>>

НАКАЗ від 29.10.2021 № 568 "Про затвердження Вимог до характеристик пломб спеціального типу, ведення їх обліку та зберігання". Мінфін України. 2021

Документ актуальний на 13.12.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.10.2021  № 568

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 листопада 2021 р.

за № 1439/37061

Про затвердження Вимог до характеристик пломб спеціального типу, ведення їх обліку та зберігання

Відповідно до частини четвертої статті 42 глави 2 розділу IV Закону України «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи», частини четвертої статті 326-1 глави 47 розділу XI Митного кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Вимоги до характеристик пломб спеціального типу, ведення їх обліку та зберігання, що додаються.

2. Державній митній службі України у 30-денний строк доопрацювати відповідне програмне забезпечення для реалізації вимог цього наказу.

3. Департаменту митної політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 1 цього наказу, який набирає чинності через тридцять днів з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Драганчука Ю.О. та Голову Державної митної служби України Рябікіна П.Б.

Міністр

С.

Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної митної служби України

Голова Державної регуляторної служби України

Перший заступник Міністра цифрової

трансформації України

П. Рябікін

О. Кучер

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

29 жовтня 2021 року № 568

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 листопада 2021 р/

за № 1439/37061

ВИМОГИ

до характеристик пломб спеціального типу, ведення їх обліку та зберігання

І. Загальні положення

1. Ці Вимоги розроблено з метою реалізації положень Закону України «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи» (далі - Закон) та Митного кодексу України (далі - Кодекс).

2. Для цілей застосування цих Вимог терміни вживаються в такому значенні:

підприємство - підприємство, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спрощення «самостійне накладання пломб спеціального типу» згідно із Законом, та/або підприємство, яке отримало авторизацію АЕО та якому надано дозвіл на застосування спеціального спрощення «самостійне накладення пломб спеціального типу» згідно з Кодексом;

пломба - пломба спеціального типу;

Реєстр обліку пломб - програмно-інформаційний комплекс, який забезпечує внесення, накопичення, обробку, використання, зберігання, перегляд, захист та облік інформації про пломби, а також електронну взаємодію між підприємством та митними органами.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Законом та Кодексом.

3. Митні органи здійснюють контроль за дотриманням підприємствами порядку обліку пломб, встановленого цими Вимогами та відповідно до законодавства України з питань митної справи.

II. Характеристики та технічні специфікації пломб

1. Пломби мають відповідати вимогам ДСТУ ISO 17712:2015 «Вантажні контейнери. Ущільнювачі механічні» або ISO 17712:2013 «Freight containers. Mechanical seals» та за рівнем безпеки бути таких типів:

пломба з високою гарантією безпеки («high security seal»);

пломба з гарантією безпеки («security seal»);

індикативна пломба («indicative seal»).

Для цілей цих Вимог під індикативною пломбою розуміється пломба, що відповідає вимогам пункту 3.2.6 ДСТУ ISO 17712:2015 «Вантажні контейнери. Ущільнювачі механічні» або пункту 3.2.6 ISO 17712:2013 «Freight containers. Mechanical seals».

2. Тип пломб обирається підприємством з урахуванням зовнішніх факторів, що впливають на пломбу протягом всього часу її застосування, а також вимог перевізників відповідних видів транспорту.

3. Пломби повинні мати такі основні характеристики:

залишатися неушкодженими та надійно закріпленими під час застосування;

легко перевірятися щодо цілісності;

виготовлятися так, щоб будь-яка поломка, втручання або знімання залишали сліди, видимі без застосування спеціальних засобів;

розроблятися для одноразового застосування;

мати легко зчитувані унікальні ідентифікаційні номери.

4. Пломби мають відповідати таким технічним специфікаціям:

форма та розміри пломб можуть відрізнятися залежно від методу пломбування, але розміри мають бути такими, щоб забезпечувати зчитування їх унікальних ідентифікаційних номерів;

спосіб нанесення унікальних ідентифікаційних номерів пломб унеможливлює їх зміну та/або повторне нанесення таких номерів;

використаний матеріал має бути стійким до випадкової поломки і таким, що запобігає підроб-ленню чи повторному застосуванню.

5. Пломба повинна мати унікальний ідентифікаційний номер у форматі UA/0000000000/УУУУУУ, де:

UA - літерний код України;

0000000000 - код підприємства відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Для цілей маркування пломби код юридичної особи відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань доповнюється на початку нулями до 10 символів;

УУУУУУ - реєстраційний номер пломби в порядку зростання, починаючи з одиниці.

6. На пломбу може бути нанесено зареєстрований знак для товарів і послуг підприємства.

Технологія маркування має забезпечити розпізнавання нанесених унікальних ідентифікаційних номерів пломб після дії зовнішніх чинників.

III. Облік та зберігання пломб

1. Облік пломб здійснюється підприємством шляхом внесення посадовими особами підприємства, відповідальними за облік та зберігання пломб, до Реєстру обліку пломб інформації про пломби, визначеної пунктом 4 цього розділу.

2. Держателем i технічним адміністратором Реєстру обліку пломб є Держмитслужба.

Користувачами Реєстру обліку пломб є підприємства та митні органи.

Технічний адміністратор Реєстру обліку пломб надає/змінює/зупиняє (поновлює) або анулює доступ до Реєстру обліку пломб підприємству невідкладно, не пізніше наступного робочого дня з дня внесення відомостей про надання, зміну умов, зупинення (поновлення) дії або анулювання дозволу на застосування спеціального транзитного спрощення «самостійне накладання пломб спеціального типу» та/або дозволу на застосування спеціального спрощення «самостійне накладення пломб спеціального типу» до єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів.

3. Інформація про пломби вноситься до Реєстру обліку пломб до моменту застосування таких пломб.

4. Внесенню до Реєстру обліку пломб підлягають такі дані:

тип пломби;

унікальний ідентифікаційний номер пломби;

інформація про застосування, пошкодження, втрату пломби.

5. Інформація про пошкодження, втрату пломби вноситься до Реєстру обліку пломб невідкладно.

6. Застосування пошкоджених пломб забороняється.

7. Зберігання пломб здійснюється підприємством із:

виключенням несанкціонованого доступу осіб, не уповноважених підприємством на їх зберігання;

забезпеченням вільного доступу працівників митних органів до місця зберігання пломб.

Директор Департаменту

митної політики

О. Москаленко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.11.2021 — 2021 р., № 86, стор. 405, стаття 5568, код акта 108096/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2021 № 9 "Про затвердження змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами". Мінфін України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 21.01.2021 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586". Мінфін України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 7. допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту. Мінфін України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 12.02.2021 № 86 "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту". Мінфін України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 08.02.2021 № 62 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів". Мінфін України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 12.01.2021 № 4 "Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку". Мінфін України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 01.03.2021 № 131 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 15.02.2021 № 101 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 вересня 2017 року № 755". Мінфін України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.01.2021 № 13 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності". Мінфін України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 16.02.2021 № 105/57 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України і Міністерства інфраструктури України від 23 квітня 2015 року № 458/148". Мінфін України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій". Мінфін України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 22.02.2021 № 113/669/5 "Про затвердження Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб". Мінфін України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 02.03.2021 № 135 "Про затвердження Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів". Мінфін України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60". Мінфін України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 12.01.2021 № 5 "Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 02.03.2021 № 139 "Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED". Мінфін України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -