<<
>>

НАКАЗ від 30.08.2021 № 489 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 09 грудня 2015 року № 1124". Мінфін України. 2021

Документ актуальний на 03.12.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.08.2021  № 489

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 жовтня 2021 р.

за № 1341/36963

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 09 грудня 2015 року № 1124

Відповідно до статті 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства фінансів України від 09 грудня 2015 року № 1124 «Про затвердження Порядку розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 178/28308, слова «контролюючими органами» замінити словами «податковим органом».

2. Внести зміни до Порядку розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2015 року № 1124, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 178/28308, виклавши його у новій редакції, що додається.

3. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4.

Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С.І. та Голову Державної податкової служби України.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної податкової служби України

Голова правління Пенсійного фонду України

Заступник Міністра соціальної політики України

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Президент Спілки орендарів і підприємців України

Перший заступник

Голови Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Голова Державної регуляторної служби України

Є. Олейніков

Є. Капінус

В. Музиченко

О. Вискуб

Р. Іллічов

В. Хмільовський

О.О. Шубін

О. Кучер


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

09 грудня 2015 року № 1124

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 30 серпня 2021 року № 489)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 жовтня 2021 р.

за № 1341/36963

ПОРЯДОК

розгляду податковим органом скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду апаратом ДПС скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - вимога) та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу та скарг банків на рішення про накладення фінансових санкцій (далі - рішення).

Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору.

2. Цей Порядок не застосовується щодо оскарження вимог та/або рішень податкових органів, дій або бездіяльності їх посадових осіб та інших працівників, якщо законодавством встановлено інший порядок оскарження таких вимог та/або рішень, дій або бездіяльності, а також у разі оскарження постанов, прийнятих у справах про адміністративні правопорушення.

У разі якщо скарга стосується оскарження декількох вимог та/або рішень податкового органу, щодо частини яких існує інший порядок оскарження, вимоги цього Порядку застосовуються відносно тих вимог та/або рішень, стосовно яких не передбачені інші процедури оскарження.

3. Не підлягають адміністративному оскарженню:

зобов’язання зі сплати єдиного внеску, самостійно визначені платником;

вимоги та/або рішення, які оскаржувалися, та скарги щодо яких були розглянуті згідно з вимогами цього Порядку;

вимоги та/або рішення, які оскаржені платником у судовому порядку.

4. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

розгляд матеріалів скарги у відкритому засіданні - розгляд матеріалів скарги, поданої до апарату ДПС, що відбувається на підставі клопотання платника єдиного внеску, або його уповноважених представників, за участю:

уповноважених представників Мінфіну;

уповноважених представників Державної регуляторної служби України;

уповноваженого представника Ради бізнес-омбудсмена;

представників засобів масової інформації;

розгляд матеріалів скарги у закритому засіданні - розгляд матеріалів скарги, поданої до апарату ДПС, що відбувається виключно за участю платника єдиного внеску або його уповноважених представників.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, встановлених Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі - Закон) та іншими нормативно-правовими актами України.

5. Розгляд матеріалів скарг платників єдиного внеску відбувається в закритому засіданні.

Розгляд матеріалів скарг у відкритому засіданні відбувається виключно на підставі письмового клопотання платника єдиного внеску про відкритий розгляд матеріалів скарги, яке має містити:

перелік фахівців установ з числа, передбачених у пункті 4 цього розділу, залучення яких необхідне для розгляду матеріалів скарги у відкритому засіданні;

надання згоди на розголошення посадовими особами ДПС відомостей про такого платника єдиного внеску, що становлять конфіденційну інформацію, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов’язків;

надання згоди ДПС на присутність залучених осіб під час відкритого засідання.

Не допускається відкритий розгляд скарги, якщо в матеріалах справи наявні відомості, що становлять державну таємницю.

II. Підвідомчість розгляду скарг

1. Скарги на вимоги та/або рішення в паперовій та/або електронній формі подаються безпосередньо до апарату ДПС.

2. Рішення апарату ДПС є остаточним і не підлягає подальшому адміністративному оскарженню та може бути оскаржене в судовому порядку.

III. Строки подання скарг

1. Скарга подається у паперовій та/або електронній формі, у тому числі через електронний кабінет, до апарату ДПС протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання платником єдиного внеску вимоги та/або рішення податкового органу, що оскаржується.

2. У разі якщо останній день строку, зазначеного в пункті 1 цього розділу, припадає на вихідний, неробочий або святковий день, останнім днем такого строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

3. Строк, встановлений для подання скарги, не вважається пропущеним, якщо до його закінчення скаргу та інші документи до неї передано відділенню поштового зв’язку. Датою передачі скарги до відділення поштового зв’язку вважається дата отримання відділенням поштового зв’язку від платника єдиного внеску поштового відправлення зі скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв’язку на конверті або в повідомлені про вручення поштового відправлення.

IV. Оформлення скарги

1. Скарга платника єдиного внеску подається в паперовій та/або електронній формі, у тому числі через електронний кабінет, та має містити відповідну інформацію:

повне найменування юридичної особи, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) громадянина або фізичної особи-підприємця, податкову адресу платника єдиного внеску, який подає скаргу;

найменування податкового органу;

реквізити оскаржуваного документу (вимога та/або рішення);

підстави, за якими оскаржується вимога та/або рішення, обставини справи, які, на думку платника єдиного внеску, встановлені податковим органом неправильно чи не встановлені взагалі;

обґрунтування незгоди платника єдиного внеску з вимогою та/або рішенням податкового органу з посиланням на норми законодавства;

вимоги та клопотання платника єдиного внеску, який подає скаргу;

відомості щодо повідомлення податкового органу, вимога та/або рішення якого оскаржується, про подання скарги до апарату ДПС;

відомості про оскарження вимоги та/або рішення податкового органу до суду;

адресу, на яку потрібно надіслати рішення, прийняте за результатами розгляду скарги;

інші документи (розрахунки), на підставі яких визначено суму єдиного внеску, що належить до сплати, або застосовано штрафну санкцію, нараховано пеню;

зауваження та пояснення, якщо вони були подані платником єдиного внеску під час перевірки та прийняття вимоги та/або рішення;

висновки податкового органу щодо поданих зауважень і пояснень;

перелік документів, які додаються до скарги.

Скарги на вимоги та/або рішення та на дії податкових органів викладаються та подаються окремо.

2. Платник єдиного внеску може додавати до скарги розрахунки та докази, які він вважає за потрібне надати. Копії документів, які додаються до скарги, мають бути належно засвідчені.

3. Скаргу підписує особисто платник єдиного внеску, який її подає, або його представник, уповноважений на підписання скарги. Якщо скаргу підписує представник платника єдиного внеску, до неї долучається оригінал та належно завірена копія документа, який засвідчує повноваження такого представника відповідно до законодавства. При цьому завірена копія документа долучається до матеріалів справи.

V. Порядок подання скарги

1. Скаргу подає платник єдиного внеску особисто або через свого представника у паперовій формі безпосередньо до апарату ДПС або поштовим відправленням з повідомленням про вручення та описом вкладення та/або в електронній формі, у тому числі через електронний кабінет.

Платник єдиного внеску одночасно з поданням скарги до апарату ДПС зобов’язаний повідомити у паперовій або електронній формі про це податковий орган, який прийняв оскаржувані вимогу та/або рішення.

2. Днем подання платником єдиного внеску скарги є:

при поданні скарги безпосередньо до апарату ДПС - день фактичного отримання скарги ДПС;

у разі надсилання скарги відділенням поштового зв’язку - дата отримання відділенням поштового зв’язку від платника єдиного внеску поштового відправлення зі скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв’язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті;

у разі надсилання скарги в електронній формі - день фактичного отримання скарги апаратом ДПС.

3. У разі відсутності повідомлення про вручення або відбитка календарного штемпеля відділення поштового зв’язку на поштовому відправленні (конверті, бандеролі), що унеможливлює з’ясування дати отримання відділенням поштового зв’язку скарги, днем подання скарги вважається день надходження скарги до апарату ДПС.

VI. Права особи, яка подала скаргу

1. Особа, яка подала скаргу на вимогу та/або рішення податкового органу, має право:

брати участь у розгляді матеріалів скарги особисто або через своїх уповноважених представників;

під час розгляду матеріалів скарги висловлювати свою думку з питань, які виникають під час такого розгляду;

надавати документи, пояснення, доводи, які стосуються предмету скарги;

до прийняття рішення за скаргою відкликати її повністю або частково направленням письмової заяви до апарату ДПС, який її розглядає;

отримувати інформацію про розгляд скарги та одержувати рішення за результатами розгляду скарги;

ознайомлюватись із матеріалами адміністративного оскарження, робити з них копії, виписки за допомогою технічних засобів;

здійснювати технічну фіксацію засідання з розгляду матеріалів скарги за допомогою фото, кінозйомки, відео-, звукозапису;

заявляти клопотання, що стосуються предмету розгляду скарги, у тому числі про:

присутність під час розгляду матеріалів скарги за участю платника єдиного внеску та представників засобів масової інформації (якщо здійснюється відкритий розгляд матеріалів скарги).

2. Платник єдиного внеску має право заявити про намір брати участь у розгляді матеріалів скарги одночасно з поданням відповідної скарги.

3. Клопотання про розгляд матеріалів скарги у відкритому засіданні має відповідати вимогам, передбаченим цим Порядком, та бути заявлене одночасно з поданням скарги.

Клопотання розглядається апаратом ДПС протягом десяти робочих днів з дати його отримання.

Про результати розгляду клопотання апарат ДПС повідомляє особу, яка його заявила, не пізніше п’яти робочих днів до дати розгляду матеріалів скарги.

Апарат ДПС не має права відмовити в задоволенні клопотання платнику єдиного внеску про розгляд матеріалів скарги у відкритому засіданні, за винятком випадків, коли в клопотанні платника єдиного внеску відсутні відомості, передбачені цим Порядком та/або в матеріалах справи наявні відомості, що становлять державну таємницю.

4. Неявка запрошених та належно повідомлених згідно із пунктом 4 розділу I цього Порядку осіб не перешкоджає розгляду матеріалів скарги.

VII. Строк розгляду скарг

1. Реєстрація скарги відбувається в день її надходження до апарату ДПС. Відмова у прийнятті скарги на вимоги та/або рішення, визначена у таких випадках:

зобов’язання зі сплати єдиного внеску були самостійно визначені платником єдиного внеску у звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб;

аналогічні вимоги про сплату боргу (недоїмки) єдиного внеску та/або рішення про нарахування пені та накладення штрафів оскаржувались та були розглянуті згідно з вимогами цього Порядку;

вимоги про сплату боргу (недоїмки) єдиного внеску та/або рішення про нарахування пені та накладення штрафів оскаржені платником у судовому порядку.

2. Апарат ДПС зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його платнику єдиного внеску протягом двадцяти календарних днів з дня отримання скарги на адресу платника єдиного внеску відділенням поштового зв’язку з повідомленням про вручення або надати йому під розписку.

Вмотивованим є рішення, яке відповідає таким ознакам:

зазначені конкретні посилання на статті Закону та інші нормативно-правові акти, на яких воно ґрунтується, з урахуванням матеріалів скарги;

по суті вимог чи заперечень платника єдиного внеску апарат ДПС висловив свою позицію.

Рішення надсилається на адресу, зазначену платником єдиного внеску у скарзі, а в разі незазначення такої адреси - на податкову адресу платника єдиного внеску.

3. Керівник апарату ДПС (його заступник або уповноважена особа) може прийняти рішення про подовження строку розгляду скарги платника єдиного внеску понад двадцятиденний строк, визначений у пункті 2 цього розділу, у разі невідповідності з нормами розділу IV цього Порядку, але не більше шістдесяти календарних днів, та письмово повідомити про це платника єдиного внеску до закінчення строку, визначеного в пункті 2 цього розділу.

4. Якщо вмотивоване рішення за скаргою платнику єдиного внеску не надсилається протягом двадцятиденного строку або протягом строку, подовженого за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) податкового органу, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника єдиного внеску з дня, наступного за останнім днем закінчення строків.

Скарга вважається також повністю задоволеною на користь платника єдиного внеску, якщо рішення керівника апарату ДПС (його заступника або уповноваженої особи) про продовження строків її розгляду не було надіслано платнику єдиного внеску до закінчення двадцятиденного строку.

5. У разі якщо останній день строків, зазначених у пункті 2 та 3 цього розділу, припадає на вихідний, неробочий або святковий день, останнім днем таких строків вважається перший робочий день, що настає за вихідним, неробочим або святковим днем.

VIII. Порядок розгляду скарг

1. За результатами проведення процедури адміністративного оскарження апарат ДПС приймає рішення, яке оформляється на бланку ДПС.

2. Під час процедури адміністративного оскарження обов’язок доведення того, що будь-яке нарахування, здійснене податковим органом, або інше рішення податкового органу є правомірним, покладається на ДПС.

На запит апарату ДПС у електронній формі податковий орган, який прийняв вимогу та/або рішення, що оскаржуються, зобов’язаний надіслати до апарату ДПС протягом п’яти робочих днів з дня, наступного за днем отримання такого запиту, матеріали справи, які підтверджують правомірність прийнятих за її результатами рішень податкового органу в електронній формі засобами електронного документообігу.

3. Під час розгляду матеріалів скарги платника єдиного внеску в ході адміністративного оскарження враховуються податкові консультації, надані такому платнику єдиного внеску податковим органом, з урахуванням положень Закону, а також узагальнюючі податкові консультації.

4. Апарат ДПС залишає скаргу без розгляду повністю або частково в разі, якщо:

скаргу не підписано особою, яка подала скаргу, чи її представником або до скарги не додано належно оформлених та завірених документів, які підтверджують повноваження представника на її підписання;

скаргу подано з пропущеним строком для подачі такої скарги, крім випадків, передбачених пунктом 3 розділу III цього Порядку;

скарга надійшла до податкового органу, який не уповноважений її розглядати;

до прийняття рішення по скарзі від платника єдиного внеску, який її подав, надійшла заява про її відкликання (відмова від скарги) повністю чи частково;

платник єдиного внеску оскаржив до суду рішення податкового органу;

платником єдиного внеску до апарату ДПС раніше було подано скаргу з цього самого питання.

Про залишення скарги без розгляду апарат ДПС повідомляє платника єдиного внеску у письмовій формі згідно з додатком 1 «Рішення про залишення скарги без розгляду» до цього Порядку із зазначенням причин повернення.

5. Розгляд матеріалів скарги платника єдиного внеску відбувається під час засідання.

У разі якщо платником єдиного внеску заявлено клопотання про участь у розгляді матеріалів скарги представника Мінфіну, представника Державної регуляторної служби України, представника Ради бізнес-омбудсмена, то апарат ДПС не пізніше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання із розгляду скарги повідомляє поштою та/або електронною поштою таких осіб. У повідомленні зазначаються:

дата, час і місце розгляду матеріалів скарги;

найменування платника єдиного внеску - юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи - платника єдиного внеску, та його податковий номер (серія (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявністю) та номером паспорта);

дата отримання скарги;

вимоги та/або рішення;

інформація про можливість ознайомлення з матеріалами перевірки на вимогу таких осіб.

За рішенням Ради бізнес-омбудсмена та/або Мінфіну, у розгляді скарги платника єдиного внеску в апараті ДПС беруть участь їх представники, незалежно від наявності клопотання платника єдиного внеску про відкритий розгляд матеріалів скарги.

6. За результатами розгляду справи апарат ДПС зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його платнику єдиного внеску на адресу платника єдиного внеску до відділення поштового зв’язку з повідомленням про вручення або надати йому під розписку.

IX. Зміст рішення про результати розгляду скарги та його вручення

1. Апарат ДПС у разі розгляду скарги перевіряє правомірність та обґрунтованість рішення, що оскаржується, та приймає рішення про результати розгляду скарги за формою згідно з додатком 2 «Рішення про результати розгляду скарги» до цього Порядку.

2. За результатами розгляду скарги апарат ДПС приймає одне з таких рішень:

1) повністю задовольняє скаргу платника єдиного внеску та скасовує вимогу та/або рішення податкового органу, що оскаржується;

2) частково задовольняє скаргу платника єдиного внеску та в окремій частині скасовує вимогу та/або рішення податкового органу, що оскаржується;

3) залишає скаргу без задоволення, а вимогу та/або рішення податкового органу, яке оскаржується, без змін;

4) збільшує суму єдиного внеску, пені та штрафів, які належать до сплати, або недоїмки, раніше надісланих вимог та/або рішень.

У разі збільшення апаратом ДПС суми єдиного внеску, пені та штрафів, які належать до сплати, або недоїмки раніше надіслані вимоги та/або рішення не відкликаються, а на суму такого збільшення податковим органом надсилається окремо вимога та/або рішення.

3. Рішення про результати розгляду скарги складається зі вступної, описової, мотивувальної і резолютивної частин:

1) у вступній частині рішення зазначаються:

найменування платника єдиного внеску - юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи - платника єдиного внеску, та його податковий номер (серія (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявністю) та номером паспорта);

дата отримання скарги (дата і номер визначаються за даними реєстраційної картки або журналу реєстрації вхідної кореспонденції);

2) описова частина рішення має містити:

дату і номер вимоги та/або рішення податкового органу, яке було оскаржено платником єдиного внеску;

вимоги, зазначені у скарзі платника єдиного внеску, та стислий зміст його позиції;

стислий виклад обставин, встановлених перевіркою, та докази, на яких ґрунтуються висновки податкового органу;

3) у мотивувальній частині рішення вказуються:

результати дослідження матеріалів скарги та обставини, з урахуванням яких приймається рішення;

пропозиції (у разі наявності) представника Мінфіну, представника Державної регуляторної служби України, представника Ради бізнес-омбудсмена;

підстави, з яких відхиляються вимоги чи заперечення платника єдиного внеску, пропозиції представника Мінфіну, представника Державної регуляторної служби України, представника Ради бізнес-омбудсмена, за умови, що такі пропозиції були надані апарату ДПС за п’ять робочих днів до граничного терміну прийняття рішення за скаргою платника єдиного внеску; або підстави, з яких висновки податкового органу, викладені в оскаржуваній вимозі та/або рішенні, скасовуються повністю чи частково;

посилання на статті Закону та інші нормативно-правові акти, якими обґрунтовано рішення про результати розгляду скарги;

4) у резолютивній частині рішення зазначається висновок про повне чи часткове задоволення скарги або про залишення скарги без задоволення.

У рішенні про результати розгляду скарги також зазначається про право особи, яка подала скаргу, у разі її незгоди з прийнятим рішенням оскаржити таке рішення в судовому порядку у строки, визначені законодавством.

4. Апарат ДПС має право виправити допущені під час оформлення рішення на скаргу платника єдиного внеску описки чи арифметичні помилки, не змінюючи при цьому суть такого рішення. Виправлення проводиться за допомогою направлення листа платнику єдиного внеску, в якому зазначається зміст виправлених помилок.

5. Рішення за результатами розгляду скарги платника єдиного внеску підписує керівник апарату ДПС (його заступник або уповноважена особа). Оригінал рішення після зазначення реєстраційного номера вихідної кореспонденції надсилається (надається) платнику єдиного внеску в паперовій та/або електронній формі в порядку, визначеному статтею 42 глави 1 розділу II Податкового кодексу України.

Рішення вважається надісланим (наданим) юридичній особі - платнику єдиного внеску, якщо його вручено посадовій особі або уповноваженій особі такої юридичної особи - платника єдиного внеску під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення на адресу, зазначену в скарзі як адреса, на яку потрібно надіслати рішення за результатами розгляду скарги, а в разі незазначення такої адреси в скарзі - на податкову адресу платника єдиного внеску, або надіслано у порядку, визначеному пунктом 42.4 статті 42 глави 1 розділу II Податкового кодексу України.

Рішення вважається надісланим (наданим) фізичній особі - платнику єдиного внеску, якщо його вручено особисто фізичній особі або її уповноваженому представнику під розписку чи надіслано листом з повідомленням про вручення на адресу, зазначену в скарзі як адреса, на яку потрібно надіслати рішення за результатами розгляду скарги, а в разі незазначення такої адреси в скарзі - на податкову адресу платника єдиного внеску або надіслано у порядку, визначеному пунктом 42.4 статті 42 глави 1 розділу II Податкового кодексу України.

6. У разі якщо відділення поштового зв’язку не може вручити платнику єдиного внеску рішення у зв’язку з його відсутністю за місцезнаходженням, відмовою отримати рішення, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, рішення вважається врученим платнику податків у день, зазначений відділенням поштового зв’язку в повідомленні про вручення із зазначенням причини невручення.

7. Копія рішення, прийнятого апаратом ДПС за результатами розгляду скарги платника єдиного внеску, надсилається для виконання до податкових органів, вимоги та/або рішення яких оскаржувалося.

Платник єдиного внеску зобов’язаний самостійно сплатити узгоджену суму недоїмки (суми пені, штрафів) протягом десяти календарних днів після отримання рішення за результатом розгляду скарги.

8. Рішення апарату ДПС, прийняті за результатами розгляду скарги платника єдиного внеску разом з матеріалами розгляду скарги, зберігаються в апараті ДПС протягом п’яти років.

Директор Департаменту

податкової політики

Л. Максименко

Додаток 1

до Порядку розгляду податковим органом

скарг на вимоги про сплату недоїмки

зі сплати єдиного внеску

на загальнообов’язкове державне

соціальне страхування

та на рішення про нарахування пені

та накладення штрафу

(пункт 4 розділу VIII)

РІШЕННЯ

про залишення скарги без розгляду

Додаток 2

до Порядку розгляду податковим органом

скарг на вимоги про сплату недоїмки

зі сплати єдиного внеску

на загальнообов’язкове державне

соціальне страхування

та на рішення про нарахування пені

та накладення штрафу

(пункт 1 розділу IX)

РІШЕННЯ

про результати розгляду скарги


Документи та файли

Сигнальний документ — f511447n165.doc
Сигнальний документ — f511447n166.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 29.10.2021 — 2021 р., № 82, стор. 276, стаття 5299, код акта 107782/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінфін України:

 1. НАКАЗ від 13.01.2021 № 7 "Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України". Мінфін України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2021 № 9 "Про затвердження змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами". Мінфін України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 21.01.2021 № 30 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року № 586". Мінфін України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 27.01.2021 № 44 "Про затвердження Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання»". Мінфін України. 2021 рікк
 7. допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту. Мінфін України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 12.02.2021 № 86 "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при застосуванні режиму спільного транзиту з використанням електронної транзитної системи та Порядку допущення транспортних засобів та контейнерів до перевезення товарів під митними пломбами в режимі спільного транзиту". Мінфін України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 08.02.2021 № 62 "Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів". Мінфін України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 12.01.2021 № 4 "Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку". Мінфін України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 01.03.2021 № 131 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України". Мінфін України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 15.02.2021 № 101 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 08 вересня 2017 року № 755". Мінфін України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 15.01.2021 № 13 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності". Мінфін України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 16.02.2021 № 105/57 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України і Міністерства інфраструктури України від 23 квітня 2015 року № 458/148". Мінфін України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій". Мінфін України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 22.02.2021 № 113/669/5 "Про затвердження Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичних осіб". Мінфін України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 02.03.2021 № 135 "Про затвердження Порядку проведення телефонної «гарячої лінії» Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів". Мінфін України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 01.03.2021 № 127 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60". Мінфін України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 12.01.2021 № 5 "Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Мінфін України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 02.03.2021 № 139 "Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED". Мінфін України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -