>>

НАКАЗ від 28.09.2021 № 521 "Про затвердження Порядку перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень бюджетних установ, що належать до сфери управління Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2021

Документ актуальний на 02.12.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.09.2021  № 521

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 жовтня 2021 р.

за № 1344/36966

Про затвердження Порядку перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень бюджетних установ, що належать до сфери управління Міністерства фінансів України

Відповідно до статей 13, 22, 51 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та розділу Х Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень бюджетних установ, що належать до сфери управління Міністерства фінансів України, що додається.

2. Департаменту фінансово-економічного планування, аналізу та майнових відносин забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Самоненка Д.А.

Міністр

С. Марченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

28 вересня 2021 року № 521

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 жовтня 2021 р.

за № 1344/36966

ПОРЯДОК

перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень бюджетних установ, що належать до сфери управління Міністерства фінансів України

I.

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень (далі - спеціальний фонд) бюджетних установ, що належать до сфери управління Мінфіну, та підпорядкованих установ (філій як відокремлених структурних підрозділів бюджетної установи).

2. Перерозподіл та використання коштів спеціального фонду здійснюються з метою забезпечення належного фінансування основної діяльності бюджетних установ та підпорядкованих установ (філій як відокремлених структурних підрозділів бюджетної установи), які не забезпечені або частково забезпечені коштами загального фонду державного бюджету та які не мають можливості наповнити спеціальний фонд за рахунок власних надходжень.

3. Перерозподіл і використання коштів спеціального фонду проводяться за бюджетною програмою «Підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи», передбаченою Законом України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період за відповідними кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету.

II. Перерозподіл та використання коштів спеціального фонду

1. Обсяги власних надходжень бюджетних установ, що належать до сфери управління Мінфіну, які перевищують обсяги відповідних витрат (за умови забезпечення ресурсами заходів з виконання основних функцій), перерозподіляються між бюджетними установами та підпорядкованими установами (філіями як відокремленими структурними підрозділами бюджетної установи).

2. Перерозподіл коштів спеціального фонду здійснюється лише в межах

однієї програми й однієї групи власних надходжень відповідно до розділу Х Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662.

3. Бюджетні установи, що належать до сфери управління Мінфіну, спрямовують зазначені в пункті 1 розділу II цього Порядку кошти в першу чергу на:

погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату;

погашення заборгованості за комунальні послуги та енергоносії.

У разі відсутності такої заборгованості бюджетні установи, що належать до сфери управління Мінфіну, спрямовують зазначені в пункті 1 розділу II цього Порядку кошти на заходи, необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені або частково забезпечені коштами загального і спеціального фонду державного бюджету за відповідною бюджетною програмою.

4. Підпорядковані установи (філії як відокремлені структурні підрозділи бюджетної установи) в разі незабезпечення або часткового забезпечення потреби в коштах загального і спеціального фонду подають бюджетним установам, що належать до сфери управління Мінфіну, обґрунтовані заявки про потребу в коштах спеціального фонду.

5. Бюджетні установи, що належать до сфери управління Мінфіну, за результатами розгляду отриманих заявок приймають рішення про перерозподіл коштів спеціального фонду та перераховують відповідні суми коштів підпорядкованим установам (філіям як відокремленим структурним підрозділам бюджетної установи).

6. Власні надходження, що надійшли на відповідні рахунки бюджетних установ, що належать до сфери управління Мінфіну, та підпорядкованих установ (філій як відокремлених структурних підрозділів бюджетної установи), відкриті в органах Державної казначейської служби України, використовуються відповідно до статей 13, 51 Бюджетного кодексу України та згідно з кошторисом, який складено та затверджено відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

7. Невикористані у поточному році кошти спеціального фонду зберігаються на рахунку спеціального фонду державного бюджету для покриття витрат у наступному бюджетному періоді відповідно до законодавства з урахуванням їх цільового призначення.

III. Відображення в бухгалтерському обліку та звітності господарських операцій

1. Бухгалтерський облік операцій з перерозподілу та використання коштів спеціального фонду здійснюється бюджетними установами, що належать до сфери управління Мінфіну, їх підпорядкованими установами (філіями як відокремленими структурними підрозділами бюджетної установи) на субрахунках згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за № 161/24938.

2. Операції з коштами спеціального фонду відображаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Мінфіну, їх підпорядкованими установами (філіями як відокремленими структурними підрозділами бюджетної установи) у фінансовій та бюджетній звітності відповідно до вимог законодавства на основі бухгалтерського обліку.

Директор Департаменту

фінансово-економічного

планування, аналізу

та майнових відносин

В. Якубівський


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 29.10.2021 — 2021 р., № 82, стор. 285, стаття 5300, код акта 107803/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2021 № 9 "Про затвердження змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами". Мінфін України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 21.01.2021 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586". Мінфін України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 7. допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту. Мінфін України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 12.02.2021 № 86 "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту". Мінфін України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 08.02.2021 № 62 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів". Мінфін України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 12.01.2021 № 4 "Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку". Мінфін України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 01.03.2021 № 131 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 15.02.2021 № 101 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 вересня 2017 року № 755". Мінфін України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.01.2021 № 13 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності". Мінфін України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 16.02.2021 № 105/57 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України і Міністерства інфраструктури України від 23 квітня 2015 року № 458/148". Мінфін України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій". Мінфін України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 22.02.2021 № 113/669/5 "Про затвердження Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб". Мінфін України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 02.03.2021 № 135 "Про затвердження Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів". Мінфін України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60". Мінфін України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 12.01.2021 № 5 "Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 02.03.2021 № 139 "Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED". Мінфін України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -