Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ 24.09.2012 N 575 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства транспорту України та Міністерства транспорту та зв'язку України". Мінінфраструктури України. 2012

Документ актуальний на 07.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Н А К А З

24.09.2012 N 575

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 жовтня 2012 р.

за N 1709/22021

Про затвердження Змін до деяких

наказів Міністерства транспорту України

та Міністерства транспорту та зв'язку України

Відповідно до підпункту 4.9.23 підпункту 4.9 пункту 4

Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого

Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581

( 581/2011 ), Положення про Державну інспекцію України з безпеки

на морському та річковому транспорті, затвердженого Указом

Президента України від 08 квітня 2011 року N 447 ( 447/2011 ), та

з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до

законодавства України Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства транспорту

України та Міністерства транспорту та зв'язку України, що

додаються.

2. Державній інспекції України з безпеки на морському та

річковому транспорті забезпечити:

2.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну

реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті

Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра - керівника апарату Корнієнка В.В.

Віце-прем'єр-міністр України -

Міністр інфраструктури України Б.Колесніков

ПОГОДЖЕНО:

Міністр надзвичайних

ситуацій України В.Балога

Заступник Міністра аграрної політики

та продовольства України -

керівник апарату І.Ю.Бісюк

Голова Державного агентства

рибного господарства України В.С.Дроник

Голова Державної інспекції України

з безпеки на морському та річковому транспорті Г.Соболевський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

24.09.2012 N 575

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 жовтня 2012 р.

за N 1709/22021

ЗМІНИ

до деяких наказів Міністерства транспорту України

та Міністерства транспорту та зв'язку України

1.

У Положенні про порядок розслідування і обліку

транспортних подій на внутрішніх водних шляхах України,

затвердженому наказом Міністерства транспорту України від

5 листопада 2003 року N 857 ( z0084-04 ), зареєстрованому в

Міністерстві юстиції України 20 січня 2004 року за N 84/8683:

1.1. У підпункті "б" пункту 1.2 глави 1 слова "Головною

державною інспекцією України з безпеки судноплавства" замінити

словами "Державною інспекцією України з безпеки на морському та

річковому транспорті".

1.2. У главі 2: в абзаці першому пункту 2.8 слова та цифру "загинуло 3 і

більше особи" замінити словами "загинула будь-яка особа"; у пункті 2.9 слова та цифри лзагинуло 1-2 особи або"

виключити.

1.3. У главі 3: у пункті 3.1 слова "Державний департамент морського і

річкового транспорту" замінити словами "Міністерство

інфраструктури України"; у пункті 3.3: в абзаці першому слова "Державний департамент морського і

річкового транспорту" замінити словом "Інспекція"; в абзаці другому слова "управлінню безпеки транспорту"

замінити словами "Департаменту безпеки"; у пункті 3.4: абзац другий виключити. У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно

абзацами другим, третім; в абзаці другому слова "управлінню безпеки транспорту"

замінити словами "Департаменту безпеки"; у пункті 3.5 слова "Державного департаменту морського і

річкового транспорту" замінити словом "Інспекції".

1.4. У главі 4: у пункті 4.3 слова "Державний департамент морського і

річкового транспорту," виключити; у пункті 4.5 слова "Державний департамент морського і

річкового транспорту" замінити словом "Інспекція"; пункт 4.12 викласти в такій редакції: "4.12. Комісія складається з голови та членів комісії. Залежно від наслідків транспортних подій проводиться

розслідування: а) подій з транспортними суднами, при яких загинуло або

пропало безвісти 10 і більше осіб або травмовано більше 50 осіб,

загинули вищі посадові особи держави, - комісією Міністерства

інфраструктури України, яку очолює перший заступник Міністра, якщо

не було прийняте спеціальне рішення Кабінету Міністрів України; б) подій з транспортними суднами, при яких загинуло або

пропало безвісти 5 і більше осіб або травмовано більше 25 осіб,

загинули народні депутати України, травмовані вищі посадові особи

держави, - комісією Міністерства інфраструктури України, яку

очолює заступник Міністра - керівник апарату, якщо не було

прийняте спеціальне рішення Кабінету Міністрів України; в) подій з транспортними суднами, при яких загинуло або

пропало безвісти 3-4 особи або травмовано більше 10 осіб,

постраждали народні депутати України, та транспортних подій з

малими суднами, при яких загинуло або пропало безвісти 5 і більше

осіб або травмовано більше 10 осіб, - комісією Міністерства

інфраструктури України, яку очолює Голова Інспекції; г) подій, при яких загинуло або пропало безвісти 2 особи або

травмовано більше 5 осіб, втрачено або підлягає вилученню з

експлуатації судно, - комісією Інспекції, яку очолює заступник

Голови Інспекції; ґ) подій з транспортними суднами, при яких загинула 1 особа,

травмовано до 5 осіб, а також серйозних аварій (аварій) та

транспортних подій з малими суднами, при яких загинуло або пропало

безвісти 3-4 особи або травмовано 5-10 осіб, - комісією Інспекції,

яку очолює директор Департаменту державного нагляду та контролю за

безпекою на морському та річковому транспорті Інспекції.".

1.5. У главі 5: у пунктах 5.4 та 5.14 слова "Державний департамент морського

і річкового транспорту" у всіх відмінках виключити; у пункті 5.13 слова "та Департаменту морського і річкового

транспорту" виключити.

1.6. У главі 6: у пункті 6.1 слова "Державним департаментом морського і

річкового транспорту" виключити; пункт 6.5 викласти в такій редакції: "6.5. Інспекція щомісяця (до 10-го числа) надсилає до

Департаменту безпеки Міністерства інфраструктури України

узагальнений звіт про стан безпеки судноплавства та результати

перевірок."; пункт 6.6 виключити. У зв'язку з цим пункти 6.7, 6.8 вважати відповідно пунктами

6.6, 6.7.

1.7. У тексті Положення слова "Міністерство транспорту

України" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство

інфраструктури України" у відповідних відмінках, слова "начальник

Інспекції" в усіх відмінках замінити словами "Голова Інспекції" у

відповідних відмінках.

2. У Положенні про класифікацію, порядок розслідування та

обліку аварійних морських подій із суднами, затвердженому наказом

Міністерства транспорту та зв'язку України від 29 травня 2006 року

N 516 ( z0959-06 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України

9 серпня 2006 року за N 959/12833:

2.1. У главі 1: пункт 1.2 викласти у такій редакції: "1.2. Під час розробки Положення використовувалися такі

нормативно-правові акти: Кодекс торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ); Положення про Міністерство інфраструктури України,

затверджене Указом Президента України від 12 травня 2011 року

N 581 ( 581/2011 ); Положення про Державну інспекцію України з безпеки на

морському та річковому транспорті, затверджене Указом Президента

України від 8 квітня 2011 року N 447 ( 447/2011 ); Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства

України, затверджене Указом Президента України від 23 квітня

2011 року N 500 ( 500/2011 ); Положення про Державне агентство рибного господарства

України, затверджене Указом Президента України від 16 квітня

2011 року N 484 ( 484/2011 ); Порядок здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на

транспорті, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від

4 березня 1997 року N 204 ( 204-97-п ); Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних

випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві,

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від

30 листопада 2011 року N 1232 ( 1232-2011-п ); Положення про Управління державного нагляду за безпекою

мореплавства флоту рибного господарства, затверджене наказом

Міністерства аграрної політики та продовольства України від

19 квітня 2012 року N 209 ( z0727-12 ), зареєстроване в

Міністерстві юстиції України 08 травня 2012 року за N 727/21040; Положення про систему управління безпекою судноплавства на

морському і річковому транспорті, затверджене наказом Міністерства

транспорту України від 20 листопада 2003 року N 904 ( z1193-03 ),

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2003 року

за N 1193/8514; Міжнародна конвенція про запобігання забрудненню з суден

1973 року ( 896_009 ), із змінами, унесеними Протоколом 1978 року

( 995_829 ) (МАРПОЛ 73/78); Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі

1974 року ( 995_251 ) з поправками (СОЛАС 74); "Кодекс по расследованию морских аварий и инцидентов",

прийнятий 27 листопада 1997 року Резолюцією А.849(20) Асамблеї

Міжнародної морської організації, з поправками, унесеними до нього

25 листопада 1999 року Резолюцією А.884 (21) Асамблеї Міжнародної

морської організації."; у пункті 1.5 абзаци сьомий та восьмий замінити абзацом такого

змісту: "Державною інспекцією України з безпеки на морському та

річковому транспорті (далі - Укрморрічінспекція);". У зв'язку з цим абзаци дев'ятий, десятий вважати відповідно

абзацами восьмим, дев'ятим.

2.2. У главі 3: пункт 3.1 викласти у такій редакції: "3.1. Органами розслідування АМП є: Міністерство інфраструктури України; Міністерство аграрної політики та продовольства України; Укрморрічінспекція; Держрибагентство України; Управління державного нагляду за безпекою мореплавства флоту

рибного господарства Держрибагентства України; капітани морських портів; капітани суден.".

2.3. У главі 4: у пункті 4.2 абзац четвертий виключити. У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим; в абзаці першому пункту 4.6 слова "Укрморрічфлот (якщо АМП

попередньо класифікована як дуже серйозна аварія)," виключити.

2.4. У пункті 5.6 глави 5: слово "Держрибфлотінспекція" в усіх відмінках замінити

словами "Держрибагентство України, Управління державного нагляду

за безпекою мореплавства флоту рибного господарства

Держрибагентства України;" у відповідних відмінках; абзац дев'ятий після слова "Укрморрічфлоту" доповнити словами

"Держрибагентства України".

2.5. У главі 6: у пункті 6.1: в абзаці першому: слово "Укрморрічфлотом," виключити; слово "Держрибфлотінспекцією" замінити словами

"Держрибагентством України, Управлінням державного нагляду за

безпекою мореплавства флоту рибного господарства Держрибагентства

України;"; в абзаці другому слова "Укрморрічфлот та

Держрибфлотінспекція" замінити словами "Держрибагентство України,

Управління державного нагляду за безпекою мореплавства флоту

рибного господарства Держрибагентства України;"; в абзаці першому пункту 6.3 слово "Держрибфлотінспекція"

замінити словами "Держрибагентство України, Управління державного

нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства

Держрибагентства України;".

2.6. У тексті Положення слова "Міністерство транспорту та

зв'язку України" в усіх відмінках замінити відповідно словами

"Міністерство інфраструктури України" у відповідних відмінках,

слова "Міністерство аграрної політики України" в усіх відмінках

замінити словами "Міністерство аграрної політики та продовольства

України" у відповідних відмінках, слова "Держфлотінспекція

України" та "Укрморрічфлот" в усіх відмінках замінити словом

"Укрморрічінспекція" у відповідних відмінках, слово

"Держрибфлотінспекція" в усіх відмінках замінити словами

"Держрибагентство України" у відповідних відмінках.

Директор Департаменту безпеки Ю.Гержод


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 29.10.2012 — 2012 р., № 80, стор. 165, стаття 3245, код акта 63882/2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінінфраструктури України:

 1. НАКАЗ від 20.01.2021 № 19 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про внесення змін до Положення про знаки поштової оплати". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 3. МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ МІЖ від ВИЗНАЮЧИ "МІНІСТЕРСТВОМ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ТА". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 30.03.2021 № 198 "Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 06.04.2021 № 201 "Про внесення змін до нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв’язку України та Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 09.01.2020 № 2 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 27 вересня 2010 року № 700". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 11.01.2020 № 6 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 29.01.2020 № 24 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 14 червня 2013 року № 405". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 04.03.2020 № 191 "Про затвердження Тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 14.02.2020 № 65 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 318". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 21.01.2020 № 15 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 13.01.2020 № 7 "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення пропускного режиму в Міністерстві інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 01.04.2020 № 218/318 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 червня 2008 року № 696/270". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 03.02.2020 № 36 "Про затвердження Правил експлуатації трамвая і тролейбуса". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 07.05.2020 № 301 "Про затвердження Порядку реалізації експериментального проекту щодо впровадження електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 16.07.2020 № 399 "Про внесення зміни до Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 15.04.2020 № 235 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сферах перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським і річковим транспортом та безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості), та інших форм розпорядчих документів". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 30.04.2020 № 253 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 04 листопада 2013 року № 862". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 03.08.2020 № 437 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 22 липня 2004 року № 166". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 22.06.2020 № 365 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства, норм і стандартів у сфері залізничного транспорту, та форми припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства, норм і стандартів у сфері залізничного транспорту". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -