Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 21.10.2021 № 555 "Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання спрощеної податкової звітності з податку на додану вартість". Мінфін України. 2021

Документ актуальний на 24.12.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.10.2021  № 555

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 листопада 2021 р.

за № 1477/37099

Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання спрощеної податкової звітності з податку на додану вартість

Відповідно до пункту 208-1.8 статті 208-1 розділу V Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму спрощеної податкової декларації з податку на додану вартість;

форму уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість до спрощеної податкової декларації у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок;

Порядок заповнення і подання спрощеної податкової звітності з податку на додану вартість.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2022 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С.І. та Голову Державної податкової служби України.

Міністр

С.

Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

В.о. Голови Державної податкової служби України

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

О. Кучер

Є. Олейніков

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

21 жовтня 2021 року № 555

СПРОЩЕНА ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ

з податку на додану вартість

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

21 жовтня 2021 року № 555

УТОЧНЮЮЧИЙ РОЗРАХУНОК

податкових зобов’язань з податку на додану вартість до спрощеної податкової декларації у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

21 жовтня 2021 року № 555

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 листопада 2021 р.

за № 1477/37099

ПОРЯДОК

заповнення і подання спрощеної податкової звітності з податку на додану вартість

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає особливості заповнення і подання спрощеної податкової звітності з податку на додану вартість (далі - податкова звітність), дія якого поширюється на осіб-нерезидентів, зареєстрованих як платники податку на додану вартість відповідно до пункту 208-1.2 статті 208-1 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Подання спрощеної податкової декларації з податку на додану вартість (далі - декларація) передбачено абзацом третім пункту 49.2 статті 49 розділу II та пунктом 208-1.8 статті 208-1 розділу V Кодексу.

3. Подання уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість до спрощеної декларації у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі - уточнюючий розрахунок) у разі, якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 розділу II Кодексу) особа-нерезидент, зареєстрована як платник податку на додану вартість, самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, передбачено підпунктом 208-1.8.1 пункту 208-1.8 статті 208-1 розділу V Кодексу.

4. До спрощеної податкової звітності з податку на додану вартість належить:

спрощена податкова декларація з податку на додану вартість;

уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість до спрощеної податкової декларації у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

5. Податкову звітність подає особа-нерезидент, зареєстрована як платник податку на додану вартість відповідно до пункту 208-1.2 статті 208-1 розділу V Кодексу, в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, визначені підпунктом 14.1.56-5 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу, місце постачання яких розташоване на митній території України, шляхом електронної ідентифікації.

II. Звітний (податковий) період та строки подання декларації

1. Звітний (податковий) період дорівнює одному календарному кварталу.

Останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається першим днем кварталу, в якому анульовано реєстрацію особи-нерезидента як платника податку на додану вартість, та закінчується днем анулювання реєстрації особи нерезидента як платника податку на додану вартість.

2. Особа-нерезидент, зареєстрована як платник податку на додану вартість відповідно до пункту 208-1.2 статті 208-1 розділу V Кодексу, складає і подає декларацію протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, незалежно від того, чи здійснювалося нерезидентом протягом звітного (податкового) періоду постачання фізичним особам електронних послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.

III. Порядок оформлення та подання податкової звітності

1. Декларація подається особою-нерезидентом, зареєстрованою як платник податку на додану вартість, або представником нерезидента, якого електронно дистанційно ідентифіковано, у визначений у пункті 2 розділу II цього Порядку строк за формою, затвердженою на дату подання.

2. Декларація та уточнюючий розрахунок до неї заповнюються державною або англійською мовою.

3. Форми декларації та уточнюючого розрахунку розміщуються на спеціальному портальному рішенні для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги.

4. Усі показники у податковій звітності проставляються в іноземній валюті (євро або долар США), яку обрано при реєстрації платником податку та в якій сплачується податок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

5. Особа-нерезидент, зареєстрована як платник податку на додану вартість, самостійно обчислює суму податкового зобов’язання, яку зазначає у податковій звітності.

У рядках розділу I податкової звітності, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.

6. Податкове зобов’язання, самостійно визначене особою-нерезидентом, зареєстрованою як платник податку на додану вартість, вважається узгодженим з дня подання декларації до контролюючого органу і не може бути оскаржене платником податку в адміністративному або судовому порядку.

7. Після подання декларації за звітний (податковий) період особа-нерезидент, зареєстрована як платник податку на додану вартість, має право до закінчення граничного терміну подання декларації за такий саме період подати звітну нову декларацію з виправленими показниками.

IV. Порядок заповнення декларації

1. Декларація складається із вступної частини, службових полів та одного розділу.

2. Вступна частина.

У полі для відміток про тип декларації (рядки 011, 012) у четвертій колонці проставляється позначка «×» у рядку поля, яке відповідає типу декларації (звітна або звітна нова). Третя колонка поля містить код типу декларації, п’ята - назву типу декларації.

Звітна нова декларація - декларація з виправленими показниками, яка подається особою-нерезидентом, зареєстрованою як платник податку на додану вартість, після подання декларації за звітний (податковий) період до закінчення граничного терміну подання декларації за такий саме період.

У рядку 02 декларації вказується звітний (податковий) період, за який подається декларація, заповнюється у такій послідовності: рік (чотири цифри), квартал (одна цифра).

У рядку 03 декларації вказується найменування особи-нерезидента, зареєстрованої платником податку на додану вартість.

У рядку 04 декларації вказується індивідуальний податковий номер особи-нерезидента, зареєстрованої як платник податку.

У рядку 05 декларації вказується іноземна валюта (євро або долар США), в якій декларується та сплачується податок.

У полі для відміток про вид іноземної валюти (євро або долар США) у четвертій колонці проставляється позначка «×» у рядку поля, яке відповідає виду іноземної валюти. Третя колонка поля містить код виду іноземної валюти (051, 052), п’ята - назву виду іноземної валюти (євро, долар США).

3. Розділ I «Розрахунок податкових зобов’язань за звітний (податковий) період»:

1) у другій колонці рядка «Договірна вартість постачання електронних послуг (без податку на додану вартість)**» декларації вказується загальна сума (договірна вартість) постачання електронних послуг (без податку на додану вартість) в іноземній валюті (євро або долар США);

2) у другій колонці рядка «Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету**» декларації зазначається сума податку на додану вартість (20 відсотків від бази оподаткування), нарахована за операціями з постачання електронних послуг в іноземній валюті (євро або долар США), яка підлягає сплаті до бюджету.

Сума договірної вартості постачання електронних послуг та податку на додану вартість зазначається в тій іноземній валюті (євро або долар США), інформацію про яку особа-нерезидент зазначила у заяві про реєстрацію як платника податку, поданій відповідно до пункту 208-1.2 статті 208-1 розділу V Кодексу, та у четвертій колонці (рядків 051, 052) рядку 5 декларації.

База оподаткування операцій з постачання електронних послуг особою-нерезидентом, зареєстрованою платником податку на додану вартість відповідно до пункту 208-1.2 статті 208-1 розділу V Кодексу, визначається виходячи з вартості таких послуг.

4. Сума податкового зобов’язання, зазначена особою-нерезидентом, зареєстрованою платником податку на додану вартість відповідно до пункту 208-1.2 статті 208-1 розділу V Кодексу, підлягає сплаті в іноземній валюті (євро або долар США) протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку, передбаченого пунктом 208-1.8 статті 208-1 розділу V Кодексу для подання декларації, на валютний рахунок, відкритий центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в уповноваженому банку.

Реквізити такого валютного рахунку розміщуються на спеціальному портальному рішенні для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги.

5. У спеціальному полі «Відмітка про подання декларації за останній звітний (податковий) період у разі анулювання реєстрації платником ПДВ» декларації проставляється позначка «×» у разі подання декларації за останній звітний (податковий) період особою-нерезидентом, реєстрацію платником податку на додану вартість якої анульовано у такому періоді.

Подання декларації за останній звітний (податковий) період та сплата податкового зобов’язання, зазначеного у такій декларації, здійснюється у порядку та строки, визначені статтею 208-1 розділу V Кодексу.

6. Дата складання податкової звітності заповнюється цифрами у такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри).

V. Порядок заповнення уточнюючого розрахунку

1. Уточнюючий розрахунок може бути поданий у випадку, передбаченому абзацом сьомим підпункту 208-1.8.1 пункту 208-1.8 статті 208-1 розділу V Кодексу, з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 розділу II Кодексу, за формою, затвердженою на дату подання уточнюючого розрахунку.

2. Уточнюючий розрахунок складається із вступної частини, службових полів та одного розділу.

3. Вступна частина.

У рядку 02 уточнюючого розрахунку звітний (податковий) період, за який вносяться зміни до показників декларації, заповнюється у такій послідовності: рік (чотири цифри), квартал (одна цифра).

У рядку 03 уточнюючого розрахунку вказується найменування особи-нерезидента, зареєстрованої платником податку на додану вартість.

У рядку 04 уточнюючого розрахунку вказується індивідуальний податковий номер особи-нерезидента, зареєстрованої як платник податку.

У рядку 05 уточнюючого розрахунку вказується іноземна валюта (євро або долар США), в якій сплачується податок та яку зазначено у декларації звітного (податкового) періоду, за який вносяться зміни.

У полі для відміток про вид іноземної валюти (євро або долар США) у четвертій колонці проставляється позначка «×» у рядку поля, яке відповідає виду іноземної валюти. Третя колонка поля містить код виду іноземної валюти (051, 052), п’ята - назву виду іноземної валюти (євро, долар США).

4. Розділ I «Розрахунок уточнених податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок»:

1) у другій колонці уточнюючого розрахунку відображаються відповідні показники декларації звітного періоду, що виправляється. У разі якщо до декларації за такий звітний період раніше вносились зміни, у другій колонці відображаються відповідні показники третьої колонки останнього уточнюючого розрахунку, який подавався до декларації звітного (податкового) періоду, що виправляється;

2) у третій колонці уточнюючого розрахунку відображаються відповідні показники з урахуванням виправлення;

3) у четвертій колонці уточнюючого розрахунку відображається різниця суми помилки (графа 3 - графа 2).

5. Сума податкового зобов’язання, зазначена особою-нерезидентом в уточнюючому розрахунку, підлягає сплаті протягом 30 календарних днів, що настають за днем подання такого уточнюючого розрахунку, а сума надміру сплаченого податку, зазначена особою-нерезидентом в уточнюючому розрахунку, автоматично зараховується у рахунок сплати податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів і не може бути повернута на рахунок особи-нерезидента.

Директор Департаменту

податкової політики

Л. Максименко


Документи та файли

Сигнальний документ — f512259n82.doc
Сигнальний документ — f512259n83.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.11.2021 — 2021 р., № 89, стор. 148, стаття 5779, код акта 108268/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2021 № 9 "Про затвердження змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами". Мінфін України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 21.01.2021 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586". Мінфін України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 7. допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту. Мінфін України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 12.02.2021 № 86 "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту". Мінфін України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 08.02.2021 № 62 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів". Мінфін України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 12.01.2021 № 4 "Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку". Мінфін України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 01.03.2021 № 131 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 15.02.2021 № 101 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 вересня 2017 року № 755". Мінфін України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.01.2021 № 13 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності". Мінфін України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 16.02.2021 № 105/57 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України і Міністерства інфраструктури України від 23 квітня 2015 року № 458/148". Мінфін України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій". Мінфін України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 22.02.2021 № 113/669/5 "Про затвердження Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб". Мінфін України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 02.03.2021 № 135 "Про затвердження Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів". Мінфін України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60". Мінфін України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 12.01.2021 № 5 "Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 02.03.2021 № 139 "Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED". Мінфін України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -