<<
>>

НАКАЗ від 04.06.2019 № 415 "Про встановлення Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України". Мінінфраструктури України. 2019

Документ актуальний на 01.08.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.06.2019  № 415


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 липня 2019 р.
за № 761/33732

Про встановлення Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», абзацу третього підпункту 36 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460, з метою удосконалення державної тарифної політики у транспортній сфері НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Ставки плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України, що додаються.

2. Державному підприємству обслуговування повітряного руху України забезпечити опублікування Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України у збірнику аеронавігаційної інформації (AIP) України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 15 вересня 2010 року № 669 «Про встановлення Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 вересня 2010 року за № 844/18139.

4. Відділу авіаційного транспорту забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

5.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

Перший віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і торгівлі

Голова Державної регуляторної
служби України
С. Кубів


К. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
04 червня 2019 року № 415


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 липня 2019 р.
за № 761/33732

СТАВКИ
плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України

1. За послуги з аеронавігаційного обслуговування (далі - АНО) повітряних суден (далі - ПС) у повітряному просторі районів польотної інформації України (далі - ПП РПІ) на маршруті, а також на підході та в районі аеродрому, стягується плата за встановленими ставками.

2. Одиничні ставки плати встановлюються незалежно від національної належності ПС та форми власності експлуатанта.

3. Розмір плати за послуги з АНО на маршруті для польоту у ПП РПІ обчислюється за формулою

r = t × n,

де

r

-

розмір плати за послуги з АНО на маршруті;


t

-

одинична ставка плати за послуги з АНО на маршруті;


n

-

кількість одиниць обслуговування такого польоту.

Для кожного конкретного польоту кількість одиниць обслуговування (n) визначається за формулою

n = d × p,

де

d

-

коефіцієнт відстані для ПП РПІ;


p

-

ваговий коефіцієнт для відповідного ПС.

Коефіцієнт відстані для ПП РПІ (d) визначається діленням на 100 ортодромічної відстані в кілометрах між аеродромом вильоту в межах ПП РПІ або точкою входження в ПП РПІ та аеродромом першої посадки в межах ПП РПІ або точкою виходу з ПП РПІ.

Ортодромічна відстань, яка береться до розрахунку, зменшується на 20 кілометрів для кожного зльоту і для кожної посадки на території України.

Ваговий коефіцієнт для відповідного ПС (p), виражений числом із двома десятковими знаками після коми, визначається як квадратний корінь із частки від ділення на 50 максимальної сертифікованої злітної маси ПС (у метричних тоннах, з одним десятковим знаком після коми), зазначеної у сертифікаті експлуатанта, свідоцтві льотної придатності, інструкції з льотної експлуатації чи іншому рівноцінному офіційному документі, за формулою

де

W

-

максимальна сертифікована злітна маса ПС (далі - MTOW) у метричних тоннах.

Якщо MTOW цього ПС невідома, для розрахунку вагового коефіцієнта береться маса найважчого відомого ПС того самого типу.

Якщо для одного ПС є кілька значень MTOW, ваговий коефіцієнт визначається на основі найбільшої MTOW, дозволеної для цього ПС державою його реєстрації.

У разі якщо експлуатант використовує два або більше ПС різних модифікацій одного типу, для обчислення вагового коефіцієнта для кожного із цих ПС використовується середнє значення MTOW у всіх його ПС цього типу.

Зміни щодо парку ПС експлуатанта мають переглядатись не рідше ніж 1 раз на рік.

Одинична ставка плати за послуги з АНО на маршруті (t) встановлюється у розмірі 51,1 євро.

4. Розмір плати за послуги з АНО на підході та в районі аеродрому визначається за формулою

R = T × N,

де

R

-

розмір плати за послуги з АНО на підході та в районі аеродрому;


T

-

одинична ставка плати за послуги з АНО на підході та в районі аеродрому;


N

-

кількість одиниць обслуговування, виражена числом з двома десятковими знаками після коми, визначається як частка від ділення на 50 максимальної сертифікованої злітної маси ПС, яка піднесена до степеня 0,7, за формулою

де

W

-

MTOW ПС у метричних тоннах (з одним десятковим знаком після коми), зазначених у сертифікаті експлуатанта, свідоцтві льотної придатності, інструкції з льотної експлуатації чи іншому рівноцінному офіційному документі.

Якщо MTOW цього ПС невідома, для розрахунку розміру плати береться маса найважчого відомого ПС того самого типу.

Якщо для одного ПС є кілька значень MTOW, ваговий коефіцієнт визначається на основі найбільшої MTOW, дозволеної для цього ПС державою його реєстрації.

У разі якщо експлуатант використовує два або більше ПС різних модифікацій одного типу, для розрахунку розміру плати (R) для кожного з цих ПС використовується середнє значення MTOW у всіх його ПС цього типу.

Зміни щодо парку ПС експлуатанта мають переглядатись не рідше ніж 1 раз на рік.

Одинична ставка плати за послуги з АНО на підході та в районі аеродрому (T) встановлюється у розмірі 210,0 євро для міжнародного аеропорту «Бориспіль» та у розмірі 411,0 євро для всіх інших аеропортів країни.

5. Одиничні ставки плати за послуги з АНО ПС у ПП РПІ встановлено без урахування податку на додану вартість. Нарахування сум податку на додану вартість проводиться відповідно до чинного законодавства України.

6. Звільняються від плати за АНО такі категорії польотів:

польоти, що здійснюються ПС із максимально дозволеною злітною масою менше ніж 2 метричні тонни;

польоти, що здійснюються з офіційною місією винятково для перевезення королівських осіб та безпосередніх членів їх родин, глав держав і урядів, міністрів. У всіх випадках це має бути підтверджено статусом польоту у відповідному плані польоту;

польоти з метою пошуку та рятування, які виконуються за завданням компетентних органів;

польоти, що закінчуються на аеродромі вильоту і здійснюються без проміжних посадок;

польоти для перевірки і тестування обладнання, яке використовується як наземний аеронавігаційний засіб;

навчально-тренувальні польоти, які виконуються виключно для отримання свідоцтва авіаційного персоналу або підвищення рівня кваліфікації членів екіпажу, про що зазначається в плані польоту. Ці польоти мають здійснюватися тільки в межах ПП РПІ та не мають використовуватися для перевезення пасажирів, вантажу, переміщення або перебазування ПС;

польоти ПС, що внесені до Реєстру державних повітряних суден України та виконуються з некомерційною метою.

Начальник Відділу
авіаційного транспорту


Д. Кушпіль


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.07.2019 — 2019 р., № 52, стор. 113, стаття 1809, код акта 95153/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінінфраструктури України:

 1. НАКАЗ від 09.01.2020 № 2 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 27 вересня 2010 року № 700". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 11.01.2020 № 6 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2020 № 24 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 14 червня 2013 року № 405". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 04.03.2020 № 191 "Про затвердження Тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 14.02.2020 № 65 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 318". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 21.01.2020 № 15 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 13.01.2020 № 7 "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення пропускного режиму в Міністерстві інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 01.04.2020 № 218/318 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 червня 2008 року № 696/270". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 03.02.2020 № 36 "Про затвердження Правил експлуатації трамвая і тролейбуса". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 14.02.2019 № 101 "Про затвердження Умов оплати праці працівників Державної служби морського та річкового транспорту України, які не є державними службовцями". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 22.03.2019 № 205 "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 20.03.2019 № 170 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 27 березня 2018 року № 140". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 01.02.2019 № 74 "Про затвердження Змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 14. фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна авіаційна служба України. Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 01.03.2019 № 135 "Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна авіаційна служба України, та їх Розміру". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 25.03.2019 № 208 "Про внесення змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 25.02.2019 № 124 "Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 18.04.2019 № 266 "Про затвердження Змін до Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 15.04.2019 № 258 "Про внесення змін до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 11.04.2019 № 252 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 316". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -