-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв;

Заявку-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;

Перелік виданих марок акцизного податку до Заявки-розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв / тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;

Звіт про використання марок акцизного податку для алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;

Журнал реєстрації імпортера (замовника) алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;

Журнал обліку видачі марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв вітчизняного виробництва;

Журнал обліку видачі марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв імпортного виробництва;

Журнал обліку видачі марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах вітчизняного виробництва;

Журнал обліку видачі марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах імпортного виробництва;

Журнал обліку документів, що підтверджують внесення плати за марки акцизного податку;

Реєстр повернутих марок акцизного податку.

2.

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 11 квітня 2016 року № 428 «Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2016 року за № 663/28793.

3. Департаменту податкової політики забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступника Міністра Воробей С.І. та Голову Державної податкової служби України Любченка О.М.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Т.в.о. Голови Державної регуляторної

служби України

Голова Державної податкової служби України

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу сторони

роботодавців на національному рівні

Г. Осовий

О. Мірошніченко

О. Любченко

Р. Іллічов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

15 лютого 2021 року № 102

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 травня 2021 р.

за № 666/36288

ПЕРЕЛІК

видів марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах

Найменування марки акцизного податку

Код виду марки акцизного податку

Вид марки акцизного податку

Кратність кількості

Алкоголь вітчизняний (лікеро-горілчана продукція)-1

11

АВ ЛГП

500

Алкоголь вітчизняний (виноробна продукція)-1

12

АВ ВП

500

Алкоголь імпортний (лікеро-горілчана продукція)-1

13

АІ ЛГП

500

Алкоголь імпортний (виноробна продукція)-1

14

АІ ВП

500

Тютюн вітчизняний (сигарети з фільтром)-2

21

ТВ ЗФ

240

Тютюн вітчизняний (сигарети без фільтру, цигарки)-2

22

ТВ БФ

240

Тютюн вітчизняний (інші вироби)

23

ТВ ІНШІ

240

Тютюн імпортний (сигарети з фільтром)-2

24

ТІ ЗФ

240

Тютюн імпортний (сигарети без фільтру, цигарки)-2

25

ТІ БФ

240

Тютюн імпортний (інші вироби)

26

ТІ ІНШІ

240

Тютюн вітчизняний (сигарили)-2

27

ТВ СГ

240

Тютюн імпортний (сигарили)-2

28

ТІ СГ

240

Тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням вітчизняні

31

ТВЕН В

240

Тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням імпортні

32

ТВЕН І

240

Рідина вітчизняна

41

РВ

240

Рідина імпортна

42

РІ

240

__________

-1 Ознака додаткового нанесення на марку акцизного податку суми акцизного податку, сплаченої з одиниці маркованої продукції, з точністю до тисячного знака, грн.

-2 Ознака додаткового нанесення на марку акцизного податку кількості штук у пачці (упаковці).

Директор Департаменту

податкової політики

Л. Максименко

____ _______________ 20__ року


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

15 лютого 2021 року № 102

ПОПЕРЕДНЯ / ДОДАТКОВА ПОПЕРЕДНЯ

ЗАЯВКА-РОЗРАХУНОК

про потребу в марках акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

15 лютого 2021 року № 102

ЗВЕДЕНА ЗАЯВКА-РОЗРАХУНОК

на виготовлення необхідної кількості марок акцизного податку для алкогольних напоїв

на ____ ______________ 20___ року

Індекс регіону-1

Код (індекс) ГУ ДПС

Вид марки-2

Реквізити покупця марки-3

Сума акцизного податку з одиниці товару

Серія марки (початок діапазону)

Серія марки (кінець діапазону)

Номер марки (початок діапазону)

Номер марки (кінець діапазону)

Загальна кількість марок акцизного податку

Місяць

Рік

Ознака Зведеної заявки-розрахунку

(0 - основна, 1 - додаткова)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

__________

-1 Зазначається індекс регіону згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1251 «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах».

-2 Заповнюється відповідно до Переліку видів марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15 лютого 2021 року № 102.

-3 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи. Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Директор Департаменту

податкової політики

Л. Максименко

____ _______________ 20__ року


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

15 лютого 2021 року № 102

ЗВЕДЕНА ЗАЯВКА-РОЗРАХУНОК

на виготовлення необхідної кількості марок акцизного податку для тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах,

на ____ ______________ 20___ року

Індекс регіону-1

Код (індекс) ГУ ДПС

Вид марки акцизного податку-2

Кількість штук у пачці (упаковці) (для сигарет, цигарок та сигарил)-2

Загальна кількість марок акцизного податку

Ознака Зведеної заявки-розрахунку (0 - основна, 1 - додаткова)

1

2

3

4

5

6

__________

-1 Зазначається індекс регіону згідно з додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1251 «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах».

-2 Заповнюється відповідно до Переліку видів марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15 лютого 2021 року № 102.

Директор Департаменту

податкової політики

Л. Максименко

____ _______________ 20__ року


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

15 лютого 2021 року № 102

ЗАЯВКА-РОЗРАХУНОК

на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

15 лютого 2021 року № 102

ЗАЯВКА-РОЗРАХУНОК

на придбання марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

15 лютого 2021 року № 102

ПЕРЕЛІК

виданих марок акцизного податку до Заявки-розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв / тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

15 лютого 2021 року № 102

ЗВІТ

про використання марок акцизного податку для алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

15 лютого 2021 року № 102

ЖУРНАЛ

реєстрації імпортера (замовника) алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах

№ з/п

Орган ДПС

Найменування (власне ім’я прізвище) імпортера (замовника)

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта платника податків-1

Податкова адреса

код

найменування

1

2

3

4

5

6

__________

-1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи. Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Директор Департаменту

податкової політики

Л. Максименко

____ _______________ 20__ року


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

15 лютого 2021 року № 102

ЖУРНАЛ

обліку видачі марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв вітчизняного виробництва

№ з/п

Орган ДПС

Дата видачі марок акцизного податку

Найменування (власне ім’я, прізвище) одержувача (покупця), податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта платника податків-1

Вхідний номер і дата реєстрації Заявки-розрахунку в органах ДПС

Код виду марки акцизного податку-2

Вид марки акцизного податку-2

Сума акцизного податку, сплачена з одиниці маркованої продукції, з точністю до тисячного знака-2, грн

Видано марок акцизного податку

Код та опис товару згідно з УКТ ЗЕД

Сума плати за видані марки акцизного податку

Номер, дата платіжного документа на перерахування плати за марки акцизного податку

Довідка органу ДПС про сплату акцизного податку

Марки акцизного податку видано за довіреністю (дата, серія, №), власне ім’я, прізвище одержувача (покупця) марок акцизного податку

Особистий підпис одержувача (покупця) марок акцизного податку

Код

Найменування

Серії

номери

кількість, шт.

дата

сума сплаченого акцизного податку при отриманні марок акцизного податку, грн

початковий

кінцевий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

__________

-1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи. Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

-2 Заповнюється відповідно до Переліку видів марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15 лютого 2021 року № 102.

Директор Департаменту

податкової політики

Л. Максименко

____ _______________ 20__ року


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

15 лютого 2021 року № 102

ЖУРНАЛ

обліку видачі марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв імпортного виробництва

№ з/п

Орган ДПС

Дата видачі марок акцизного податку

Найменування (власне ім’я, прізвище) імпортера (замовника), податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта платника податків-1

Вхідний номер і дата реєстрації Заявки-розрахунку в органах ДПС

Контракт (договір) (дата, №, найменування нерезидента)

Код виду марки акцизного податку-2

Вид марки акцизного податку-2

Сума акцизного податку, сплачена з одиниці маркованої продукції, з точністю до тисячного знака, грн

Видано марок акцизного податку

Сплачено акцизного податку

Код та опис товару згідно з УКТ ЗЕД

Сума плати за видані марки акцизного податку

Номер, дата платіжного документа на перерахування плати за марки акцизного податку

Марки акцизного податку видано за довіреністю (дата, серія, №), власне ім’я, прізвище одержувача (покупця) марок акцизного податку

Особистий підпис одержувача (покупця) марок акцизного податку

код

найменування

серії

номери

кількість, шт.

при отриманні марок акцизного податку, грн

номер, дата платіжного документа, що підтверджує сплату акцизного податку

початковий

кінцевий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

__________

-1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи. Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

-2 Заповнюється відповідно до Переліку видів марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15 лютого 2021 року № 102.

Директор Департаменту

податкової політики

Л. Максименко

____ _______________ 20__ року


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

15 лютого 2021 року № 102

ЖУРНАЛ

обліку видачі марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах вітчизняного виробництва

№ з/п

Орган ДПС

Дата видачі марок акцизного податку

Найменування (власне ім’я, прізвище) одержувача (покупця), податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта платника податків-1

Вхідний номер і дата реєстрації Заявки-розрахунку в органах ДПС

Код виду марки акцизного податку-2

Вид марки акцизного податку-2

Кількість штук у пачці (упаковці) (для сигарет, цигарок та сигарил)-2

Видано марок акцизного податку

Код та опис товару згідно з УКТ ЗЕД

Сума плати за видані марки акцизного податку

Номер, дата платіжного документа на перерахування плати за марки акцизного податку

Марки акцизного податку видано за довіреністю (дата, серія, №), власне ім’я, прізвище одержувача (покупця) марок акцизного податку

Особистий підпис одержувача (покупця) марок акцизного податку

код

найменування

серії

номери

кількість, шт.

початковий

кінцевий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

__________

-1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи. Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

-2 Заповнюється відповідно до Переліку видів марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15 лютого 2021 року № 102.

Директор Департаменту

податкової політики

Л. Максименко

____ _______________ 20__ року


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

15 лютого 2021 року № 102

ЖУРНАЛ

обліку видачі марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах імпортного виробництва

№ з/п

Орган ДПС

Дата видачі марок акцизного податку

Найменування  (власне ім’я, прізвище) імпортера (замовника), податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта  платника податків-1

Вхідний номер і дата реєстрації Заявки-розрахунку в органі ДПС

Контракт (договір) (дата, №, найменування нерезидента)

Код виду марки акцизного податку-2

Вид марки акцизного податку-2

Кількість штук у пачці (упаковці) (для сигарет, цигарок та сигарил)-2

Видано марок акцизного податку

Сплачено акцизного податку

Код та опис товару згідно з УКТ ЗЕД

Сума плати за видані марки акцизного податку

Номер, дата платіжного документа на перерахування плати за марки акцизного податку

Марки акцизного податку видано за довіреністю (дата, серія, №), власне ім’я, прізвище одержувача (покупця) марок акцизного податку

Особистий підпис одержувача (покупця) марок акцизного податку

код

найменування

серії

номери

кількість, шт.

при отриманні марок акцизного податку, грн

номер, дата платіжного документа, що підтверджує сплату акцизного податку

початковий

кінцевий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

__________

-1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи. Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

-2 Заповнюється відповідно до Переліку видів марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15 лютого 2021 року № 102.

Директор Департаменту

податкової політики

Л. Максименко

____ _______________ 20__ року


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

15 лютого 2021 року № 102

ЖУРНАЛ

обліку документів, що підтверджують внесення плати за марки акцизного податку

№ з/п

Покупець марок акцизного податку

Внесення плати за марки акцизного податку

Дата видачі марок акцизного податку

Загальна кількість виданих марок акцизного податку для

Сума плати за марки акцизного податку

податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта платника податків-1

найменування

номер рахунку ГУ ДПС, на який була здійснена сплата згідно з платіжним дорученням

платіжне доручення або документ, що підтверджує сплату

алкогольних напоїв

тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах

сальдо за попередньою заявкою

сплачено

сальдо за поточною заявкою

дата

номер

сума, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

__________

-1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи. Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Директор Департаменту

податкової політики

Л. Максименко

____ _______________ 20__ року


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

15 лютого 2021 року № 102

РЕЄСТР

повернутих марок акцизного податку


Документи та файли

Сигнальний документ — f506668n116.doc
Сигнальний документ — f506668n117.doc
Сигнальний документ — f506668n118.doc
Сигнальний документ — f506668n119.doc
Сигнальний документ — f506668n120.doc
Сигнальний документ — f506668n121.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.06.2021 — 2021 р., № 41, стор. 185, стаття 2493, код акта 104998/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2021 № 9 "Про затвердження змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами". Мінфін України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 21.01.2021 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586". Мінфін України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 7. допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту. Мінфін України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 12.02.2021 № 86 "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту". Мінфін України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 08.02.2021 № 62 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів". Мінфін України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 12.01.2021 № 4 "Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку". Мінфін України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 01.03.2021 № 131 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 15.02.2021 № 101 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 вересня 2017 року № 755". Мінфін України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.01.2021 № 13 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності". Мінфін України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 16.02.2021 № 105/57 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України і Міністерства інфраструктури України від 23 квітня 2015 року № 458/148". Мінфін України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій". Мінфін України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 22.02.2021 № 113/669/5 "Про затвердження Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб". Мінфін України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 02.03.2021 № 135 "Про затвердження Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів". Мінфін України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60". Мінфін України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 12.01.2021 № 5 "Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 02.03.2021 № 139 "Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED". Мінфін України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -