<<
>>

НАКАЗ від 06.04.2021 № 201 "Про внесення змін до нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв’язку України та Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021

Документ актуальний на 24.05.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.04.2021  № 201

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 квітня 2021 р.

за № 583/36205

Про внесення змін до нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв’язку України та Міністерства інфраструктури України

{Рішення про державну реєстрацію Наказу скасовано на підставі

Наказу Міністерства юстиції № 561/5 від 21.02.2022}

{Наказ виключено з Державного реєстру нормативно-правових актів

міністерств та інших органів виконавчої влади 09 березня 2022 року}

Відповідно до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України, Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460 (зі змінами), Положення про Державну службу морського та річкового транспорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2017 року № 1095 (зі змінами), з метою спрощення процедури дипломування моряків НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв’язку України та Міністерства інфраструктури України, що додаються.

2. Внести до наказу Міністерства інфраструктури України від 18 жовтня 2013 року № 811 «Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2013 року за № 1902/24434 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 1 доповнити новими абзацами дванадцятим-п’ятнадцятим такого змісту:

«свідоцтва фахівця з початкової підготовки для роботи на суднах, на які поширюється дія Міжнародного кодексу з безпеки для суден, що використовують гази або інші види палива з низькою температурою спалаху (додаток 14);

свідоцтва фахівця з розширеної підготовки для роботи на суднах, на які поширюється дія Міжнародного кодексу з безпеки для суден, що використовують гази або інші види палива з низькою температурою спалаху (додаток 15);

свідоцтва фахівця з початкової підготовки для роботи на суднах, що експлуатуються в полярних водах, відповідно до вимог Полярного кодексу (додаток 16);

свідоцтва фахівця з підготовки за розширеною програмою для роботи на суднах, що експлуатуються в полярних водах, відповідно до вимог Полярного кодексу (додаток 17).»;

2) доповнити цей наказ після пункту 1 новим пунктом 2 такого змісту:

«2.

Державній службі морського та річкового транспорту України забезпечувати централізоване замовлення необхідної кількості бланків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників, і бланків послужної книжки моряка, передбачених додатками згідно з пунктом 1 цього наказу.

У зв’язку з цим пункти 2-6 вважати відповідно пунктами 3-7;

3) доповнити цей наказ додатками 14-17, що додаються.

3. Директорату реформування морської та річкової галузі (Я. Ілясевич) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Відділу зовнішніх комунікацій забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Міністра

Д. Абрамович

ПОГОДЖЕНО:

Міністр розвитку економіки, торгівлі

та сільського господарства України

В.о. Голови Державної служби морського

та річкового транспорту України

Т.в.о. Міністра освіти і науки України

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

І. Петрашко

А. Глазков

А. Вітренко

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

06 квітня 2021 року № 201

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 квітня 2021 р.

за № 583/36205

ЗМІНИ

до нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв’язку України та Міністерства інфраструктури України

1. У Порядку роботи Державних кваліфікаційних комісій, затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 07 травня 2007 року № 377, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 травня 2007 року за № 529/13796 (із змінами):

1) у пункті 2.2 глави 2 після абзацу п’ятого доповнити новими абзацами такого змісту:

«фахівців з вантажних операцій на танкерах;

фахівців для роботи на суднах, на які поширюється дія Міжнародного кодексу з безпеки для суден, що використовують гази або інші види палива з низькою температурою спалаху;

фахівців для роботи на суднах, які експлуатуються в полярних водах;».

У зв’язку з цим абзаци шостий та сьомий вважати відповідно абзацами дев’ятим та десятим;

2) у пункті 3.6 глави 3 після абзацу восьмого доповнити новими абзацами такого змісту:

«для підтвердження кваліфікації фахівців з вантажних операцій на танкерах - наявність диплома про закінчення схваленого закладу вищої освіти за відповідною спеціальністю та/або спеціалізацією та диплом про присвоєння звання особи командного складу, не нижче від того, яке має або на яке претендує моряк, стаж роботи на посадах з виконанням функцій на рівні управління на нафтових танкерах, або танкерах-хімовозах, або танкерах-газовозах не менше ніж три роки;

для підтвердження кваліфікації фахівців, відповідальних за безпеку, пов’язану з доглядом, використанням або реагуванням у надзвичайних ситуаціях, з паливом на борту суден, на які поширюється дія Міжнародного кодексу з безпеки для суден, що використовують гази або інші види палива з низькою температурою спалаху,- наявність диплома про закінчення схваленого закладу вищої освіти за відповідною спеціальністю та/або спеціалізацією та диплом про присвоєння звання особи командного складу, не нижче від того, яке має або на яке претендує моряк, стаж роботи на суднах, на які поширюється дія Міжнародного кодексу з безпеки для суден, що використовують гази або інші види палива з низькою температурою спалаху, на посадах з виконанням функцій на рівні управління або стаж роботи на посадах з виконанням функцій на рівні управління на танкерах-газовозах не менше ніж три роки;

для підтвердження кваліфікації фахівців для роботи на суднах, які експлуатуються в полярних водах і на які поширюється дія Міжнародного кодексу для суден, які експлуатуються в полярних водах,- наявність диплома про закінчення схваленого закладу вищої освіти за відповідною спеціальністю та/або спеціалізацією та диплом про присвоєння звання особи командного складу, не нижче від того, яке має або на яке претендує моряк, стаж роботи на суднах, які експлуатуються в полярних водах і на які поширюється дія Міжнародного кодексу для суден, які експлуатуються в полярних водах, на посадах з виконанням функцій на рівні управління не менше ніж три роки;».

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом дванадцятим;

3) у главі 4:

пункти 4.2-4.5 викласти в такій редакції:

«4.2. До підтвердження кваліфікації в ДКК допускаються моряки, які:

закінчили схвалені морські заклади освіти за відповідною спеціальністю та/або спеціалізацією (документ про освіту);

мають документ про проходження необхідної схваленої обов’язкової підготовки згідно з вимогами Конвенції та національними вимогами у схвалених Міністерством інфраструктури України навчально-тренажерних закладах (документальний доказ підготовки);

придатні до роботи на морських суднах за станом здоров’я, що підтверджується відповідним документом (медичне свідоцтво);

мають необхідний стаж роботи на суднах, підтверджений записами в послужній книжці моряка, посвідченні особи моряка, та/або документально підтверджений стаж роботи на відповідних підприємствах;

успішно пройшли курси підвищення кваліфікації у схваленому морському закладі вищої або післядипломної освіти в разі присвоєння чергового звання особі командного складу (за винятком присвоєння звання протягом одного року після здобуття ступеня вищої освіти у схваленому закладі вищої освіти) або більш високого рівня кваліфікації члену суднової команди.

4.3. Розгляд документів, які моряки надають для підтвердження кваліфікації в ДКК, здійснюється на підставі заяви моряка, яка подається ним особисто до Морської адміністрації в електронній формі за допомогою програмного забезпечення засобів інформаційно-телекомунікаційної системи (далі - електронна форма) або в паперовій формі.

Морська адміністрація протягом 5 робочих днів від дня отримання заяви розглядає подані моряком документи, за результатами розгляду яких повідомляє його про прийняте рішення, а саме:

про підтвердження кваліфікації моряка з метою підтвердження звання на підставі наявності стажу роботи на судні з виконання функцій, що відповідають наявному диплому, протягом періоду не менше ніж загалом дванадцять місяців із попередніх п’яти років або загалом три місяці з попередніх шести місяців безпосередньо перед підтвердженням диплома; або завершення стажу роботи на судні з виконанням функцій, що відповідають наявному диплому, протягом не менше ніж трьох місяців на позаштатній посаді чи на посаді командного складу, нижчій за ту, яка передбачена дійсним наявним дипломом, безпосередньо перед зайняттям посади, для якої цей диплом є дійсним, або відмову у такому підтвердженні з підстав, визначених абзацами восьмим-одинадцятим цього пункту;

про проведення комп’ютерного тестування моряка із зазначенням дати та місця проведення такого тестування;

про відмову у допуску до підтвердження кваліфікації.

Морська адміністрація забезпечує проведення комп’ютерного тестування за допомогою програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи не пізніше 10 робочих днів від дати повідомлення моряка про прийняте рішення.

Списки моряків, допущених до тестування, публікуються на офіційному вебсайті Морської адміністрації.

Рішення про відмову у підтвердженні кваліфікації моряка на підставі стажу роботи приймається виключно у випадках відсутності стажу роботи, передбаченого абзацом третім цього пункту.

Рішення про відмову у допуску до підтвердження кваліфікації приймається виключно у випадках якщо:

моряком подано неповний перелік документів, визначених в пункті 4.2 цієї глави;

за результатами перевірки в єдиному Державному реєстрі документів моряків відповідно до пункту 4.4 цієї глави виявлено, що подані моряком документи втратили чинність.

Морська адміністрація повідомляє моряка про прийняте рішення про відмову у допуску до підтвердження кваліфікації моряка відповідно до форми подачі ним заяви (в електронній або паперовій).

Прийняття рішення про відмову в допуску його до підтвердження кваліфікації з причин, не зазначених у попередньому рішенні, не допускається (за винятком не усунення моряком чи усунення не в повному обсязі причин, що стали підставою для відмови в допуску його до підтвердження кваліфікації).

Відмова у підтвердженні кваліфікації моряка на підставі стажу роботи не перешкоджає повторному зверненню моряка із відповідною заявою до ДКК.

Рішення про відмову у підтверджені кваліфікації моряка на підставі стажу роботи або рішення про відмову у допуску моряка до підтвердження кваліфікації може бути оскаржене до Голови Морської адміністрації або особи, що його заміщує, протягом 10 робочих днів з дня отримання рішення, або до суду у порядку, встановленому законодавством.

4.4. Дійсність поданих документів, що засвідчують кваліфікацію моряка, а саме: диплома (Certificate of Competency), підтвердження до нього (Endorsement), свідоцтва фахівця (Certificate of Proficiency), документальних доказів підготовки (Documentary Evidence), послужних книжок моряка (Sea-man’s Seagoing Service Record Book),- обов’язково перевіряється в єдиному Державному реєстрі документів моряків.

У Єдиній державній електронній базі з питань освіти обов’язково перевіряється тільки дійсність документів про освіту, які особа подає вперше після закінчення схваленого морського закладу освіти для підтвердження своєї кваліфікації з метою присвоєння першого звання, крім документів про освіту, виданих випускникам військових закладів вищої освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, навчальними закладами колишнього СРСР, а також виданих іноземними вищими навчальними закладами (за умови проведення процедури нострифікації, якщо інше не передбачено міжнародними договорами).

4.5. Підтвердження кваліфікації моряків з метою присвоєння звання або підтвердження звання (крім підтвердження кваліфікації з метою підтвердження звання шляхом наявності стажу) здійснюється із застосуванням сучасних методів оцінювання знань, умінь та навичок, а саме комп’ютерного тестування за допомогою програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи, питання якої викладені англійською мовою.»;

пункт 4.7 викласти в такій редакції:

«4.7. Приймаючи рішення щодо кваліфікації моряка, ДКК враховують стаж роботи на судні, результати комп’ютерного тестування за допомогою програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи, успішне проходження моряком спеціальної або спеціалізованої підготовки, курсів перепідготовки чи підвищення кваліфікації (у разі необхідності), що підтверджується відповідними свідоцтвами.»;

у пункті 4.8:

в абзаці першому слова «на своєму засіданні» виключити;

абзац восьмий виключити;

пункт 4.9 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4.10-4.14 вважати відповідно пунктами 4.9-4.13;

пункт 4.11 викласти в такій редакції:

«4.11. У разі, якщо моряк показав незадовільний результат комп’ютерного тестування за допомогою програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи, він допускається до повторного комп’ютерного тестування не раніше ніж через 10 днів після такого тестування, на якому він показав незадовільний результат.»;

пункт 4.12 викласти в такій редакції:

«4.12. У разі, якщо моряк повторно показав незадовільний результат комп’ютерного тестування, він допускається до проходження чергового комп’ютерного тестування не раніше ніж через місяць від дати такого тестування.»;

4) у тексті Порядку слова «вищого морського навчального закладу» у всіх відмінках замінити словами «схваленого морського закладу вищої освіти» у відповідних відмінках, а слова «морського навчального закладу» у всіх відмінках замінити словами «схваленого морського закладу освіти» у відповідних відмінках.

2. У Положенні про звання осіб командного складу морських суден та порядку їх присвоєння, затвердженому наказом Міністерства інфраструктури України від 07 серпня 2013 року № 567, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2013 року за № 1466/23998 (із змінами):

1) абзац дев’ятнадцятий пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:

«стаж роботи на судні - робота або проходження практичної підготовки на судні, що відноситься до видачі або підтвердження диплома або присвоєння іншої кваліфікації;»;

2) у розділі II:

абзац п’ятий пункту 5 викласти в такій редакції:

«у разі підвищення звання пройти підготовку за програмою післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) у схваленому морському закладі вищої або післядипломної освіти відповідно до пункту 11 цього розділу;»;

пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Після закінчення строку дії підтвердження до диплома особа командного складу для продовження роботи на морських суднах на посаді або посадах, які дає право займати присвоєне цій особі звання, повинна повторно підтвердити диплом (Revalidation) шляхом звернення до ДКК таким чином:

підтвердити придатність до роботи на морських суднах за станом здоров’я;

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку;

мати стаж роботи на суднах з виконання функцій, що відповідають наявному диплому, протягом періоду не менше ніж загалом дванадцять місяців із попередніх п’яти років або загалом три місяці з попередніх шести місяців безпосередньо перед підтвердженням диплома; або завершення стажу роботи на судні з виконання функцій, що відповідають наявному диплому, протягом не менше ніж трьох місяців на позаштатній посаді чи на посаді командного складу, нижчій за ту, яка передбачена дійсним наявним дипломом, безпосередньо перед зайняттям посади, для якої цей диплом є дійсним, підтверджений записами в послужній книжці моряка, посвідченні особи моряка (для осіб, які працюють на суднах, що здійснюють внутрішнє плавання,- у разі наявності);

підтвердити в ДКК відповідність своєї кваліфікації встановленим стандартам шляхом проходження комп’ютерного тестування за допомогою програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи в разі відсутності відповідного стажу роботи на морських суднах, передбаченого цим пунктом.

Збереження професійної придатності для роботи на танкерах доводиться шляхом:

документального підтвердження стажу роботи на судні, з виконанням при цьому функцій відповідно до отриманого диплома або підтвердження, протягом загалом не менше трьох місяців з попередніх п’яти років;

наявності дійсних свідоцтв про відповідну схвалену обов’язкову підготовку.

Успішне повторне підтвердження диплома засвідчується видачею підтвердження до диплома на строк, що не перевищує п’яти років від дати прийняття рішення ДКК.»;

після пункту 8 доповнити новим пунктом 9 такого змісту:

«9. Після закінчення строку дії підтвердження до диплома особа командного складу суден портового, службово-допоміжного та технічного флоту, що експлуатуються під Державним прапором України у каботажному плаванні, повинна повторно підтвердити диплом шляхом звернення до ДКК (без проходження комп’ютерного тестування за допомогою програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи), з дотриманням таких вимог:

придатності до роботи на суднах за станом здоров’я;

наявності дійсних свідоцтв про відповідну схвалену обов’язкову підготовку;

наявності фахового виробничого стажу, підтвердженого записами в послужній книжці моряка та довідці з місця роботи.».

У зв’язку з цим пункти 9-14 вважати відповідно пунктами 10-15;

абзац перший пункту 12 викласти в такій редакції:

«12. Особи командного складу морських суден під час присвоєння чергового звання (за винятком присвоєння звання протягом року після отримання чергового освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня вищої освіти) у схваленому морському закладі вищої освіти) повинні пройти підготовку за відповідною програмою післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) у схвалених морських закладах вищої або післядипломної освіти.»;

пункт 14 викласти в такій редакції:

«14. Інформація про всі видані дипломи (Certificate of Competency), підтвердження до них (Endorsement), свідоцтва фахівця (Certificate of Proficiency), документальні докази підготовки (Documentary Evidence), послужні книжки моряка (Seaman’s Seagoing Service Record Book) (далі - документи моряків) вноситься до єдиного Державного реєстру документів моряків.

Під час присвоєння/підтвердження звання в єдиному Державному реєстрі документів моряків обов’язково перевіряється дійсність документів моряків.

У Єдиній державній електронній базі з питань освіти обов’язково перевіряється тільки дійсність документів про освіту, які особа подає вперше після закінчення схваленого морського закладу освіти для підтвердження своєї кваліфікації з метою присвоєння першого звання, крім документів про освіту, виданих випускникам військових закладів вищої освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також виданих іноземними вищими навчальними закладами та навчальними закладами колишнього СРСР (за умови проведення процедури нострифікації, якщо інше не передбачено міжнародними договорами).»;

3) у розділі III:

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. До стажу роботи на судні зараховується плавання на самохідних суднах валовою місткістю 80 одиниць і більше та потужністю двигуна більше 55 кВт.»;

пункт 11 виключити;

4) у розділі IV:

у пункті 1:

абзац сьомий підпункту 1 викласти в такій редакції:

«підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-II/1 Кодексу ПДНВ, шляхом проходження комп’ютерного тестування за допомогою програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи.»;

абзац восьмий підпункту 2 викласти в такій редакції:

«підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-II/2 Кодексу ПДНВ, шляхом проходження комп’ютерного тестування за допомогою програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи;»;

абзац восьмий підпункту 3 викласти в такій редакції:

«підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених у розділі А-II/3 Кодексу ПДНВ, шляхом проходження комп’ютерного тестування за допомогою програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи.»;

абзац восьмий підпункту 4 викласти в такій редакції:

«підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-II/2 Кодексу ПДНВ, шляхом проходження схваленої перевірки з використанням комп’ютерного тестування за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем.»;

абзац восьмий підпункту 5 викласти в такій редакції:

«підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-II/2 Кодексу ПДНВ, шляхом проходження комп’ютерного тестування за допомогою програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи;»;

абзац шостий підпункту 6, абзац шостий підпункту 7, абзац сьомий підпункту 9 та абзац сьомий підпункту 10 виключити;

абзац шостий підпункту 8 виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий-восьмий вважати відповідно абзацами шостим-сьомим;

у пункті 2:

абзац шостий підпункту 1 викласти в такій редакції:

«підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-III/1 Кодексу ПДНВ, шляхом проходження комп’ютерного тестування за допомогою програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи.»;

абзац сьомий підпункту 2 викласти в такій редакції:

«підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-III/2 Кодексу ПДНВ, шляхом проходження комп’ютерного тестування за допомогою програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи;»;

абзац сьомий підпункту 3 викласти в такій редакції:

«підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-III/2 Кодексу ПДНВ, шляхом проходження комп’ютерного тестування за допомогою програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи;»;

абзац п’ятий підпункту 4 виключити;

у пункті 3:

абзац шостий підпункту 1 викласти в такій редакції:

«підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-III/6 Кодексу ПДНВ, шляхом проходження комп’ютерного тестування за допомогою програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи.»;

абзац шостий підпункту 2 викласти в такій редакції:

«підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-III/6 Кодексу ПДНВ, шляхом проходження комп’ютерного тестування за допомогою програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи;»;

абзац шостий підпункту 3 викласти в такій редакції:

«підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-III/6 Кодексу ПДНВ, шляхом проходження комп’ютерного тестування за допомогою програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи;»;

у пункті 4:

абзац п’ятий підпункту 2 викласти в такій редакції:

«підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-IV/2 Кодексу ПДНВ, шляхом проходження комп’ютерного тестування за допомогою програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи;»;

абзац сьомий підпункту 3 викласти в такій редакції:

«підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-IV/2 Кодексу ПДНВ, шляхом проходження комп’ютерного тестування за допомогою програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи;»;

абзац п’ятий підпункту 5 викласти в такій редакції:

«підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-IV/2 Кодексу ПДНВ, шляхом проходження комп’ютерного тестування за допомогою програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи;»;

абзац сьомий підпункту 6 викласти в такій редакції:

«підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-IV/2 Кодексу ПДНВ, шляхом проходження комп’ютерного тестування за допомогою програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи.»;

у пункті 5:

абзац четвертий підпункту 1 виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий-сьомий вважати відповідно абзацами четвертим-шостим;

абзац шостий підпункту 2 та 3 виключити;

5) у тексті Положення слова «стаж плавання» у відповідних відмінках замінити словами «стаж роботи на судні» у відповідних відмінках;

6) у додатку 1 до Положення:

пункти 11, 19-22 викласти в такій редакції:

«

11

А-II/1, A-II/2, A-II/3, А-I/12, В-I/12,

пункти 36-66

Підготовка з використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем (далі - ЕКНІС)

Обов’язковий

Судноводії рівня експлуатації та рівня управління

Ні

»

«

19

V/2, пункт 7, А-V/2, пункт 3

Підготовка з управління неорганізованими масами людей на пасажирському судні

Обов’язковий

Обов’язковий

Так**

20

V/2, пункт 6, А-V/2, пункт 2

Підготовка із забезпечення безпосереднього обслуговування пасажирів у пасажирських приміщеннях на пасажирських суднах

Обов’язковий

Персонал пасажирських суден, який безпосередньо обслуговує пасажирів у пасажирських приміщеннях

Так**

21

V/2, пункт 8, А-V/2, пункт 4

Підготовка з управління та поведінки людей на пасажирському судні в критичних ситуаціях

Обов’язковий

Капітани, старші помічники капітанів, старші механіки, другі механіки та інші члени екіпажу пасажирських суден, які відповідають за безпеку пасажирів під час аварійних ситуацій

Так**

22

V/2, пункт 9, А-V/2, пункт 5

Підготовка з питань безпеки пасажирів та вантажу, а також водонепроникності корпусу на пасажирському судні

Обов’язковий

Капітани, старші помічники капітанів, старші механіки, другі механіки та інші члени екіпажу пасажирських суден, на яких покладено пряму відповідальність за посадку та висадку пасажирів, завантаження, розвантаження або закріплення вантажу чи закриття отворів у корпусі пасажирських суден типу «ро-ро»

Так**

»;

після пункту 22 доповнити новими пунктами 23-29 такого змісту:

«

23

A-II/1, А-VIII/2, частини 3, 4 та 4-1, В-I/12, пункти 68, 69, В-VIII/2, частини 4-1

Підготовка з управління складом навігаційної вахти на містку на рівні експлуатації

Обов’язковий

Судноводії рівня експлуатації

Ні

24

А-III/1, А-VIII/2, частини 3, 4, 4-2, В-I/12, пункт 73, В-VIII/2, частини 4-2

Підготовка з управління складом вахти машинного відділення на рівні експлуатації

Обов’язковий

Суднові механіки рівня експлуатації

Ні

25

А-V/3, пункти 4, 5, А-V/3, пункт 1, B-V/3

Початкова підготовка для роботи на суднах, на які поширюється дія Міжнародного кодексу з безпеки для суден, що використовують гази або інші види палива з низькою температурою спалаху

Обов’язковий

Особи, яким призначені обов’язки з безпеки, що відносяться до роботи з паливом, використанням палива або до реагування в надзвичайних ситуацій, пов’язаної з паливом, на суднах, на які поширюється дія Міжнародного кодексу з безпеки для суден, що використовують гази або інші види палива з низькою температурою спалаху

Так**

26

V/3, пункти 7–9, А-V/3, пункт 2, B-V/3

Розширена підготовка для роботи на суднах, на які поширюється дія Міжнародного кодексу з безпеки для суден, що використовують гази або інші види палива з низькою температурою спалаху

Обов’язковий

Капітани, старші механіки, другі механіки, вахтові механіки, а також інші особи, які безпосередньо мають обов’язки, що відносяться до роботи з паливом та паливними системами, та їх використанню на суднах, на які поширюється дія Міжнародного кодексу з безпеки для суден, що використовують гази або інші види палива з низькою температурою спалаху

Так**

27

V/2, пункт 5, А-V/2, пункт 1

Ознайомлювальна підготовка щодо дій у разі виникнення аварійної ситуації на пасажирському судні

Обов’язковий

Усі особи, які працюють на пасажирських суднах

Так**

28

V/4, пункти 1, 2,

А-V/4, пункт 1

Початкова підготовка для роботи на суднах, які експлуатуються в полярних водах, відповідно до вимог Полярного кодексу

Обов’язковий

Капітани, старші помічники капітана та вахтові помічники капітана суден, які експлуатуються в полярних водах

Так**

29

V/4, пункти 3, 4, А-V/4, пункт 2

Підготовка за розширеною програмою для роботи на суднах, які експлуатуються в полярних водах, відповідно до вимог Полярного кодексу

Обов’язковий

Капітани, старші помічники капітана суден, які експлуатуються в полярних водах

Так**

».

У зв’язку з цим пункти 23-28 вважати відповідно пунктами 30-35;

7) у примітці «*» додатка 1 до Положення після слів та цифри «останніх 5 років» доповнити словами та цифрами «або загалом 3 місяці з попередніх 6 місяців безпосередньо перед підтвердженням диплома,».

3. У Порядку видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден та суднової команди морських суден, затвердженому наказом Міністерства інфраструктури України від 18 жовтня 2013 року № 812, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2013 року за № 1950/ 24482:

1) абзац третій пункту 1.5 розділу І викласти в такій редакції:

«Особам командного складу і суднової команди морських суден, які пройшли підготовку з проведення вантажних операцій на танкерах (нафтових, хімовозах і газовозах), на суднах, на які поширюється дія Міжнародного кодексу з безпеки для суден, що використовують гази або інші види палива з низькою температурою спалаху, що експлуатуються в полярних водах, відповідно до вимог Полярного кодексу, а також особам командного складу, відповідальним за охорону судна (офіцер з охорони судна), видаються свідоцтва фахівця (Certificate of Proficiency) установленого зразка.»;

2) у пункті 1.1 розділу І, назвах додатків 1-6 слова «персоналу яхт, які не займаються комерційними перевезеннями,» виключити.

4. У Порядку підтвердження кваліфікації та дипломування осіб командного складу суден та суднової команди морських суден, затвердженому наказом Міністерства інфраструктури України від 18 жовтня 2013 року № 813, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2013 року за № 1901/24433:

1) у розділі I:

у пункті 1.1 слова «персоналу яхт, які не займаються комерційними перевезеннями» виключити;

у пункті 1.2 слова «та на яхтах, що не займаються комерційними перевезеннями» виключити;

у пункті 1.4:

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Кодекс МГП - Міжнародний кодекс з безпеки для суден, що використовують гази або інші види палива з низькою температурою спалаху (Правило II-1/2.29 Конвенції СОЛАС);».

У зв’язку з цим абзаци восьмий-сімнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим-вісімнадцятим;

після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Конвенція СОЛАС - Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками».

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий-вісімнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим-дев’ятнадцятим;

після абзацу дванадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:

«Полярний кодекс - Міжнародний кодекс для суден, що експлуатуються в полярних водах (Правило XIV/1.1. Конвенції СОЛАС);

полярні води - арктичні води та/або антарктична зона (Правила XIV/1.2-XIV/1.4 Конвенції СОЛАС);».

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий-дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим-двадцять першим;

2) у розділі IV:

абзац п’ятий пункту 4.1 виключити;

абзац четвертий підпункту 2, 4, 7 пункту 4.5 виключити;

абзац третій підпункту 5 пункту 4.5 виключити;

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім;

3) у розділі V:

у пункті 5.5 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«ознайомлювальна підготовка з дій у разі виникнення аварійної ситуації (пункт 5 Правила V/2 Конвенції ПДНВ, пункт 1 розділу А-V/2 Кодексу ПДНВ для всіх осіб, які працюють на пасажирських суднах);».

У зв’язку з цим абзаци другий-сьомий вважати відповідно абзацами третім-восьмим;

після пункту 5.5 доповнити новими пунктами 5.6 та 5.7 такого змісту:

«5.6. Види обов’язкової підготовки для капітанів, осіб командного і рядового складу для роботи на суднах, на які поширюється дія Кодексу МГП:

1) початкова підготовка членів екіпажу суден, на які поширюється дія Кодексу МГП (пункти 4, 5 Правила V/3 Конвенції ПДНВ, пункт 1 розділу A-V/3 Кодексу ПДНВ).

Початкову підготовку повинні пройти всі особи командного складу та суднової команди, яким призначені обов’язки з безпеки, що відносяться до роботи з паливом, використанням палива або до реагування в надзвичайній ситуації, що пов’язана з паливом, на суднах, на які поширюється дія Кодексу МГП.

Такі особи проходять повторну підготовку та перевірку компетентності один раз на 5 років у схваленому НТЗ. Якщо період роботи особи на морських суднах на посаді (посадах) відповідно до свідоцтва фахівця становить загалом не менше ніж 12 місяців протягом останніх 5 років, що передують дню подання заяви, повторна підготовка не вимагається.

Якщо особи, зазначені в абзаці другому цього підпункту, мають свідоцтво фахівця з початкової підготовки для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах або свідоцтво фахівця для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою, видане капітаном морського порту, то ці особи вважаються такими, що відповідають вимогам, наведеним в пункті 1 розділу A-V/3 Кодексу ПДНВ;

2) розширена підготовка членів екіпажу суден, на які поширюється дія Кодексу МГП (пункти 7-9 Правила V/3 Конвенції ПДНВ, пункт 2 розділу A-V/3 Кодексу ПДНВ).

Підготовку за розширеною програмою повинні пройти капітани, старші механіки, другі механіки, вахтові механіки, а також інші особи, які безпосередньо мають обов’язки, що відносяться до роботи з паливом, паливними системами, та їх використанням на суднах, на які поширюється дія Кодексу МГП.

Такі особи проходять повторну підготовку у схваленому НТЗ та перевірку компетентності один раз на 5 років. Якщо період роботи особи на морських суднах на посаді (посадах) відповідно до свідоцтва фахівця становить загалом не менше ніж 12 місяців протягом останніх 5 років, що передують дню подання заяви, повторна підготовка не вимагається.

Кандидат на отримання свідоцтва фахівця про підготовку для проведення вантажних операцій на суднах, на які поширюється дія Кодексу МГП, за розширеною програмою повинен:

мати свідоцтво фахівця з початкової підготовки для проведення вантажних операцій на суднах, на які поширюється дія Кодексу МГП, видане капітаном морського порту;

мати не менше ніж один місяць схваленого стажу роботи на судні з виконанням не менше ніж трьох операцій з бункерування на суднах, на які поширюється дія Кодексу МГП. Дві з трьох операцій з бункерування можуть бути замінені документально підтвердженою підготовкою на тренажері з операцій з бункерування в межах схваленого курсу підготовки членів екіпажу суден, на які поширюється дія Кодексу МГП, за розширеною програмою.

Якщо особи, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, мають свідоцтво фахівця для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою, то ці особи вважаються такими, що відповідають вимогам для отримання свідоцтва фахівця про підготовку для проведення вантажних операцій на суднах, на які поширюється дія Кодексу МГП, за розширеною програмою, а також за умови, якщо вони:

відповідають вимогам підпункту 1 пункту 5.4 цього розділу;

мають стаж роботи на судні, на яке поширюється дія Кодексу МГП, або на танкерах, що перевозять види палива, які охоплюються Кодексом МГП, тривалістю три місяці протягом попередніх 5 років з виконанням не менше ніж трьох операцій з бункерування;

3) проходження капітанами, особами командного і рядового складу підготовки для роботи на суднах, на які поширюється дія Кодексу МГП, як початкової, так і за розширеною програмою, засвідчується свідоцтвом фахівця встановленого зразка, що відповідає виду підготовки.

Свідоцтво фахівця видається особі капітаном морського порту після успішного підтвердження кваліфікації цією особою в ДКК шляхом проходження комп’ютерного тестування за допомогою програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи.

Строк дії свідоцтва фахівця для роботи на суднах, на які поширюється дія Кодексу МГП, становить 5 років від дати видачі протоколу ДКК.

Відсутність зазначеної підготовки під час підтвердження кваліфікації осіб командного складу і суднової команди з метою дипломування для роботи на морських суднах не є підставою для внесення в підтвердження до диплома та в свідоцтво фахівця цих осіб обмежень типу «Крім суден, які використовують гази або інші види палива з низькою температурою спалаху».

5.7. Види обов’язкової підготовки та кваліфікації капітанів, осіб командного складу суден, що експлуатуються у полярних водах:

1) початкова підготовка для роботи на суднах, що експлуатуються у полярних водах, відповідно до вимог Полярного кодексу (пункти 1, 2 Правила V/4 Конвенції ПДНВ, пункт 1 розділу A-V/4 Кодексу ПДНВ).

Початкову підготовку повинні пройти капітани, старші помічники капітана та вахтові помічники капітана суден, що експлуатуються у полярних водах.

Такі особи проходять повторну підготовку у схваленому НТЗ та перевірку компетентності один раз на 5 років;

Якщо період роботи особи на морських суднах, з виконанням при цьому функцій відповідно до отриманого свідоцтва, протягом загалом не менше двох місяців з попередніх 5 років, що передують дню подання заяви на отримання нового свідоцтва, повторна підготовка не вимагається.

2) підготовка за розширеною програмою для роботи на суднах, що експлуатуються у полярних водах, відповідно до вимог Полярного кодексу (пункти 3,4 Правила V/4 Конвенції ПДНВ, пункт 2 розділу A-V/4 Кодексу ПДНВ).

Підготовку за розширеною програмою повинні пройти капітани та старші помічники капітана суден, які експлуатуються у полярних водах.

Такі особи проходять повторну підготовку у схваленому НТЗ та перевірку компетентності один раз на 5 років.

Якщо період роботи особи на морських суднах, з виконанням при цьому функцій відповідно до отриманого свідоцтва, протягом загалом не менше двох місяців з попередніх 5 років, що передують дню подання заяви на отримання нового свідоцтва, повторна підготовка не вимагається.

Кандидат на отримання свідоцтва фахівця про підготовку за розширеною програмою для роботи на суднах, які експлуатуються у полярних водах, повинен:

мати свідоцтво фахівця з початкової підготовка для роботи на суднах, які експлуатуються у полярних водах;

мати щонайменше два місяці схваленого стажу роботи на судні в складі палубної команди на рівні управління чи виконувати обов’язки з несення вахти на рівні експлуатації в полярних водах;

3) проходження капітанами, старшими помічниками капітана та вахтовими помічниками капітана підготовки для роботи на суднах, які експлуатуються у полярних водах.

Свідоцтво фахівця видається особі капітаном морського порту після успішного підтвердження кваліфікації цією особою в ДКК шляхом проходження комп’ютерного тестування за допомогою програмного забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи.

Строк дії свідоцтва фахівця для роботи на суднах, які експлуатуються у полярних водах - 5 років від дати видачі протоколу ДКК.

Якщо період роботи особи на морських суднах, з виконанням при цьому функцій відповідно до отриманого свідоцтва, протягом загалом не менше двох місяців з попередніх 5 років, що передують дню подання заяви на отримання нового свідоцтва, повторна підготовка не вимагається.

Відсутність зазначеної підготовки під час підтвердження кваліфікації осіб командного складу і суднової команди з метою дипломування для роботи на морських суднах не є підставою для внесення в підтвердження до диплома цих осіб обмежень типу «Крім суден, які експлуатуються в полярних водах».».

У зв’язку з цим пункти 5.6 та 5.7 вважати відповідно пунктами 5.8 та 5.9.

5. У тексті Порядку видачі та носіння нагрудних знаків «Капітан далекого плавання» та «Судновий механік першого розряду», затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 11 квітня 2007 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2007 року за № 426/13693, слова «Інспекцією з питань підготовки та дипломування моряків (далі - Інспекція)», «Інспекції» у всіх відмінках замінити словами «Державною службою морського та річкового транспорту України» у відповідних відмінках.

Генеральний директор

Директорату реформування

морської та річкової галузі

Я. Ілясевич


Додаток 14

до наказу Міністерства

інфраструктури України

18 жовтня 2013 року № 811

СВІДОЦТВО ФАХІВЦЯ

з початкової підготовки для роботи на суднах, на які поширюється дія міжнародного кодексу з безпеки для суден, що використовують гази або інші види палива з низькою температурою спалаху

Додаток 15

до наказу Міністерства

інфраструктури України

18 жовтня 2013 року № 811

СВІДОЦТВО ФАХІВЦЯ

з розширеної підготовки для роботи на суднах, на які поширюється дія міжнародного кодексу з безпеки для суден, що використовують гази або інші види палива з низькою температурою спалаху

Додаток 16

до наказу Міністерства

інфраструктури України

18 жовтня 2013 року № 811

СВІДОЦТВО ФАХІВЦЯ

з початкової підготовки для роботи на суднах, що експлуатуються в полярних водах, відповідно до вимог полярного кодексу

Додаток 17

до наказу Міністерства

інфраструктури України

18 жовтня 2013 року № 811

СВІДОЦТВО ФАХІВЦЯ

з підготовки за розширеною програмою для роботи на суднах, що експлуатуються в полярних водах, відповідно до вимог полярного кодексу


Документи та файли

Сигнальний документ — f505737n242.doc
Сигнальний документ — f505737n243.doc
Сигнальний документ — f505737n244.doc
Сигнальний документ — f505737n245.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 30.04.2021 — 2021 р., № 33, стор. 424, стаття 1998, код акта 104641/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінінфраструктури України:

 1. НАКАЗ від 12.01.2022 № 6 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства інфраструктури України від 16 грудня 2021 року № 689". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 10.02.2022 № 87/73 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства інфраструктури України, Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29 листопада 2013 року № 961/707". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 21.02.2022 № 116 "Про визнання нормативно-правових актів СРСР такими, що не застосовуються на території України". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 31.01.2022 № 62 "Про затвердження Порядку присвоєння і нанесення на судна внутрішнього плавання унікального європейського ідентифікаційного номера". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 17.02.2022 № 108 "Про затвердження Вимог щодо остійності пасажирських суден ро-ро". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 31.01.2022 № 57 "Про затвердження Методики розрахунку об’єму ґрунту (мінеральної сировини), що вилучається у результаті проведення шляхових робіт та не використовується для їх виконання". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 13.01.2022 № 11 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 13 грудня 2004 року № 1098". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 01.02.2022 № 65 "Про затвердження Порядку використання суб’єктами господарювання ґрунту, вилученого у результаті проведення шляхових робіт на внутрішніх водних шляхах, для виконання таких робіт". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 28.01.2022 № 55 "Про деякі питання ведення суднового журналу судна внутрішнього плавання". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 30.03.2022 № 167 "Про затвердження розкладу підйому, повороту, розкриття прогонових будівель судноплавних розвідних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах для пропуску суден". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 22.02.2022 № 119 "Про затвердження форм суднових документів". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 28.04.2022 № 256 "Про закриття морських портів". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 29.04.2022 № 267 "Про затвердження Змін до Строків продовження експлуатації вантажних вагонів (крім вантажних вагонів підприємств технологічного залізничного транспорту, що призначені для переміщення вантажів у виробничих цілях в межах території таких підприємств)". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 11.04.2022 № 203 "Про затвердження Порядку реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 17.01.2022 № 15 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 18 жовтня 2013 року № 811". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 09.02.2022 № 77 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства інфраструктури України від 17 січня 2022 року № 15". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 22.06.2022 № 441 "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 02.05.2022 № 273 "Про затвердження Правил визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 06.05.2022 № 298 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства інфраструктури України від 30 листопада 2012 року № 721". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 07.05.2022 № 301 "Про затвердження Правил обслуговування пасажирів і багажу портами (терміналами)". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -