<<
>>

НАКАЗ від 06.08.2019 № 590 "Про визнання нормативно-правових актів СРСР такими, що не застосовуються на території України". Мінінфраструктури України. 2019

Документ актуальний на 27.09.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.08.2019  № 590


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 серпня 2019 р.
за № 960/33931

Про визнання нормативно-правових актів СРСР такими, що не застосовуються на території України

Відповідно до Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460, Постанови Верховної Ради України від 12 вересня 1991 року № 1545-XII «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» та з метою актуалізації нормативно-правових актів, які регулюють діяльність у сфері цивільної авіації, НАКАЗУЮ:

1. Визнати такими, що не застосовуються на території України, нормативно-правові акти СРСР згідно з переліком, наведеним у додатку до цього наказу.

2. Відділу авіаційного транспорту забезпечити:

подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лавренюка Ю.Ф.

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної авіаційної служби УкраїниО.

Більчук


Додаток
до наказу Міністерства
інфраструктури України
06 серпня 2019 року № 590

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів СРСР, що не застосовуються на території України

1. Вказівка заступника Міністра цивільної авіації СРСР від 19 липня 1979 року № 146/у «О введении в действие «Типовой инструкции по буксировке самолетов в аэропортах гражданской авиации».

2. «Инструкция по учету работы в службе спецтранспорта аэропортов гражданской авиации», затверджена заступником Міністра цивільної авіації СРСР 03 березня 1980 року.

3. «Основные технические требования для проектирования зданий аварийно-спасательных станций в аэропортах», затверджені заступником Міністра цивільної авіації СРСР 13 жовтня 1982 року № 30/и.

4. «Инструкция по приемке в эксплуатацию систем светосигнального оборудования на аэродромах гражданской авиации», затверджена заступником Міністра цивільної авіації СРСР 08 лютого 1985 року.

5. «Ведомственные строительные нормы по выбору площадок для строительства аэропортов и вертолетных станций гражданской авиации» (ВСН 1.02.01-85/МГА), затверджені Міністерством цивільної авіації СРСР 04 жовтня 1985 року.

6. «Наставление по электросветотехническому обеспечению полетов в гражданской авиации СССР» (НАЭСТОП ГА-86), затверджене Міністром цивільної авіації СРСР 08 березня 1986 року № 13/И.

7. «Руководство по организации движения воздушных судов, спецавтотранспорта и средств механизации на аэродромах гражданской авиации», затверджене наказом Міністерства цивільної авіації СРСР від 03 липня 1986 року № 150.

8. «Ведомственные нормы технологического проектирования объектов авиатопливообеспечения аэропортов гражданской авиации» (ВНТП 6-85/МГА), затверджені Міністерством цивільної авіації СРСР 06 грудня 1986 року.

9. «Нормы проектирования командно-диспетчерских пунктов в аэропортах» (ВСН 10-86/МГА), затверджені Міністерством цивільної авіації СРСР 17 грудня 1986 року.

10. Вказівка Міністерства цивільної авіації СРСР від 20 березня 1987 року № 175/у «О введении в действие Табеля оснащения средствами РТО и связи аэропортов МВЛ и изменениях Табеля оснащения аэродромов ГА средствами РТО и связи».

11. Наказ Міністра цивільної авіації СРСР від 06 липня 1987 року № 165 «Об утверждении и введении в действие «Наставления по службе спецтранспорта аэропортов гражданской авиации СССР» (НСС ГА-87).

12. «Руководство по организации работы технических подразделений служб спецтранспорта аэропортов гражданской авиации», затверджене начальником управління наземних служб Міністерства цивільної авіації СРСР 30 грудня 1987 року.

13. Вказівка Міністерства цивільної авіації СРСР від 03 лютого 1988 року № 56/у «О внесении изменений и дополнений в Руководство по организации движения воздушных судов, спецавто-транспорта и средств механизации на аэродромах гражданской авиации».

14. Вказівка Міністерства цивільної авіації СРСР від 01 березня 1989 року № 118/у «О внедрении комплексной программы и методики аварийно-спасательной подготовки экипажей гражданской авиации».

Начальник Відділу
авіаційного транспорту


Д. Кушпіль


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 13.09.2019 — 2019 р., № 70, стор. 390, стаття 2492, код акта 95887/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінінфраструктури України:

 1. НАКАЗ від 09.01.2020 № 2 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 27 вересня 2010 року № 700". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 11.01.2020 № 6 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2020 № 24 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 14 червня 2013 року № 405". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 04.03.2020 № 191 "Про затвердження Тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 14.02.2020 № 65 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 318". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 21.01.2020 № 15 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 13.01.2020 № 7 "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення пропускного режиму в Міністерстві інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 01.04.2020 № 218/318 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 червня 2008 року № 696/270". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 03.02.2020 № 36 "Про затвердження Правил експлуатації трамвая і тролейбуса". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 14.02.2019 № 101 "Про затвердження Умов оплати праці працівників Державної служби морського та річкового транспорту України, які не є державними службовцями". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 22.03.2019 № 205 "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 20.03.2019 № 170 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 27 березня 2018 року № 140". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 01.02.2019 № 74 "Про затвердження Змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 14. фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна авіаційна служба України. Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 01.03.2019 № 135 "Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна авіаційна служба України, та їх Розміру". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 25.03.2019 № 208 "Про внесення змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 25.02.2019 № 124 "Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 18.04.2019 № 266 "Про затвердження Змін до Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 15.04.2019 № 258 "Про внесення змін до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 11.04.2019 № 252 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 316". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -