<<
>>

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ МІЖ від ВИЗНАЮЧИ "МІНІСТЕРСТВОМ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ТА". Мінінфраструктури України. 2021

Документ актуальний на 14.04.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ МІЖ

МІНІСТЕРСТВОМ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ТА

МІНІСТЕРСТВОМ ТРАНСПОРТУ ТА КОМУНІКАЦІЙ ДЕРЖАВИ

КАТАР ПРО ВЗАЄМНЕ ВИЗНАННЯ ДИПЛОМІВ/СВІДОЦТВ

ФАХІВЦЯ МОРЯКІВ

Дата підписання:

05.04.2021

Дата набрання чинності для України:

05.04.2021

Міністерство інфраструктури України та Міністерство транспорту та комунікацій Держави Катар,

в подальшому разом Договірні сторони,

ВИЗНАЮЧИ взаємний інтерес у сфері визнання дипломів, які видані і підтверджені капітанам і особам командного складу відповідно до положень глав II, III, IV або VII Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (далі - Конвенція ПДНВ) і свідоцтв фахівця, які видані і підтверджені капітанам і особам командного складу відповідно до положень правил V/1-1 і V/1-2 Конвенції ПДНВ (далі разом - Дипломи/Свідоцтва фахівця);

ВІДПОВІДНО до вимог правила 1/10 Конвенції ПДНВ та розділу А-1/10 Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти (далі - Кодекс ПДНВ);

ВРАХОВУЮЧИ вимоги циркуляру MSC.l/Circ.1450 з поправками, ухваленого Комітетом з безпеки на морі Міжнародної морської організації;

домовилися про таке:

СТАТТЯ 1

Визначення термінів

1.1.

Термін "Сторона, що визнає" означає компетентний орган, уповноважений національним законодавством Сторін визнавати Дипломи/Свідоцтва фахівця Сторони, що видає ці документи морякам;

1.2. Термін "Сторона, що видає" означає компетентний орган Сторін, уповноважений відповідно до національного законодавства видавати Дипломи/Свідоцтва фахівця;

1.3. Термін "посадова особа Сторони, що визнає" означає посадову особу компетентного органу Сторони, яка несе безпосередню відповідальність за виконання цього Меморандуму та діє від імені Сторони, що визнає Дипломи/Свідоцтва фахівця;

1.4. Термін "посадова особа Сторони, що видає" означає посадову особу компетентного органу Сторони, яка несе безпосередню відповідальність за виконання цього Меморандуму та діє від імені Сторони, що видає Дипломи/Свідоцтва фахівця.

Для України:

Державна служба морського та річкового транспорту України

Контактні дані:

Вул. Преображенська, 25, 03110, Київ, України

Tel.: +38 (044) 294-60-04, +38 (044) 294-60-16, + 38 (044) 294-60-18.

e-mail: office@marad.gov.ua

Для Держави Катар:

Департамент планування та ліцензування морського транспорту

Міністерство транспорту та комунікацій

Контактні дані:

Р. О. Box 23024 Doha - Qatar

Tel.: +974-40451513/+974-40451929

Fax.: +97440452234

e-mail: maritimetransport@motc.gov.qa

1.5. Термін "засоби та процедури" означає підприємства, установи та організації, діяльність яких пов'язана із зобов'язаннями Сторони щодо видачі Дипломів/Свідоцтв фахівця, а також контролю та нагляду за дотриманням вимог Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ щодо підготовки, дипломування, оцінки компетентності та стану здоров'я моряків.

СТАТТЯ 2

Мета

Метою цього Меморандуму є створення механізму взаємного визнання Дипломів/Свідоцтв фахівця моряків.

СТАТТЯ 3

Умови визнання

Відповідно до вимог правила 1/10 Конвенції ПДНВ та з метою забезпечення виконання вимог Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ Договірна сторона, що визнає зобов'язується визнавати Дипломи/Свідоцтва фахівця Договірної сторони, що видає, шляхом видачі підтвердження, що засвідчує визнання цього документа, форма якого відповідає вимогам розділу А-І/2 Кодексу ПДНВ, якщо виконуються наступні умови:

- Договірна сторона, що видає, гарантує, що управління, керівництво і нагляд за підготовкою та оцінкою компетентності моряків здійснюється відповідно до положень розділу А-І/6 Кодексу ПДНВ;

-Договірна сторона, що видає, гарантує ведення реєстру виданих нею Дипломів/Свідоцтв фахівця та підтверджень, у відповідності з вимогами пункту 14 та 15 правила 1/2 Конвенції ПДНВ;

- Договірна сторона, що видає, гарантує, що особи, які відповідають за підготовку та оцінку компетентності моряків, мають відповідну кваліфікацію відповідно до положень розділу А-І/6 Кодексу ПДНВ;

- Договірна сторона, що видає, гарантує, що вся діяльність з підготовки, оцінки компетентності, дипломування і медичних оглядів моряків контролюється системою стандартів якості у відповідності з вимогами Правила 1/8 Конвенції ПДНВ.

СТАТТЯ 4

Процедура перевірки автентичності та дійсності Дипломів/Свідоцтв фахівця

4.1. Запит щодо автентичності та дійсності Дипломів/Свідоцтв фахівця та підтверджень цих документів може надсилатися електронною поштою Договірною стороною, що визнає, посадовій особі Договірної сторони, що видає.

4.2. Договірна сторона, що видає, зобов'язана протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати отримання запиту дати відповідь електронним повідомленням на адресу Посадової особи Договірної сторони, що визнає.

СТАТТЯ 5

Перевірки засобів та процедур

5.1. Відповідно до пункту 1.1 Правила 1/10 Конвенції ПДНВ Договірна сторона, що видає, надає можливість Договірній стороні, що визнає проведення перевірок засобів та процедур (визначені в п. 1.5. цього Меморандуму) на дотримання нею вимог Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ щодо стандартів:

- стандартів компетентності;

- підготовки;

- видачі, підтвердження, продовження термінів дії та анулювання Дипломів/Свідоцтв фахівця;

- реєстрації Дипломів/Свідоцтв фахівця;

- стандартів медичного огляду;

- стандартів якості;

- процесу взаємодії та надання відповіді на запити щодо підтвердження.

5.2. Згадані вище перевірки вимагають завчасного письмового повідомлення Договірної сторони, що видає. Таке повідомлення може надсилатися Договірною стороною, що визнає факсом або електронною поштою на адресу Посадової особи Договірної сторони, що видає, за 30 (тридцять) днів до запланованої дати проведення відповідної перевірки і включає принаймні інформацію щодо:

- мети візиту;

- засобів та процедур, які планується перевірити та відвідати;

- дат відвідування та перевірок;

- переліку осіб, які будуть брати участь у перевірках.

СТАТТЯ 6

Повідомлення

Договірні сторони зобов'язуються повідомляти одна одну щодо будь-яких значних змін у системі підготовки, оцінки компетентності та диплому вання моряків, зокрема у разі:

a) змін посад, адреси або даних посадової особи, відповідальної за виконання цього Меморандуму;

b) змін, що впливають на процедури, передбачені цим Меморандумом;

c) суттєвих змін стосовно інформації, наданої Генеральному секретарю ІМО, відповідно до розділу А-І/7 Кодексу ПДНВ.

Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну щодо змін зазначених у пунктах a), b) та c) цієї статті впродовж 90 (дев'яноста) днів.

d) Договірні сторони зобов'язуються повідомляти одна одну щодо анулювання, вилучення та призупинення дії Дипломів/Свідоцтв фахівця моряків та підтверджень їх визнання впродовж (30) тридцяти днів з дати їх анулювання, вилучення та призупинення дії з зазначенням причин таких рішень.

e) Договірна сторона, що видає, повідомлятиме Договірну сторону, що визнає щодо будь-яких змін в програмах навчання та сертифікації, передбачених Конвенцією ПДНВ.

СТАТТЯ 7

Обмін оцінками

Кожна Договірна сторона надаватиме іншій Договірній стороні результати незалежної оцінки, для аналізу якості стандартів, які використовуються відповідно до пункту 3 Розділу А-І/8 Кодексу ПДНВ.

СТАТТЯ 8

Вирішення спорів

Будь-які спори між Договірними сторонами стосовно тлумачення або застосування цього Меморандуму вирішуються шляхом переговорів.

СТАТТЯ 9

Фінансування та ресурси

Договірні сторони погоджуються з тим, що діяльність, про яку йдеться у цьому Меморандумі, буде фінансуватися за рахунок коштів, виділених відповідно до їх відповідних бюджетів, залежно від наявності зазначених коштів та законів та положень кожної країни. Кожна Сторона покриє витрати на свою участь.

СТАТТЯ 10

Зміни та доповнення

Цей Меморандум може бути змінений за взаємною письмовою згодою Договірних сторін дипломатичними каналами і такі зміни набирають чинності відповідно до процедури зазначеній в Статті (11).

СТАТТЯ 11

Набрання чинності, тривалість та припинення дії

Цей Меморандум набуває чинності з дати підписання; цей Меморандум буде дійсним протягом п'яти (5) років за умови явного поновлення на аналогічний період або періоди, якщо одна з Договірних сторін не повідомить іншу про свій намір не продовжувати Меморандум принаймні за шість (6) місяців до дати припинення дії Меморандуму. У повідомленні зазначаються причини припинення дії.

На підтвердження вищезазначеного, нижчезазначені уповноважені та уповноважені відповідними урядами підписали цей Меморандум.

Цей Меморандум було складено та учинено у м. Доха 5 квітня 2021 року у двох оригінальних примірниках, кожен українською, арабською та англійською мовами, при цьому всі тексти є рівно автентичними та у випадку розбіжності в тлумаченні, текст англійською мовою має переважну силу.

ЗА МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ

УКРАЇНИ

ЗА МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ

ТА КОМУНІКАЦІЙ ДЕРЖАВИ КАТАР

(підпис)

(підпис)

{Текст Меморандуму українською та англійською мовами додано до Листа Міністерства закордонних справ України № 72/14-612/1-23551 від 13.04.2021}


Документи та файли

Сигнальний документ — f504664n71.pdf
Сигнальний документ — f504664n72.pdf

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 21.05.2021 — 2021 р., № 38, стор. 125, стаття 2304, код акта 104581/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінінфраструктури України:

 1. НАКАЗ від 20.01.2021 № 19 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про внесення змін до Положення про знаки поштової оплати". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 30.03.2021 № 198 "Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 06.04.2021 № 201 "Про внесення змін до нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв’язку України та Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 17.03.2021 № 116 "Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 17.05.2021 № 258 "Про внесення змін до Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 24.03.2021 № 152 "Про затвердження Змін до Положення про робочий час та час відпочинку плаваючого складу морського і річкового транспорту України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 30.04.2021 № 248 "Про затвердження Змін до Положення про лоцмана-оператора служби регулювання руху суден". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 18.05.2021 № 266 "Про затвердження Порядку проведення перевірки безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 09.04.2021 № 204 "Про затвердження Порядку проведення аудиту безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 18.05.2021 № 268 "Про затвердження Вимог до програм підвищення кваліфікації осіб, які здійснюють аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 18.03.2021 № 118 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 06 квітня 2017 року № 132". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.03.2021 № 118 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 06 квітня 2017 року № 132". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 14. на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження на період з 01 січня 2022 року. Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 15. на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, крім видань, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження на період з 01 січня 2022 року включно. Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 16. на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження на період до 31 грудня 2021 року. Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 10.06.2021 № 323 "Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 18.05.2021 № 267 "Про затвердження Порядку ведення, надання відомостей з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг, включення до та виключення з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 11.08.2021 № 418 "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 16.07.2021 № 372 "Про внесення змін до Тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -