<<
>>

НАКАЗ від 22.01.2021 № 32 "Про внесення змін до Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю". Мінфін України. 2021

Документ актуальний на 16.04.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.01.2021  № 32

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 березня 2021 р.

за № 378/36000

Про внесення змін до Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю

Відповідно до статті 320 глави 47, статті 363 глави 52 розділу XI Митного кодексу України, та з урахуванням змін, внесених до Митного кодексу України Законами України від 02 жовтня 2019 року № 141-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів», від 14 січня 2020 року № 440-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи», відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, пункту 13 плану заходів з реалізації Стратегії розвитку системи управління ризиками у сфері митного контролю на період до 2022 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 978-р, пункту 37 розділу VI, пункту 49 розділу VII плану заходів з реформування та розвитку системи органів, що реалізують митну політику, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 року № 569-р, з метою розвитку системи управління ризиками, яка застосовується для забезпечення вибірковості митного контролю, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 липня 2015 року № 684, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2015 року за № 1021/27466 (далі - Порядок), виклавши його в новій редакції, що додається.

2.

Департаменту митної політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Державній митній службі України забезпечити до 1 січня 2023 року доопрацювання інформаційних систем єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів, зокрема розроблення програмних рішень для бази даних ризиків та реєстру профілів ризику, передбачених пунктом 4 розділу I та пунктом 17 розділу II Порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної митної служби України.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови Державної регуляторної служби України

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

Голова Державної митної служби України

Голова Професійної спілки працівників

митних органів України

О. Мірошніченко

О. Вискуб

П. Рябікін

І. Тимофєєв


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

31 липня 2015 року № 684

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 22 січня 2021 року № 32)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 березня 2021 р.

за № 378/36000

ПОРЯДОК

здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою забезпечення вибірковості митного контролю шляхом застосування системи управління ризиками, поліпшення ефективності роботи Держмитслужби під час митного контролю, прискорення митного оформлення за рахунок застосування методів управління ризиками, у тому числі аналізу ризиків із використанням інформаційних технологій, та здійснення таргетингу.

2. Цей Порядок встановлює єдиний підхід до здійснення митними органами (їх структурними підрозділами) аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

автоматизована система управління ризиками (далі - АСУР) - сукупність програмно-інформаційних комплексів, які забезпечують функціонування системи управління ризиками (далі - СУР) під час митного контролю та/або митного оформлення товарів, транспортних засобів;

база даних ризиків - сукупність даних про виявлені та потенційні ризики недотримання вимог законодавства України з питань митної справи, що може використовуватись у процесі управління ризиками;

випадковий відбір - спосіб відбору об’єктів митного контролю для проведення окремих форм митного контролю або їх сукупності, коли кожен об’єкт основи вибірки має однакову ймовірність бути відібраним;

виявлений ризик - наявна в митних органах інформація про порушення законодавства України з питань митної справи;

індикатори ризику - критерії із заданими наперед параметрами, використання яких дає можливість здійснювати вибір об’єкта контролю;

модуль АСУР - одна з підсистем АСУР, що входить до єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів (далі - ЄАІС), у тому числі автоматизованої системи митного оформлення (далі - АСМО), і забезпечує роботу АСУР під час митного контролю та/або митного оформлення;

негативна історія профілю ризику - показник, що кількісно характеризує наявність у певний період інформації про порушення законодавства України з питань митної справи чи виявлені за результатами митного контролю невідповідності, які описані у профілі ризику і враховуються під час визначення ступеня ризику за профілем ризику (у бік підвищення ступеня ризику), якщо такий показник передбачено профілем ризику;

нефіскальні ризики (ризики безпеки) - ризики, виявлення яких спрямовано на забезпечення в межах компетенції митних органів захисту національної безпеки, життя і здоров’я людей, тварин, рослин, довкілля, інтересів споживачів;

область ризику - згруповані об’єкти аналізу ризику, щодо яких існує потреба у застосуванні окремих форм митного контролю або їх сукупності;

орієнтування - інформація про осіб та/або транспортні засоби, за допомогою яких можуть бути вчинені порушення законодавства України з питань митної справи, а також інформація про товари, що можуть бути об’єктом правопорушення, створена митними органами (їх структурними підрозділами) самостійно за результатами здійснення аналітичної роботи або отримана митними органами (їх структурними підрозділами);

оцінка ризику - визначення ймовірності виникнення ризику і можливих наслідків недотримання вимог законодавства України з питань митної справи у разі проявлення ризику;

позитивна історія профілю ризику - показник, що кількісно характеризує наявність у певний період фактів завершення митного контролю після спрацювання профілю ризику, які підтвердили відсутність порушень законодавства України з питань митної справи чи виявлення за результатами митного контролю невідповідностей, і враховується під час визначення ступеня ризику за профілем ризику (у бік зниження ступеня ризику), якщо такий показник передбачено профілем ризику;

потенційний ризик - ризик, що не був виявлений, але умови для його виникнення існують;

профіль ризику - опис будь-якої сукупності індикаторів ризику, у тому числі визначених комбінацій індикаторів ризику, що є результатом збору, аналізу та систематизації інформації;

ризик-правило - сукупність індикаторів ризику в окремому профілі ризику, у тому числі внесених шляхом доповнення до рамкового профілю ризику, яка визначає об’єкт контролю та відповідний перелік митних формальностей;

селективність профілю ризику - показник профілю ризику, що кількісно характеризує його вибіркову здатність (числове значення від 0 до 100, що показує відсоток переміщень осіб, товарів, транспортних засобів через кордон або митних оформлень, який профіль ризику дає можливість відбирати);

стандартна умова аналізу (далі - СУА) - сукупність індикаторів ризику, яка може застосовуватись у багатьох профілях ризику одночасно для опису окремої умови та/або алгоритму;

ступінь ризику - результат кількісної оцінки ризику;

таргетер - посадова особа, уповноважена на здійснення таргетингу;

таргетинг - спосіб аналізу та оцінки ризиків, відповідно до якого попередньо проаналізовані із застосуванням інформаційних технологій, у тому числі АСУР, зовнішньоекономічні операції або переміщення через митний кордон України підлягають додатковій оцінці щодо наявності ризиків із використанням доступних митним органам (їх структурним підрозділам) джерел інформації з метою управління ризиками;

таргетинг-центр - уповноважений підрозділ або робоча група митного органу, основним завданням якого (якої) є здійснення таргетингу;

фіскальні ризики - ризики, виявлення яких спрямовано на недопущення мінімізації сплати податків і зборів, митних та інших платежів під час здійснення зовнішньоекономічних операцій або переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Митному кодексі України, а також інших нормативно-правових актах України з питань митної справи.

4. Формування інформаційної бази даних системи управління ризиками митних органів передбачає ведення Держмитслужбою бази даних ризиків.

База даних ризиків формується з використанням наявної інформації про виявлені та потенційні ризики недотримання вимог законодавства України з питань митної справи, у тому числі отриманої від посадових осіб митних органів.

З метою підтримки бази даних ризиків в актуальному стані посадові особи митних органів вносять до неї інформацію про потенційні ризики недотримання вимог законодавства України з питань митної справи.

До бази даних ризиків посадові особи митних органів вносять, зокрема, інформацію про:

можливі випадки недотримання вимог законодавства України з питань митної справи, отриману від іншого органу державної влади, компетентного органу іншої країни або з будь-якого іншого джерела інформації;

обставини, що можуть мати вплив на результати митного контролю (наприклад, виявлення порожніх тайників у транспортному засобі).

База даних ризиків є джерелом інформації, яке може використовуватися митними органами (їх структурними підрозділами) у процесі управління ризиками.

5. Здійснення митними органами (їх структурними підрозділами) аналізу, виявлення та оцінки ризиків, у тому числі з використанням інформаційних технологій, для визначення форм та обсягів митного контролю включають:

1) виявлення умов і факторів, що впливають на виникнення ризиків;

2) визначення областей ризику;

3) визначення індикаторів ризику;

4) здійснення оцінки імовірності виникнення ризиків та можливої шкоди у разі їх проявлення.

6. Аналіз, виявлення та оцінка ризиків, розроблення і реалізація практичних заходів з управління ризиками, аналіз результатів та коригування вжитих заходів здійснюються митними органами (їх структурними підрозділами) в межах компетенції.

Держмитслужба визначає структурний підрозділ Держмитслужби, на який покладено функції з координації застосування СУР (далі - центральний підрозділ з питань координації застосування СУР).

7. Розроблення та реалізація практичних заходів з управління ризиками здійснюються з урахуванням результатів:

1) аналізу та оцінки ризиків;

2) аналізу необхідних ресурсів та очікуваних результатів реалізації запланованих заходів.

8. Управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю здійснюється на стратегічному, тактичному та оперативному рівнях.

9. На стратегічному рівні управління ризиками за результатами аналізу, виявлення та оцінки ризиків Держмитслужба визначає пріоритетні напрями розробки та реалізації заходів з управління ризиками та формує реєстр ризиків. Реєстр ризиків розглядається та схвалюється на засіданні Експертної комісії із застосування системи управління ризиками, яка утворюється Держмитслужбою (далі - Експертна комісія).

10. Реєстр ризиків повинен містити, зокрема:

1) пріоритетні напрями розробки та реалізації заходів з управління ризиками;

2) інформацію щодо митних органів (їх структурних підрозділів), відповідальних за реалізацію відповідного напряму.

11. На тактичному рівні управління ризиками митними органами (їх структурними підрозділами) в межах компетенції за результатами аналізу, виявлення та оцінки ризиків та відповідно до реєстру ризиків розробляються заходи з управління ризиками. Для цього використовуються такі інструменти:

1) профілі ризику;

2) орієнтування;

3) індикатори ризику;

4) методичні рекомендації щодо роботи посадових осіб митниць (митних постів) з аналізу, виявлення та оцінки ризиків;

5) випадковий відбір.

12. На оперативному рівні управління ризиками митні органи (їх структурні підрозділи) застосовують зазначені у пункті 11 цього розділу інструменти з управління ризиками у конкретних випадках здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів, зокрема під час здійснення контролю із застосуванням СУР, для визначення форм та обсягів митного контролю.

13. Контроль із застосуванням СУР, що здійснюється відповідно до статті 337 Митного кодексу України, може бути автоматизованим, неавтоматизованим та комбінованим.

Під час здійснення контролю із застосуванням СУР використовуються інструменти, зазначені у пункті 11 цього розділу.

Автоматизований контроль із застосуванням СУР здійснюється із використанням інформаційних технологій, у тому числі АСУР.

Неавтоматизований контроль із застосуванням СУР здійснюється у випадках, коли оцінка ризику у конкретному випадку здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів не може бути здійснена автоматизовано.

Комбінований контроль із застосуванням СУР полягає у поєднанні автоматизованого та неавтоматизованого контролю із застосуванням СУР.

Таргетинг належить до комбінованого контролю із застосуванням СУР.

Під час розроблення заходів з управління ризиками перевага надається автоматизованому та комбінованому контролю із застосуванням СУР.

14. З метою забезпечення здійснення таргетингу у Держмитслужбі на центральному та/або регіональному рівнях можуть створюватись таргетинг-центри.

15. За результатами здійснення контролю із застосуванням СУР, у тому числі АСУР, у кожному конкретному випадку визначаються рівень ризику, а також відповідні йому форми та обсяги митного контролю, які підлягають виконанню митними органами під час митного контролю, а саме:

низький рівень, при якому за результатами застосування СУР не встановлюється необхідність здійснення митних формальностей;

середній рівень, при якому встановлюється необхідність здійснення митних формальностей, не пов’язаних із митним оглядом (переоглядом) товарів, транспортних засобів;

високий рівень, при якому встановлюється необхідність проведення митних формальностей, які, зокрема, передбачають здійснення митного огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів.

За результатами здійснення контролю із застосуванням АСУР може здійснюватися інформування посадової особи митного органу для подальшого прийняття рішення щодо необхідності проведення митних формальностей, що відповідають одному із зазначених вище рівнів ризику.

Митні формальності, зазначені у цьому пункті, визначаються згідно з Класифікатором митних формальностей, що можуть бути визначені за результатами застосування системи управління ризиками, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року № 1011.

II. Профілі ризику

1. Профілі ризику залежно від можливості автоматизації їх застосування можуть бути документальними (неавтоматизований контроль із застосуванням СУР) або електронними (автоматизований або комбінований контроль із застосуванням СУР).

2. Профілі ризику розробляє центральний підрозділ з питань координації застосування СУР, їх застосовують у всіх митницях (митних постах) Держмитслужби, якщо іншого не визначено самим профілем ризику.

Митні органи (їх структурні підрозділи) надають пропозиції щодо розробки профілів ризику, зокрема шляхом внесення інформації до бази даних ризиків.

3. Профіль ризику може бути представлений у формах паспорта профілю ризику і програмного коду профілю ризику.

Паспорт профілю ризику формується для документальних та електронних профілів ризику і використовується для документального опису профілю ризику.

Зразок паспорта електронного профілю ризику наведено у додатку 1 до цього Порядку.

Зразок паспорта документального профілю ризику наведено у додатку 2 до цього Порядку.

Зміст паспорта профілю ризику призначений для використання виключно митними органами (їх структурними підрозділами) і є документом для службового користування.

Паспорт профілю ризику зберігається протягом строку дії профілю ризику, але не менше 3 років після припинення його дії.

Облік, зберігання і використання паспортів профілів ризику здійснюються відповідно до нормативно-правових актів України, які регулюють питання обліку, зберігання та використання документів, які містять службову інформацію.

Програмний код профілю ризику формується лише для електронних профілів ризику, використовується для їх програмної реалізації й імплементується до окремого модуля АСУР.

Модулі АСУР розробляються та впроваджуються залежно від потреби до ЄАІС, у тому числі АСМО, та можуть враховувати, зокрема, митні режими, особливості, засоби та способи переміщення через митний кордон України окремих товарів, транспортних засобів тощо.

4. З метою опису підстав розроблення та розглянутих у профілі ризику областей ризику до профілю ризику формується аналітична довідка.

Аналітична довідка може формуватись із використанням інформаційних технологій, у тому числі з використанням інформації з бази даних ризиків.

5. Залежно від необхідності наповнення профілів ризику значеннями індикаторів ризику застосовуються звичайні (не передбачають наповнення під час застосування) та рамкові (передбачають наповнення під час застосування) профілі ризику.

При цьому під наповненням профілю ризику розуміється визначення конкретних значень окремих індикаторів ризику та інших параметрів профілю ризику (перелік відповідних індикаторів ризику та інших параметрів профілю ризику визначається у профілі ризику).

У разі якщо профіль ризику передбачає наповнення, у паспорті профілю ризику зазначаються індикатори ризику та інші параметри профілю ризику, що підлягають наповненню/оновленню, відповідальний за наповнення митний орган (його структурний підрозділ), періодичність наповнення/оновлення окремих індикаторів ризику та інших параметрів профілю ризику.

Профіль ризику може містити одне або більше ризик-правил. Для рамкових профілів ризику кількість ризик-правил у ньому визначається кількістю внесених до нього комбінацій конкретних значень окремих індикаторів ризику та інших параметрів профілю ризику.

6. Профілі ризику наповнюються значеннями індикаторів ризику, які можуть враховувати регіональні та місцеві особливості.

7. Для забезпечення можливості додаткового вивчення та/або уточнення області ризику, моніторингу області ризику та вжиття за результатами такого моніторингу заходів оперативного реагування можуть застосовуватись фонові профілі ризику, які не передбачають формування переліку митних формальностей, визначених за результатами застосування таких профілів ризику.

У паспорті фонового профілю ризику зазначаються митний орган (його структурний підрозділ), відповідальний за моніторинг спрацювання профілю ризику, та спосіб такого моніторингу.

8. Розроблення профілю ризику передбачає:

1) визначення індикаторів ризику;

2) визначення доцільності застосування негативної та позитивної історії у профілі ризику (здійснюється лише для електронних профілів ризику);

3) визначення алгоритму обчислення ступеня ризику за профілем ризику та залежно від ступеня ризику адекватних заходів, необхідних для запобігання або мінімізації ризиків (форм та обсягів митного контролю), якщо необхідність визначення таких заходів передбачено профілем ризику.

9. Рішення про схвалення та введення в дію електронних профілів ризику, змін до них, припинення дії електронних профілів ризику приймає Експертна комісія, крім випадків, визначених пунктом 10 цього розділу.

Експертна комісія також приймає рішення про схвалення та введення в дію СУА, внесення до них змін та припинення їх дії.

Рішення Експертної комісії приймаються під час проведення засідань та/або шляхом застосування інформаційних технологій із використанням членами такої комісії кваліфікованих електронних підписів.

Рішення Експертної комісії оформлюються протоколом засідання.

Рішення Експертної комісії є обов’язковими для виконання митними органами (їх структурними підрозділами).

Документи, схвалені Експертною комісією відповідно до вимог цього пункту, які потребують програмної реалізації структурним підрозділом Держмитслужби, до компетенції якого належить супроводження інформаційних технологій (далі - структурний підрозділ з питань ІТ), виготовляються у двох примірниках. При цьому перші примірники документів надсилаються листом центрального підрозділу з питань координації застосування СУР до структурного підрозділу з питань ІТ для введення в дію відповідно до термінів, визначених у протоколі засідання Експертної комісії, а другі - зберігаються у справах центрального підрозділу з питань координації застосування СУР.

Документи, схвалені Експертною комісією відповідно до вимог цього пункту, які не потребують програмної реалізації структурним підрозділом з питань ІТ, а реалізуються центральним підрозділом з питань координації застосування СУР із використанням функціоналу ЄАІС, у тому числі АСМО, виготовляються в одному примірнику та зберігаються у справах центрального підрозділу з питань координації застосування СУР.

За потреби, якщо до наповнення чи контролю ефективності профілю ризику залучаються інші митні органи (їх структурні підрозділи), можуть схвалюватись додаткові примірники документів або ж в установленому порядку виготовлятись їх копії.

У разі застосування Експертною комісією інформаційних технологій направлення інформації про прийняті рішення, у тому числі для їх програмної реалізації, може здійснюватись із використанням відповідних інформаційно-телекомунікаційних систем.

10. Рішення про внесення змін до електронного профілю ризику може приймати центральний підрозділ з питань координації застосування СУР, якщо такі зміни пов’язані:

1) зі змінами документів, положення яких враховано під час розроблення профілю ризику, та необхідністю актуалізації відповідних значень окремих параметрів профілю ризику;

2) зі змінами числових значень позитивної/негативної історії профілю ризику, ступеня ризику;

3) з необхідністю виправлення технічних помилок у паспорті профілю ризику.

11. Центральний підрозділ з питань координації застосування СУР тимчасово призупиняє дію електронного профілю ризику, у тому числі за поданням митного органу (його структурного підрозділу), у разі:

1) внесення змін до документів, положення яких враховано під час розроблення електронного профілю ризику, коли такі зміни ведуть до необхідності суттєвих змін електронного профілю ризику;

2) скасування, втрати чинності документами, положення яких враховано під час розроблення електронного профілю ризику;

3) втрати актуальності електронним профілем ризику;

4) виявлення проблемних питань під час застосування електронного профілю ризику, що не можуть бути вирішені шляхом внесення змін до електронного профілю ризику відповідно до пункту 10 цього розділу;

5) встановлення за результатами контролю застосування СУР низької ефективності окремого профілю ризику.

12. Прийняті відповідно до пунктів 10, 11 цього розділу рішення щодо електронних профілів ризику, програмна реалізація яких здійснювалась центральним підрозділом з питань координації застосування СУР із використанням функціоналу ЄАІС, у тому числі АСМО, оформлюються у вигляді доповідної записки з резолюцією керівника (особи, яка виконує його обов’язки) або заступника керівника (особи, яка виконує його обов’язки) центрального підрозділу з питань координації застосування СУР.

Прийняті відповідно до пунктів 10, 11 цього розділу рішення щодо електронних профілів ризику, програмна реалізація яких здійснювалась структурним підрозділом з питань ІТ, оформлюються у вигляді листа центрального підрозділу з питань координації застосування СУР до структурного підрозділу з питань ІТ.

Відповідні рішення виносяться на обговорення на черговому засіданні Експертної комісії з метою прийняття рішення щодо необхідності подальшого внесення змін, припинення дії профілю ризику.

Прийняті відповідно до пункту 11 цього розділу рішення щодо електронних профілів ризику, розробка яких здійснювалась центральним підрозділом з питань координації застосування СУР за ініціативою іншого митного органу (його структурного підрозділу), невідкладно доводяться до такого органу (підрозділу) з метою вжиття ним заходів щодо:

перегляду значень окремих індикаторів ризику та інших параметрів профілю ризику;

вжиття інших заходів, спрямованих на підвищення ефективності профілю ризику.

У разі якщо ініціатором розроблення електронного профілю ризику протягом місяця не вжито заходів щодо перегляду значень окремих індикаторів ризику та інших параметрів профілю ризику та/або інших заходів, спрямованих на підвищення ефективності профілю ризику, на черговому засіданні Експертної комісії на розгляд виноситься питання про припинення дії такого профілю ризику.

13. Електронні профілі ризику доводяться до митниць (митних постів) Держмитслужби програмними методами, у тому числі у вигляді поновлень АСМО.

14. Електронний рамковий профіль ризику наповнюється митним органом (його структурним підрозділом), визначеним відповідальним за наповнення відповідного рамкового профілю ризику.

Наповнення електронного профілю ризику здійснюється на підставі доповнень до профілю ризику, підписаних керівником (особою, яка виконує його обов’язки) або заступником керівника (особою, яка виконує його обов’язки) такого митного органу (його структурного підрозділу).

Підписані відповідно до вимог цього пункту доповнення надсилаються для подальшої імплементації до структурного підрозділу з питань ІТ або самостійно вносяться відповідним митним органом (його структурним підрозділом).

15. Рішення про схвалення та введення в дію документальних профілів ризику, змін до них, припинення дії документальних профілів ризику приймаються у порядку, передбаченому для електронних профілів ризику.

16. На підставі інформації про результати застосування профілю ризику, а також інших даних, пов’язаних із дією профілю ризику, здійснюється контроль його ефективності.

Відповідальний за контроль ефективності профілю ризику митний орган (його структурний підрозділ) та періодичність здійснення контролю ефективності зазначаються у паспорті профілю ризику.

Загальний контроль ефективності профілів ризику, у тому числі з урахуванням інформації про контроль ефективності, проведений зазначеним у паспорті профілю ризику відповідальним митним органом (його структурним підрозділом), здійснює центральний підрозділ з питань координації застосування СУР.

До контролю ефективності профілю ризику за ініціативи митного органу (його структурного підрозділу), відповідального за контроль ефективності профілю ризику, або центрального підрозділу з питань координації застосування СУР можуть також залучатись інші заінтересовані митні органи (їх структурні підрозділи).

17. З метою систематизації інформації про профілі ризику центральним підрозділом з питань координації застосування СУР із застосуванням інформаційних технологій ведеться реєстр профілів ризику.

III. Орієнтування

1. Орієнтування як один з інструментів розроблення і реалізації заходів з управління ризиками використовується для невідкладного інформування митних органів (їх структурних підрозділів) про осіб та/або транспортні засоби, за допомогою яких можуть бути вчинені порушення законодавства України з питань митної справи, про товари, які можуть бути об’єктом правопорушення, та про застосування форм контролю для виявлення, запобігання та припинення таких порушень.

2. Джерелом інформації щодо орієнтувань є відомості, отримані митним органом (його структурним підрозділом) від інших митних органів (їх структурних підрозділів), правоохоронних органів, інших органів державної влади, міжнародних організацій, митних та інших уповноважених органів іноземних держав, власні аналітичні напрацювання та інші джерела.

3. Для автоматизації виявлення об’єктів контролю, зазначених в оформленому відповідно до законодавства орієнтуванні, можуть використовуватись електронні профілі ризику та існуючі модулі АСУР.

IV. Індикатори ризику

1. У разі якщо розроблення окремих профілів ризику є недоцільним, зокрема, якщо індикатори ризику не можуть бути використані автоматизовано, формуються переліки індикаторів ризику.

Перелік індикаторів ризику як документ об’єднує кілька альтернативних (тобто таких, що застосовуються не лише у разі їх одночасного виконання, а також окремо один від одного) індикаторів ризику, пов’язаних спільними областями ризику, заходами з мінімізації ризиків. Перелік індикаторів ризику має містити індикатори ризику та інформацію щодо заходів, які необхідно вживати для запобігання або мінімізації ризиків (форми та обсяги митного контролю).

2. Переліки індикаторів ризику розробляє центральний підрозділ з питань координації застосування СУР.

3. Розроблені відповідно до пункту 2 цього розділу переліки індикаторів ризику розглядаються та схвалюються на засіданні Експертної комісії.

4. Внесення змін або припинення дії переліків індикаторів ризику здійснюється за результатами розгляду відповідних пропозицій Експертною комісією шляхом схвалення оновлених переліків індикаторів ризику у порядку, визначеному пунктом 3 цього розділу.

5. Схвалений перелік індикаторів ризику застосовують усі митні органи (їх структурні підрозділи), якщо іншого не визначено переліком індикаторів ризику.

6. Аналіз застосування та за потреби актуалізацію переліків індикаторів ризику здійснює не рідше ніж раз на рік центральний підрозділ з питань координації застосування СУР із залученням за потреби інших заінтересованих митних органів (їх структурних підрозділів).

V. Методичні рекомендації щодо роботи посадових осіб митниць (митних постів) з аналізу, виявлення та оцінки ризиків

1. Структурні підрозділи Держмитслужби, які координують роботу митниць (митних постів) Держмитслужби щодо здійснення митного контролю за окремими напрямами (зокрема правильності класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД, правильності визначення країни походження товарів, правильності визначення митної вартості товарів), за потреби розробляють методичні рекомендації щодо роботи посадових осіб митниць (митних постів) Держмитслужби з аналізу, виявлення та оцінки ризиків (далі - методичні рекомендації).

2. Методичні рекомендації мають містити інструкції щодо послідовності дій посадових осіб митниць (митних постів) Держмитслужби під час здійснення митного контролю за визначеним напрямом з метою оцінки ризику та визначення форм і обсягів митного контролю, достатніх для забезпечення додержання вимог законодавства України з питань митної справи.

3. Проект методичних рекомендацій погоджується з центральним підрозділом з питань координації застосування СУР.

VI. Випадковий відбір

1. Випадковий відбір реалізується із застосуванням інформаційних технологій, де це можливо.

2. Елементи випадкового відбору можуть застосовуватись у рамках окремого профілю ризику для зменшення його селективності.

VII. Реалізація заходів з управління ризиками під час митного контролю та/або митного оформлення

1. За результатами аналізу та оцінки ризиків у конкретному випадку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України АСУР (шляхом здійснення автоматизованого контролю із застосуванням СУР) та/або посадові особи митних органів на підставі результатів застосування СУР (шляхом здійснення комбінованого та/або неавтоматизованого контролю із застосуванням СУР) обирають форми та обсяги митного контролю. При цьому формується перелік митних формальностей, визначених за результатами застосування зазначених у пункті 11 розділу I цього Порядку інструментів з управління ризиками (далі - Перелік митних формальностей).

Визначені за результатами застосування АСУР форми та обсяги митного контролю з Переліку митних формальностей можуть бути змінені керівником / заступником керівника (особою, яка виконує його обов’язки) митного органу шляхом додавання митних формальностей за напрямом, щодо якого в Переліку митних формальностей уже наявні митні формальності.

На підставі результатів застосування СУР посадова особа митного органу може доповнити Перелік митних формальностей шляхом включення до нього митних формальностей за новим напрямом контролю, тобто напрямом, який не було визначено ризиковим за результатами застосування АСУР.

Під час застосування АСМО або іншої інформаційної системи ЄАІС для митного контролю та/або митного оформлення товарів, транспортних засобів Перелік митних формальностей формується за допомогою інформаційних технологій, за результатами автоматизованого контролю із застосуванням СУР, а також доповнюється/змінюється за результатами проведення комбінованого та/або неавтоматизованого контролю із застосуванням СУР шляхом оцінки ризику відповідно до документальних профілів ризику, орієнтувань, переліків індикаторів ризику, методичних рекомендацій, у тому числі за результатами аналізу поданих для митного контролю документів (їх копій), відомостей, результатів застосування технічних засобів митного контролю, а також на підставі вимог нормативно-правових актів, що регулюють порядок проведення митного контролю та/або митного оформлення товарів, транспортних засобів.

2. Перелік митних формальностей містить відомості про:

1) назву митної формальності;

2) підрозділ / посадову особу - ініціатора включення митної формальності до переліку, прізвище, ініціали посадової особи, яка безпосередньо доповнила перелік;

3) підстави включення митної формальності до переліку з відповідними обґрунтуваннями;

4) повідомлення до митної формальності.

Відомості відповідно до підпунктів 2, 3 цього пункту вносяться у разі, якщо митну формальність додано за результатами проведення комбінованого та/або неавтоматизованого контролю із застосуванням СУР шляхом оцінки ризику відповідно до документальних профілів ризику, орієнтувань, переліків індикаторів ризику, методичних рекомендацій, у тому числі за результатами аналізу поданих для митного контролю документів (їх копій), відомостей, результатів застосування технічних засобів митного контролю, а також на підставі вимог нормативно-правових актів, що регулюють порядок проведення митного контролю та/або митного оформлення товарів, транспортних засобів.

Перелік митних формальностей може також не бути сформованим взагалі або містити лише повідомлення без зазначення митної формальності.

Прийняття посадовою особою митного органу рішення щодо доповнення/зміни Переліку митних формальностей здійснюється шляхом внесення інформації про визначені форми та обсяги митного контролю до АСУР.

3. Посадові особи митниці (митного поста) Держмитслужби, які здійснюють митний контроль у конкретному випадку здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів, в обов’язковому порядку переглядають сформований за допомогою інформаційних технологій Перелік митних формальностей та доповнюють/змінюють його за результатами проведення комбінованого та/або неавтоматизованого контролю із застосуванням СУР шляхом оцінки ризику відповідно до документальних профілів ризику, орієнтувань, переліків індикаторів ризику, методичних рекомендацій, у тому числі за результатами аналізу поданих для митного контролю документів (їх копій), відомостей, результатів застосування технічних засобів митного контролю, а також на підставі вимог нормативно-правових актів, що регулюють порядок проведення митного контролю та/або митного оформлення товарів, транспортних засобів.

Якщо в Переліку митних формальностей наявні митні формальності, до виконання яких необхідне залучення посадових осіб або структурних підрозділів митного органу, які перебувають або розташовані не в місці здійснення митного контролю, посадова особа митниці (митного поста) Держмитслужби, визначена для здійснення митних формальностей, повідомляє про такі митні формальності керівника (заступника керівника) підрозділу митного оформлення (далі - ПМО), або особу, яка виконує його обов’язки, а також вживає заходів щодо невідкладного інформування (у тому числі засобами телефонного, факсимільного зв’язку, електронної пошти тощо) про такі митні формальності визначених посадових осіб або керівника відповідного структурного підрозділу митного органу.

Посадова особа або керівник структурного підрозділу митного органу у разі отримання відповідної інформації невідкладно вживає заходів щодо забезпечення участі посадових осіб у проведенні митних формальностей.

Положення цього пункту також поширюються на дистанційне залучення посадових осіб митних органів (їх структурних підрозділів) до проведення окремих митних формальностей, у тому числі з використанням систем відеоспостереження.

4. Митна формальність з Переліку митних формальностей може бути скасована, якщо:

1) виконання митної формальності неможливе (залежно від виду чи характеристики товару, наявності відповідних технічних засобів, можливості пред’явлення товару до митного контролю тощо);

2) завдання згідно з повідомленням до митної формальності були досягнуті під час виконання іншої митної формальності;

3) митна формальність та відповідні завдання згідно з повідомленням до митної формальності стосуються іншого (відмінного від задекларованого) товару, транспортного засобу чи особи;

4) можливість невиконання митної формальності передбачено вимогами законодавства (в тому числі міжнародно-правових актів).

Перелік причин скасування митних формальностей з Переліку митних формальностей визначається Класифікатором результатів виконання митних формальностей, що можуть бути визначені за результатами застосування системи управління ризиками, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року № 1011.

5. Рішення про скасування митної формальності з Переліку митних формальностей приймає керівник (заступник керівника) ПМО, або особа, яка виконує його обов’язки, крім випадків, коли нормативно-правовими актами з питань митної справи визначено інші вимоги.

6. У разі застосування таргетингу рішення про зміну Переліку митних формальностей, скасування окремих митних формальностей може прийняти таргетер або його безпосередній керівник/ заступник керівника (особа, яка виконує його обов’язки).

7. Прийняте відповідно до пунктів 5-7 цього розділу рішення фіксує посадова особа, яка його прийняла, в ЄАІС, у тому числі АСМО, з обов’язковим внесенням обґрунтування прийнятого рішення.

8. Після виконання митних формальностей з Переліку митних формальностей відомості про результати виконання усіх митних формальностей заносяться за допомогою АСМО або іншої інформаційної системи ЄАІС до бази даних митного органу (крім митних формальностей, які можуть бути здійснені після завершення митного оформлення).

9. Результати виконання митних формальностей, доданих до Переліку митних формальностей посадовою особою митного органу після прийняття митної декларації для оформлення, вносить така посадова особа митного органу або її безпосередній керівник / заступник керівника (особа, яка виконує його обов’язки).

10. Передбачається внесення відповідно до пунктів 8, 9 цього розділу таких відомостей про результати виконання митних формальностей з Переліку митних формальностей:

1) результат виконання митної формальності;

2) дата фактичного виконання митної формальності або дата прийняття рішення про її скасування;

3) прізвища, ініціали посадових осіб, які здійснили митну формальність, або посадової особи, яка прийняла рішення про її скасування;

4) додаткова інформація про результати виконання митної формальності, яку посадова особа вважає за доцільне зазначити (детальніше описати результат, вказати на проблемні питання під час застосування митної формальності тощо),- зазначається за потреби. Внесення додаткової інформації є обов’язковим, якщо:

прийнято рішення про скасування митної формальності (у такому разі необхідно зазначити відповідне вичерпне обґрунтування);

за результатами виконання митної формальності виявлено невідповідності/розбіжності/правопорушення (у такому разі необхідно зазначити детальну інформацію про суть виявлених невідповідностей/розбіжностей/правопорушень);

5) реквізити документів, що підтверджують виконання митної формальності,- у разі, якщо такі документи складено за результатами виконання митної формальності (акт про проведення огляду, прийняте митним органом рішення про визначення коду товару тощо), крім тих, що вже зазначені у графі 44 митної декларації, а саме:

назва документа;

дата та номер документа;

додаткова інформація про документ, яку посадова особа вважає за доцільне зазначити (уточнена назва документа, дані про його видавця тощо), зазначається за потреби.

Внесення результатів виконання усіх митних формальностей з Переліку митних формальностей є обов’язковим.

11. При внесенні відповідно до пунктів 8, 9 цього розділу інформації про результати виконання митних формальностей застосовується такий підхід:

1) у частині самого факту виконання враховується, що така інформація вноситься щодо поточної партії товарів з урахуванням обсягів митного контролю, виконаних цим ПМО.

Так, якщо під час поточного митного оформлення у Переліку митних формальностей наявна митна формальність та відповідні завдання згідно з повідомленням до неї, які цей ПМО виконав раніше (за митною декларацією, митного оформлення якої не було завершено у зв’язку з відкликанням, відмовою у митному оформленні тощо), така митна формальність вважається виконаною, що відповідним чином фіксується в АСМО або іншій інформаційній системі ЄАІС.

Якщо ж під час поточного митного оформлення у Переліку митних формальностей наявна митна формальність та відповідні завдання згідно з повідомленням до неї, які виконувались раніше іншим ПМО, в тому числі в пункті пропуску через державний кордон України, і цей ПМО не вживає додаткових заходів щодо її виконання, така митна формальність вважається невиконаною та потребує прийняття рішення щодо скасування митної формальності відповідно до пунктів 5, 6 цього розділу, що відповідним чином фіксується в АСМО або іншій інформаційній системі ЄАІС;

2) у частині виявлення невідповідностей/розбіжностей/правопорушень враховується, що така інформація вноситься щодо поточної партії товарів та поточної митної декларації.

12. Таргетер може визначити необхідність інформування таргетинг-центру про виконання митних формальностей шляхом проставлення відповідної відмітки в АСМО або іншій інформаційній системі ЄАІС.

13. У разі виявлення некоректної роботи (помилок) АСУР, у результаті чого форми та обсяги митного контролю не можуть бути визначені автоматизовано, посадова особа митниці (митного поста) Держмитслужби здійснює неавтоматизований контроль із застосуванням СУР шляхом оцінки ризику відповідно до документальних профілів ризику, орієнтувань, переліків індикаторів ризику, методичних рекомендацій, у тому числі за результатами аналізу поданих для митного контролю документів (їх копій), відомостей, результатів застосування технічних засобів митного контролю, а також на підставі вимог нормативно-правових актів, що регулюють порядок проведення митного контролю та/або митного оформлення товарів і транспортних засобів, та в разі виявлення підстав для визначення форм та обсягів митного контролю самостійно формує Перелік митних формальностей.

До сформованого посадовою особою митниці (митного поста) Держмитслужби Переліку митних формальностей застосовуються положення цього розділу.

VIII. Застосування СУР у пунктах пропуску через державний кордон України та у митницях призначення

З метою прискорення митних формальностей у пунктах пропуску через державний кордон України під час здійснення аналізу та оцінки ризиків перевага надається такому підходу:

у пунктах пропуску через державний кордон України переважно здійснюються аналіз та оцінка ризиків щодо наявності нефіскальних ризиків, а також ризиків недоставки товарів до митниці призначення або їх підміни;

у митницях призначення під час здійснення митного контролю та оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснюються аналіз та оцінка ризиків щодо наявності фіскальних та нефіскальних ризиків.

IX. Організація контролю застосування СУР

1. З метою забезпечення повноти збереження інформації щодо форм та обсягів митного контролю посадова особа митного органу (його структурного підрозділу) фіксує в АСМО або іншій інформаційній системі ЄАІС усі митні формальності, визначені за результатами застосування СУР, а також вносить інформацію про результати виконання митних формальностей відповідно до пунктів 8, 9 розділу VII цього Порядку (далі - зворотна інформація про застосування СУР).

2. Структурний підрозділ з питань ІТ забезпечує накопичення зворотної інформації про застосування СУР у центральній базі даних Держмитслужби, у тому числі шляхом її передавання з баз даних митних органів.

3. Митні органи (їх структурні підрозділи) використовують зворотну інформацію про застосування СУР для оцінки результативності застосування інструментів, зазначених у пункті 11 розділу I цього Порядку, усунення недоліків в організації митного контролю із застосуванням СУР, а також з метою розгляду питання доцільності проведення митних формальностей, що можуть бути здійснені після завершення митного оформлення товарів, транспортних засобів.

4. Посадова особа митниці (митного поста) Держмитслужби, визначена для здійснення митних формальностей, чи іншого підрозділу митниці Держмитслужби, яка здійснює митну формальність або бере участь у її здійсненні, у разі потреби може внести за допомогою АСМО або іншої інформаційної системи ЄАІС до бази даних митного органу (у графі «Примітки/обґрунтування») свої зауваження стосовно роботи АСУР під час проведення оцінки ризику за митною декларацією чи щодо проведення митних формальностей для забезпечення подальшого опрацювання центральним підрозділом з питань координації застосування СУР та/або підрозділом, визначеним відповідальним за контроль ефективності профілю ризику відповідно до пункту 16 розділу II цього Порядку.

5. Посадові особи митних органів надсилають, у тому числі з використанням інформаційних технологій, до центрального підрозділу з питань координації застосування СУР за наявності конкретизовані та/або узагальнені зауваження, проблемні питання і пропозиції з питань застосування СУР, а також інформацію відповідно до пункту 4 розділу I цього Порядку.

6. Центральний підрозділ з питань координації застосування СУР та митниці Держмитслужби здійснюють аналіз та контроль повноти виконання митних формальностей, визначених за результатами застосування СУР. Структурні підрозділи інших митних органів також здійснюють аналіз та контроль повноти виконання митних формальностей, визначених за результатами застосування СУР, за відповідними напрямами контролю в межах компетенції.

X. Використання в АСУР суб’єктоорієнтованих критеріїв

1. З метою зменшення селективності профілів ризику АСУР під час митного контролю в режимі онлайн здійснюється автоматизований розподіл суб’єктів господарювання залежно від їхніх характеристик.

2. Автоматизований розподіл суб’єктів господарювання здійснюється за результатами перевірки на відповідність встановленим критеріям із використанням інформаційних технологій, зокрема АСУР, при цьому використовується митна та інша інформація, отримана митними органами у встановленому законодавством порядку.

3. Для суб’єктів господарювання залежно від їх відповідності визначеним критеріям та їх значенням застосовуються коефіцієнти зменшення частки визначення АСУР необхідності проведення митного огляду та/або додаткової перевірки документів.

4. Суб’єкти господарювання оцінюються на відповідність визначеним критеріям автоматизовано у кожному конкретному випадку на момент здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів.

5. На перелік критеріїв, що характеризують суб’єкта господарювання, та їх значення поширюються положення цього Порядку щодо електронних профілів ризику, в тому числі щодо розгляду та затвердження на засіданні Експертної комісії.

6. Перелік критеріїв, за якими здійснюється автоматизований розподіл суб’єктів господарювання, оприлюднюється Держмитслужбою на своєму вебсайті.

7. Результати автоматизованого розподілу суб’єктів господарювання не виключають можливості випадкового відбору та/або таргетингу.

XI. Виконання посадовими особами митниць (митних постів) Держмитслужби митних формальностей, визначених за результатами застосування СУР

1. Під час здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів посадові особи митниць (митних постів) Держмитслужби забезпечують виконання Переліку митних формальностей, сформованого за результатами реалізації заходів з управління ризиками під час митного контролю та/або митного оформлення, передбачених розділом VII цього Порядку.

2. Посадова особа митниці (митного поста) Держмитслужби виконує митну формальність з Переліку митних формальностей з урахуванням повідомлення до митної формальності, а також відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регулюють порядок проведення митного контролю та/або митного оформлення товарів, транспортних засобів, методичних рекомендацій за відповідним напрямом контролю тощо.

3. Митна формальність з Переліку митних формальностей, що передбачає додаткову перевірку документів за окремим напрямом контролю, проводиться під час здійснення відповідного контролю за таким напрямом у порядку, визначеному нормативно-правовими актами України з питань митної справи.

4. У разі встановлення за результатами проведення митного огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів нових відомостей, які можуть бути визначальними під час здійснення контролю за окремими напрямами (зокрема, перевірки правильності класифікації товарів, правильності визначення країни походження товарів, дотримання встановлених до задекларованих товарів заходів нетарифного регулювання, наявності задекларованих товарів у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, правильності застосування пільг в оподаткуванні, правильності визначення митної вартості товарів), посадова особа митниці (митного поста) Держмитслужби забезпечує повторне проведення контролю за відповідним напрямом з урахуванням таких відомостей.

5. У разі потреби проведення митного огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів в обсягах більших, ніж визначено Переліком митних формальностей, посадова особа митниці (митного поста) Держмитслужби додає відповідну митну формальність до Переліку митних формальностей.

При цьому результат виконання митної формальності з меншим обсягом контролю фіксується з урахуванням виконання митної формальності з більшим обсягом контролю.

6. Залежно від виявлених ризиків митний огляд (переогляд) може проводитись щодо окремих або щодо всіх товарів, що переміщуються в рамках конкретної зовнішньоекономічної операції.

Митний огляд (переогляд) усіх товарів може здійснюватись навіть у разі зазначення у повідомленні до митної формальності лише окремих товарів (наприклад, у разі виявлення ризиків декларування товарів не за своїм найменуванням).

Під час визначення обсягів митного огляду (переогляду) товарів посадова особа керується повідомленням до відповідної митної формальності.

XII. Обов’язки посадових осіб митних органів (їх структурних підрозділів) під час застосування СУР

1. Посадові особи митних органів (їх структурних підрозділів) під час застосування СУР зобов’язані:

1) дотримуватися Конституції України та діяти винятково відповідно до Митного кодексу України та інших законів України, інших нормативних актів та вимог цього Порядку;

2) дотримуватись вимог щодо конфіденційності інформації стосовно аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю (крім випадків, передбачених законами України);

3) забезпечувати повне та якісне виконання митних формальностей, визначених за результатами застосування СУР;

4) достовірно вносити інформацію до АСМО та/або іншої інформаційної системи ЄАІС, що прямо або опосередковано впливає на результати аналізу та оцінки ризиків.

2. Посадовим особам митних органів (їх структурних підрозділів) під час застосування СУР не дозволяється:

1) редагувати документи, відео-, фото- та інші матеріали з метою викривлення інформації про результати виконання митних формальностей;

2) несанкціоновано втручатись у роботу АСУР програмними інструментами, відмінними від АСМО, з метою викривлення або знищення результатів застосування СУР;

3) свідомо зупиняти сервіси АСМО (ввід-вивід інформації тощо), втручатись у роботу мережевого обладнання з метою забезпечення обмеженої або повної відсутності спрацювання АСУР.

Директор Департаменту

митної політики

О. Москаленко

Додаток 1

до Порядку здійснення

аналізу та оцінки ризиків,

розроблення і реалізації заходів

з управління ризиками

для визначення форм та обсягів

митного контролю

(пункт 3 розділу II)

ПАСПОРТ

електронного профілю ризику

Додаток 2

до Порядку здійснення

аналізу та оцінки ризиків,

розроблення і реалізації заходів

з управління ризиками

для визначення форм та обсягів

митного контролю

(пункт 3 розділу II)

ПАСПОРТ

документального профілю ризику


Документи та файли

Сигнальний документ — f504774n263.doc
Сигнальний документ — f504774n264.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.04.2021 — 2021 р., № 25, стор. 201, стаття 1219, код акта 103719/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2021 № 9 "Про затвердження змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами". Мінфін України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 21.01.2021 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586". Мінфін України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 7. допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту. Мінфін України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 12.02.2021 № 86 "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту". Мінфін України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 08.02.2021 № 62 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів". Мінфін України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 12.01.2021 № 4 "Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку". Мінфін України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 01.03.2021 № 131 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 15.02.2021 № 101 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 вересня 2017 року № 755". Мінфін України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.01.2021 № 13 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності". Мінфін України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 16.02.2021 № 105/57 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України і Міністерства інфраструктури України від 23 квітня 2015 року № 458/148". Мінфін України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій". Мінфін України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 22.02.2021 № 113/669/5 "Про затвердження Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб". Мінфін України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 02.03.2021 № 135 "Про затвердження Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів". Мінфін України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60". Мінфін України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 12.01.2021 № 5 "Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 02.03.2021 № 139 "Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED". Мінфін України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -