<<
>>

НАКАЗ від 22.02.2019 № 80 "Про затвердження Змін до Порядку повернення авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів". Мінфін України. 2019

Документ актуальний на 25.04.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.02.2019  № 80

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 березня 2019 р.

за № 283/33254

Про затвердження Змін до Порядку повернення авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів

Відповідно до частини п’ятої статті 299 Митного кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, пункту 3 наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2017 року № 898 «Про затвердження Порядку перерахування до державного бюджету митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2017 року за № 1429/31297, з метою удосконалення чинної нормативно-правової бази, необхідної для переведення підприємств на обслуговування через депозитний рахунок 3734, відкритий у Казначействі на ім’я ДФС, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку повернення авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 липня 2017 року № 643, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 серпня 2017 року за № 976/30844, що додаються.

2. ДФС та Казначейству протягом 30 днів з дня офіційного опублікування цього наказу доопрацювати відповідні програмно-інформаційні комплекси для реалізації його положень.

3. Департаменту митної політики у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О.С.

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної казначейської служби України

В.о. Голови Державної фіскальної служби України

Голова Державної регуляторної служби України

В. Дуда

О. Власов

К. Ляпіна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

22 лютого 2019 року № 80

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 березня 2019 р.

за № 283/33254

ЗМІНИ

до Порядку повернення авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів

1. У розділі I:

1) пункт 1 після слів «посадовими особами митниць Державної фіскальної служби (далі - ДФС)» доповнити словами «та структурного підрозділу ДФС, до функціональних повноважень якого належить організація ведення єдиного рахунку для зарахування авансових платежів (передоплати), що вноситься підприємствами до/або під час митного оформлення (далі - підрозділ ДФС),»;

2) пункт 3 викласти у такій редакції:

«3. Організація роботи з документами здійснюється з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності».».

2. У розділі III:

1) в абзаці шістнадцятому пункту 3 слова «повернення сум відповідних митних платежів» замінити словами «скасування рішення митниці ДФС, яке призвело до виникнення помилково та/або надміру сплачених сум митних, інших платежів та пені»;

2) пункт 11 після слів «податкового боргу» доповнити словами «(крім випадків визначення у заяві напряму перерахування коштів на погашення податкового боргу)».

3. Доповнити Порядок новим розділом такого змісту:

«IV. Порядок повернення коштів авансових платежів (передоплати) з депозитного рахунку 3734, відкритого в Казначействі на ім’я ДФС

1. Платник податків має право на повернення залишків коштів авансових платежів (передоплати) з депозитного рахунку 3734, відкритого в Казначействі на ім’я ДФС (далі - депозитний рахунок 3734 ДФС).

2. Для повернення коштів авансових платежів (передоплати) платник податків подає до ДФС заяву у письмовому вигляді довільної форми, підписану платником податків та головним бухгалтером (за наявності), або за допомогою засобів електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису відповідальних осіб.

Така заява може бути подана протягом 1095 днів з дня внесення авансових платежів (передоплати) на депозитний рахунок 3734 ДФС.

У заяві платник податків зазначає:

найменування та код за ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

суму коштів до повернення;

поточний рахунок платника податків в установі банку із зазначенням реквізитів.

3. Після реєстрації в ДФС заява платника податків про повернення залишків коштів авансових платежів (передоплати) передається на опрацювання до підрозділу ДФС для підготовки висновку.

4. Підрозділ ДФС у термін не більше восьми робочих днів:

перевіряє наявність коштів на депозитному рахунку 3734 ДФС за даними автоматизованої системи митного оформлення;

резервує заявлені до повернення платником податків суми коштів на період розгляду заяви шляхом проставлення відповідної відмітки в автоматизованій системі митного оформлення;

оформлює висновок про повернення коштів авансових платежів (передоплати) з депозитного рахунку 3734 ДФС (далі - висновок ДФС) за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку;

у разі якщо зазначена у заяві платника податків сума за даними автоматизованої системи митного оформлення у повному обсязі відсутня, готує та направляє платнику податків письмову відмову у поверненні коштів з депозитного рахунку 3734 ДФС з пропозицією щодо проведення за необхідності звірки залишків сум коштів авансових платежів (передоплати) на депозитному рахунку 3734 ДФС;

у разі якщо заявником не виконано вимог пункту 2 цього розділу, готує та направляє платнику податків письмову відмову у поверненні коштів з депозитного рахунку 3734 ДФС.

5. Висновок ДФС реєструється в журналі реєстрації висновків про повернення коштів авансових платежів (передоплати) з депозитного рахунку 3734 ДФС, який ведеться підрозділом ДФС, за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку.

6. Підрозділ ДФС на підставі висновків формує в електронній формі реєстр ДФС належних до повернення коштів авансових платежів (передоплати) та направляє до Казначейства для повернення коштів. Документи разом з висновком залишаються у підрозділі ДФС.

На реєстр ДФС накладаються кваліфіковані електронні підписи уповноважених осіб органу та кваліфікована електронна печатка органу із застосуванням захищених носіїв особистих ключів.

7. Підрозділ ДФС у відповідній формі автоматизованої системи митного оформлення коригує суму коштів, у межах якої можна здійснювати сплату платежів під час митного оформлення товарів (зменшуючи загальну суму на суму коштів, яка підлягає поверненню платнику податків), та зазначає реквізити висновку ДФС, на підставі якого таке коригування проведено.

8. Інформацію щодо повернення коштів платнику податків посадова особа підрозділу ДФС заносить до журналу реєстрації висновків про повернення коштів авансових платежів (передоплати) з депозитного рахунку 3734 ДФС та до автоматизованої системи митного оформлення.».

4. Доповнити Порядок новими додатками 4, 5, що додаються.

Директор

Департаменту митної політики

О. Москаленко

Додаток 4

до Порядку повернення авансових

платежів (передоплати) і помилково

та/або надміру сплачених сум

митних платежів

(пункт 4 розділу IV)

ВИСНОВОК

про повернення коштів авансових платежів (передоплати) з депозитного рахунку 3734 ДФС


Додаток 5

до Порядку повернення авансових

платежів (передоплати) і помилково

та/або надміру сплачених сум

митних платежів

(пункт 5 розділу IV)

ЖУРНАЛ

реєстрації висновків про повернення коштів авансових платежів (передоплати) з депозитного рахунку 3734 ДФС

Дата

Номер

Найменування платника - юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові платника - фізичної особи

Код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта*

Реквізити заяви платника податків про повернення коштів авансових платежів (передоплати)

Інформація щодо повернення коштів платнику

дата

номер

дата

сума (грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

__________

* Заповнюється для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.


Документи та файли

Сигнальний документ — f483642n57.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.04.2019 — 2019 р., № 28, стор. 211, стаття 1005, код акта 94004/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 29.01.2020 № 30 "Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість". Мінфін України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 03.02.2020 № 37/185 "Про затвердження Змін до Порядку перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна". Мінфін України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 13.02.2020 № 60 "Про внесення змін до Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі". Мінфін України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 13.02.2020 № 59 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 лютого 2015 року № 67". Мінфін України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 22.01.2020 № 20 "Про затвердження Положення про Комісію з атестації". Мінфін України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 13.04.2020 № 155 "Про затвердження Змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон". Мінфін України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 21.04.2020 № 167 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 04 січня 2018 року № 1". Мінфін України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 21.04.2020 № 166 "Про особливості складання паспортів бюджетних програм у період карантину". Мінфін України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 23.04.2020 № 172 "Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності". Мінфін України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 23.04.2020 № 172 "Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності". Мінфін України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 06.05.2020 № 192 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 01 грудня 2010 року № 1489". Мінфін України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 04.05.2020 № 185 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної митної служби України від 14 лютого 2011 року № 103". Мінфін України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 25.05.2020 № 239 "Про внесення змін до Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету". Мінфін України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 29.05.2020 № 244 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 26.05.2020 № 241 "Про затвердження Змін до додатка до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку". Мінфін України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 18.05.2020 № 216 "Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів". Мінфін України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 14.05.2020 № 209 "Про внесення зміни до Переліку місць митного контролю товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі". Мінфін України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 09.06.2020 № 282 "Про внесення змін до Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону". Мінфін України. 2020 рікк
 19. до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України. Мінфін України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 09.06.2020 № 281 "Про затвердження Порядку застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії митних органів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами та Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -