Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 15.06.2022 № 170 "Про затвердження Змін до Порядку формування відкритого переліку незалежних аудиторів у рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020". Мінфін України. 2022

Документ актуальний на 20.09.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.06.2022  № 170

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 липня 2022 р.

за № 809/38145

Про затвердження Змін до Порядку формування відкритого переліку незалежних аудиторів у рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020

З метою удосконалення процедури формування відкритого переліку незалежних аудиторів, які можуть бути обрані головним партнером та/або партнером - юридичною особою (резидентом) для проведення перевірки витрат за проєктами спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020, відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку формування відкритого переліку незалежних аудиторів у рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014–2020, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 грудня 2018 року № 1045, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2019 року за № 51/33022, що додаються.

2. Департаменту міжнародних фінансових проектів в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Зикову О.І.

Міністр

С.

Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Державного секретаря

Кабінету Міністрів

Виконавчий директор Інспекції

із забезпечення якості Органу суспільного

нагляду за аудиторською діяльністю

В.о. Виконавчого директора Аудиторської

палати України

Заступник Міністра цифрової

трансформації України

Член Рахункової палати

А. Куцевол

О. Канцуров

Т. Добровольська

О. Борняков

В. Невідомий


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

15 червня 2022 року № 170

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 липня 2022 р.

за № 809/38145

ЗМІНИ

до Порядку формування відкритого переліку незалежних аудиторів у рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020

1. У розділі II:

1) пункт 1 після слів «(за згодою),» доповнити словами «Національного органу управління,»;

2) після пункту 4 доповнити пунктами 5, 6 такого змісту:

«5. У період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, можуть проводитись онлайн-засідання Комісії у режимі відеоконференції.

Онлайн-засідання Комісії проводяться за попередньою згодою більшості від затвердженого складу Комісії. Згода на проведення онлайн-засідань Комісії надається кожним членом Комісії окремо шляхом надсилання листа на електронну пошту голови, заступника голови та секретаря Комісії.

6. Голосування під час онлайн-засідань Комісії здійснюється шляхом висловлення позиції кожного члена Комісії на питання головуючого про те, хто «за», «проти» або «утримався». Головуючий на підставі результатів обговорення та голосування оголошує про прийняте рішення.».

У зв’язку з цим пункт 5 вважати пунктом 7.

2. У розділі III:

1) підпункт 3 пункту 2 після слова «досвід» доповнити словами «працівника суб’єкта аудиторської діяльності»;

2) у пункті 4 цифри «15» замінити цифрами «20»;

3) у пункті 5 цифру «5» замінити цифрою «7»;

4) пункти 9-11 викласти в такій редакції:

«9. Комісія своїм рішенням може рекомендувати Міністерству виключити суб’єкта аудиторської діяльності та/або працівника суб’єкта аудиторської діяльності з Переліку незалежних аудиторів відповідно до інформації, отриманої від Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю або АПУ за результатами контролю якості перевірки витрат, проведеної незалежним аудитором, у разі виявлення професійного проступку (порушення міжнародних стандартів аудиту та недотримання вимог незалежності суб’єкта аудиторської діяльності) та/або виявлення помилок у підтверджених ним витратах.

Рішення про виключення суб’єкта аудиторської діяльності та/або працівника суб’єкта аудиторської діяльності з Переліку незалежних аудиторів може бути прийнято за результатами дисциплінарного провадження, проведеного Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю або АПУ в порядку, визначеному чинним законодавством України з питань аудиту фінансової звітності та аудиторської діяльності, у разі застосування до суб’єкта аудиторської діяльності та/або працівника суб’єкта аудиторської діяльності стягнення та/або подання інформації правоохоронним органам або згідно з повідомленням, отриманим від Органу управління, Спільного технічного секретаріату, Аудиторського органу.

10. У разі зміни даних у відомостях та інформації стосовно суб’єкта аудиторської діяльності та/або працівника суб’єкта аудиторської діяльності, яка міститься в Переліку незалежних аудиторів, суб’єкт аудиторської діяльності зобов’язаний протягом 30 календарних днів з того дня, коли відбулись відповідні зміни, поінформувати Міністерство.

У разі зміни інформації стосовно суб’єкта аудиторської діяльності, яка підтверджує відповідність суб’єкта аудиторської діяльності критеріям, визначеним в додатку 1 до цього Порядку, суб’єкт аудиторської діяльності зобов’язаний протягом 5 календарних днів з того дня, коли відбулись відповідні зміни, поінформувати Міністерство.

11. У разі виявлення Міністерством факту неподання інформації, зазначеної у пункті 10 цього розділу, у встановлені терміни Комісія своїм рішенням рекомендує Міністерству виключити цього суб’єкта аудиторської діяльності та/або працівника суб’єкта аудиторської діяльності з Переліку незалежних аудиторів.»;

5) у пункті 12 слова «Аудиторський орган» замінити словами «представника України в Групі аудиторів»;

6) пункт 14 викласти в такій редакції:

«14. Комісія приймає рішення з рекомендаціями щодо внесення змін до Переліку незалежних аудиторів (включення чи виключення) і протягом 7 робочих днів надає пропозиції Міністерству. На підставі цього рішення Міністерство видає відповідний наказ, про що інформує Орган управління, Спільний технічний секретаріат, представника України в Групі аудиторів, Національний орган управління та АПУ.».

3. У тексті цього Порядку слова «Секретаріат Кабінету Міністрів України» у всіх відмінках замінити словами «Національний орган управління» у відповідних відмінках.

Директор Департаменту

міжнародних фінансових

проектів

К. Елішиєва


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 05.08.2022 — 2022 р., № 60, стор. 187, стаття 3629, код акта 112762/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 31.01.2022 № 42 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 27 квітня 2015 року № 464". Мінфін України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 17.03.2022 № 99 "Про затвердження форми Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування та Порядку подання та розгляду такої Заяви". Мінфін України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 18.02.2022 № 85 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2022 року № 40". Мінфін України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 28.01.2022 № 40 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 10 жовтня 2005 року № 683". Мінфін України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 09.02.2022 № 56/83 "Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Міністерством соціальної політики України для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат". Мінфін України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 08.02.2022 № 55 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа". Мінфін України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 10.02.2022 № 58 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів". Мінфін України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 10.02.2022 № 59 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 23 листопада 2020 року № 723". Мінфін України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 17.03.2022 № 100 "Про внесення зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 08 лютого 2022 року № 55". Мінфін України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 15.02.2022 № 79 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з рентної плати". Мінфін України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 21.02.2022 № 86 "Про внесення змін у додаток 1 до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків". Мінфін України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 16.02.2022 № 80/88 "Про затвердження Порядку надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки Міністерству фінансів України". Мінфін України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 23.02.2022 № 90 "Про затвердження Порядку проведення стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної митної служби України та її територіальних органах". Мінфін України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 18.02.2022 № 83 "Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)". Мінфін України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 21.02.2022 № 87 "Про внесення змін до Форми одноразової (спеціальної) добровільної декларації та Порядку подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації". Мінфін України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 18.02.2022 № 84 "Про внесення змін до форми Заявки-розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв". Мінфін України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 22.02.2022 № 88 "Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу". Мінфін України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 12.01.2022 № 4 "Про внесення зміни до пункту 1 розділу V Порядку призначення та звільнення податкового керуючого з визначенням його функцій та повноважень". Мінфін України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 17.01.2022 № 15 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307". Мінфін України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 14.01.2022 № 12 "Про внесення зміни у додаток 2 до Умов, диференційованих показників і розмірів преміювання керівника Державного підприємства «Експлуатаційно-майнове управління», що належить до сфери управління Державної служби фінансового моніторингу України»". Мінфін України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -