<<
>>

НАКАЗ від 15.10.2020 № 613 "Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державної податкової служби України". Мінфін України. 2020

Документ актуальний на 20.11.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.10.2020  № 613

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 листопада 2020 р.

за № 1073/35356

Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державної податкової служби України

Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365 «Про відомчі заохочувальні відзнаки», підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Установити відомчі заохочувальні відзнаки Державної податкової служби України:

Подяку Державної податкової служби України;

Грамоту Державної податкової служби України;

Почесну грамоту Державної податкової служби України;

нагрудний знак «Почесний працівник Державної податкової служби України».

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної податкової служби України;

Опис Подяки Державної податкової служби України;

Ескіз Подяки Державної податкової служби України;

Опис Грамоти Державної податкової служби України;

Ескіз Грамоти Державної податкової служби України;

Опис Почесної грамоти Державної податкової служби України;

Ескіз Почесної грамоти Державної податкової служби України;

Опис нагрудного знака «Почесний працівник Державної податкової служби України»;

Ескіз нагрудного знака «Почесний працівник Державної податкової служби України».

3.

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 16 липня 2013 року № 275 «Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Міністерства доходів і зборів України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2013 року за № 1303/23835.

4. Департаменту роботи з персоналом та організаційного розвитку Міністерства фінансів України забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України Любченка О.М.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Відповідальний секретар

Комісії державних нагород та геральдики

Голова Державної податкової служби України

А. Осідак

О. Любченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

15 жовтня 2020 року № 613

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 листопада 2020 р.

за № 1073/35356

ПОЛОЖЕННЯ

про відомчі заохочувальні відзнаки Державної податкової служби України

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки, затвердженого Указом Президента України від 30 травня 2012 року № 365, і визначає порядок відзначення відомчими заохочувальними відзнаками Державної податкової служби України.

2. З метою заохочення та відзначення особистих досягнень у професійній діяльності працівників апарату Державної податкової служби України та її територіальних органів встановлюються такі відомчі заохочувальні відзнаки Державної податкової служби України (далі - відомчі відзнаки):

Подяка Державної податкової служби України (далі - Подяка);

Грамота Державної податкової служби України (далі - Грамота);

Почесна грамота Державної податкової служби України (далі - Почесна грамота);

нагрудний знак «Почесний працівник Державної податкової служби України» (далі - Нагрудний знак).

3. Відзначення відомчими відзнаками здійснюється, як правило, в такій послідовності: Подяка, Грамота, Почесна грамота, Нагрудний знак.

4. Подякою відзначаються працівники апарату ДПС та її територіальних органів за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високі досягнення в реалізації державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, активну участь у громадському житті, а також з нагоди загальнодержавних та галузевих професійних свят, ювілейних дат тощо.

До відзначення Подякою можуть бути представлені особи, які мають стаж роботи в зазначених органах, як правило, не менше ніж один рік.

5. Грамотою відзначаються працівники апарату ДПС та її територіальних органів за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високі досягнення в реалізації державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, активну участь у громадському житті, а також з нагоди загальнодержавних та галузевих професійних свят, ювілейних дат тощо.

До відзначення Грамотою можуть бути представлені особи, які мають стаж роботи в зазначених органах, як правило, не менше ніж два роки.

6. Почесною грамотою відзначаються працівники апарату ДПС та її територіальних органів за багаторічну сумлінну працю, професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, високі досягнення в розбудові та реалізації державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, виконання інших завдань, покладених на ДПС, активну участь у громадському житті, а також з нагоди загальнодержавних та галузевих професійних свят, ювілейних дат тощо.

До відзначення Почесною грамотою можуть бути представлені особи, які мають стаж роботи в зазначених органах, як правило, не менше ніж три роки.

7. Нагрудний знак «Почесний працівник Державної податкової служби України» є вищою відомчою відзнакою ДПС, що запроваджена для відзначення працівників апарату ДПС та її територіальних органів за значні професійні досягнення, багаторічну бездоганну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у забезпечення розбудови та реалізації державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, виконання інших завдань, покладених на ДПС, активну участь у громадському житті, а також з нагоди загальнодержавних та галузевих професійних свят, ювілейних дат тощо.

До відзначення Нагрудним знаком можуть бути представлені особи, які мають стаж роботи в зазначених органах не менше ніж п’ять років.

В окремих випадках за вагомий особистий внесок у забезпечення розбудови та реалізації державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нагрудним знаком можуть бути представлені особи апарату ДПС та її територіальних органів, які мають стаж роботи не менше ніж три роки.

Нагрудним знаком також відзначаються працівники апарату ДПС та її територіальних органів, які раніше заохочувались Почесною грамотою або відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства фінансів України.

8. До стажу роботи, який дає право на висунення кандидатів до відзначення відомчими відзнаками, зараховується стаж роботи у сфері реалізації державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

9. Працівники, відзначені Подякою, можуть бути удостоєні цієї самої відзнаки не менше ніж через рік, за винятком працівників, які звільняються з роботи у зв’язку з виходом на пенсію за віком.

10. Працівники, відзначені Грамотою, можуть бути удостоєні цієї самої відзнаки не раніше ніж через два роки, за винятком працівників, які звільняються з роботи у зв’язку з виходом на пенсію за віком.

11. Працівники, відзначені Почесною грамотою, можуть бути удостоєні цієї самої відзнаки не раніше ніж через три роки, за винятком працівників, які звільняються з роботи у зв’язку з виходом на пенсію за віком.

12. Нагороджені нагрудним знаком не можуть бути повторно представлені до цієї самої нагороди.

13. Відомчими відзнаками можуть відзначатися працівники апарату ДПС та її територіальних органів також після виходу на пенсію.

14. Працівники, які були відзначені державною нагородою, Почесною грамотою чи Грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, заохочувальними відзнаками Прем’єр-міністра України, відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства фінансів України, відомчими заохочувальними відзнаками ДПС, не можуть бути представлені до нагородження відомчими заохочувальними відзнаками ДПС протягом року.

15. Гранична кількість відомчих відзнак, якими можуть бути відзначені особи протягом календарного року, не повинна перевищувати:

Подяки - 1500 одиниць;

Грамоти - 1200 одиниць;

Почесні грамоти - 1000 одиниць;

Нагрудні знаки - 700 одиниць.

II. Порядок представлення до відзначення відомчими відзнаками ДПС

1. Представлення до відзначення відомчими відзнаками здійснюється гласно на підставі подання про відзначення.

2. Подання про відзначення відомчими відзнаками вноситься на ім’я Голови ДПС не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати нагородження:

службою управління персоналом - щодо Голови ДПС, його заступників, керівників територіальних органів ДПС;

заступниками Голови ДПС відповідно до розподілу функціональних обов’язків - щодо керівників самостійних структурних підрозділів ДПС;

керівниками самостійних структурних підрозділів ДПС - щодо працівників цих підрозділів;

керівниками територіальних органів ДПС - щодо працівників цих органів.

3. Головою ДПС приймається рішення про відзначення відомчими відзнаками щодо керівників самостійних структурних підрозділів апарату ДПС відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

4. Подання про відзначення Подякою, Грамотою та Почесною грамотою має містити інформацію про конкретні заслуги та трудові досягнення працівника, високий професіоналізм, багаторічну працю, участь у громадському житті, що стали підставами для подання. До подання додається біографічна довідка встановленого зразка.

5. Подання про відзначення нагрудним знаком має містити інформацію про бездоганну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок та заслуги працівника, що стали підставами для підготовки подання про нагородження. Зазначається наявність нагород та відзнак (державних, нагород іноземних держав, Кабінету Міністрів України, відомчих відзнак тощо). До подання додається біографічна довідка встановленого зразка.

6. Особа, на яку накладено дисциплінарне стягнення, не може бути представлена для відзначення відомчою відзнакою.

7. Рішення про відзначення відомчими відзнаками приймається Головою ДПС, про що видається відповідний наказ.

8. Проект наказу про відзначення відомчими відзнаками готується службою управління персоналом.

III. Порядок вручення відомчих відзнак

1. Вручення відомчих відзнак проводиться в урочистій обстановці Головою ДПС або за його дорученням одним із його заступників. Перед врученням оголошується наказ ДПС.

2. До трудової книжки та особової справи працівника, відзначеного відомчою відзнакою, вноситься відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу про відзначення.

3. Облік і реєстрацію нагороджень працівників відомчими відзнаками здійснює служба управління персоналом.

IV. Порядок носіння і зберігання відомчих відзнак

1. Нагрудний знак носять на правому боці грудей. За наявності державних нагород України, іноземних державних нагород нагрудний знак розміщують нижче цих нагород.

2. Нагрудний знак та посвідчення зберігається у нагородженого працівника.

3. У разі втрати відомчої відзнаки дублікат відзнаки не видається.

Директор Департаменту

роботи з персоналом

та організаційного розвитку

Д. Сивоконь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

15 жовтня 2020 року № 613

ОПИС

Подяки Державної податкової служби України

Бланк Подяки Державної податкової служби України (далі - Подяка) виготовляється з високоякісного паперу і має вигляд прямокутника розміром 210 x 297 мм (формат А4). Орієнтація аркуша - книжкова.

Лицьовий бік Подяки є площиною світло-бежевого кольору з напівпрозорим зображенням емблеми Державної податкової служби України. Площина обрамлена декоративною рамкою сіро-жовтого кольору на темно-зеленому тлі, що імітує мармур. Рамка утворена рослинним орнаментом, паралельно якому дві лінії різної товщини, та двома кадуцеями у нижніх кутах.

У верхній частині площини зображено малий Державний Герб України, обабіч якого - фігурні стрічки з двох рівновеликих смуг (верхня синього, нижня жовтого кольорів). Нижче розташовані написи «ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ» (на двох рядках) та «ПОДЯКА».

У центрі площини передбачені поля для розміщення посади, прізвища, імені та по батькові нагородженого, а також витягу з наказу.

У нижній частині площини на двох рядках розташовані написи: «Голова», «Наказ від «___» _________ 20___ р. № ___».

Напис «ПОДЯКА» золотистого кольору, всі інші - зеленого.

Зворотний бік Подяки є площиною білого кольору без зображень та написів.

Директор Департаменту

роботи з персоналом

та організаційного розвитку

Д. Сивоконь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

15 жовтня 2020 року № 613

ЕСКІЗ

Подяки Державної податкової служби України

Директор Департаменту

роботи з персоналом

та організаційного розвитку

Д. Сивоконь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

15 жовтня 2020 року № 613

ОПИС

Грамоти Державної податкової служби України

Бланк Грамоти Державної податкової служби України (далі - Грамота) виготовляється з високоякісного паперу і має вигляд прямокутника розміром 210 х 297 мм (формат А4). Орієнтація аркуша - книжкова.

Лицьовий бік Грамоти є площиною світло-бежевого кольору з напівпрозорим зображенням емблеми Державної податкової служби України. Площина обрамлена декоративною рамкою сіро-жовтого кольору на темно-зеленому тлі, що імітує мармур. Рамка утворена рослинним орнаментом, паралельно якому дві лінії різної товщини, та двома кадуцеями у нижніх кутах.

У верхній частині площини зображено малий Державний Герб України, обабіч якого - фігурні стрічки з двох рівновеликих смуг (верхня синього, нижня жовтого кольорів). Нижче розташовані написи: «ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ» (на двох рядках) та «ГРАМОТА».

У центрі площини передбачені поля для розміщення посади, прізвища, імені та по батькові нагородженого, а також витягу з наказу.

У нижній частині площини на двох рядках розташовані написи: «Голова», «Наказ від «___» _________ 20___ р. № ___».

Напис «ГРАМОТА» золотистого кольору, всі інші - зеленого.

Зворотний бік Грамоти є площиною білого кольору без зображень та написів.

Директор Департаменту

роботи з персоналом

та організаційного розвитку

Д. Сивоконь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

15 жовтня 2020 року № 613

ЕСКІЗ

Грамоти Державної податкової служби України

Директор Департаменту

роботи з персоналом

та організаційного розвитку

Д. Сивоконь


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

15 жовтня 2020 року № 613

ОПИС

Почесної грамоти Державної податкової служби України

Бланк Почесної грамоти Державної податкової служби України (далі - Почесна грамота) виготовляється з високоякісного паперу і має вигляд прямокутника, який у розгорнутому вигляді має розмір 420 х 297 мм, а в складеному - 210 х 297.

Перша сторінка Почесної грамоти прикрашена прямокутною рамкою золотистого кольору. У верхній частині на двох рядках розташований напис: «ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ». По центру сторінки на двох рядках - напис «ПОЧЕСНА ГРАМОТА». Написи золотистого кольору.

На другій сторінці посередині розташоване зображення емблеми Державної податкової служби України, яка покладена на фоновий градієнт світло-зеленого кольору.

Третя сторінка прикрашена по периметру декоративною рамкою золотистого кольору. Рамка утворена рослинним орнаментом, паралельно якому лінія, та двома кадуцеями у нижніх кутах.

У верхній частині сторінки зображений малий Державний Герб України, обабіч якого - фігурні стрічки з двох рівновеликих смуг (верхня синього, нижня жовтого кольорів). Нижче на чотирьох рядках розташовані написи: «ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ» (на двох рядках), «ПОЧЕСНА ГРАМОТА», «НАГОРОДЖУЄТЬСЯ».

У центрі сторінки передбачені поля для розміщення посади, прізвища, імені та по батькові нагородженого, а також витягу з наказу.

У нижній частині сторінки на двох рядках розташовані написи: «Голова», «Наказ від «___» _________ 20___ р. № ___».

Напис «ПОЧЕСНА ГРАМОТА» - золотистого кольору, всі інші - зеленого.

Четверта сторінка є площиною білого кольору без зображень та написів.

Директор Департаменту

роботи з персоналом

та організаційного розвитку

Д. Сивоконь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

15 жовтня 2020 року № 613

ЕСКІЗ

Почесної грамоти Державної податкової служби України

Директор Департаменту

роботи з персоналом

та організаційного розвитку

Д. Сивоконь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

15 жовтня 2020 року № 613

ОПИС

нагрудного знака «Почесний працівник Державної податкової служби України»

Відомча заохочувальна відзнака Державної податкової служби України - нагрудний знак «Почесний працівник Державної податкової служби України» (далі - нагрудний знак) виготовляється зі сплавів міді і має вигляд опуклого рівностороннього хреста із розбіжними сторонами, покритими синьою емаллю, краї якого заокруглені.

Сторони хреста мають подвійні пружки, простір між якими покритий темно-зеленою емаллю. Між сторонами хреста - розбіжні промені та схрещені мечі вістрями догори.

У центрі хреста кадуцей, оточений круглим вінком з дубового листя. Простір, обмежений вінком, має рельєф у вигляді розбіжних променів та покритий напівпрозорою темно-зеленою емаллю.

Пружки хреста, промені, вінок та кадуцей покриті гальванічним золотом, мечі - нікелем.

Хрест з променями - штампований, мечі, кадуцей та вінок - литі.

Усі зображення рельєфні.

Розмір нагрудного знака: 45 х 45 міліметрів.

Зворотній бік нагрудного знака увігнутий з рельєфним написом по колу «ПОЧЕСНИЙ ПРАЦІВНИК ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ», викарбуваним номером та застібкою для прикріплення до одягу.

Планка нагрудного знака є металевою пластинкою, обтягнутою стрічкою. Розмір планки: висота - 12 мм, ширина - 28 міліметрів. Стрічка нагрудного знака шовкова муарова з поздовжніми смужками (зліва направо): жовтого кольору 1 мм завширшки, чорного - 1 мм, жовтого - 2 мм, синього - 7 мм, жовтого - 6 мм, синього - 7 мм, жовтого - 2 мм, чорного - 1 мм, жовтого - 1 міліметр.

На повсякденному одязі може носитися мініатюра, значок або інший замінник затвердженого зразка.

Директор Департаменту

роботи з персоналом

та організаційного розвитку

Д. Сивоконь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

15 жовтня 2020 року № 613

ЕСКІЗ

нагрудного знака - «Почесний працівник Державної податкової служби України»

Директор Департаменту

роботи з персоналом

та організаційного розвитку

Д. Сивоконь


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.11.2020 — 2020 р., № 90, стор. 19, стаття 2913, код акта 101605/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2021 № 9 "Про затвердження змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами". Мінфін України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 21.01.2021 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586". Мінфін України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 7. допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту. Мінфін України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 12.02.2021 № 86 "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту". Мінфін України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 08.02.2021 № 62 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів". Мінфін України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 12.01.2021 № 4 "Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку". Мінфін України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 01.03.2021 № 131 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 15.02.2021 № 101 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 вересня 2017 року № 755". Мінфін України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.01.2021 № 13 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності". Мінфін України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 16.02.2021 № 105/57 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України і Міністерства інфраструктури України від 23 квітня 2015 року № 458/148". Мінфін України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій". Мінфін України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 22.02.2021 № 113/669/5 "Про затвердження Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб". Мінфін України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 02.03.2021 № 135 "Про затвердження Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів". Мінфін України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60". Мінфін України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 12.01.2021 № 5 "Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 02.03.2021 № 139 "Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED". Мінфін України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -