>>

НАКАЗ від 30.08.2021 № 488 "Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні". Мінфін України. 2021

Документ актуальний на 10.12.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.08.2021  № 488

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 жовтня 2021 р.

за № 1372/36994

Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні

Відповідно до статті 111 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою налагодження електронного обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні, що додається.

2. Департаменту з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації в установленому порядку забезпечити:

інформаційну взаємодію між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні згідно з Порядком, затвердженим цим наказом;

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

доведення цього наказу до місцевих фінансових органів для використання в роботі;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпункту 16 пункту 9, підпунктів 11-14 пункту 10 та підпунктів 9-11 пункту 12 розділу II Порядку, затвердженого цим наказом, які набирають чинності з 01 січня 2022 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Грубіяна О.Є.

Міністр

С.

Марченко

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови

Державної податкової служби України

Голова Державної казначейської служби України

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

Є. Олейніков

Т. Слюз

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

30 серпня 2021 року № 488

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 жовтня 2021 р.

за № 1372/36994

ПОРЯДОК

обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 111 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 (зі змінами), з метою ефективної взаємодії та підтримки бюджетних процесів Міністерства фінансів України під час впровадження реформи децентралізації та забезпечення обробки інформації згідно з вимогами законодавства.

2. Терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, визначених у Бюджетному та Податковому кодексах України, Законах України «Про електронні довірчі послуги» та «Про електронні документи та електронний документообіг».

3. Для цілей цього Порядку учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні є: місцевий фінансовий орган, а також головний розпорядник коштів місцевого бюджету (далі - головний розпорядник), відповідальний виконавець бюджетних програм місцевих бюджетів (далі - відповідальний виконавець), розпорядник коштів місцевого бюджету нижчого рівня (далі - розпорядник нижчого рівня), одержувач коштів місцевого бюджету (далі - одержувач).

4. Суб’єктами інформаційного обміну відповідно до цього Порядку є Міністерство фінансів України та учасники бюджетного процесу на місцевому рівні.

5. Цей Порядок визначає регламент обміну інформацією між суб’єктами інформаційного обміну, а також перелік інформаційних даних, що завантажуються до інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» та вивантажуються з неї.

6. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб’єкти інформаційного обміну зобов’язані у тижневий строк інформувати про це один одного.

7. Суб’єкти інформаційного обміну забезпечують своєчасність, достовірність та повноту внесених даних відповідно до цього Порядку.

II. Вимоги щодо здійснення обміну інформацією

8. Обмін інформацією між суб’єктами інформаційного обміну здійснюється через відкритий програмний інтерфейс - LOGICA REST API (Application Programming Interface, точка обміну даними).

Цілісність даних, які надходять від учасників бюджетного процесу на місцевому рівні до інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA», забезпечується накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, посадових (уповноважених) осіб.

9. Інформація, яку передають місцеві фінансові органи до Міністерства фінансів України:

Таблиця 1

№ з/п

Найменування інформації в LOGICA REST API

Регламент надання

1

2

3

1.

Орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету для головних розпорядників коштів місцевих бюджетів

До 20 липня

2.

Показники міжбюджетних трансфертів (іншим місцевим бюджетам), які передбачаються в прогнозі місцевого бюджету на середньостроковий бюджетний період

До 4 серпня

3.

Прогноз місцевого бюджету на середньостроковий бюджетний період

До 1 вересня

4.

Повідомлення про прийняття рішення про місцевий бюджет органом місцевого самоврядування

Один робочий день після схвалення рішення

5.

Рішення про місцевий бюджет з додатками

До 5 січня

6.

Рішення про місцевий бюджет з додатками (зі змінами)

10 днів після внесення змін до рішення про місцевий бюджет

7.

Розпис місцевих бюджетів

До 10:00 п’ятого робочого дня, що настає за днем внесення та затвердження розпису відповідними місцевими фінансовими органами, але не пізніше третього робочого дня місяця, що настає за звітним

8.

Зміни до розпису місцевих бюджетів

До 10:00 другого робочого дня, що настає за днем затвердження змін до розпису

9.

Лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування

14 днів після затвердження рішення про місцевий бюджет

10.

Інформація щодо стану фінансування соціальних виплат із місцевих бюджетів

Щомісячно до 5 числа місяця, що настає за звітним

11.

Інформація щодо стану розподілу коштів, отриманих від перевиконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів

Починаючи з липня відповідного року щомісячно до 3 числа місяця, що настає за звітним

12.

Інформація щодо розподілу вільних залишків коштів місцевих бюджетів за загальним фондом

Щомісячно до 3 числа місяця, що настає за звітним

13.

Інформація щодо розподілу вільних залишків коштів місцевих бюджетів за загальним фондом (без урахування залишків коштів освітньої та медичної субвенцій)

Щомісячно до 3 числа місяця, що настає за звітним

14.

Інформація щодо розподілу вільних залишків коштів місцевих бюджетів за загальним фондом (залишки коштів освітньої субвенції)

Щомісячно до 3 числа місяця, що настає за звітним

15.

Інформація щодо розподілу вільних залишків коштів місцевих бюджетів за загальним фондом (залишки коштів медичної субвенції)

Щомісячно до 3 числа місяця, що настає за звітним

16.

Інформація про ставки місцевих податків та/або зборів та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів, які визначені Порядком обміну інформацією між органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, та органами місцевого самоврядування

У десятиденний строк з дня прийняття рішень, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених місцевих податків та/або зборів і податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів

17.

Повідомлення про розгляд прогнозу місцевого бюджету місцевою радою

Один робочий день після прийняття рішення

18.

Проєкт рішення про місцевий бюджет, схвалений місцевою державною адміністрацією чи виконавчим органом місцевої ради

До 25 грудня

Пункт 16 таблиці 1 застосовується лише для органів місцевого самоврядування.

10. Інформація, яку передають головні розпорядники та відповідальні виконавці до Міністерства фінансів України:

Таблиця 2

№ з/п

Найменування інформації в LOGICA REST API

Регламент надання

1

2

3

1.

Орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету розпоряднику/одержувачу коштів

До 23 липня

2.

Бюджетна пропозиція загальна (Форма БП-1)

До 1 серпня

3.

Бюджетна пропозиція індивідуальна (Форма БП-2)

До 1 серпня

4.

Бюджетна пропозиція додаткова (Форма БП-3)

До 1 серпня

5.

Бюджетний запит загальний (Форма 20__-1)

До 1 листопада

6.

Бюджетний запит індивідуальний (Форма 20__-2)

До 1 листопада

7.

Бюджетний запит додатковий (Форма 20__-3)

До 1 листопада

8.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету

48 днів після затвердження рішення про місцевий бюджет

9.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету (у новій редакції)

3 робочі дні з дня затвердження змін до паспорта

10.

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету

3 робочі дні після 1 березня

11.

Зведений кошторис, зведений план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, зведений план надання кредитів із загального фонду бюджету, зведений план спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведений план використання бюджетних коштів та зведений помісячний план використання бюджетних коштів

30 днів після затвердження розпису місцевого бюджету

12.

Кошторис, план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, план надання кредитів із загального фонду бюджету, план спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), план використання бюджетних коштів та помісячний план використання бюджетних коштів

30 днів після затвердження розпису місцевого бюджету

13.

Уточнений зведений кошторис, уточнений зведений план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, уточнений зведений план надання кредитів із загального фонду бюджету, уточнений зведений план спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), уточнений зведений план використання бюджетних коштів та уточнений зведений помісячний план використання бюджетних коштів

3 робочі дні з дня

затвердження змін

14.

Уточнений кошторис, уточнений план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, уточнений план надання кредитів із загального фонду бюджету, уточнений план спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), уточнений план використання бюджетних коштів та уточнений помісячний план використання бюджетних коштів

3 робочі дні з дня

затвердження змін

11. Довідники, які Міністерство фінансів України передає учасникам бюджетного процесу на місцевому рівні:

Таблиця 3

№ з/п

Найменування інформації в LOGICA REST API

Регламент надання

1.

Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів

Зміни до довідників вивантажуються у день їх внесення

2.

Типова відомча класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів

3.

Довідник місцевих бюджетів

4.

Коди територій

5.

Ознаки територій

6.

2-й рівень ієрархії кодів бюджетів

7.

4-й рівень ієрархії кодів бюджетів

8.

6-й рівень ієрархії кодів бюджетів

9.

Ознаки бюджету

10.

Типи неформалізованих документів виконання дій етапу

11.

Довідник одиниць виміру

12.

Довідник категорій працівників

13.

Класифікація доходів бюджету

14.

Економічна класифікація видатків бюджету

15.

Соціальні виплати

16.

Довідник адміністративно-територіальних одиниць України

17.

Довідник органів Казначейства

18.

Довідник видатків на оплату праці

12. Інформація, яку Міністерство фінансів України передає місцевим фінансовим органам:

Таблиця 4

№ з/п

Найменування інформації в LOGICA REST API

Регламент надання

1

2

3

1.

Щоденна банківська виписка з рахунків 3241 «Кошти місцевих бюджетів» про здійснені операції

Щоденно, до 09:00 першого робочого дня, що настає за звітним

2.

Щоденна інформація про стан виконання місцевих бюджетів за видатками

3.

Щоденна інформація про залишки коштів на рахунках (рахунки, відкриті в органах Казначейства)

4.

Щоденна інформація про зареєстровані бюджетні зобов’язання розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів

5.

Щоденна інформація про зареєстровані в органах Казначейства бюджетні фінансові зобов’язання розпорядників (одержувачів) коштів місцевих бюджетів

6.

Щоденна інформація про стан виконання доходів місцевих бюджетів по територіях

7.

Відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за доходами та з аналітичних рахунків, на які зараховуються кошти, що надійдуть в національній валюті на погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, які отримуються від Казначейства (центральний рівень) територіальними органами Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, у вигляді технологічних файлів

8.

Суми нарахованих та сплачених податків та/або зборів, суми податкового боргу та надмірно сплачених до місцевих бюджетів податків та/або зборів у розрізі джерел доходів бюджету та платників податків - юридичних осіб відповідно до адміністративно-територіальних одиниць (територіальних громад)

До 10 числа місяця, що настає за звітним

9.

Суми списаного податкового боргу у розрізі джерел доходів бюджету та платників податків - юридичних осіб відповідно до адміністративно-територіальних одиниць (територіальних громад)

До 10 числа місяця, що настає за звітним

10.

Суми розстрочених і відстрочених грошових зобов’язань та/або податкового боргу платників податків, які мають бути сплачені до місцевих бюджетів на відповідних територіях у розрізі джерел доходів бюджету та платників податків - юридичних осіб відповідно до адміністративно-територіальних одиниць (територіальних громад)

11.

Суми наданих податкових пільг, включаючи втрати доходів бюджету від їх надання у розрізі джерел доходів бюджету та платників податків - юридичних осіб відповідно до адміністративно-територіальних одиниць (територіальних громад)

Пункти 8-11 таблиці 4 застосовуються лише для органів місцевого самоврядування.

13. Інформація, яку Міністерство фінансів України передає головним розпорядникам та відповідальним виконавцям:

Таблиця 5

№ з/п

Найменування інформації в LOGICA REST API

Регламент надання

1.

Щоденна банківська виписка з рахунків 3241 «Кошти місцевих бюджетів» про здійснені операції у розрізі власних даних головного розпорядника

Щоденно, до 09:00 першого робочого дня, що настає за звітним

2.

Щоденна інформація про стан виконання головного розпорядника за видатками у розрізі власної мережі

14. Інформація, яку Міністерство фінансів України передає розпорядникам нижчого рівня:

Таблиця 6

№ з/п

Найменування інформації в LOGICA REST API

Регламент надання

1.

Щоденна інформація про стан виконання розпорядника нижчого рівня за видатками у розрізі власної мережі

Щоденно, до 09:00 першого робочого дня, що настає за звітним

15. Інформація, яку Міністерство фінансів України передає одержувачам:

Таблиця 7

№ з/п

Найменування інформації в LOGICA REST API

Регламент надання

1.

Щоденна інформація про стан виконання одержувача за видатками

Щоденно, до 09:00 першого робочого дня, що настає за звітним

III. Вимоги до формування інформації та здійснення обміну інформацією

16. Формат надання інформації - JSON, XML.

17. Ідентифікатори форм та структури інформаційних даних визначено у відкритому програмному інтерфейсі - LOGICA REST API.

IV. Захист відомостей під час інформаційної взаємодії

18. Інформація, що передається згідно з цим Порядком, обробляється з урахуванням вимог Законів України «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законодавством.

Директор Департаменту

з питань цифрового розвитку,

цифрових трансформацій

і цифровізації

М. Матюшенко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.11.2021 — 2021 р., № 85, стор. 22, стаття 5458, код акта 107953/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2021 № 9 "Про затвердження змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами". Мінфін України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 21.01.2021 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586". Мінфін України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 7. допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту. Мінфін України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 12.02.2021 № 86 "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту". Мінфін України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 08.02.2021 № 62 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів". Мінфін України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 12.01.2021 № 4 "Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку". Мінфін України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 01.03.2021 № 131 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 15.02.2021 № 101 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 вересня 2017 року № 755". Мінфін України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.01.2021 № 13 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності". Мінфін України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 16.02.2021 № 105/57 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України і Міністерства інфраструктури України від 23 квітня 2015 року № 458/148". Мінфін України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій". Мінфін України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 22.02.2021 № 113/669/5 "Про затвердження Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб". Мінфін України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 02.03.2021 № 135 "Про затвердження Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів". Мінфін України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60". Мінфін України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 12.01.2021 № 5 "Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 02.03.2021 № 139 "Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED". Мінфін України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -