<<
>>

НАКАЗ від 17.03.2022 № 99 "Про затвердження форми Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування та Порядку подання та розгляду такої Заяви". Мінфін України. 2022

Документ актуальний на 05.04.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.03.2022  № 99

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 березня 2022 р.

за № 364/37700

Про затвердження форми Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування та Порядку подання та розгляду такої Заяви

Відповідно до пункту 141.10 статті 141 розділу III Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування;

Порядок подання та розгляду Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С.І. та Голову Державної податкової служби України.

Міністр

С.

Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра цифрової трансформації України

Голова Державної регуляторної служби України

О. Борняков

О. Кучер


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

17 березня 2022 року № 99

Форма

ЗАЯВА

про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

17 березня 2022 року № 99

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 березня 2022 р.

за № 364/37700

ПОРЯДОК

подання та розгляду Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на прибуток підприємств на особливих умовах або відмову від такого оподаткування

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 141.10 статті 141 розділу III Податкового кодексу України (далі - Кодекс) з метою визначення основних організаційно-правових засад щодо подання заяви про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на прибуток підприємств на особливих умовах або відмови від такого оподаткування.

2. Дія цього Порядку поширюється на юридичних осіб - резидентів Дія Сіті - платників податку на прибуток підприємств.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Кодексі.

4. Контролюючі органи відповідно до законодавства зобов'язані не розголошувати інформацію, яка зазначена у Заяві про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на прибуток підприємств на особливих умовах або відмови від такого оподаткування.

II. Вимоги про надсилання Заяви

1. Заява про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах або відмову від оподаткування подається засобами електронного зв'язку в електронній формі (у тому числі до уповноваженого органу під час звернення про набуття статусу резидента Дія Сіті у порядку, встановленому Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні") з дотриманням вимог розділу II Кодексу та Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги".

2. Заява про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на прибуток підприємств на особливих умовах надсилається до контролюючого органу за податковою адресою такого платника не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

3. Заява про відмову від оподаткування резидента Дія Сіті - платника податку на прибуток підприємств на особливих умовах надсилається до контролюючого органу за податковою адресою такого платника не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного року.

III. Розгляд Заяви контролюючим органом

1. Розгляд Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування здійснюється контролюючим органом після надходження такої Заяви засобами електронного зв'язку в електронній формі.

2. Контролюючий орган протягом 15 робочих днів з дня надходження Заяви надсилає платнику податку Рішення про погодження (відмову у погодженні) Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

3. Рішення про погодження (відмову у погодженні) Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування надсилається юридичній особі у порядку, визначеному статтею 42 розділу II Кодексу.

4. Підставами для відмови у погодженні Заяви контролюючим органом є:

відсутність платника податків в реєстрі Дія Сіті;

Заява про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування подана з порушенням термінів;

здійснення переходу платника податку на прибуток підприємств на загальних підставах на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах понад одного разу протягом календарного року.

Директор Департаменту

податкової політики

Л. Максименко

Додаток

до Порядку подання та розгляду

Заяви про перехід юридичної особи

на оподаткування як резидента Дія Сіті -

платника податку на прибуток

на особливих умовах

або відмову від такого оподаткування

(пункт 2 розділу III)

Форма

РІШЕННЯ

про погодження (відмову у погодженні) Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування


Документи та файли

Сигнальний документ — f514885n49.rtf
Сигнальний документ — f514885n47.docx

Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 31.03.2022 — № 74
 • Офіційний вісник України від 01.04.2022 — 2022 р., № 25, стор. 507, стаття 1380, код акта 110727/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 31.01.2022 № 42 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 27 квітня 2015 року № 464". Мінфін України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 18.02.2022 № 85 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2022 року № 40". Мінфін України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 28.01.2022 № 40 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 10 жовтня 2005 року № 683". Мінфін України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 09.02.2022 № 56/83 "Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Міністерством соціальної політики України для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат". Мінфін України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 08.02.2022 № 55 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа". Мінфін України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 10.02.2022 № 58 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів". Мінфін України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 10.02.2022 № 59 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 23 листопада 2020 року № 723". Мінфін України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 17.03.2022 № 100 "Про внесення зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 08 лютого 2022 року № 55". Мінфін України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 15.02.2022 № 79 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з рентної плати". Мінфін України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 21.02.2022 № 86 "Про внесення змін у додаток 1 до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків". Мінфін України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 16.02.2022 № 80/88 "Про затвердження Порядку надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки Міністерству фінансів України". Мінфін України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 23.02.2022 № 90 "Про затвердження Порядку проведення стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної митної служби України та її територіальних органах". Мінфін України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 18.02.2022 № 83 "Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)". Мінфін України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 21.02.2022 № 87 "Про внесення змін до Форми одноразової (спеціальної) добровільної декларації та Порядку подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації". Мінфін України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 18.02.2022 № 84 "Про внесення змін до форми Заявки-розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв". Мінфін України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 22.02.2022 № 88 "Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу". Мінфін України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 12.01.2022 № 4 "Про внесення зміни до пункту 1 розділу V Порядку призначення та звільнення податкового керуючого з визначенням його функцій та повноважень". Мінфін України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 17.01.2022 № 15 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307". Мінфін України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 14.01.2022 № 12 "Про внесення зміни у додаток 2 до Умов, диференційованих показників і розмірів преміювання керівника Державного підприємства «Експлуатаційно-майнове управління», що належить до сфери управління Державної служби фінансового моніторингу України»". Мінфін України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 20.01.2022 № 23 "Про затвердження Змін до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України". Мінфін України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -