>>

НАКАЗ від 28.09.2022 № 303 "Про затвердження Змін до Порядку взаємодії органів Державної казначейської служби України та органів Державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями". Мінфін України. 2022

Документ актуальний на 24.11.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.09.2022  № 303

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 жовтня 2022 р.

за № 1226/38562

Про затвердження Змін до Порядку взаємодії органів Державної казначейської служби України та органів Державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку взаємодії органів Державної казначейської служби України та органів Державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 липня 2016 року № 621, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2016 року за № 1115/29245, що додаються.

2. Департаменту прогнозування доходів бюджету Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д.В., Голову Державної податкової служби України та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

В.о.

Голови  Державної податкової служби України

В.о. Голови Державної казначейської служби України

Перший заступник Міністра цифрової

трансформації України

Ю. Щиголь

Т. Кірієнко

В. Дуда

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

28 вересня 2022 року № 303

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 жовтня 2022 р.

за № 1226/38562

ЗМІНИ

до Порядку взаємодії органів Державної казначейської служби України та органів Державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями

1. У пункті 3:

в абзаці першому слова «надається в електронному вигляді Казначейством ДПС згідно з протоколом обміну інформацією між Казначейством та ДПС» замінити словами «надається Казначейством ДПС»;

в абзаці другому слова «, згідно з протоколом обміну інформацією між Казначейством та ДПС» виключити.

2. У пункті 4 слова «повідомляють реквізити рахунків за надходженнями платникам податків шляхом їх розміщення в центрі обслуговування платників ГУ ДПС, на офіційному вебпорталі податкових органів та Єдиному державному вебпорталі електронних послуг за наявності технічної можливості» замінити словами «доводять до платників податків інформацію про реквізити рахунків за надходженнями шляхом її розміщення на вебпорталі податкового органу та забезпечують наявність таких реквізитів в інформаційно-комунікаційній системі «Електронний кабінет».

3. Пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Казначейство формує та передає до ДПС:

1) щодня в цілодобовому режимі інформацію про проведені транзакції з аналітичних рахунків за надходженнями та з аналітичних рахунків, на яких відображено інформацію про надходження у гривневому еквіваленті іноземної валюти, зарахованої на рахунки Казначейства, що відкриті в установах банків, в актуальному стані;

2) у день, що настає за звітним:

до 10:00 (для ГУ ДПС):

Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями і Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами;

Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями і Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами, за винятком інформації про надходження від платників податків, які перебувають на обліку в МУ ДПС по роботі з ВПП;

до 10:00 (для МУ ДПС по роботі з ВПП):

Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями і Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами, в яких відображено інформацію про надходження від платників податків, які перебувають на обліку в МУ ДПС по роботі з ВПП;

3) до 12:00 (для ДПС):

Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями;

Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями, в якому відображено інформацію про надходження від платників податків, які перебувають на обліку в МУ ДПС по роботі з ВПП;

Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами в розрізі бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, сільських, селищних, міських територіальних громад;

Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами, в якому відображено інформацію про надходження від платників податків, які перебувають на обліку в МУ ДПС по роботі з ВПП.».

4. Після пункту 5 доповнити пунктами 6-9 такого змісту:

«6. Інформаційна взаємодія між ДПС та Казначейством здійснюється з використанням інформаційно-комунікаційних систем із застосуванням у них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

7. Під час обміну інформацією згідно з цим Порядком ДПС та Казначейство впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що передається, відповідно до ступеня обмеження доступу до неї.

Для захисту інформації під час її передачі відповідно до цього Порядку застосовуються засоби криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

8. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання положень, встановлених цим Порядком, ДПС та Казначейство зобов’язані інформувати про це один одного протягом робочого дня, що настає за днем виникнення таких обставин.

9. Формат і структура інформації, що передається згідно з пунктами 3 та 5 цього Порядку, регламент обміну інформацією між ДПС та Казначейством, вимоги щодо захисту інформації, терміни впровадження програмного забезпечення для обміну інформацією визначаються відповідними спільними рішеннями ДПС та Казначейства, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими на підставі цього Порядку та угоди про інформаційне співробітництво.».

У зв’язку з цим пункти 6-13 вважати відповідно пунктами 10-17.

5. Пункти 11 та 13 виключити.

У зв’язку з цим пункти 12, 14-17 вважати відповідно пунктами 11-15.

6. У пункті 12:

в абзаці першому слово та цифру «додаток 3» замінити словом та цифрою «додаток 1»;

в абзаці другому слово «офіційному» виключити.

7. У пункті 15 слово та цифру «додаток 4» замінити словом та цифрою «додаток 2».

8. У додатках до цього Порядку:

додатки 1, 2 виключити.

У зв’язку з цим додатки 3, 4 вважати відповідно додатками 1, 2;

у відмітці до додатка 1 слово та цифри «пункт 10» замінити словом та цифрами «пункт 12»;

у відмітці до додатка 2 слово та цифри «пункт 13» замінити словом та цифрами «пункт 15».

Директор Департаменту

прогнозування доходів бюджету

Ю. Романюк


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.11.2022 — 2022 р., № 85, стор. 163, стаття 5302, код акта 114473/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 31.01.2022 № 42 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 27 квітня 2015 року № 464". Мінфін України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 17.03.2022 № 99 "Про затвердження форми Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування та Порядку подання та розгляду такої Заяви". Мінфін України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 18.02.2022 № 85 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2022 року № 40". Мінфін України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 28.01.2022 № 40 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 10 жовтня 2005 року № 683". Мінфін України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 09.02.2022 № 56/83 "Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Міністерством соціальної політики України для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат". Мінфін України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 08.02.2022 № 55 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа". Мінфін України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 10.02.2022 № 58 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів". Мінфін України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 10.02.2022 № 59 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 23 листопада 2020 року № 723". Мінфін України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 17.03.2022 № 100 "Про внесення зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 08 лютого 2022 року № 55". Мінфін України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 15.02.2022 № 79 "Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з рентної плати". Мінфін України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 21.02.2022 № 86 "Про внесення змін у додаток 1 до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків". Мінфін України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 16.02.2022 № 80/88 "Про затвердження Порядку надання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру інформації з Державного земельного кадастру про земельні ділянки Міністерству фінансів України". Мінфін України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 23.02.2022 № 90 "Про затвердження Порядку проведення стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної митної служби України та її територіальних органах". Мінфін України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 18.02.2022 № 83 "Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)". Мінфін України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 21.02.2022 № 87 "Про внесення змін до Форми одноразової (спеціальної) добровільної декларації та Порядку подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації". Мінфін України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 18.02.2022 № 84 "Про внесення змін до форми Заявки-розрахунку на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв". Мінфін України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 22.02.2022 № 88 "Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу". Мінфін України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 12.01.2022 № 4 "Про внесення зміни до пункту 1 розділу V Порядку призначення та звільнення податкового керуючого з визначенням його функцій та повноважень". Мінфін України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 17.01.2022 № 15 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307". Мінфін України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 14.01.2022 № 12 "Про внесення зміни у додаток 2 до Умов, диференційованих показників і розмірів преміювання керівника Державного підприємства «Експлуатаційно-майнове управління», що належить до сфери управління Державної служби фінансового моніторингу України»". Мінфін України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -