Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ 21.09.2012 N 570 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів". Мінінфраструктури України. 2012

Документ актуальний на 07.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Н А К А З

21.09.2012 N 570

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 жовтня 2012 р.

за N 1723/22035

Про внесення змін до деяких

нормативно-правових актів

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

інфраструктури

N 17 ( z0168-15 ) від 29.01.2015 }

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від

9 квітня 2012 року N 209-р ( 209-2012-р ) "Про заходи з

урегулювання ситуації з організацією залізничних вантажних

перевезень" Н А К А З У Ю:

1. Унести зміну до Правил користування вагонами і

контейнерами, затверджених наказом Міністерства транспорту України

від 25 лютого 1999 року N 113 ( z0165-99 ), зареєстрованих у

Міністерстві юстиції України 15 березня 1999 року за N 165/3458

(зі змінами), доповнивши розділ I новим пунктом такого змісту: "3. Для власних вагонів, що мають нумерацію інвентарного

парку, державних вагонних компаній застосовуються порядок та умови

користування, які встановлено для вагонів парку залізниць".

2. Затвердити Зміни до Правил оформлення перевізних

документів ( z0863-00 ), затверджених наказом Міністерства

транспорту України від 21 листопада 2000 року N 644 ( z0861-00 ),

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 листопада

2000 року за N 863/5084, у редакції наказу Міністерства

інфраструктури від 8 червня 2011 року N 138 ( z0765-11 ), що

додаються.

{ Пункт 3 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою

чинності Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 856

( z1316-04 ) від 28.09.2004, до якого вносились зміни }

3. Затвердити Зміни до Правил реєстрації та експлуатації власних

вантажних вагонів, затверджених наказом Міністерства транспорту та

зв'язку України від 28 вересня 2004 року N 856 ( z1316-04 ),

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2004 року

за N 1316/9915 (зі змінами), що додаються.

4. Державній адміністрації залізничного транспорту України

забезпечити:

4.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до

Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті

Міністерства інфраструктури України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра Демидовича Д.В.

В.о. Міністра К.О.Єфименко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

21.09.2012 N 570

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 жовтня 2012 р.

за N 1723/22035

ЗМІНИ

до Правил оформлення перевізних документів

( z0863-00 )

1. Абзац перший пункту 1.5 розділу I викласти в такій

редакції: "1.5. Перевезення власних (орендованих) локомотивів і вагонів

у завантаженому та порожньому стані оформлюються перевізними

документами, в яких у графі 20 "Найменування вантажу" відправником

зазначається: для локомотивів і завантажених вагонів - "Власний

(орендований) вагон (локомотив). Власник (орендар) (найменування

власника, вагонної компанії, орендаря)"; для порожніх вагонів -

"Порожній власний (орендований) вагон. З-під ... (найменування

вантажу). Власник (орендар) (найменування власника, вагонної

компанії або орендаря). Направляється до пункту навантаження (в

ремонт тощо)".

2. Пункт 6.7 розділу VI доповнити новим абзацом такого

змісту: "Якщо до складу маршруту або групи входять власні вагони

різних власників, то у графі 49(50) "Примітка" Відомості вагонів

навпроти власного вагона зазначається: "Власний вагон. Власник

(зазначається скорочене найменування власника вагона)".

3. У колонці 3 додатка 3 до цих Правил ( z0863-00 ):

3.1. У позиції 20 слова "Зазначається "Власний (орендований)

вагон (локомотив). Власник (орендар)..." для порожніх вагонів,

крім того, додається - "Повертається власнику (орендарю) під

навантаження, в ремонт тощо" замінити словами "Зазначається

"Власний (орендований) вагон (локомотив). Власник (орендар)

(найменування власника, вагонної компанії або орендаря)"; для

порожніх вагонів - "Порожній власний (орендований) вагон.

З-під ... (найменування вантажу). Власник (орендар) (найменування

власника, вагонної компанії або орендаря). Направляється до пункту

навантаження (в ремонт тощо)".

3.2. У позиції 62 слова та цифри "Не спускати з гірки" або "З

гірки спускати обережно" - у випадках, передбачених правилами

перевезення небезпечних вантажів, проставляється код "М1" або "М2"

замінити словами та цифрами "Не спускати з гірки", "З гірки

спускати обережно" або "Через гірку не пропускати" - у випадках,

передбачених правилами, проставляється код відповідно "М1", "М2"

або "М4".

Заступник директора - начальник

відділу технічної політики

у сфері залізничного транспорту

Департаменту державної політики

у галузі залізничного транспорту О.Г.Федоренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

21.09.2012 N 570

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 жовтня 2012 р.

за N 1723/22035

{ Зміни до Правил реєстрації та експлуатації власних вантажних

вагонів фактично втратили чинність у зв'язку з втратою чинності

Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 856 ( z1316-04 ) від

28.09.2004, до якого вносились зміни }

ЗМІНИ

до Правил реєстрації та експлуатації

власних вантажних вагонів

( z1316-04 )

1. У главі 1:

1.1. Абзац другий пункту 1.1 доповнити словами ", а також

вагонів, які перебувають на балансі державних вагонних компаній".

1.2. Доповнити пункт 1.2 після абзацу п'ятого новим абзацом

такого змісту: "Державні вагонні компанії - державні підприємства (крім

залізниць), підпорядковані Укрзалізниці, що мають на балансі

вантажні вагони.". У зв'язку з цим абзаци шостий - двадцять шостий вважати

відповідно абзацами сьомим - двадцять сьомим.

2. Пункт 5.12 глави 5 викласти в такій редакції:

"5.12. Власні вантажні вагони, зареєстровані в АБД ПВ,

направляються у ремонт за розпорядженням власника, оператора,

державної вагонної компанії або орендаря вагона за перевізними

документами, оформленими в електронному (із накладенням

електронного цифрового підпису) або паперовому вигляді згідно з

Правилами оформлення перевізних документів ( z0863-00 ),

затвердженими наказом Міністерства транспорту України від

21 листопада 2000 року N 644 ( z0861-00 ), зареєстрованими у

Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 року за N 863/5084

(із змінами)".

3. У главі 6:

3.1. У пункті 6.1 друге речення викласти в такій редакції:

"Власники, оператори, державні вагонні компанії або орендарі

вагонів на підставі договорів з відправниками, одержувачами,

експедиторами та перевізником організовують ефективне використання

рухомого складу для перевезення вантажів".

3.2. У пункті 6.4 друге речення виключити.

3.3. Пункт 6.6 доповнити новим абзацом такого змісту: "Керування рухом порожніх власних вагонів державних вагонних

компаній та зміна станції призначення на шляху перевезення

здійснюються залізницями в порядку, встановленому для вагонів

інвентарного парку, з внесенням відповідних змін у перевізні

документи".

Заступник директора - начальник

відділу технічної політики

у сфері залізничного транспорту

Департаменту державної політики

у галузі залізничного транспорту О.Г.Федоренко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 29.10.2012 — 2012 р., № 80, стор. 162, стаття 3244, код акта 63881/2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінінфраструктури України:

 1. НАКАЗ від 09.01.2020 № 2 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 27 вересня 2010 року № 700". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 11.01.2020 № 6 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2020 № 24 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 14 червня 2013 року № 405". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 04.03.2020 № 191 "Про затвердження Тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 14.02.2020 № 65 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 318". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 21.01.2020 № 15 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 13.01.2020 № 7 "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення пропускного режиму в Міністерстві інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 01.04.2020 № 218/318 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 червня 2008 року № 696/270". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 03.02.2020 № 36 "Про затвердження Правил експлуатації трамвая і тролейбуса". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 07.05.2020 № 301 "Про затвердження Порядку реалізації експериментального проекту щодо впровадження електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 16.07.2020 № 399 "Про внесення зміни до Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 15.04.2020 № 235 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сферах перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським і річковим транспортом та безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості), та інших форм розпорядчих документів". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 30.04.2020 № 253 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 04 листопада 2013 року № 862". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 03.08.2020 № 437 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 22 липня 2004 року № 166". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 22.06.2020 № 365 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства, норм і стандартів у сфері залізничного транспорту, та форми припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства, норм і стандартів у сфері залізничного транспорту". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 17.08.2020 № 454 "Про внесення змін до Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта транспорту". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 17. на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження. Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 12.10.2020 № 608 "Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 07.10.2020 № 605 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 25 лютого 2011 року № 7". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 12.10.2020 № 613 "Про внесення змін до Порядку надання послуг із забезпечення запобігання і ліквідації розливу забруднюючих речовин у морських портах України". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -