<<
>>

НАКАЗ від 07.10.2020 № 605 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 25 лютого 2011 року № 7". Мінінфраструктури України. 2020

Документ актуальний на 17.11.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.10.2020  № 605

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 жовтня 2020 р.

за № 1053/35336

Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 25 лютого 2011 року № 7

Відповідно до статей 3, 10 Кодексу торговельного мореплавства України, Положення про Державну систему управління безпекою судноплавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2009 року № 1137, з урахуванням положень Резолюції № 63 «Міжнародний стандарт для систем виявлення і відстеження суден на внутрішніх водних шляхах», Резолюції № 79 «Міжнародний стандарт для систем електронних суднових повідомлень на внутрішньому судноплавстві» та Резолюції № 80 «Міжнародний стандарт для повідомлень судноводіям на внутрішніх водних шляхах» Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй, з огляду на перехід радіозв’язку на внутрішніх водних шляхах України, охоплених зоною дії річкової інформаційної служби, на діапазон частот морської рухомої служби та з метою підвищення рівня безпеки судноплавства НАКАЗУЮ:

1. Пункт 2 наказу Міністерства інфраструктури України від 25 лютого 2011 року № 7 «Про комплекс заходів щодо створення річкової інформаційної служби на внутрішніх водних шляхах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 травня 2011 року за № 606/19344 (із змінами), викласти в такій редакції:

«2. Визначити ДП «АМПУ» відповідальним за здійснення проєктних, технічних та технологічних заходів, планування та фінансування заходів з утримання, обслуговування і забезпечення функціонування річкової інформаційної служби.».

2. Унести зміни до Положення про річкову інформаційну службу на внутрішніх водних шляхах України, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 25 лютого 2011 року № 7, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 травня 2011 року за № 606/19344 (із змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

3.

Директорату морського та річкового транспорту (Я. Ілясевич) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Відділу зовнішніх комунікацій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Міністра

Д. Живицький

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови

Антимонопольного комітету України

Т.в.о. Голови

Державної регуляторної служби України

Голова Державної служби морського

та річкового транспорту України

Міністр фінансів України

О. Піщанська

О. Мірошніченко

С. Звягінцев

С. Марченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

25 лютого 2011 року № 7

(у редакції наказу

Міністерства інфраструктури

України

від 07 жовтня 2020 року № 605)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 жовтня 2020 р.

за № 1053/35336

ПОЛОЖЕННЯ

про річкову інформаційну службу на внутрішніх водних шляхах України

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює організаційно-правовий статус, функції та права річкової інформаційної служби (далі - РІС).

2. Дія цього Положення поширюється на відносини, що виникають між РІС та суднами, судноплавними компаніями, підприємствами, установами та організаціями галузі морського та річкового транспорту.

3. РІС у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, резолюціями ЄЕК ООН, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням.

4. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

автоматична ідентифікаційна система - система, що служить для ідентифікації суден, їх габаритів, курсу та інших даних за допомогою радіохвиль діапазону дуже високих частот (далі - ДВЧ) і включає в себе відповідне радіообладнання та засоби, які встановлюються та використовуються на суднах, що здійснюють плавання на внутрішніх водних шляхах України (далі - ВВШ), і на берегових об’єктах;

автоматична система ідентифікації відправника повідомлення - система автоматичного розпізнавання суднових радіопередавачів ДВЧ;

автоматичний пост РІС - віддалений від регіонального центру РІС пост, обладнаний базовою станцією автоматичної ідентифікаційної системи, радіостанцією з дистанційним керуванням та іншими технічними засобами;

апаратно-програмний комплекс РІС - набір технічного та програмного обладнання, засобів та систем, що працюють спільно для виконання завдань, покладених на РІС;

базова станція автоматичної ідентифікаційної системи - багатофункціональна інформаційно-технічна система, обладнання якої встановлюється на берегових об’єктах з метою забезпечення безпеки судноплавства та автоматизації обміну навігаційною інформацією;

головний центр РІС - підрозділ РІС, що забезпечує обробку інформації щодо безпеки судноплавства від автоматичних постів РІС та регіональних центрів РІС, джерел метеорологічної та гідрологічної інформації, оперативної інформації від державної установи «Держгідрографія» та державного підприємства «Укрводшлях» про зміни навігаційних умов і режиму плавання на ВВШ, розклад роботи судноплавних гідротехнічних споруд і мостів, узагальнює інформацію та щоденно надає її через офіційний вебсайт РІС;

електронна картографічна навігаційно-інформаційна система для річкового судноплавства - система відображення електронних навігаційних карт та інформації для внутрішнього судноплавства;

контрольні коригувальні станції Глобальних навігаційних супутникових систем - система, яка формує і передає споживачам диференційні поправки до виміряних радіонавігаційних параметрів супутників у зоні роботи станції, формує інформацію про цілісність радіонавігаційної системи;

пост регулювання руху суден - підрозділ, що входить до складу служби регулювання руху суден;

регіональний центр РІС - підрозділ РІС, який виконує моніторинг руху суден, установлює безпосередньо зв’язок із ними, отримує, реєструє та передає необхідні відомості суднам у відповідальній зоні;

РІС - підрозділ філії «Дельта-лоцман» державного підприємства «Адміністрація морських портів України», що підтримує управління рухом і транспортом у сфері внутрішнього судноплавства, зокрема, коли це технічно доцільно, взаємодію з іншими видами транспорту, сприяє безпечному та ефективному процесу перевезень і найбільш повному використанню можливостей ВВШ шляхом надання інформаційних послуг. РІС не стосується внутрішньої торговельної діяльності між однією або кількома залученими компаніями, але є відкритою для взаємодії з комерційною (торговельною) діяльністю;

служба регулювання руху суден - підрозділ філії «Дельта-лоцман» державного підприємства «Адміністрація морських портів України», що сприяє підвищенню безпеки та ефективності руху суден, а також запобіганню забрудненню навколишнього природного середовища.

5. У цьому Положенні вживаються такі скорочення:

АІС - автоматична ідентифікаційна система;

АП РІС - автоматичний пост річкової інформаційної служби;

АТІС - автоматична система ідентифікації відправника повідомлення;

БС АІС - базова станція автоматичної ідентифікаційної системи;

ГЦ РІС - головний центр річкової інформаційної служби;

ЕКНІС (ECDIS) - електронна картографічна навігаційно-інформаційна система для річкового судноплавства;

ККС ГНСС - контрольні коригувальні станції Глобальних навігаційних супутникових систем;

РІС - річкова інформаційна служба;

РЦ РІС - регіональний центр річкової інформаційної служби;

СРРС - служба регулювання руху суден.

II. Зона дії РІС

1. Зона дії РІС на українській ділянці р. Дунай охоплює ділянку р. Дунай від гирла р. Прут до виходу в море Кілійським гирлом, включаючи рукави Іванешт, Соломонів і Прямий, Старостамбульське гирло та гирло Бистре.

2. Зона дії РІС на ВВШ охоплює судноплавні шляхи, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 1996 року № 640 «Про затвердження переліку внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії судноплавних». Зона дії РІС на р. Дніпро охоплює українську ділянку від 30 км до кордону з Республікою Білорусь.

3. До складу РІС входять:

РЦ РІС-Вишгород від 795 км до кордону з Республікою Білорусь;

РЦ РІС-Канів від 655 по 795 км;

РЦ РІС-Світловодськ від 493 по 655 км;

РЦ РІС-Кам’янське від 365 по 493 км;

РЦ РІС-Запоріжжя від 212 по 365 км;

РЦ РІС-Нова Каховка від 30 по 212 км.

4. На р. Дніпро РЦ РІС розташовані на судноплавних гідротехнічних спорудах (шлюзах) Дніпровського каскаду. На р. Дунай функції РЦ РІС виконують пости регулювання руху суден філії «Дельта-лоцман» державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

III. Завдання та функції РІС

1. Головне завдання РІС - сприяння управлінню рухом суден, ефективності перевезень вантажів, пасажирів та багажу, захисту навколишнього природного середовища на ВВШ.

2. РІС виконує такі функції:

1) виявлення та відстеження суден у зоні дії РІС за допомогою АІС, установлення з ними зв’язку та реєстрація необхідних даних;

2) інформаційне забезпечення судноплавства шляхом передачі на судна гідрометеорологічної інформації, відомостей про зміни в роботі засобів навігаційного обладнання, про зміщення плавучих засобів навігаційного обладнання зі штатних місць та іншої навігаційно-гідрографічної і гідрологічної інформації в зоні дії РІС, інформації про стан руху в зоні дії РІС та фактори, що впливають на умови навігації. Інформація надається в доступному електронному форматі і розміщується на офіційному вебсайті РІС;

3) сприяння безпеці судноплавства у відповідному регіоні шляхом організації руху суден, надання суднам рекомендацій, що стосуються черговості руху, часу початку руху, маршруту, швидкості та інтервалів руху, місця якірної стоянки (за умови наявності СРРС у складі РІС);

4) надання інформації про будь-які роботи, що здійснюються в зоні дії РІС та впливають на безпеку руху суден;

5) установлення зв’язку між суднами, береговими організаціями та службами з питань, пов’язаних із забезпеченням безпеки руху суден і ефективності перевезень;

6) збирання, обробка, поширення інформації щодо стану судноплавних шляхів, руху суден та перевезення вантажів, пасажирів та багажу;

7) взаємодія з відповідними службами інших країн шляхом обміну інформацією про судноплавство в зоні дії РІС, що здійснюється в установленому порядку;

8) взаємодія з іншими службами, які функціонують на ВВШ, для забезпечення виконання покладених на РІС завдань;

9) створення та підтримання офіційного вебсайту РІС, забезпечення своєчасного оновлення розміщеної на ньому інформації;

10) організація професійної підготовки, навчання операторів та персоналу РІС, а також користувачів РІС;

11) сприяння службам транспортної логістики портів у забезпеченні ефективності перевезень на ВВШ;

12) створення бази даних РІС та статистична обробка інформації.

IV. Структура та устаткування РІС

1. Безперервне покриття ВВШ в зоні дії РІС радіозв’язком у діапазоні частот морської рухомої служби (смуги радіочастот 156,025-157,925 МГц та 160,625-162,025 МГц) здійснює державне підприємство «Адміністрація морських портів України».

2. До складу РІС входять ГЦ РІС, РЦ РІС та АП РІС, через які РІС виконує свої функції. Місця розташування головного центру, регіональних центрів та автоматичних постів РІС визначає підприємство, до складу якого входить РІС.

Інформація РІС передається через єдину захищену корпоративну телекомунікаційну мережу Інтернет.

3. Радіозв’язок РІС із суднами здійснюється в діапазоні ДВЧ морської рухомої служби зв’язку через РЦ РІС.

4. Радіообмін РІС із суднами, а також інформація про поточну судноплавну обстановку в зоні дії РІС повинні реєструватися та зберігатися на електронних носіях для їх подальшого використання: у ГЦ РІС - поточна судноплавна обстановка, у РЦ РІС - радіообмін із суднами.

5. Передавання та приймання електронних повідомлень між РІС та суднами здійснюються за допомогою БС АІС.

6. РІС повинна забезпечити покриття своєї зони дії БС АІС, а в разі потреби - використовувати ККС ГНСС.

7. Устаткування локальної та розподіленої обчислювальних мереж розміщується в ГЦ та РЦ РІС.

8. Фінансування утримання РІС здійснюється відповідно до чинного законодавства.

9. Судна, що здійснюють плавання на ВВШ в зоні дії РІС, мають бути забезпечені необхідним обладнанням та системами згідно з переліком, наведеним у додатку до цього Положення (далі - Перелік), з урахуванням таких рекомендацій:

1) функціонування радіоустановок на ВВШ в зоні дії РІС повинно бути забезпечено в діапазоні ДВЧ морської рухомої служби зв’язку (156-162 МГц) з АТІС;

2) обладнання ЕКНІС (ECDIS) повинно відповідати вимогам Резолюції № 48 «Рекомендації, що стосуються системи відображення електронних карт та інформації для внутрішнього судноплавства (ЕКНІС (ECDIS) для внутрішнього судноплавства)» Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй;

3) річкова AIС повинна відповідати вимогам Резолюції № 63 «Міжнародний стандарт для систем виявлення і відстеження суден на внутрішніх водних шляхах» Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй та забезпечувати можливість приймання повідомлень відповідно до Резолюції № 79 «Міжнародний стандарт для систем електронних суднових повідомлень на внутрішньому судноплавстві» Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй та Резолюції № 80 «Міжнародний стандарт для повідомлень судноводіям на внутрішніх водних шляхах» Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй;

4) обладнання згідно з Переліком повинно забезпечуватися живленням від основного та аварійного джерел електричної енергії.

10. Типи наведених у Переліку обладнання та систем повинні бути схвалені відповідно до Інструкції про схвалення типу суднового радіо і навігаційного обладнання, затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 14 липня 2003 року № 531, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 липня 2003 року за № 653/7974.

11. Забезпечення необхідного рівня безпеки роботи обладнання та систем, наведених у Переліку, здійснюється шляхом проведення Регістром судноплавства України технічного нагляду за суднами, що здійснюють плавання на ВВШ в зоні дії РІС, з інтервалом не більше ніж дванадцять місяців.

12. Загальний склад радіо- та навігаційного обладнання суден, що здійснюють плавання на ВВШ в зоні дії РІС, визначається Правилами судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 16 лютого 2004 року № 91, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 липня 2004 року за № 872/9471.

13. Суднам, що здійснюють плавання на ВВШ в зоні дії РІС, рекомендовано максимально використовувати інформацію, яку надає РІС.

14. Рішення щодо фактичного плавання і маневрування судна приймає судноводій. Будь-яка інформація, яку надає РІС, не може замінити собою рішення, яке приймає судноводій.

V. Взаємовідносини між РІС та суднами, іншими службами

1. Зв’язок між РІС та суднами здійснюється через засоби радіозв’язку на робочих каналах РЦ РІС. Усі судна повинні нести постійну радіовахту на оголошених робочих каналах у зоні дії РЦ РІС згідно з установленими правилами судноплавства у відповідній зоні.

2. Обмін інформацією між РІС і суднами здійснюється українською, російською або англійською мовами. У всіх випадках робоча мова, що використовується під час надання послуг РІС, повинна забезпечувати чітке взаєморозуміння між операторами РІС і судноводіями.

3. Радіообмін на ВВШ, які охоплені зоною дії РІС, у напрямках «берег - судно», «судно - берег», «судно - судно» здійснюється виключно в діапазоні частот морської рухомої служби (смуги радіочастот 156,025-157,925 МГц та 160,625-162,025 МГц).

4. Для уніфікації радіопереговорів використовується стандартний словник-розмовник для радіозв’язку у внутрішньому судноплавстві (TRANS/SC.3/141) або морський навігаційний словник-розмовник Міжнародної морської організації.

5. У разі відсутності радіозв’язку між судном та РІС передача повідомлень на судно здійснюється за допомогою АІС або через судна-посередники.

6. Під час заходження судна в зону дії радіозв’язку РІС судноводії судна повинні викликати на зв’язок РЦ РІС, надати РІС необхідні відомості про судно та отримати інформацію стосовно навігаційних умов плавання та з інших питань, пов’язаних із безпекою руху суден.

Судноводії повинні повідомити оператору РЦ РІС такі відомості:

категорія (тип) судна;

назва судна;

місцезнаходження судна, напрямок руху;

номер судна за судновим реєстром, для морських суден - номер ІМО;

дедвейт (повна вантажопідйомність);

довжина, ширина і висота борту судна;

довжина і ширина судна;

тип, довжина і ширина складу суден, що буксируються;

осадка судна (тільки на спеціальний запит);

маршрут судна;

порт завантаження;

порт розвантаження;

характер і кількість вантажу (для небезпечних вантажів - найменування речовини та в разі потреби - клас);

відомості про сигналізацію, необхідну під час перевезення небезпечних вантажів;

кількість людей на борту судна (екіпаж та пасажири);

кількість контейнерів на борту.

Судноводії повинні підтвердити через засоби зв’язку одержання інформації від РІС.

7. Інформація про межі зони дії РІС, перелік послуг РІС, робочі канали радіозв’язку, перелік інформації, яку судна повинні передавати до РЦ РІС, розміщується на офіційному вебсайті РІС та/або за допомогою електронних повідомлень судноводіям (notices to skippers, NtS).

Інформація про зміну відомостей щодо РІС має бути своєчасно доведена до відома судноводіїв шляхом розміщення її на вебсайті РІС, передачі по ДВЧ-зв’язку та/або за допомогою електронних повідомлень судноводіям.

8. РІС взаємодіє з усіма суднами, судноплавними компаніями, підприємствами, установами та організаціями морського та річкового транспорту незалежно від форм власності та підпорядкування, діяльність яких пов’язана з транспортуванням вантажів на ВВШ.

9. Підприємства, установи та організації галузі морського та річкового транспорту, судноплавні компанії, капітани суден у своїй діяльності забезпечують своєчасне надання, повноту та достовірність даних, необхідних РІС для виконання покладених на неї завдань і функцій.

Генеральний директор

Директорату морського

та річкового транспорту

Я. Ілясевич

Додаток

до Положення про річкову

інформаційну службу на внутрішніх

водних шляхах України

(пункт 9 розділу IV)

ПЕРЕЛІК

необхідного обладнання та систем для суден, що здійснюють плавання на внутрішніх водних шляхах України в зоні дії РІС

№ з/п

Найменування обладнання

(системи)

Строки забезпечення суден обладнанням

(системами)

1

Пристрій із засобами мобільного підключення до Інтернету для прийому електронної пошти та виходу в мережу Інтернет, а також передачі електронних повідомлень

Пасажирські самохідні судна валовою місткістю 300 одиниць і більше та судна, що перевозять небезпечні вантажі,- до початку навігації 2015 року; інші судна - до початку навігації 2017 року

2

Обладнання ЕКНІС (ECDIS) для внутрішнього судноплавства з електронними навігаційними картами (ENC), що може працювати у таких режимах: інформаційний; навігаційний, з накладанням радіолокаційного зображення (4)

3

Радіообладнання для одночасного прийому радіосповіщень про внутрішнє судноплавство на двох каналах ДВЧ (судно-судно та судно-берег)

Пасажирські самохідні судна валовою місткістю 300 одиниць і більше та судна, що перевозять небезпечні вантажі,- до початку навігації 2014 року; інші судна - до початку навігації 2016 року

Пасажирські самохідні судна валовою місткістю 300 одиниць і більше та судна, що перевозять небезпечні вантажі,- до початку навігації 2014 року; інші судна - до початку навігації 2016 року

4

Прийомоіндикатор місцезнаходження глобальної навігаційної супутникової системи (GPS), який може бути складовою частиною автоматичної іденти-фікаційної системи (AIС) за умови відображення поточних координат на дисплеї (АІС)

5

Радіолокатор для отримання даних стосовно інших учасників руху в найближчому оточенні судна (2)

До початку навігації 2017 року

6

Річкова автоматична ідентифікаційна система (AIS) (3)

Пасажирські самохідні судна валовою місткістю 300 одиниць і більше та судна, що перевозять небезпечні вантажі,- до початку навігації 2014 року; інші судна - до початку навігації 2016 року

Примітки:

1. Допускається не встановлювати необхідне обладнання та системи:

а) складу суден, що штовхається, за винятком судна, яке забезпечує основну тягу. При цьому судна, які є частиною складу, що штовхається, повинні вимкнути річкову автоматичну ідентифікаційну систему (AIS);

б) поромам, що не пересуваються самостійно;

в) малим/маломірним суднам, стоянковим суднам, несамохідним плавучим кранам та службово-роз’їзним суднам. При цьому таким суднам рекомендується встановити AІС класу (B) та радіо-обладнання для прийому радіосповіщень про внутрішнє судноплавство на каналах ДВЧ;

г) суднам технічного флоту, що працюють у караванах. При цьому судно, з якого здійснюється координація роботи каравану, має виконувати вимоги цього переліку;

ґ) суднам, що здійснюють роботи з навігаційно-гідрографічного забезпечення на внутрішніх водних шляхах.

2. Суднам, що здійснюють плавання виключно у світлу пору доби в умовах доброї видимості, допускається не встановлювати такий радіолокатор.

3. Суднам валовою місткістю до 300 одиниць, крім суден, що будуються (кіль яких закладено або які перебувають на подібній стадії побудови після 01 січня 2021 року) та суден, що перевозять небезпечні вантажі, допускається встановлення AІС класу (B).

Судна, що здійснюють плавання на внутрішніх водних шляхах України в зоні дії РІС, повинні використовувати AІС відповідно до вимог Резолюції № 63 «Міжнародний стандарт для систем виявлення і відстеження суден на внутрішніх водних шляхах» Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй.

4. Суднам валовою місткістю до 400 одиниць, крім суден, що будуються (кіль яких закладено або які перебувають на подібній стадії побудови після 01 січня 2021 року) та суден, що перевозять небезпечні вантажі, допускається не встановлювати обладнання ЕКНІС (ECDIS).


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 10.11.2020 — 2020 р., № 88, стор. 114, стаття 2837, код акта 101500/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінінфраструктури України:

 1. НАКАЗ від 20.01.2021 № 19 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про внесення змін до Положення про знаки поштової оплати". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 09.01.2020 № 2 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 27 вересня 2010 року № 700". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 11.01.2020 № 6 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 29.01.2020 № 24 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 14 червня 2013 року № 405". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 04.03.2020 № 191 "Про затвердження Тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 14.02.2020 № 65 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 318". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 21.01.2020 № 15 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 13.01.2020 № 7 "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення пропускного режиму в Міністерстві інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 01.04.2020 № 218/318 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 червня 2008 року № 696/270". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 03.02.2020 № 36 "Про затвердження Правил експлуатації трамвая і тролейбуса". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 07.05.2020 № 301 "Про затвердження Порядку реалізації експериментального проекту щодо впровадження електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 16.07.2020 № 399 "Про внесення зміни до Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 15.04.2020 № 235 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сферах перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським і річковим транспортом та безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості), та інших форм розпорядчих документів". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 30.04.2020 № 253 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 04 листопада 2013 року № 862". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 03.08.2020 № 437 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 22 липня 2004 року № 166". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 22.06.2020 № 365 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства, норм і стандартів у сфері залізничного транспорту, та форми припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства, норм і стандартів у сфері залізничного транспорту". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 17.08.2020 № 454 "Про внесення змін до Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта транспорту". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 19. на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження. Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 12.10.2020 № 608 "Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -