<<
>>

НАКАЗ від 16.08.2021 № 468 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 листопада 2020 року № 708". Мінфін України. 2021

Документ актуальний на 19.10.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.08.2021  № 468

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

06 вересня 2021 р.

за № 1164/36786

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 листопада 2020 року № 708

Відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України «Про державну службу», з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року № 893 «Деякі питання територіальних органів Державної податкової служби» НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства фінансів України від 13 листопада 2020 року № 708 «Про затвердження Порядку проведення стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної податкової служби України», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 січня 2021 року за № 49/35671, після слів «Державної податкової служби України» доповнити словами «та її територіальних органах».

2. Затвердити Зміни до Порядку проведення стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної податкової служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 листопада 2020 року № 708, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 січня 2021 року за № 49/35671, що додаються.

3. Департаменту роботи з персоналом та організаційного розвитку Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Державній податковій службі України розмістити цей наказ на вебпорталі Державної податкової служби України.

5.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей Світлану та Голову Державної податкової служби України.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної податкової служби України

Є. Олейніков


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

16 серпня 2021 року № 468

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

06 вересня 2021 р.

за № 1164/36786

ЗМІНИ

до Порядку проведення стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної податкової служби України

1. У заголовку Порядку після слів «Державної податкової служби України» доповнити словами «та її територіальних органах».

2. Пункти 4, 5 і 6 викласти в такій редакції:

«4. Стажування молоді здійснюється строком до шести місяців у вільний від навчання (роботи) час у межах робочого часу посадових осіб апарату ДПС або її територіальних органів відповідно до правил внутрішнього службового розпорядку ДПС або її територіальних органів.

5. Допуск до стажування та визначення строку його проходження здійснюються:

в апараті ДПС - на підставі заяви особи, яка має намір пройти стажування (далі - стажист), і згоди керівника відповідного структурного підрозділу апарату ДПС, що оформлюються наказом Голови ДПС (або особи, яка виконує його обов’язки). До заяви стажист додає резюме та мотиваційний лист у довільній формі;

у територіальних органах - на підставі заяви особи, яка має намір пройти стажування і згоди керівника відповідного структурного підрозділу територіального органу ДПС, що оформлюються наказом начальника територіального органу ДПС (або особи, яка виконує його обов’язки). До заяви стажист додає резюме та мотиваційний лист у довільній формі.

Стажування молоді в апараті ДПС або її територіальних органах може здійснюватися з ініціативи Голови ДПС (або особи, яка виконує його обов’язки) або його заступників, начальників територіальних органів ДПС (або осіб, які виконують їх обов’язки) або їх заступників, керівників закладів вищої освіти, молодіжних громадських формувань та осіб, які мають намір пройти стажування.

6. На період стажування за стажистом закріплюється керівник стажування із числа керівників структурних підрозділів апарату ДПС або її територіальних органів.».

3. Абзац четвертий пункту 8 викласти в такій редакції:

«забезпечує стажисту можливість ознайомлення з організацією роботи структурного підрозділу апарату ДПС або її територіального органу;».

4. В абзаці п’ятому пункту 9 слово «ДПС» замінити словами «апарату ДПС або її територіальних органів».

5. У абзаці п’ятому пункту 10 слово «ДПС» виключити.

6. Пункт 13 викласти в такій редакції:

«13. Документи про проходження стажування зберігаються в підрозділах кадрового забезпечення та розвитку персоналу органів ДПС.».

7. У пункті 14 слова «ДПС не несе» замінити словами «ДПС та її територіальні органи не несуть».

8. У пункті 15 слово «ДПС» виключити.

9. У додатках до Порядку:

у відмітці додатка 1 після слів «Державної податкової служби України» доповнити словами «та її територіальних органів»;

у додатку 2:

у відмітці після cлів «Державної податкової служби України» доповнити словами «та її територіальних органів»;

слово «ДПС» виключити.

Директор Департаменту

роботи з персоналом

та організаційного розвитку

Д. Сивоконь


Додаток 1

до Порядку проведення стажування

громадян з числа молоді,

які не перебувають на посадах

державної служби, в апараті

Державної податкової служби України

та її територіальних органах

(пункт 7)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ

Додаток 2

до Порядку проведення стажування

громадян з числа молоді,

які не перебувають на посадах

державної служби, в апараті

Державної податкової служби України

та її територіальних органах

(пункт 12)

ВИСНОВОК ПРО РЕЗУЛЬТАТИ СТАЖУВАННЯ


Документи та файли

Сигнальний документ — f509899n48.doc
Сигнальний документ — f509899n49.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.09.2021 — 2021 р., № 72, стор. 209, стаття 4577, код акта 107072/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2021 № 9 "Про затвердження змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами". Мінфін України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 21.01.2021 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586". Мінфін України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 7. допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту. Мінфін України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 12.02.2021 № 86 "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту". Мінфін України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 08.02.2021 № 62 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів". Мінфін України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 12.01.2021 № 4 "Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку". Мінфін України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 01.03.2021 № 131 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 15.02.2021 № 101 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 вересня 2017 року № 755". Мінфін України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.01.2021 № 13 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності". Мінфін України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 16.02.2021 № 105/57 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України і Міністерства інфраструктури України від 23 квітня 2015 року № 458/148". Мінфін України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій". Мінфін України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 22.02.2021 № 113/669/5 "Про затвердження Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб". Мінфін України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 02.03.2021 № 135 "Про затвердження Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів". Мінфін України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60". Мінфін України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 12.01.2021 № 5 "Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 02.03.2021 № 139 "Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED". Мінфін України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -