<<
>>

НАКАЗ від 07.05.2020 № 301 "Про затвердження Порядку реалізації експериментального проекту щодо впровадження електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної". Мінінфраструктури України. 2020

Документ актуальний на 05.08.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.05.2020  № 301

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 липня 2020 р.

за № 644/34927

Про затвердження Порядку реалізації експериментального проекту щодо впровадження електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної

На виконання абзацу другого пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 року № 1392-р "Про реалізацію експериментального проекту щодо впровадження електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту щодо впровадження електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної, що додається.

2. Державному підприємству "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки" забезпечити організаційне супроводження реалізації експериментального проекту щодо впровадження електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної.

3. Директорату цифрової інфраструктури на транспорті забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку до Міністерства юстиції України для державної реєстрації;

оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України;

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Д. Абрамовича.

Міністр

В. Криклій

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби спеціального

зв’язку та захисту інформації України

Т.в.о.

Голови Державної служби України

з безпеки на транспорті

Перший заступник Міністра цифрової

трансформації України

В. Петров

К. Ставнійчук

О. Вискуб

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

07 травня 2020 року № 301

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 липня 2020 р.

за № 644/34927

ПОРЯДОК

реалізації експериментального проекту щодо впровадження електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює процедуру впровадження та умови функціонування електронного документообігу і реєстрації товарно-транспортної накладної в електронній формі (далі - е-ТТН) в системі електронного документообігу е-ТТН (далі - Система) та регулює відносини, що виникають під час реалізації експериментального проекту.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

авторизація - електронна процедура, визначена внутрішніми правилами оператора Провайдера для апаратно-програмного комплексу, яка дає змогу підтвердити електронну ідентифікацію користувача Системи;

адміністратор Системи - громадська організація "Інститут аналітики та адвокації", яка є уповноваженою організацією, що володіє серверною частиною у складі центральної бази даних (далі - ЦБД) і вебсервісів, заснованих на нотації JSON (Application Programming Interface, набір готових класів, процедур, функцій, структур і констант, що надаються додатком (бібліотекою, сервісом) для використання у зовнішніх програмних продуктах) (далі - API) та зобов'язується передати в повному обсязі виключні майнові авторські права на неї в державну власність після завершення реалізації експериментального проекту;

апаратно-програмний комплекс (АПК) - апаратно-програмний комплекс (програмне забезпечення), що функціонує в мережі Інтернет, який є системою електронного документообігу оператора Провайдера, та забезпечує користувачам реєстрацію та користування сервісами Системи з автоматичним обміном інформацією між учасниками процесу здійснення перевезень вантажів;

експериментальний проект - процес розробки, тестування та впровадження Системи з метою створення та безоплатної передачі державі функціонуючої Системи;

кабінет інспектора - вебінтерфейс, наданий в Системі посадовій особі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті (далі - Укртрансбезпека) для проведення перевірки документів для здійснення перевезень вантажів;

координатор експериментального проекту - Міністерство інфраструктури України;

користувач Системи - особа, яка пройшла процедуру реєстрації відповідно до цього Порядку та внутрішніх правил оператора Провайдера, стосовно якої АПК проведено її реєстрацію в Системі;

оператор Провайдера - суб'єкт господарювання, зареєстрований у встановленому законом порядку на території України, що має право на використання АПК та намір добровільно приєднатись до експериментального проекту;

особистий кабінет - вебінтерфейс, наданий зареєстрованому користувачу Системи на сайті АПК в мережі Інтернет, для доступу до якого необхідно пройти авторизацію;

система електронного документообігу е-ТТН (Система) - програмний комплекс, оснащений механізмами безпеки та захисту інформації від її втрати, неправильного використання і змін, який призначений для автоматизації реєстрації та обліку е-ТТН в ЦБД, що функціонує з АПК та кабінетом інспектора за допомогою API;

сторони / учасники перевезення вантажу автомобільним транспортом - зафіксовані в е-ТТН юридичні особи, фізичні особи та фізичні особи - підприємці, які можуть виступати в ролі вантажовідправника, перевізника та вантажоодержувача, згідно з Правилами перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 року № 363, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20 лютого 1998 року за № 128/2568 (зі змінами) (далі - Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом), та мають намір добровільно приєднатись до експериментального проекту.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про автомобільний транспорт", Правилах перевезення вантажів автомобільним транспортом та Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2006 року № 1567 (зі змінами).

3. Система складається з трьох основних компонентів:

1) серверна частина, у складі ЦБД і вебсервісів, заснованих на нотації JSON (API) взаємодії з Системою інших компонентів;

2) особистий кабінет АПК, що забезпечує роботу користувача Системи і функціонує в Системі за допомогою API;

3) кабінет інспектора.

4. Адміністратор Системи здійснює модифікування Системи і залишає за собою право без попередження змінити, додати, стерти системну інформацію та/або змінити її зміст, класифікацію або оформлення, якщо він вважає за доцільне. Користування Системою автоматично означає, що користувач Системи, оператор Провайдера, ознайомився з цим Порядком та/або з будь-якими його змінами або додатками.

5. Адміністратор Системи може здійснювати свої функції технічної підтримки через третіх осіб.

6. Відносини між адміністратором Системи та оператором Провайдера, між оператором Провайдера та сторонами / учасниками перевезення вантажу автомобільним транспортом, що виникають з приводу використання Системи, регулюються цим Порядком та договорами.

7. Укладення договорів здійснюється відповідно до Закону України "Про електронну комерцію" та Цивільного кодексу України.

II. Приєднання до експериментального проекту

1. Оператор Провайдера, що має намір добровільно приєднатися до експериментального проекту, повинен надіслати офіційний лист-запит на адресу координатора експериментального проекту. Після письмового погодження відповідного листа-запиту координатором експериментального проекту, надісланого адміністратору Системи, оператор Провайдера підписує договір з адміністратором Системи.

2. Користувачі Системи отримують доступ до Системи та механізмів підписання і перегляду е-ТТН, зареєстрованих в ЦБД, тільки через сервіси, що надаються АПК.

III. Права та обов'язки оператора Провайдера та адміністратора Системи

1. Оператор Провайдера забезпечує користувачу Системи можливість з використанням АПК:

1) створювати, завантажувати, підписувати е-ТТН через особистий кабінет або за допомогою API (реалізованого на стороні АПК) в установленому форматі xml;

2) завантажувати супровідні документи, що передбачені законодавством для перевезення вантажів, зазначених в е-ТТН, в форматі pdf та підкріпляти їх до зареєстрованої в ЦБД е-ТТН;

3) відправляти е-ТТН на реєстрацію в ЦБД, відслідковувати актуальний статус документа та отримувати через особистий кабінет всі зареєстровані е-ТТН на користувача Системи;

4) створювати на основі е-ТТН коригуючі документи у випадках, передбачених розділом VI цього Порядку.

2. Оператор Провайдера забезпечує:

1) технічну можливість цілодобового доступу користувача Системи до Системи за допомогою АПК;

2) перевірку достовірності ідентифікаційної інформації (для юридичних осіб України - це коректність ЄДРПОУ, для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців - це коректність реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно), наданої користувачем Системи, щодо відповідності даним кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП);

3) звірку дати е-ТТН з датою накладання підпису вантажовідправником, не допускаючи реєстрації в ЦБД тих е-ТТН, що містять розбіжності у зазначених датах;

4) захист даних користувачів Системи відповідно до Законів України "Про захист персональних даних", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах";

5) можливість обміну інформацією з іншими АПК;

6) можливість отримання інформації органами державної влади у випадках, передбачених законодавством.

3. Адміністратор Системи забезпечує:

1) технічну можливість цілодобового доступу АПК та кабінету інспектора до Системи;

2) своєчасне розміщення інформації, яка може вплинути на права та обов'язки користувачів Системи на вебсайті: http://e-transport.gov.ua.

4. Адміністратор Системи має право:

1) перевіряти достовірність інформації, наданої користувачем Системи та/або оператором Провайдера через АПК;

2) припиняти доступ АПК до Системи або її частини за недотримання положень цього Порядку до повного усунення виявлених порушень;

3) проводити модернізацію Системи та вносити зміни до функціональності Системи;

4) надавати права адміністрування (максимально можливого рівня доступу до Системи з можливістю внесення змін до ЦБД) іншій особі за договором, погодженим з адміністратором Системи та координатором експериментального проекту.

5. Інші зобов'язання оператора Провайдера визначаються договором з адміністратором Системи.

IV. Загальні характеристики Системи

1. Доступ до Системи здійснюється тільки через сервіси, що надаються АПК відповідно до вимог цього Порядку.

2. Доступ до інформації, що розміщується в Системі, забезпечується АПК за допомогою API. В рамках Системи, API є частиною Системи, яке забезпечує взаємодію сервісів АПК з ЦБД. Для здійснення окремих операцій, пов'язаних з використанням КЕП, потрібне додаткове налаштування особистого кабінету.

3. Вся інформація розміщується в Системі українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв і символів української мови призводить до її спотворення, у таких випадках використовується англійська мова (адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, найменування іноземної торговельної марки і загальноприйняті міжнародні терміни). Використання латинських та інших символів при написанні українських слів не допускається.

4. Система працює за датою та часом часового поясу, в якому розташоване м. Київ (за київським часом). Застосовуваний формат позначення дати в Системі - "день. місяць. рік", формат часу - "години: хвилини" або "години: хвилини: секунди. мілісекунди". Час вказується в 24-годинному форматі.

5. Система гарантує рівний доступ до інформації всім користувачам Системи.

V. Порядок реєстрації та обміну е-ТТН в Системі

1. Створити та зареєструвати е-ТТН в Системі може тільки користувач Системи, який виступає в ролі вантажовідправника, через особистий кабінет або API (реалізованого на стороні АПК).

2. АПК, за допомогою API, створює в Системі запис про нову е-ТТН. Всі сторони / учасники перевезення вантажу автомобільним транспортом, зазначені в е-ТТН, мають право на будь-якому етапі знайти і переглянути інформацію про е-ТТН. Сервіс пошуку та перегляду інформації про е-ТТН надає АПК.

3. Система ЦБД фіксує факт реєстрації е-ТТН, генерує ідентифікатор користувача (UID) та квитанцію про реєстрацію, які направляються АПК, а також фіксує єдиний вказівник на ресурс (URL) з місцезнаходженням е-ТТН в АПК.

4. Переглянути інформацію по е-ТТН може тільки сторона / учасник перевезення вантажу автомобільним транспортом, який відправляє запит на документи, зареєстровані в Системі через особистий кабінет або API (реалізованого на стороні АПК).

5. Підписання е-ТТН здійснюється в три етапи з заповненням відповідних блоків документа:

1) навантаження автомобіля в пункті вантажовідправника, підписується уповноваженою особою вантажовідправника;

2) прийняття вантажу уповноваженою особою перевізника, підписується перевізником в особі водія або експедитора;

3) розвантаження автомобіля в пункті вантажоодержувача, підписується уповноваженою особою вантажоодержувача.

6. Оновлення статусу е-ТТН в ЦБД відбувається поетапно після накладання КЕП кожним з сторін / учасників перевезення вантажу автомобільним транспортом.

7. Система надає можливість підписати е-ТТН всіма сторонами / учасниками перевезення вантажу автомобільним транспортом незалежно від АПК, який ними використовується.

8. Етап завершення процесу перевезення вантажу фіксується в е-ТТН накладанням КЕП вантажоодержувача та оновленням статусу е-ТТН у всіх сторін / учасників перевезення вантажу автомобільним транспортом (за оновлення статусу відповідають АПК).

VI. Внесення змін/уточнень у реквізити е-ТТН

1. Види змін реквізитів е-ТТН:

1) зміна реквізитів з інформацією про сторони / учасників перевезення вантажу автомобільним транспортом, пункту розвантаження;

2) зміна даних по транспортному засобу та водію.

2. Вантажовідправник має право вносити зміни та уточнення в зареєстрованій е-ТТН до підписання вантажоодержувачем. Вантажовідправник завантажує коригуючий документ, пов'язаний із зареєстрованою е-ТТН, в якому вказує нові реквізити з коректною інформацією. Старі реквізити при цьому не видаляються, а автоматично маркуються, як не актуальні. Коригуючий документ завжди підписується всіма сторонами / учасниками перевезення вантажу автомобільним транспортом, для підтвердження згоди на зміну реквізитів. У цьому випадку, сторонам / учасникам перевезення вантажу автомобільним транспортом доступна вся документація.

3. Перевізник має право вносити зміни після підписання зареєстрованої е-ТТН та прийняття вантажу для здійснення транспортування, але до підписання вантажоодержувачем. Перевізник створює коригуючий документ, пов'язаний з зареєстрованою е-ТТН, в якому змінює марку/модель, реєстраційний номер, тип автомобіля або причепа/напівпричепа, прізвище, ім'я, по батькові водія або експедитора перевізника, який транспортує вантаж з пункту навантаження в пункт розвантаження. Старі реквізити при цьому не видаляються, а автоматично маркуються, як не актуальні. У цьому випадку, учасникам перевезення вантажу автомобільним транспортом доступна вся документація.

VII. Скасування е-ТТН

1. Скасувати е-ТТН може виключно вантажовідправник на етапі виявлення помилкової реєстрації е-ТТН в Системі, або у разі неможливості здійснення перевезення вантажу на визначених договором умовах, або відмови перевізника здійснювати навантаження автомобіля, але до моменту підписання е-ТТН зі сторони перевізника.

2. Статус е-ТТН змінюється з "Зареєстрована" та переводиться в статус "Скасована" зі збереженням всієї інформації.

VIII. Режим роботи Системи

1. Система працює в безперервному режимі (цілодобово, протягом семи днів на тиждень) за винятком часу проведення планових профілактичних робіт та позапланових технічних перерв.

2. Повідомлення про час і терміни проведення планових профілактичних робіт, під час яких не буде здійснюватися робота Системи, надсилаються адміністратором Системи оператору Провайдера не пізніше ніж за 2 календарні дні до дати початку проведення таких робіт.

3. Оператор Провайдера здійснює консультаційну підтримку користувачів Системи з питань, пов'язаних з функціонуванням Системи, за допомогою телефонного зв'язку та електронною поштою, вказаними на вебсайті оператора Провайдера, в робочі дні з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин за київським часом.

4. Адміністратор Системи у випадках виникнення форс-мажорних обставин може не дотримуватись вимог цього Порядку, забезпечивши при цьому оперативне повідомлення координатора експериментального проекту, оператора Провайдера, користувачів Системи, посадову особу Укртрансбезпеки, що використовує кабінет інспектора, а також подальше оперативне приведення своїх дій у відповідність з цим Порядком.

IX. Вимоги до захисту інформації та зберігання документів, відомостей і інформації

1. Засоби криптографічного захисту інформації, у тому числі засоби КЕП, що використовуються оператором Провайдера в роботі АПК, повинні мати дійсні експертні висновки або сертифікати відповідності за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

2. Оператор Провайдера зобов'язаний налаштовувати сервіси безпеки АПК (ідентифікації та автентифікації, управління доступом, протоколювання, шифрування тощо) відповідно до встановлених вимог та рекомендацій виробника обладнання або програмного забезпечення.

3. Оператор Провайдера повинен надавати звіт з інформаційної безпеки у форматі і строк, що визначені адміністратором Системи, у разі виникнення інцидентів, пов'язаних з інформаційною безпекою, за результатами розгляду якого адміністратор Системи приймає рішення про усунення оператором Провайдера недоліків чи порушень у визначений строк або про відключення АПК від Системи.

4. Оператор Провайдера забезпечує захист від несанкціонованого доступу, знищення та/або спотворення даних, що містяться в Системі через АПК.

5. Оператор Провайдера, через якого користувач Системи взаємодіє з Системою, є відповідальним за зберігання документів, інформації, відомостей.

6. Система зберігає реєстр е-ТТН з основними реквізитами, посиланням на місцезнаходження е-ТТН в Системі, які розміщені у АПК, супровідні документи до е-ТТН у вигляді посилань на місцезнаходження в Системі, зв'язок між е-ТТН та супровідними документами.

7. Усі документи, відомості, інформація, пов'язані з е-ТТН відповідно до Порядку, зберігаються в АПК з урахуванням наступних вимог:

1) документи та інша інформація повинні зберігатися на електронних носіях інформації у форматі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях;

2) інформація, що міститься в документах, повинна бути доступною для її подальшого використання;

3) забезпечено можливість відновлення документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або отриманий;

4) збереження інформації, яка дає змогу встановити походження та призначення документа, а також дату і час його відправлення чи отримання, у разі наявності.

8. Строк зберігання документів, відомостей, інформації на електронних носіях інформації повинен бути не меншим від строку, встановленого законодавством для відповідних документів в паперовій формі.

У випадку, якщо строк зберігання документа не встановлено, такий строк зберігання становить 3 роки.

9. У разі неможливості зберігання документів в АПК, оператор Провайдера вживає заходів щодо інформування користувачів Системи та збереження документів на кількох електронних носіях інформації і забезпечує їх зберігання.

Генеральний директор

Директорату цифрової

інфраструктури на транспорті

Ф. Сафаров


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.07.2020 — 2020 р., № 57, стор. 231, стаття 1827, код акта 99969/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінінфраструктури України:

 1. НАКАЗ від 20.01.2021 № 19 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про внесення змін до Положення про знаки поштової оплати". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 3. МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ МІЖ від ВИЗНАЮЧИ "МІНІСТЕРСТВОМ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ТА". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 30.03.2021 № 198 "Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 06.04.2021 № 201 "Про внесення змін до нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв’язку України та Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 09.01.2020 № 2 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 27 вересня 2010 року № 700". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 11.01.2020 № 6 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 29.01.2020 № 24 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 14 червня 2013 року № 405". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 04.03.2020 № 191 "Про затвердження Тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 14.02.2020 № 65 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 318". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 21.01.2020 № 15 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 13.01.2020 № 7 "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення пропускного режиму в Міністерстві інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 01.04.2020 № 218/318 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 червня 2008 року № 696/270". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 03.02.2020 № 36 "Про затвердження Правил експлуатації трамвая і тролейбуса". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 16.07.2020 № 399 "Про внесення зміни до Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 15.04.2020 № 235 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сферах перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським і річковим транспортом та безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості), та інших форм розпорядчих документів". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 30.04.2020 № 253 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 04 листопада 2013 року № 862". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 03.08.2020 № 437 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 22 липня 2004 року № 166". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 22.06.2020 № 365 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства, норм і стандартів у сфері залізничного транспорту, та форми припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства, норм і стандартів у сфері залізничного транспорту". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 17.08.2020 № 454 "Про внесення змін до Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта транспорту". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -