<<
>>

НАКАЗ від 22.02.2021 № 113/669/5 "Про затвердження Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб". Мінфін України. 2021

Документ актуальний на 06.04.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.02.2021  № 113/669/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 березня 2021 р.

за № 311/35933

Про затвердження Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 27 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», з метою забезпечення надання відомостей про смерть фізичних осіб НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 29 серпня 2016 року № 793/2581/5 «Про затвердження Порядку надання відомостей про смерть фізичних осіб», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 року за № 1232/29362 (із змінами).

3. Адміністратору Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Державній службі фінансового моніторингу України продовжити інформаційну взаємодію щодо передачі відомостей про смерть та у чотиримісячний строк з дня набрання чинності цим наказом вжити заходів, необхідних для впровадження технічної можливості реалізації Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб, затвердженого цим наказом.

4. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України спільно з Департаментом координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 2 цього наказу, який набирає чинності через чотири місяці з дня набрання чинності цим наказом.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д.В. та заступника Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Орлова С.Г.

Міністр фінансів України

С. Марченко

Міністр юстиції України

Д. Малюська

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор державного підприємства

«Національні інформаційні системи»

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

Голова Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

О. Бережний

О. Вискуб

Ю. Щиголь


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України,

Міністерства юстиції України

22 лютого 2021 року № 113/669/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 березня 2021 р.

за № 311/35933

ПОРЯДОК

подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб

1. Цей Порядок визначає процедуру подання Держфінмоніторингу відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб (далі - інформаційна взаємодія).

2. Інформаційна взаємодія здійснюється з використанням даних Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі - Реєстр), який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу, на центральному рівні в електронній формі із застосуванням засобів, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сферах криптографічного та технічного захисту інформації відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

3. Інформаційну взаємодію забезпечують державне підприємство, яке належить до сфери управління Мін’юсту, що визначене адміністратором Реєстру, та Держфінмоніторинг.

4. Інформаційна взаємодія здійснюється з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту інформації, рівень захисту якої має відповідати ступеню обмеження доступу до неї.

5. Відомості про смерть невпізнаної особи не подаються. У разі встановлення особи померлого передбачені цим Порядком відомості подаються після внесення відповідних змін до актового запису про смерть.

6. Інформаційна взаємодія здійснюється безоплатно та передбачає подання на запит, який формується засобами Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, відомостей з Реєстру про смерть фізичних осіб за період, визначений у запиті.

7. Обсяг відомостей, які подаються на запит, структура електронних повідомлень, що передаються та приймаються, процедура інформаційної взаємодії визначаються в договорі про інформаційну взаємодію, укладеному згідно з вимогами Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 606, та Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 357.

8. Адміністратор Реєстру забезпечує своєчасне формування відповіді на пошуковий запит.

9. Відомості, що подаються з Реєстру, мають бути актуальними на дату та час їх подання.

10. Держфінмоніторинг обробляє відомості, що подаються з Реєстру у порядку інформаційної взаємодії, з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовує їх виключно з метою виконання обов’язків, покладених на нього відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Директор

Департаменту забезпечення

координаційно-моніторингової

роботи

Міністерства фінансів України

Ю. Конюшенко

Директор Департаменту

приватного права

Міністерства юстиції України

О. Ференс


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.03.2021 — 2021 р., № 22, стор. 502, стаття 1031, код акта 103466/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2021 № 9 "Про затвердження змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами". Мінфін України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 21.01.2021 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586". Мінфін України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 7. допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту. Мінфін України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 12.02.2021 № 86 "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту". Мінфін України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 08.02.2021 № 62 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів". Мінфін України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 12.01.2021 № 4 "Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку". Мінфін України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 01.03.2021 № 131 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 15.02.2021 № 101 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 вересня 2017 року № 755". Мінфін України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.01.2021 № 13 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності". Мінфін України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 16.02.2021 № 105/57 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України і Міністерства інфраструктури України від 23 квітня 2015 року № 458/148". Мінфін України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій". Мінфін України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 02.03.2021 № 135 "Про затвердження Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів". Мінфін України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 01.03.2021 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60". Мінфін України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 12.01.2021 № 5 "Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 02.03.2021 № 139 "Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED". Мінфін України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 22.01.2021 № 32 "Про внесення змін до Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю". Мінфін України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -