<<
>>

ЗМІНИ до Правил перевезення наливних вантажів. Мінінфраструктури України. 2017

Документ актуальний на 25.07.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

25.04.2017 № 156

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 липня 2017 р.

за № 866/30734

ЗМІНИ

до Правил перевезення наливних вантажів

1. У главі 1:

1) в абзаці п’ятому підпункту 1.2.3 пункту 1.2 слова "код вантажу, найменування вантажу, номер ООН" замінити словами "ідентифікаційний номер небезпеки, номер ООН, найменування вантажу";

2) у пункті 1.4:

підпункт 1.4.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Перед початком експлуатації цистерни та контейнери-цистерни для перевезення небезпечних вантажів (крім цистерн та контейнерів-цистерн, що використовуються для перевезення газів та рідких, порошкоподібних і гранульованих небезпечних вантажів, в яких для їх випорожнення періодично утворюється тиск вище 0,07 МПа) повинні пройти первинну перевірку згідно з Порядком перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства внутрішніх справ України від 12 травня 2015 року № 166/550, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 червня 2015 року за № 663/27108 (далі - Порядок перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів)";

підпункт 1.4.9 викласти в такій редакції:

"1.4.9 Періодичність технічних опосвідчень та перевірок (зовнішній, внутрішній огляд, гідравлічне випробування, випробування на герметичність) цистерн, які перебувають в експлуатації, має відповідати вимогам, встановленим технічною документацією на цистерни, Порядком перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів та іншими нормативно-правовими актами.";

підпункт 1.4.11 доповнити новими абзацами такого змісту:

"На табличці цистерн, що використовуються для перевезення небезпечних вантажів, додатково повинно бути нанесено методом штампування або іншим аналогічним методом:

дату проведення наступної перевірки;

інші відомості, передбачені міжнародними регламентами з перевезення небезпечних вантажів.";

у підпункті 1.4.15 пункту 1.4 слова та цифри "Правилами реєстрації та експлуатації власних вантажних вагонів, затвердженими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 28.09.2004 № 856, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15.10.2004 за № 1316/9915" замінити словами та цифрами "Правилами експлуатації власних вантажних вагонів, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури України від 29 січня 2015 року № 17, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 168/26613";

підпункт 1.4.29 після абзацу вісімнадцятого доповнити новими абзацами дев’ятнадцятим - двадцять першим такого змісту:

"На табличках контейнерів-цистерн для перевезення небезпечних вантажів додатково повинно бути зазначено:

дату проведення наступної перевірки;

інші відомості, передбачені міжнародними регламентами з перевезення небезпечних вантажів.".

У зв’язку з цим абзаци дев’ятнадцятий, двадцятий вважати відповідно абзацами двадцять другим, двадцять третім;

3) у пункті 1.5:

в абзаці другому підпункту 1.5.3 друге речення виключити;

абзац перший підпункту 1.5.4 викласти в такій редакції:

"1.5.4 Технічний огляд і визначення придатності ходових частин, колісних пар, буксового вузла, рами вагона, гальмівних і ударно-тягових пристроїв рухомого складу проводяться працівниками вагонного господарства, у процесі огляду також перевіряється наявність табличок і написів, що вказують на технічну характеристику вагонів і контейнерів-цистерн.

Результати огляду записуються в журналі форми ВУ-14 із зазначенням найменування вантажу, під перевезення якого цей вагон призначається.";

абзац перший підпункту 1.5.5 викласти в такій редакції:

"1.5.5 При оформленні накладної відправник у графі 7 проставляє відмітку "Цистерна (контейнер-цистерна), її арматура й обладнання справні та відповідають установленим вимогам.";

в абзаці третьому підпункту 1.5.21 слова "Перелік вантажів, які дозволяється перевозити без ЗПП, а також порядок" замінити словом "Порядок".

2. У главі 2:

1) абзац перший підпункту 2.4.1 пункту 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4.1 Етиловий (винний) спирт перевозиться залізницями в модернізованих власних та орендованих цистернах з верхнім зливом.";

2) друге речення абзацу першого підпункту 2.5.2 пункту 2.5 викласти в такій редакції: "Уздовж котла цистерни з обох боків по середній лінії наноситься смуга завширшки 300 мм: для аміаку - жовтого кольору, для хлору - зеленого, для займистих газів (наприклад, бутану, бутилену, пропану) - червоного кольору.";

3) підпункт 2.6.4 пункту 2.6 викласти в такій редакції:

"2.6.4 Кислотні цистерни мають бути пофарбовані та мати трафарети згідно з підпунктами 1.4.13 та 1.4.15 пункту 1.4 глави 1 цих Правил.

Уздовж котла цистерни з обох боків літерами заввишки 154 мм наносяться чорною фарбою трафарети про найменування вантажу "Сірчана кислота", "Олеум" тощо.";

4) абзаци третій - шостий підпункту 2.8.3 пункту 2.8 замінити новим абзацом такого змісту:

"Котел цистерни фарбується в жовтий колір (броньовий лист - у чорний колір). Уздовж котла цистерни з обох боків літерами заввишки 154 мм наноситься чорною фарбою трафарет про найменування вантажу "Метанол". Крім того, на цистерну наносяться трафарети згідно з підпунктами 1.4.13 та 1.4.15 пункту 1.4 глави 1 цих Правил.";

5) підпункт 2.9.2 пункту 2.9 викласти в такій редакції:

"2.9.2 Жовтий фосфор перевозиться у власних спеціалізованих цистернах без нижнього зливного пристрою.

Цистерни мають бути пофарбовані та мати трафарети згідно з підпунктами 1.4.13 і 1.4.15 пункту 1.4 глави 1 цих Правил. Уздовж котла цистерни з обох боків літерами заввишки 154 мм наноситься чорною фарбою трафарет про найменування вантажу "Жовтий фосфор".";

6) підпункт 2.10.2 пункту 2.10 викласти в такій редакції:

"2.10.2 Етилова рідина перевозиться тільки у власних спеціалізованих цистернах.

Котел цистерни фарбується алюмінієвою фарбою (броньовий лист - у чорний колір). Уздовж котла цистерни з обох боків літерами заввишки 154 мм наноситься чорною фарбою трафарет про найменування вантажу "Рідина етилова". Крім того, на цистерні наносяться трафарети згідно з підпунктами 1.4.13 та 1.4.15 пункту 1.4 глави 1 цих Правил.".

3. Додаток 1 доповнити новими найменуваннями вантажів, зберігаючи алфавітний порядок:

Найменування вантажу

У яких вагонах (контейнерах) дозволяється перевозити

Спеціальні трафарети на цистерні і контейнері

Примітки

Ефіри метилові жирних кислот

У власних цистернах в/в.

У спеціалізованих контейнерах-цистернах

"Ефіри метилові жирних кислот", "Х", трафарет приписки

Магнію хлорид (Бішофіт)

У власних цистернах в/в або орендованих.

У спеціалізованих контейнерах-цистернах

"Магнію хлорид", "Х", трафарет приписки

Метилдіетаноламін

У власних цистернах в/в або орендованих.

У спеціалізованих контейнерах-цистернах

"Метилдіетаноламін", "Х", трафарет приписки

Пек таловий

У спеціалізованих цистернах в/в з пристроєм для обігріву.

У спеціалізованих контейнерах-цистернах

"Пек таловий", "Х", трафарет приписки

В.о. начальника

Управління безпеки

на транспорті

та технічного регулювання

М.М. Варшава


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.08.2017 — 2017 р., № 60, стор. 266, стаття 1841, код акта 86694/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінінфраструктури України:

 1. НАКАЗ від 09.01.2020 № 2 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 27 вересня 2010 року № 700". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 11.01.2020 № 6 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2020 № 24 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 14 червня 2013 року № 405". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 04.03.2020 № 191 "Про затвердження Тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 14.02.2020 № 65 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 318". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 21.01.2020 № 15 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 13.01.2020 № 7 "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення пропускного режиму в Міністерстві інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 01.04.2020 № 218/318 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 червня 2008 року № 696/270". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 03.02.2020 № 36 "Про затвердження Правил експлуатації трамвая і тролейбуса". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 14.02.2019 № 101 "Про затвердження Умов оплати праці працівників Державної служби морського та річкового транспорту України, які не є державними службовцями". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 22.03.2019 № 205 "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 20.03.2019 № 170 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 27 березня 2018 року № 140". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 01.02.2019 № 74 "Про затвердження Змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 14. фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна авіаційна служба України. Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 01.03.2019 № 135 "Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна авіаційна служба України, та їх Розміру". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 25.03.2019 № 208 "Про внесення змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 25.02.2019 № 124 "Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 18.04.2019 № 266 "Про затвердження Змін до Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 15.04.2019 № 258 "Про внесення змін до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 11.04.2019 № 252 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 316". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -