Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 29.09.2017 № 822 "Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків". Мінфін України. 2017

Документ актуальний на 30.03.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.09.2017  № 822

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 жовтня 2017 р.

за № 1306/31174

Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів

№ 294 від 10.07.2019}

Відповідно до статей 41, 63, 70 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 10 грудня 2013 року № 779 “Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України  26 грудня 2013 року за № 2211/24743.

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Державній фіскальній службі України забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України.

5.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України  Продана М.В.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

Міністр внутрішніх справ України

В.о. Голови

Державної фіскальної служби України

Голова Державної служби

спеціального зв'язку

та захисту інформації України

Голова Державної

міграційної служби України

Т.в.о. Міністра закордонних справ України

Керівник Секретаріату

Уповноваженого Верховної ради України

з справ людини

А.Б. Аваков

М.В. Продан

Л.О. Євдоченко

М.Ю.Соколюк

В.В. Пристайко

Б.В. Крикливенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

29.09.2017 № 822

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 жовтня 2017 р.

за № 1306/31174

ПОЛОЖЕННЯ

про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статей 63 та 70 глави 6 розділу II Податкового кодексу України з метою визначення єдиної методики реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (далі -  Державний реєстр).

2. Державний реєстр створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов’язані сплачувати податки, збори у порядку та на умовах, що визначаються Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами України, з метою створення умов для здійснення контролюючими органами контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, дотриманням податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

3. Це Положення регулює відносини, що виникають при реєстрації фізичних осіб, які є громадянами України, іноземцями та особами без громадянства.

4. Цим Положенням визначаються порядок та процедура:

повідомлення фізичної особи - платника податків про мету збору персональних даних, їх склад, а також про її права та обов’язки як суб’єкта персональних даних;

реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі;

обліку осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку або інформацію (далі - відмітка) в паспорті громадянина України про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта;

формування та ведення Державного реєстру;

подання облікової картки фізичної особи - платника податків та повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

подання заяви про зміну даних, що вносяться до облікової картки фізичної особи - платника податків, або повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

внесення до паспортів фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган, відмітки про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта;

видачі документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати  будь-які платежі за серією та/або номером паспорта;

формування реєстраційного номера облікової картки платника податків;

ведення документів, пов’язаних із реєстрацією фізичних осіб у Державному реєстрі.

5. Цим Положенням визначаються форми:

облікової картки фізичної особи - платника податків (далі - Облікова картка);

повідомлення фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі - Повідомлення);

заяви про зміну даних, що вносяться до Облікової картки або Повідомлення (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта) (далі - Заява про внесення змін);

заяви про отримання відомостей з Державного реєстру про суми/джерела  виплачених доходів та утриманих податків (далі - Заява про отримання відомостей);

відмітки про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, що вноситься до паспортів у формі книжечки фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган;

даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків, що вносяться до паспорта громадянина України у формі книжечки;

картки платника податків - документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта;

документів, пов’язаних із реєстрацією фізичних осіб у Державному реєстрі.

6. Внесення до паспорта у формі картки інформації щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган) здійснюється відповідно до Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” (далі - Закон).

За результатами внесення до паспорта у формі картки реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру або повідомлення про відмову від його прийняття Державна міграційна служба України (далі - ДМС) направляє до Державної фіскальної служби України  (далі - ДФС) відомості про номер паспорта, до якого внесено таку інформацію, орган, що його оформив, та дату видачі паспорта для внесення такої інформації до Державного реєстру в електронній формі на центральному рівні відповідно до законодавства, яким регулюється питання ведення Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр).

ІІ. Поняття реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі

1. Усі фізичні особи - платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру у порядку, визначеному цим Положенням.

Облік фізичних осіб - платників податків ведеться у Державному реєстрі за реєстраційними номерами облікової картки платника податків, а осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові (за наявності), серією та/або номером діючого паспорта громадянина України без використання реєстраційного номера облікової картки платника податків (до паспортів зазначених осіб вноситься відмітка, яка свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта).

2. Реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі проводиться в такому порядку:

отримання та перевірка документів, які подаються фізичними особами до контролюючого органу для проведення реєстрації, обліку, внесення змін, щодо додержання повноти відомостей, зазначених в Обліковій картці, Повідомленні або Заяві про внесення змін;

включення до Державного реєстру відомостей про фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців і осіб, які провадять незалежну професійну діяльність;

оформлення і видача документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі;

внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру;

внесення до паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган, відмітки про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта.

3. На виконання норм Закону України “Про захист персональних даних” при реєстрації фізичної особи в Державному реєстрі або в окремому реєстрі Державного реєстру контролюючий орган надає фізичній особі, яка подає Облікову картку (Повідомлення або Заяву про внесення змін), для ознайомлення з положеннями статей 8 та 12 Закону України “Про захист персональних даних” та статей 17, 63 та 70 Податкового кодексу України повідомлення про склад та мету збору персональних даних у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, права та обов’язки фізичної особи - платника податків (додаток 1).

III. Вимоги до документів, які подаються фізичними особами для проведення реєстрації, внесення змін, отримання картки платника податків або відомостей з Державного реєстру

1. Для проведення реєстрації, внесення змін, отримання картки платника податків або відомостей з Державного реєстру використовуються дані документа, що посвідчує особу:

1) для громадян України:

паспорт громадянина України (далі - паспорт);

паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання (для громадян України, які виїжджають за кордон на постійне проживання чи постійно проживають за кордоном);

тимчасове посвідчення громадянина України;

2) для іноземців та осіб без громадянства:

паспортний документ іноземця - документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, надає право на в’їзд або виїзд з держави і визнається Україною;

посвідка на постійне проживання - документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує право на постійне проживання в Україні;

посвідка на тимчасове проживання - документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні;

посвідчення біженця - паспортний документ, що посвідчує особу його власника та підтверджує факт визнання його біженцем в Україні;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, - паспортний документ, що посвідчує особу його власника та підтверджує факт визнання його особою, яка потребує додаткового захисту.

Якщо в документах, що посвідчують особу, відсутня інформація про реєстрацію місця проживання/перебування особи або така інформація внесена до безконтактного електронного носія, який імплантовано у зазначені  документи, особа пред’являє:

довідку про внесення інформації до Реєстру та видані документи, що складається у формі витягу з Реєстру;

довідку про реєстрацію місця проживання / перебування особи, видану органом реєстрації, якщо після формування витягу з Реєстру змінилися дані щодо місця проживання особи;

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або довідку, що підтверджує місцеперебування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї (за наявності таких документів);

3) для іноземців та осіб без громадянства, які звернулися із заявою про визнання їх біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»:

копія паспортного документа іноземця та особи без громадянства, засвідчена територіальним органом ДМС за місцем перебування іноземця чи особи без громадянства в Україні та/або з відміткою про те, що оригінал такого документа отримано на зберігання територіальним органом ДМС;

довідка про звернення за захистом в Україні.

{Пункт 1 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 294 від 10.07.2019}

2. Документи, які відповідно до вимог цього Положення подаються (надсилаються рекомендованим листом) до контролюючого органу, повинні бути викладені українською мовою та не містити виправлень.

Якщо в документі, що посвідчує особу, зазначена інформація про прізвище та ім’я особи латинськими літерами, в Обліковій картці (Повідомленні, Заяві про внесення змін) для проведення реєстрації та/або внесення змін до Державного реєстру прізвище та ім’я вказуються українською мовою та через скісну риску латинськими літерами.

3. Якщо документи надсилаються до контролюючого органу рекомендованим листом, підпис фізичної особи на Обліковій картці, Заяві про внесення змін та/або Заяві про отримання відомостей повинен бути засвідчений у нотаріальному порядку. До зазначених Заяв фізична особа додає ксерокопію з чітким зображенням документа, що посвідчує особу.

4. Документи, надіслані для проведення реєстрації, внесення змін або отримання відомостей з Державного реєстру засобами електронного зв’язку, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу.

Правила, порядок та строки розгляду контролюючими органами документів, поданих засобами електронного зв’язку, є такими самими, як і для документів, поданих у паперовому вигляді.

5. До Облікової картки (Повідомлення, Заяви про внесення змін) вноситься така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

дата народження;

місце народження (країна, область, район, населений пункт);

місце проживання / місцеперебування;

громадянство;

для іноземців - податковий номер у країні громадянства (за наявності);

реквізити документа, що посвідчує особу (назва документа, серія та/або  номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав документ).

6. Громадяни України подають документи до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання), а ті, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання або не мають постійного місця проживання в Україні, - до будь-якого контролюючого органу. Документи  також можуть бути подані через центри надання адміністративних послуг.

7. Громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які проживають або перебувають за кордоном та не можуть прибути до відповідного контролюючого органу в Україні, у разі необхідності реєстрації / внесення змін до Державного реєстру та/або отримання документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, можуть надіслати поштою на адресу ДФС Облікову картку/Заяву про внесення змін та ксерокопію з чітким зображенням документа, що посвідчує особу.

Підпис фізичної особи на Обліковій картці / Заяві про внесення змін та довіреність на реєстрацію / внесення змін до Державного реєстру та/або отримання документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, повинні бути засвідчені у встановленому законодавством порядку. При цьому документи, видані компетентними органами іноземної держави та складені іноземною мовою, повинні бути засвідчені в установленому законодавством України порядку та перекладені українською мовою, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

8. Іноземці та особи без громадянства подають документи до територіальних органів ДФС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі або до ДФС, а іноземці та особи без громадянства, які мають посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання в Україні, можуть реєструватись як платники податків у державних податкових інспекціях у районах, містах, районах у містах, об’єднаних державних податкових інспекціях, що відповідають місцю проживання в Україні, зазначеному в посвідці.

9. Приймання Облікових карток (Повідомлень, Заяв про внесення змін) та перевірка їх відповідності вимогам до оформлення документів, які подаються для реєстрації / внесення змін до Державного реєстру, здійснюються працівниками структурних підрозділів контролюючих органів, до функцій яких належить реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі.

IV. Державний реєстр

1. Державний реєстр формується на основі Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів.

Складовою частиною Державного реєстру є окремий реєстр Державного реєстру, до якого вноситься інформація про фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта.

2. До Державного реєстру вноситься інформація про осіб, які є:

громадянами України;

іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;

іноземцями та особами без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов’язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на території України.

3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, формує та веде Державний реєстр.

Формування і функціонування Державного реєстру забезпечується за рахунок коштів державного бюджету.

Захист інформації у Державному реєстрі забезпечується відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту інформації.

4. Державний реєстр формується з інформації, що надходить від територіальних органів ДФС та від інших державних органів відповідно до законодавства.

5. Технічні та програмні засоби ведення Державного реєстру повинні забезпечувати:

контроль за повнотою внесення записів до Державного реєстру;

обробку, аналіз, накопичення та актуалізацію даних, що надходять до Державного реєстру;

зберігання відомостей про фізичних осіб протягом 75 років з дати внесення запису про їх смерть;

цілісність, доступність та конфіденційність інформації;

контроль за проведенням реєстраційних дій;

формування довідок, відомостей з Державного реєстру та документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі.

V. Відомості з Державного реєстру

1. До Державного реєстру включаються:

1) інформація з Облікових карток, Повідомлень, Заяв про внесення змін;

2) дані про фізичних осіб, а саме:

джерела отримання доходів;

об’єкти оподаткування;

сума нарахованих та/або отриманих доходів;

сума нарахованих та/або сплачених податків;

інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків;

3) відомості про державну реєстрацію, реєстрацію і взяття на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме:

дати, номери записів, свідоцтв та інших документів, а також підстави державної реєстрації, реєстрації та взяття на облік, припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності, інші реєстраційні дані;

інформація про державну реєстрацію, реєстрацію та взяття на облік змін у даних про особу, заміну чи продовження дії довідок про взяття на облік;

місце провадження діяльності, телефони та інша додаткова інформація для зв’язку з фізичною особою - підприємцем чи особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність;

види діяльності;

громадянство та номер, що використовується під час оподаткування в країні громадянства, - для іноземців;

системи оподаткування із зазначенням періодів її дії.

2. Відомості з Державного реєстру використовуються контролюючими органами виключно для здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства України та є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей про взяття на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

3. Інформація, що збирається, використовується, формується контролюючими органами у зв’язку з реєстрацією і обліком фізичних осіб, вноситься до Державного реєстру та використовується з урахуванням обмежень, передбачених для податкової інформації з обмеженим доступом.

VI. Подання інформації до Державного реєстру

1. Фізична особа - платник податків зобов’язана подати до відповідного контролюючого органу Облікову картку/Повідомлення для реєстрації у Державному реєстрі відповідно до вимог цього Положення.

Фізичні особи - платники податків зобов’язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до Облікової картки/Повідомлення, протягом місяця з дня виникнення таких змін у порядку, визначеному цим Положенням.

При поданні Облікової картки (Повідомлення, Заяви про внесення змін) фізична особа зобов’язана подати відповідному контролюючому органу документи (оригінали після перевірки повертаються) та їх копії за переліком, визначеним цим Положенням.

2. Юридичні особи, фізичні особи - підприємці, громадські формування, податкові агенти, органи державної влади під час виконання владних управлінських функцій, у тому числі делегованих повноважень, та органи місцевого самоврядування зобов’язані подавати до контролюючих органів інформацію про платників податків, об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, відповідно до Порядку подання інформації про платників податків, об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року № 1386 (із змінами).

VII. Порядок реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)

1. Фізична особа незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), яка не включена до Державного реєстру, зобов’язана особисто або через  представника подати до відповідного контролюючого органу облікову картку фізичної особи - платника податків за формою № 1ДР (далі - Облікова картка № 1ДР) (додаток 2), яка є водночас заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред’явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство).

Іноземці та особи без громадянства для реєстрації додають до Облікової картки документ, що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства,  та засвідчений в установленому законодавством порядку його переклад українською мовою (після пред’явлення повертається) і копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні).

2. Для заповнення Облікової картки № 1ДР використовуються дані документа, що посвідчує особу.

3. Облікова картка № 1ДР може бути подана через представника за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на проведення реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі (після пред’явлення повертається) та її копії.

Для реєстрації іноземці та особи без громадянства додатково подають засвідчений в установленому законодавством порядку переклад українською мовою документа, що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства (після пред’явлення повертається), та копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні).

Якщо довірена особа є іноземцем або особою без громадянства, до документа, що посвідчує її особу, вона додатково додає засвідчений в установленому законодавством порядку його переклад українською мовою (після пред’явлення повертається) та копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні).

4. Облікові картки № 1ДР малолітніх осіб (до 14 років) подаються одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою (після пред’явлення повертається) та його копію.

Облікові картки № 1ДР фізичних осіб, які визнані недієздатними або обмежено дієздатними, подаються особами, які призначені опікунами (піклувальниками), за наявності документа, що посвідчує особу, яка визнана недієздатною, та документа, який посвідчує особу опікуна (піклувальника), та рішення про встановлення опіки (піклування).

У разі виникнення необхідності у реєстрації в Державному реєстрі малолітніх осіб, які залишились без піклування батьків та стосовно яких не прийнято рішення про встановлення опіки (піклування), документи на проведення реєстрації подаються представником органу опіки і піклування з документальним підтвердженням особи представника та його повноважень за наявності свідоцтва про народження.

5. Реєстрація іноземців та осіб без громадянства та/або видача документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, здійснюється  відносно осіб, які перебувають на території України на законних підставах, встановлених Законами України “Про правовий статус іноземців та осіб без  громадянства”, “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, та з урахуванням вимог Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 року № 150, та Порядку обчислення строку тимчасового перебування в Україні іноземців, які є громадянами держав з безвізовим порядком в’їзду, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 20 липня 2015 року № 884, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2015 року за № 944/27389.

6. Реєстрація фізичної особи у Державному реєстрі здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання до контролюючого органу Облікової картки № 1ДР.

У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій Обліковій картці щодо внесення прізвища, імені, по батькові, дати чи місця народження, місця проживання тощо фізичній особі може бути відмовлено у реєстрації  (у разі неможливості виправлення недостовірних даних або помилок у встановлений строк) або продовжено строк реєстрації до десяти робочих днів.

7. За зверненням фізичної особи, її представника контролюючий орган видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі (картка платника податків (додаток 3)), відповідно до порядку, визначеного цим Положенням (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків.

8. Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, надається  протягом трьох робочих днів з дня звернення фізичної особи, її представника до контролюючого органу за місцем проживання фізичної особи.

Громадяни України, які не мають постійного місця проживання в Україні або тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, можуть звернутися за отриманням документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, до будь-якого контролюючого органу. У такому разі строк видачі документа може бути продовжено до п’яти робочих днів.

Іноземці та особи без громадянства отримують документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, у контролюючих органах, зазначених у пункті 8 розділу III цього Положення.

9. Для отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, фізична особа пред’являє документ, що посвідчує особу.

Працівник контролюючого органу перед тим, як видати фізичній особі документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, зобов’язаний пересвідчитися, що в паспорті у формі книжечки відсутня відмітка про наявність у цієї особи права здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта або таку відмітку скасовано (анульовано) та у паспорті у формі картки відсутній запис про відмову від реєстраційного номера облікової картки платника податків. Якщо фізична особа має у своєму паспорті відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, вважається недійсним.

За бажанням особи документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, може бути виданий її представнику за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на видачу такого документа (після пред’явлення повертається) та її копії.

Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичної особи, яка проживає або перебуває за кордоном та не може прибути до відповідного контролюючого органу в Україні, може бути надісланий до закордонної дипломатичної установи України за місцезнаходженням особи за кордоном або за письмовим клопотанням особи на вказану нею адресу за кордоном.

Для видачі документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, іноземці та особи без громадянства додатково подають засвідчений в установленому законодавством порядку переклад українською мовою документа, що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства (після пред’явлення повертається), та копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні).

10. Будь-яким контролюючим органом на прохання фізичної особи до паспорта у формі книжечки можуть бути внесені (сьома, восьма або дев’ята сторінки) дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення.

До паспорта у формі картки інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру вноситься відповідно до законодавства, яким регулюється питання ведення Єдиного державного демографічного реєстру.

11. У разі виявлення помилок, порушень чи неточностей щодо внесення прізвища, імені, по батькові, дати чи місця народження, місця проживання тощо, допущених при реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі, виправлення даних здійснюється шляхом внесення змін до Державного реєстру на підставі Заяви про внесення змін. Після виправлення помилок реєстраційний номер облікової картки платника податків не змінюється.

Контролюючий орган може змінити реєстраційний номер облікової картки платника податків, якщо порушення чи неточності не можна усунути шляхом внесення змін відповідно до абзацу першого цього пункту. Така зміна проводиться після перевірки чи з’ясування обставин допущення помилки, виявленої контролюючим органом самостійно чи за результатами розгляду звернення фізичної особи - платника податків. Про виявлення такого факту або про результати розгляду звернення контролюючий орган інформує фізичну особу - платника податків.

За зверненням (у довільній формі) фізичної особи - платника податків контролюючий орган протягом п’яти робочих днів з дня отримання звернення видає фізичній особі довідку про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків за формою, наведеною в додатку 5 до цього Положення.

12. Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі малолітньої особи, видається одному з батьків (усиновителю, опікуну, піклувальнику) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва  українською мовою (після пред’явлення повертається) та його копію.

13. Видача документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі, реєструється в журналі за формою, наведеною в додатку 6 до цього Положення.

14. Видача довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків реєструється в журналі за формою, наведеною в додатку 7 до цього Положення.

15. Обліковим карткам № 1ДР фізичних осіб, які на момент набрання чинності Податковим кодексом України зареєстровані в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів, присвоюються номери, що відповідають ідентифікаційним номерам платників податків - фізичних осіб. Документи про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів, видані органами державної податкової служби у порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності Податковим кодексом України, вважаються дійсними для всіх випадків, передбачених для використання реєстраційних номерів облікових карток фізичних осіб, не підлягають обов’язковій заміні та є такими, що засвідчують реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі.

VIІI. Порядок обліку фізичних осіб в окремому реєстрі Державного реєстру

1. Фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зобов’язана особисто подати до відповідного контролюючого органу Повідомлення за формою № 1П (додаток 8), яке є водночас заявою для обліку в окремому реєстрі Державного реєстру, та пред’явити паспорт або документ, на підставі якого оформлюється паспорт вперше. У разі зміни прізвища, імені чи по батькові особа, крім паспорта, пред’являє свідоцтво про шлюб (за наявності), свідоцтво про розірвання шлюбу (за наявності), свідоцтво про зміну імені (за наявності).

2. Облік осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові (за наявності), серією та/або номером паспорта. До паспортів зазначених осіб вноситься відмітка, яка свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта.

3. Фізична особа подає Повідомлення до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання) або до будь-якого контролюючого органу у разі, якщо фізична особа перебуває за межами населеного пункту проживання. 

4. Для заповнення Повідомлення використовуються дані паспорта та інших документів, які подаються у разі зміни паспортних даних або  оформлення паспорта вперше.

У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданому Повідомленні щодо внесення серії та/або номера паспорта, прізвища, імені, по батькові, дати чи місця народження, місця проживання тощо фізичній особі може бути відмовлено у реєстрації та повідомлено про необхідність подання нової заяви для обліку в окремому реєстрі Державного реєстру.

5. Після приймання Повідомлення контролюючим органом здійснюється перевірка щодо наявності реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі за реєстраційним номером облікової картки платника податків або в окремому реєстрі Державного реєстру - за серією та/або номером паспорта.

6. Процедура перевірки щодо можливості внесення відмітки до паспорта здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання до контролюючого органу Повідомлення.

За результатами такої перевірки повідомлення-підтвердження щодо можливості внесення відмітки до паспорта надсилається до відповідного контролюючого органу.

Якщо встановлено, що фізична особа, яка подала Повідомлення, обліковується в окремому реєстрі за іншими серією та/або номером паспорта, до відповідного контролюючого органу замість повідомлення-підтвердження надсилається відмова у повторній реєстрації в окремому реєстрі.

У такому разі контролюючий орган інформує фізичну особу про необхідність внесення змін до окремого реєстру Державного реєстру у порядку, визначеному розділом IX цього Положення.

7. Після отримання підтвердження щодо можливості внесення відмітки за зверненням фізичної особи, яка подала Повідомлення, відповідний контролюючий орган вносить до паспорта у формі книжечки відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, форму якої  наведено в додатку 9  до цього Положення.

8. Після внесення до паспорта відмітки відповідний контролюючий орган формує та надсилає до ДФС повідомлення щодо дати внесення до паспорта такої відмітки (із зазначенням серії та/або номера паспорта) для взяття особи на облік в окремому реєстрі Державного реєстру. Датою взяття на облік в окремому реєстрі Державного реєстру вважається дата внесення відмітки до паспорта.

ДФС у разі надходження такого повідомлення вносить до окремого реєстру Державного реєстру запис із зазначенням дати внесення відмітки та дати внесення запису до цього реєстру.

9. До паспорта у формі картки інформація про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків вноситься відповідно до законодавства, яким регулюється питання ведення Єдиного державного демографічного реєстру.

Для внесення під час оформлення паспорта у формі картки інформації про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідний контролюючий орган надає особі повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі - Повідомлення про відмову) за формою, наведеною в  додатку 10 до цього Положення, для подання її до відповідного територіального органу / територіального підрозділу ДМС.

10. У разі якщо фізична особа, до паспорта якої внесено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, раніше була зареєстрована в Державному реєстрі за реєстраційним номером облікової картки платника податків, після взяття на облік в окремому реєстрі Державного реєстру реєстраційний номер облікової картки платника податків закривається (датою закриття є дата внесення відмітки до паспорта), а у разі наявності у паспорті відмітки про реєстраційний номер облікової картки така відмітка анулюється у порядку, встановленому цим розділом.

11. Повідомлення за формою № 1П (заява за формою № 5ДРП), подане(а) до контролюючого органу, із зазначенням дати його (її) подання та дати внесення до паспорта або анулювання відмітки про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта реєструється в журналі обліку Повідомлень за формою № 1П / Заяв за формою № 5ДРП осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі - Журнал обліку), за формою, наведеною в додатку 11  до цього Положення.

12. Фізична особа, яка перебуває на обліку в окремому реєстрі Державного реєстру та через деякий час змінила свої переконання і бажає отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків, подає до відповідного контролюючого органу Облікову картку, заяву в довільній формі з викладенням свого прохання анулювати попередньо внесену відмітку з метою отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків та пред’являє паспорт. При цьому фізична особа в заяві зазначає, чи перебувала раніше на обліку у Державному реєстрі за реєстраційним номером облікової картки платника податків.

Реєстрація таких осіб у Державному реєстрі здійснюється в порядку, визначеному цим Положенням. Підставою для зняття з обліку фізичної особи в окремому реєстрі Державного реєстру є реєстрація її у Державному реєстрі.

Після подання такою особою Облікової картки для взяття її на облік у Державному реєстрі посадова особа контролюючого органу у разі, якщо відмітку внесено до паспорта у формі книжечки, анулює попередньо внесену відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта.

Анулювання відмітки проводиться шляхом погашення відмітки по діагоналі штампом „Анульовано” або шляхом перекреслення вручну відмітки по діагоналі лінією, над якою здійснюється напис «Анульовано». Таке анулювання засвідчується під штампом погашення або лінією перекреслення підписом посадової особи із зазначенням дати і відбитком печатки контролюючого органу, якою засвідчуються картки платників податків.

IX. Порядок подання Заяви про зміну даних, які вносяться до Облікової картки та Повідомлення

1. Фізичні особи - платники податків зобов’язані подавати до контролюючих органів відомості про зміну даних, які вносяться до Облікової картки або Повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті), протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання Заяви за формою № 5ДР (додаток 12) або Заяви за формою № 5ДРП  (додаток  13) відповідно.

2. Фізичні особи подають зазначені заяви особисто або через представника до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання), а у разі зміни місця проживання - до контролюючого органу за новим місцем проживання. Фізичні особи, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, подають зазначені заяви особисто або через представника до будь-якого контролюючого органу.

3. Для заповнення Заяви використовуються дані документа, що посвідчує особу, та інших документів, які підтверджують зміни таких даних.

Якщо зазначені документи видані не українською мовою, необхідно подати засвідчені в установленому законодавством порядку переклади цих документів українською мовою (після пред’явлення повертаються) та їх копії.

4. Внесення змін до Державного реєстру та окремого реєстру Державного реєстру здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання фізичною особою Заяви за формою № 5ДР або Заяви за формою № 5ДРП до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання). У разі звернення до будь-якого контролюючого органу строк внесення змін до Державного реєстру може бути продовжено до п’яти робочих днів.

5. У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій Заяві за формою № 5ДР або Заяві за формою № 5ДРП фізичній особі може бути відмовлено у внесенні змін та/або видачі документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, або внесенні відмітки до паспорта.

6. У Заяві за формою № 5ДР або Заяві за формою № 5ДРП в обов’язковому порядку зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта).

7. Заява за формою № 5ДР стосовно малолітньої особи подається одним з батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності документа, що посвідчує його особу, та свідоцтва про народження дитини. Якщо зазначені документи видані не українською мовою, необхідно подати засвідчені в установленому законодавством порядку переклади цих документів українською мовою (після пред’явлення повертаються) та їх копії.

Заява за формою № 5ДР стосовно фізичної особи, яка визнана недієздатною або обмежено дієздатною, подається особою, яка призначена опікуном (піклувальником), за наявності документа, що посвідчує особу, яка визнана недієздатною, та документа, який посвідчує особу опікуна (піклувальника), та рішення про встановлення опіки (піклування).

У разі виникнення необхідності у внесенні змін до Державного реєстру щодо малолітніх осіб, які залишились без піклування батьків та стосовно яких не прийнято рішення про встановлення опіки (піклування), документи на проведення змін подаються представником органу опіки і піклування з документальним підтвердженням особи представника та його повноважень за наявності свідоцтва про народження дитини.

8. Відповідний контролюючий орган після внесення змін до окремого реєстру Державного реєстру вносить до нового паспорта у формі книжечки (сьома, восьма або дев’ята сторінки) відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта та реєструє Заяву за формою № 5ДРП у Журналі обліку.

9. До паспорта у формі картки під час обміну паспорта інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків вноситься відповідно до законодавства, яким регулюється питання ведення Єдиного державного демографічного реєстру.

Для внесення під час обміну паспорта у формі картки інформації про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідний контролюючий орган надає фізичній особі Повідомлення про відмову для подання його до відповідного територіального органу / територіального підрозділу ДМС.

10. При внесенні змін до окремого реєстру Державного реєстру дата взяття на облік не змінюється.

X. Порядок отримання відомостей з Державного реєстру

1. Фізична особа, яка зареєстрована у Державному реєстрі чи в окремому реєстрі Державного реєстру, може отримати відомості про себе, наявні у Державному реєстрі.

2. Відомості з Державного реєстру є документом, який безоплатно надається контролюючим органом за зверненням фізичної особи (представника) щодо отримання відомостей про себе з Державного реєстру та свідчить про наявність або відсутність відомостей про таку особу в Державному реєстрі.

3. Пошук у Державному реєстрі здійснюється за такою сукупністю відомостей: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), число, місяць та рік народження, місце народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які мають право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта).

4. Для отримання відомостей про себе з Державного реєстру фізична особа звертається особисто або через представника до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання) або до будь-якого контролюючого органу у разі, якщо фізична особа тимчасово перебуває за межами населеного пункту проживання, подає документ, що посвідчує особу, та заяву за формою № 10ДР (додаток 14). Представник додає до заяви за формою № 10ДР довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку, на отримання відомостей з Державного реєстру, документ, що посвідчує особу такого представника, та ксерокопію (з чітким зображенням) документа, що посвідчує особу довірителя.

Оригінали документів після прийняття Заяви за формою № 10ДР повертаються, копії залишаються у контролюючому органі та зберігаються разом із зазначеною заявою.

5. Контролюючий орган відмовляє у прийнятті заяви та/або наданні відомостей з Державного реєстру у разі відсутності у запитувача законних підстав на отримання запитуваної інформації або у разі, якщо в заяві не вказані обов’язкові реквізити, вона не підписана, не містить дати, подані документи не відповідають пункту 4 цього розділу чи не підтверджують права заявника щодо представництва фізичної особи для отримання відомостей про неї з Державного реєстру.

6. Контролюючий орган протягом трьох робочих днів з дня звернення фізичної особи (представника) надає відомості з Державного реєстру за формами, наведеними в додатках 15, 16 до цього Положення.

7. Фізичні особи - громадяни України, які не мають постійного місця проживання в Україні або тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, можуть звернутися за отриманням відомостей з Державного реєстру до будь-якого контролюючого органу. У такому разі строк видачі відомостей може бути продовжено до п’яти робочих днів.

8. Відомості з Державного реєстру надаються контролюючим органом особисто фізичній особі або її представнику за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу, та довіреності (для представника), про що робиться відповідний запис в журналі надання відомостей за формою, наведеною в додатку 17 до цього Положення.

ХІ. Використання реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та/або номера паспорта (для фізичних осіб, які мають право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта)

1. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які мають право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта) використовуються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними особами незалежно від організаційно-правових форм, у тому числі установами Національного банку України, банками та іншими фінансовими установами, біржами, громадськими формуваннями, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, фізичними особами - підприємцями, а також фізичними особами в усіх документах, які містять інформацію про об’єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків, зокрема у разі:

виплати доходів, з яких утримуються податки згідно із законодавством України. Фізичні особи зобов’язані подавати інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків юридичним та фізичним особам, що виплачують їм доходи;

укладення цивільно-правових договорів, предметом яких є об’єкти оподаткування та щодо яких виникають обов’язки щодо сплати податків і зборів;

відкриття рахунків у банках або інших фінансових установах, а також у розрахункових документах під час здійснення фізичними особами безготівкових розрахунків;

заповнення фізичними особами митних декларацій під час перетину митного кордону України;

сплати фізичними особами податків і зборів;

проведення державної реєстрації фізичних осіб - підприємців або видачі таким особам спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на провадження деяких видів господарської діяльності, а також реєстрації незалежної професійної діяльності;

реєстрації майна або прав на нього та інших активів фізичних осіб, що є об’єктом оподаткування;

подання до контролюючих органів декларацій про доходи, майно та інші активи;

реєстрації транспортних засобів, що переходять у власність фізичних осіб;

оформлення фізичним особам пільг, субсидій та інших соціальних виплат з державних цільових фондів;

настання інших випадків, визначених законами України та іншими нормативно-правовими актами.

2. Документи, пов’язані з проведенням операцій, визначених пунктом 1 цього розділу, в яких не зазначено реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та/або номера паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта), вважаються оформленими з порушенням вимог законодавства України.

3. Контролюючий орган зазначає реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) у всіх повідомленнях, що надсилаються йому.

4. Кожен платник податків зазначає реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) в усіх звітних або інших документах, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.

XII. Організація обліку фізичних осіб - платників податків у Державному реєстрі

1. Функції реєстрації та обліку фізичних осіб - платників податків у Державному реєстрі в контролюючому органі здійснюють відповідні підрозділи згідно із затвердженою структурою такого органу.

2. Контролюючі органи забезпечують достовірність даних про платників податків у Державному реєстрі, їх оновлення, архівування, відновлення та захист від несанкціонованого доступу.

3. Інформація, що збирається, використовується та формується контролюючими органами у зв’язку з обліком фізичних осіб - платників податків, вноситься до інформаційних баз даних і використовується з урахуванням обмежень, передбачених для податкової інформації з обмеженим доступом.

4. Застосування в роботі контролюючих органів форм документів, які не передбачені цим Положенням, не допускається.

5. Журнали, передбачені цим Положенням, ведуться у паперовому та електронному вигляді.

Сторінки в паперових журналах повинні мати наскрізну нумерацію, журнал має бути прошнурованим та скріпленим печаткою контролюючого органу.

Електронні журнали ведуться виключно засобами програмного забезпечення, встановленого ДФС.

ХIІІ. Порядок формування реєстраційного номера облікової картки платника податків

1. Формування реєстраційного номера облікової картки платника податків здійснюється ДФС на підставі відомостей, поданих фізичною особою в Обліковій картці № 1ДР.

ДФС присвоює Обліковій картці № 1ДР реєстраційний номер облікової картки платника податків, який є порядковим номером реєстрації облікової картки в Державному реєстрі.

2. Структура реєстраційного номера облікової картки платника податків:

XXXXXNNNNK,

де XXXXX - порядковий номер реєстрації дня народження фізичної особи (для однієї дати народження може бути надано два і більше порядкових номерів);

NNNN - порядковий номер Облікової картки № 1ДР;

K - контрольний розряд.

3. При внесенні змін до даних, що вносяться до Державного реєстру з Облікової картки № 1ДР та/або Заяви за формою № 5ДР, реєстраційний номер облікової картки платника податків не змінюється.

4. Підтвердженням достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків є документ, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, внесені до паспорта відповідно до пункту 10 розділу VII цього Положення.

5. Перевірку достовірності формування реєстраційного номера облікової картки платника податків здійснює виключно ДФС.

В.о. директора Департаменту

податкової політики

Л.П. Максименко


Додаток 1

до Положення про реєстрацію фізичних

осіб у Державному реєстрі фізичних

осіб - платників податків

(пункт 3 розділу ІІ)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про склад та мету збору персональних даних у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, права та обов’язки фізичної особи - платника податків

Державна фіскальна служба України на виконання статей 8 та 12 Закону України  «Про захист персональних даних» та статті 17 розділу І, статей 63 та 70 глави 6 розділу ІІ Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє про склад та мету збору персональних даних у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків  (далі - Державний реєстр), права та обов’язки фізичної особи - платника податків.

Персональні дані фізичних осіб - платників податків обробляються у базі персональних даних «Державний реєстр фізичних осіб - платників податків». Володільцем зазначеної бази персональних даних є Державна фіскальна служба України (місцезнаходження: 04655, м. Київ-53, Львівська площа, буд. 8).

Метою збору персональних даних у Державному реєстрі є забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов’язані сплачувати податки, збори у порядку та на умовах, що визначаються Кодексом та іншими нормативно-правовими актами України, з метою створення умов для здійснення контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, зборів, нарахованих фінансових санкцій, дотриманням податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи (пункт 63.1 статті 63 Кодексу).

До складу персональних даних Державного реєстру включаються такі дані про фізичних осіб: реєстраційний номер облікової картки платника податків, прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження (країна, область, район, населений пункт), місце проживання (для іноземців: громадянство та номер, що використовується під час оподаткування в країні громадянства), джерела отримання доходів, об’єкти оподаткування, суми нарахованих та/або отриманих доходів, суми нарахованих та/або сплачених податків, інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків, серія, номер свідоцтва про народження, паспорта (аналогічні дані іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли виданий.

Фізична особа - платник податків як суб’єкт персональних даних має право:

на одержання будь-яких відомостей про себе, що містяться у базі персональних даних «Державний реєстр фізичних осіб - платників податків», відповідно до статті 16 Закону України «Про захист персональних даних»;

на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов'язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами (стаття 17 розділу І Кодексу).

Відомості про персональні дані надаються третім особам лише за письмової згоди фізичної особи - платника податків за кожним запитом окремо у порядку, визначеному  статтею 16 Закону України «Про захист персональних даних».

Без згоди фізичної особи - платника податків її персональні дані можуть передаватися: за рішенням суду; коли передача персональних даних прямо передбачена законом України і лише  в  інтересах  національної  безпеки, економічного добробуту та з метою захисту прав людини.

Персональні дані з Державного реєстру третій особі не надаються, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.

Фізична особа - платник податків зобов’язана подавати до контролюючих органів відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки, протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику (пункт 70.7 статті 70 розділу ІІ Кодексу).


Додаток 2

до Положення про реєстрацію фізичних

осіб у Державному реєстрі фізичних

осіб - платників податків

(пункт 1 розділу VІІ)

Форма № 1ДР

ОБЛІКОВА КАРТКА

фізичної особи - платника податків

Додаток 3

до Положення про реєстрацію фізичних

осіб у Державному реєстрі фізичних

осіб - платників податків

(пункт 7 розділу VІІ)

КАРТКА

платника податків


Додаток 4

до Положення про реєстрацію фізичних

осіб у Державному реєстрі фізичних

осіб - платників податків

(пункт 10 розділу VІІ)

ФОРМА,

за якою дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків вносяться до паспорта громадянина України у формі книжечки

Розмір 70 х 40 мм


Додаток 5

до Положення про реєстрацію фізичних

осіб у Державному реєстрі фізичних

осіб - платників податків

(пункт 11 розділу VІІ)

ДОВІДКА

про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків


Додаток 6

до Положення про реєстрацію фізичних

осіб у Державному реєстрі фізичних

осіб - платників податків

(пункт 13 розділу VІІ)

ЖУРНАЛ

видачі документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та/або внесення  до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків

№ з/п

Дата видачі документа про реєстрацію та/або внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Прізвище, ім’я, по батькові особи, на ім’я якої видано картку

Документ, на підставі якого видано картку

Підпис особи, яка отри-мала картку

Прізвище, ім’я, по батькові представника

Документ, що посвідчує представника, його серія, номер

Прізвище та ініціали особи, яка видала картку

Підпис особи, яка видала картку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

__________

Примітка.

Графи 7, 8 заповнюються, якщо картку видано представнику або одному з батьків малолітньої особи (усиновителю, опікуну, піклувальнику).

Додаток 7

до Положення про реєстрацію фізичних

осіб у Державному реєстрі фізичних

осіб - платників податків

(пункт 14 розділу VІІ)

ЖУРНАЛ

видачі довідок про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків

№ з/п

Дата видачі довідки

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала довідку

Документ, що посвідчує особу, яка отримала довідку

Реєстраційний номер облікової картки платника податків, що змінився

Діючий реєстраційний номер облікової картки платника податків

Підпис особи, яка отримала довідку

Прізвище та ініціали особи, яка видала довідку

Підпис особи, яка видала довідку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Додаток 8

до Положення про реєстрацію фізичних

осіб у Державному реєстрі фізичних

осіб - платників податків

(пункт 1 розділу VІІІ)

Форма № 1П

ПОВІДОМЛЕННЯ 

фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків


Додаток 9

до Положення про реєстрацію фізичних

осіб у Державному реєстрі фізичних

осіб - платників податків

(пункт 7 розділу VІІІ)

ФОРМА

відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, що вноситься контролюючим органом до паспорта громадянина України у формі книжечки (сьома, восьма або дев’ята сторінки)

Розмір 70 х 40 мм


Додаток 10

до Положення про реєстрацію фізичних

осіб у Державному реєстрі фізичних

осіб - платників податків

(пункт 9 розділу VІІІ)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків


Додаток 11

до Положення про реєстрацію фізичних

осіб у Державному реєстрі фізичних

осіб - платників податків

(пункт 11 розділу VІІІ)

ЖУРНАЛ

обліку повідомлень за формою № 1П / заяв за формою № 5ДРП осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків

№ з/п

Дата подання Повідом-лення/ Заяви

Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка подала Повідом- лення /Заяву

Серія та/або номер /номер документа, на підставі якого подано Повідом- лення/Заяву

Посадова особа, яка прийняла Повідомлення/Заяву

Дата внесення /анулювання відмітки в паспорті (у формі книжечки) кн

Номер та дата видачі Повідомлення про відмову від прийняття РНОКПП*

Підпис фізичної особи, яка отримала відмітку в паспорті/ якій анулювали відмітку в паспорті/ якій видано Повідомлення про відмову від прийняття РНОКПП*

Номер паспорта у формі картки, до якого внесено інформацію про відмову від РНОКПП**

прізвище та ініціали

підпис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

__________

* Повідомлення про відмову від прийняття РНОКПП видається особі для внесення інформації про відмову до паспорта у формі картки (для подання її до відповідного територіального органу / територіального підрозділу ДМС).

Номер повідомлення про відмову від прийняття РНОКПП складається з коду ДПІ, до якого особа подала Повідомлення/Заяву (4 позиції), та порядкового номера.

** Заповнюється після отримання паспорта у формі картки, до якого внесено інформацію про відмову від РНОКПП.


Додаток 12

до Положення про реєстрацію фізичних

осіб у Державному реєстрі фізичних

осіб - платників податків

(пункт 1 розділу IX)

Форма № 5ДР

ЗАЯВА

про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків

Додаток 13

до Положення про реєстрацію фізичних

осіб у Державному реєстрі фізичних

осіб - платників податків

(пункт 1 розділу IX)

Форма № 5ДРП

ЗАЯВА

про внесення змін до окремого реєстру Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією та/або номером паспорта

Додаток 14

до Положення про реєстрацію фізичних

осіб у Державному реєстрі фізичних

осіб - платників податків

(пункт 4 розділу X)

Форма № 10ДР

ЗАЯВА

щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків

Додаток 15

до Положення про реєстрацію фізичних

осіб у Державному реєстрі фізичних

осіб - платників податків

(пункт 6 розділу X)

ВІДОМОСТІ

з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків

Додаток 16

до Положення про реєстрацію фізичних

осіб у Державному реєстрі фізичних

осіб - платників податків

(пункт 6 розділу X)

ВІДОМОСТІ

з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела виплачених доходів та утриманих податків


Додаток 17

до Положення про реєстрацію фізичних

осіб у Державному реєстрі фізичних

осіб - платників податків

(пункт 8 розділу X)

ЖУРНАЛ

надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела/суми виплачених доходів та утриманих податків

№ з/п

Дата

Прізвище, ім’я, по батькові особи, щодо якої надаються відомості

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта

Документ, що посвідчує особу, його серія (за наявності) та номер

Період, за який надано відомості

Прізвище, ім’я, по батькові представника

Документ, що посвідчує представника, його серія (за наявності) та номер

Прізвище та ініціали особи, яка видала відомості

Підпис особи, яка видала відомості

Підпис особи, яка отримала відомості

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

__________

Примітка.

У графі 4 зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для осіб, які мають відмітку в паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта).

Графи 7, 8 заповнюються, якщо відомості з Державного реєстру видано представнику.


Документи та файли

Сигнальний документ — f470724n316.doc
Сигнальний документ — f470724n317.doc
Сигнальний документ — f470724n318.doc
Сигнальний документ — f470724n328.doc
Сигнальний документ — f470724n320.doc
Сигнальний документ — f470724n329.doc
Сигнальний документ — f470724n330.doc
Сигнальний документ — f470724n323.doc
Сигнальний документ — f470724n331.doc
Сигнальний документ — f470724n325.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 21.11.2017 — 2017 р., № 91, стор. 94, стаття 2771, код акта 87901/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2021 № 9 "Про затвердження змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами". Мінфін України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 21.01.2021 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586". Мінфін України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 7. допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту. Мінфін України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 12.02.2021 № 86 "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту". Мінфін України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 08.02.2021 № 62 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів". Мінфін України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 12.01.2021 № 4 "Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку". Мінфін України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 01.03.2021 № 131 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 15.02.2021 № 101 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 вересня 2017 року № 755". Мінфін України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.01.2021 № 13 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності". Мінфін України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 16.02.2021 № 105/57 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України і Міністерства інфраструктури України від 23 квітня 2015 року № 458/148". Мінфін України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій". Мінфін України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 22.02.2021 № 113/669/5 "Про затвердження Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб". Мінфін України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 02.03.2021 № 135 "Про затвердження Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів". Мінфін України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60". Мінфін України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 12.01.2021 № 5 "Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 02.03.2021 № 139 "Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED". Мінфін України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -