Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 29.09.2020 № 588 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку". Мінфін України. 2020

Документ актуальний на 09.11.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.09.2020  № 588

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 жовтня 2020 р.

за № 1020/35303

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» НАКАЗУЮ:

1. У заголовках та текстах наказів Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 року № 137 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 392/3685; від 07 липня 1999 року № 163 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 1999 року за № 499/3792; від 08 жовтня 1999 року № 237 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 1999 року за № 725/4018; від 18 жовтня 1999 року № 242 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 року за № 750/4043; від 20 жовтня 1999 року № 246 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 року за № 751/4044; від 29 листопада 1999 року № 290 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 1999 року за № 860/4153; від 31 грудня 1999 року № 318 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за № 27/4248; від 31 січня 2000 року № 20 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 року за № 85/4306; від 26 квітня 2000 року № 91 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 травня 2000 року за № 284/4505; від 27 квітня 2000 року № 92 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за № 288/4509; від 28 липня 2000 року № 181 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2000 року за № 487/4708; від 28 грудня 2000 року № 353 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2001 року за № 47/5238; від 28 квітня 2001 року № 205 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2001 року за № 433/5624; від 18 червня 2001 року № 303 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2001 року за № 539/5730; від 16 липня 2001 року № 344 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2001 року за № 647/5838; від 30 листопада 2001 року № 559 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2001 року за № 1050/6241; від 28 лютого 2002 року № 147 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 2002 року за № 269/6557; від 28 жовтня 2003 року № 601 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2003 року за № 1025/8346; від 07 листопада 2003 року № 617 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2003 року за № 1054/8375 (зі змінами); від 24 грудня 2004 року № 817 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за № 35/10315; від 19 травня 2005 року № 412 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 червня 2005 року за № 621/10901; від 18 листопада 2005 року № 790 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 грудня 2005 року за № 1456/11736; від 28 квітня 2006 року № 415 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 травня 2006 року за № 610/12484; від 02 липня 2007 року № 779 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2007 року за № 823/14090; від 26 серпня 2008 року № 1090 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 33 «Витрати на розвідку запасів корисних копалин», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2008 року за № 844/15535; від 30 грудня 2008 року № 1577 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 34 «Платіж на основі акцій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2009 року за № 57/16073, слова «Положення (стандарт)» у всіх відмінках та числах замінити словами «Національне положення (стандарт)» у відповідних відмінках та числах.

2.

У заголовку та пунктах 1, 2 наказу Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 року № 193 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2000 року за № 515/4736, слова «Положення (стандарт)» у всіх відмінках замінити словами «Національне положення (стандарт)» у відповідних відмінках.

3. У наказі Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 року № 302 «Про Примітки до річної фінансової звітності», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2000 року за № 904/5125 (зі змінами):

слова «положеннями (стандартами)» замінити словами «національними положеннями (стандартами)»;

у пункті 7 слово «банками,» виключити.

4. У пункті 2 наказу Міністерства фінансів України від 19 травня 2005 року № 412 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 червня 2005 року за № 621/10901, слова «Діяльність, що припиняється» замінити словами «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність».

5. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, що додаються.

6. Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Воробей С.І.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби статистики України

І. Вернер


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

29 вересня 2020 року № 558

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 жовтня 2020 р.

за № 1020/35303

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

1. У заголовках та текстах положень (стандартів) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 року № 137, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 392/3685 (зі змінами); 19 «Об’єднання підприємств», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 липня 1999 року № 163, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 1999 року за № 499/3792 (зі змінами); 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 1999 року № 237, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 1999 року за № 725/4018 (зі змінами); 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року № 242, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 року за № 750/4043 (зі змінами); 9 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 року за № 751/4044 (зі змінами); 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року № 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 1999 року за № 860/4153 (зі змінами); 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за № 27/4248 (зі змінами); 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 року № 20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 року за № 85/4306 (зі змінами); 12 «Фінансові інвестиції», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 року № 91, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 травня 2000 року за № 284/4505 (зі змінами); 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за № 288/4509 (зі змінами); 14 «Оренда», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 року № 181, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2000 року за № 487/4708 (зі змінами); 21 «Вплив змін валютних курсів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 року № 193, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2000 року за № 515/4736 (зі змінами); 17 «Податок на прибуток», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 року № 353, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2001 року за № 47/5238 (зі змінами); 18 «Будівельні контракти», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2001 року № 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2001 року за № 433/5624 (зі змінами); 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 червня 2001 року № 303, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2001 року за № 539/5730 (зі змінами); 24 «Прибуток на акцію», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2001 року № 344, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2001 року за № 647/5838 (зі змінами); 13 «Фінансові інструменти», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 року № 559, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2001 року за № 1050/6241 (зі змінами); 22 «Вплив інфляції», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2002 року № 147, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 2002 року за № 269/6557 (зі змінами); 26 «Виплати працівникам», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 року № 601, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2003 року за № 1025/8346 (зі змінами); 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 листопада 2003 року № 617, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2003 року за № 1054/8375 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 03 жовтня 2007 № 1100) (зі змінами); 28 «Зменшення корисності активів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2004 року № 817, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за № 35/10315 (зі змінами); 29 «Фінансова звітність за сегментами», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 травня 2005 року № 412, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 червня 2005 року за № 621/10901 (зі змінами); 30 «Біологічні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада 2005 року № 790, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 грудня 2005 року за № 1456/11736 (зі змінами); 31 «Фінансові витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 року № 415, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 травня 2006 року за № 610/12484 (зі змінами); 32 «Інвестиційна нерухомість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 липня 2007 року № 779, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2007 року за № 823/14090 (зі змінами); 33 «Витрати на розвідку запасів корисних копалин», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2008 року № 1090, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2008 року за № 844/15535 (зі змінами); 34 «Платіж на основі акцій», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 грудня 2008 року № 1577, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2009 року за № 57/16073 (зі змінами), слова «Положення (стандарт)» у всіх відмінках та числах замінити словами «Національне положення (стандарт)» у відповідних відмінках та числах.

2. У виносці до типової форми фінансової звітності № 5 «Примітки до річної фінансової звітності», затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 року № 302, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2000 року за № 904/5125 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 № 602) (зі змінами), слова «Положення (стандарту)» замінити словами «Національного положення (стандарту)».

3. В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 893/4186 (зі змінами):

1) у розділі I:

в абзаці першому слово «банків,» виключити;

в абзаці восьмому слово «Бухгалтерській» замінити словом «Бухгалтерський»;

2) у другому реченні абзацу першого рахунку 96 «Втрати від участі в капіталі» класу 9 слово «Інвестиції» замінити словами «Фінансові інвестиції»;

3) у тексті Інструкції слова «Положення (стандарт)» у всіх відмінках та числах замінити словами «Національне положення (стандарт)» у відповідних відмінках та числах.

4. У пункті 2 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за № 27/4248 (зі змінами), слово «банків,» виключити.

5. У пункті 2 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада 2005 року № 790, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 грудня 2005 року за № 1456/11736 (зі змінами), слово «банків,» виключити.

6. У пункті 2 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 33 «Витрати на розвідку запасів корисних копалин», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2008 року № 1090, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2008 року за № 844/15535 (зі змінами), слово «банків,» виключити.

7. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року № 25) (зі змінами):

1) у першому реченні підпункту 2.22 пункту 2 розділу II слова «, на які нараховуються відсотки,» виключити;

2) у пункті 1 розділу III:

у підпункті 1.4 слова «заборгованість засновників з формування статутного капіталу,» виключити;

після підпункту 1.8 доповнити новим підпунктом 1.9 такого змісту:

«1.9. У статті «Неоплачений капітал» відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Суми за цією статтею вираховуються під час визначення підсумку власного капіталу.».

У зв’язку з цим підпункти 1.9-1.15 вважати відповідно підпунктами 1.10-1.16;

у першому реченні підпункту 1.10 слова «, на які нараховуються відсотки,» виключити;

3) у додатках до Національного положення (стандарту) 25 «Спрощена фінансова звітність»:

у відмітках додатків 1, 2 слово та цифру «пункт 5» замінити словом та цифрою «пункт 4»;

у додатку 2 доповнити форму № 1-мс після позиції «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» новою позицією такого змісту:

«

Неоплачений капітал

1425

(                  )

(                  )

».

8. У пункті 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 року № 193, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2000 року за № 515/4736 (зі змінами), слова «змін цін та» виключити.

9. Абзац другий пункту 14 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 року № 353, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2001 року за № 47/5238 (зі змінами), доповнити словами «за недисконтованою сумою, що підлягає відшкодуванню або сплаті.».

10. У пункті 2 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 травня 2005 року № 412, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 червня 2005 року за № 621/10901 (зі змінами), слова «малих підприємств, неприбуткових організацій, банків і» замінити словами «юридичних осіб, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визнані мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькими товариствами, підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства,».

11. У підпункті 1.7 пункту 1 розділу III Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1365/26142 (зі змінами), слово «інвентаризаційних» замінити словом «інвентарних».

Директор

Департаменту методології

бухгалтерського обліку

та нормативного забезпечення

аудиторської діяльності

Л. Гапоненко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 03.11.2020 — 2020 р., № 86, стор. 113, стаття 2773, код акта 101386/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2021 № 9 "Про затвердження змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами". Мінфін України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 21.01.2021 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586". Мінфін України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 29.01.2020 № 30 "Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість". Мінфін України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 03.02.2020 № 37/185 "Про затвердження Змін до Порядку перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна". Мінфін України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 13.02.2020 № 60 "Про внесення змін до Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі". Мінфін України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 13.02.2020 № 59 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 лютого 2015 року № 67". Мінфін України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 22.01.2020 № 20 "Про затвердження Положення про Комісію з атестації". Мінфін України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 13.04.2020 № 155 "Про затвердження Змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон". Мінфін України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 21.04.2020 № 167 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 04 січня 2018 року № 1". Мінфін України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 21.04.2020 № 166 "Про особливості складання паспортів бюджетних програм у період карантину". Мінфін України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 23.04.2020 № 172 "Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності". Мінфін України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 23.04.2020 № 172 "Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності". Мінфін України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 06.05.2020 № 192 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 01 грудня 2010 року № 1489". Мінфін України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 04.05.2020 № 185 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної митної служби України від 14 лютого 2011 року № 103". Мінфін України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 25.05.2020 № 239 "Про внесення змін до Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету". Мінфін України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 29.05.2020 № 244 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 26.05.2020 № 241 "Про затвердження Змін до додатка до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку". Мінфін України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 18.05.2020 № 216 "Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів". Мінфін України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -