>>

НАКАЗ від 09.04.2021 № 204 "Про затвердження Порядку проведення аудиту безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021

Документ актуальний на 07.07.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.04.2021  № 204

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 червня 2021 р.

за № 738/36360

Про затвердження Порядку проведення аудиту безпеки автомобільних доріг

Відповідно до частини четвертої статті 50 Закону України «Про автомобільні дороги», НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення аудиту безпеки автомобільних доріг, що додається.

2. Директорату дорожньої інфраструктури забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України (О. Рябова).

3. Відділу зовнішніх комунікацій забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Живицького Д.

Т.в.о. Міністра

Д. Абрамович

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

Міністр внутрішніх справ України

Міністр розвитку громад та територій України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Перший заступник Міністра цифрової

трансформації України

О. Кучер

А. Аваков

О. Чернишов

Л. Денісова

О. Вискуб

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

09 квітня 2021 року № 204

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 червня 2021 р.

за № 738/36360

ПОРЯДОК

проведення аудиту безпеки автомобільних доріг

1.

Цей Порядок встановлює процедуру проведення аудиту безпеки автомобільних доріг (далі - аудит) і оформлення його результатів.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про автомобільні дороги».

3. Аудит проводиться аудитором безпеки автомобільних доріг (далі - аудитор) або юридичними особами, що залучають таких аудиторів, відомості про яких включені до реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг.

4. Фінансування проведення аудиту здійснюється відповідно до статті 42-1 Закону України «Про автомобільні дороги».

5. Строки, стадії проведення аудиту, обсяг робіт, кількість осіб, які здійснюватимуть аудит, визначаються замовником.

6. Аудит на стадії техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проводитися шляхом опису таких елементів впливу на безпеку дорожнього руху:

визначення недоліків та потенційних ризиків автомобільної дороги;

поточної ситуації та прогнозованого результату за сценарієм «бездіяльності»;

цілей безпеки дорожнього руху;

аналізу впливу запропонованих аудитором альтернатив на безпеку дорожнього руху;

порівняння альтернатив, включаючи аналіз витрат та вигод;

рекомендацій щодо запобігання або зменшення тяжкості наслідків виявлених недоліків та потенційних ризиків для безпеки автомобільної дороги або її ділянки;

інформації щодо дорожньо-транспортних пригод, прогнозованого результату за сценарієм «бездіяльності»;

вибору розташування автомобільної дороги та схеми організації дорожнього руху;

можливого впливу на наявні мережі автомобільних доріг загального користування, в тому числі перехрестя, переходи;

учасників дорожнього руху, включаючи пішоходів, велосипедистів, мотоциклістів;

інтенсивності руху та складу транспортного потоку, включаючи передбачувані потоки пішоходів і велосипедів;

сезонних та кліматичних умов;

наявність достатньої кількості безпечних місць для паркування;

сейсмічну активність.

7. Аудит на стадії підготовки проєкту або робочого проєкту проводитися шляхом опису таких елементів впливу на безпеку дорожнього руху:

географічного розташування (вплив зсувів, повені, лавини), сезонних та кліматичних умов та сейсмічної активності;

видів транспортних розв’язок та відстаней між ними;

кількості смуг руху та матеріалу покриття;

інтенсивності руху та складу транспортного потоку;

функціонального призначення в мережі автомобільних доріг загального користування;

сезонних та кліматичних умов;

швидкості руху транспортних засобів;

інформації щодо дорожньо-транспортних пригод;

пасажирського транспорту загального користування та інфраструктури;

залізничних переїздів;

умов для пішоходів, велосипедистів (включаючи наявність альтернативних маршрутів або відділення від швидкісного руху автомобіля), осіб, які рухаються на моторних двоколісних транспортних засобах, персональних електричних або немоторизованих засобах пересування, щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

щільності та розташування переходів для пішоходів;

схем влаштування транспортних розв’язок;

розподілу транспортних потоків за смугами руху;

відстані видимості;

інженерного облаштування, у тому числі засобів інформаційного забезпечення дорожнього руху (зокрема, дорожніх знаків та покажчиків, розмітки дорожньої, світлофорів, відеокамер, елементів систем автоматизованого управління рухом, напрямних пристроїв);

розрахункових швидкостей руху транспортних засобів на суміжних ділянках;

геометричних параметрів автомобільної дороги;

пішохідних доріжок і тротуарів;

велодоріжок;

освітлення доріг, перехресть та пішохідних переходів;

декоративних насаджень, призначених для забезпечення естетичного вигляду автомобільних доріг, включаючи зелені насадження;

забезпечення безпечних місць для зупинок, стоянок та паркування транспортних засобів;

адаптації систем дорожнього утримання (центральні застереження) та засобів для запобігання небезпеки для пішоходів, велосипедистів, осіб, які рухаються на моторних двоколісних, персональних електричних або немоторизованих засобах пересування;

будівель та споруд, елементів дорожнього сервісу.

8. Аудит на стадії після введення в експлуатацію проводиться з урахуванням національних стандартів та фактичної поведінки користувачів автомобільної дороги шляхом опису таких елементів впливу на безпеку дорожнього руху:

безпеки учасників дорожнього руху та видимості при різних погодних умовах, в нічний та денний час;

читабельності та видимості дорожніх знаків та розміток;

облаштування автомобільної дороги технічними засобами організації дорожнього руху, показників шорсткості;

стану тротуарів, велосипедних доріжок, пішохідних переходів та освітлення.

9. На будь-якій стадії аудиту аудитор може прийняти рішення щодо додаткового опису елементів оцінки впливу на безпеку дорожнього руху, проведеного на попередніх стадіях.

10. Замовник повинен надати аудитору актуальну проєктну документацію відповідно до стадії, на якій проводиться аудит, на день передачі таких документів, а також:

дані обліку дорожньо-транспортних пригод за останні 3 роки (за наявності);

звіти аудиту, виконані на попередніх стадіях (за наявності);

звіти перевірки безпеки автомобільних доріг для ділянок реконструкції та капітального ремонту, виконані до початку розробки проєктної документації (за наявності);

інформаційну довідку про автомобільну дорогу, щодо якої проводиться аудит, у якій зазначені параметри автомобільної дороги.

11. Аудитор зобов’язаний здійснити польові обстеження в денний час під час здійснення аудиту на стадіях техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) (за необхідності) та підготовка проєкту або робочого проєкту, а також в денний та нічний час на стадії після введення в експлуатацію.

12. До початку формування звіту аудиту (далі - звіт) аудитор складає проєкт опису елементів оцінки впливу на безпеку дорожнього руху та виявлених недоліків, потенційних ризиків для безпеки автомобільної дороги із зазначенням, на якій ділянці об’єкту (пікет або GPS координати) та в якому документі (відомість, креслення) їх виявлено та рекомендації аудиту. Рекомендації аудиту, які надаються у звіті, складаються за формою, передбаченою у додатку до цього Порядку. Проєкт опису елементів оцінки впливу на безпеку дорожнього руху та виявлених недоліків і проєкт рекомендацій аудиту надаються для розгляду замовнику.

13. Під час розгляду зазначених проєктів замовник може ініціювати обговорення з аудитором виявлених недоліків та потенційних ризиків для безпеки автомобільної дороги та запропонованих заходів щодо їх усунення.

14. Замовник у відповідних полях рекомендацій аудиту, у разі необхідності, надає свої коментарі до заходів, запропонованих аудитором.

15. Рекомендації аудиту підписуються уповноваженою особою замовника і направляються аудитору у строк не більше ніж 10 робочих днів від дати отримання замовником проєкту звіту.

16. Аудитор у строк не більше ніж 5 робочих днів від дати отримання від замовника підписаних рекомендацій аудиту складає і підписує звіт та направляє його замовнику в кількості примірників, обумовленій договором.

17. Аудитор не пізніше ніж на 10-й робочий день від дати підписання звіту направляє його електронну копію (сканкопію) до Міністерства інфраструктури України для внесення до реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг.

18. Підготовка звіту має здійснюватися з урахуванням документів Світової асоціації автомобільних магістралей щодо здійснення аудиту. Звіт має містити опис кожного виявленого під час проведення аудиту недоліку та потенційного ризику для безпеки автомобільної дороги.

19. Аудит вважається завершеним в день надання замовнику підписаного аудитором звіту.

20. Звіт готується в електронній формі (та/або паперовій формі на вимогу замовника) і має містити:

обкладинку;

титульний аркуш;

зміст;

інформацію про аудитора (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), контактні дані), включаючи інформацію про його сертифікат на право проведеня аудиту безпеки автомобільних доріг (ідентифікаційний номер сертифіката, дата видачі та строк дії сертифіката);

вступ (зазначається інформація про проведений аудит, описуються причини для його проведення, перераховується надана для аудиту проєктна документація або її розділи, описуються методи проведення аудиту, дати проведення обстежень ділянки аудиту і погодні умови на об’єкті аудиту під час їх проведення);

інформаційну довідку про об’єкт аудиту (підготовлена та завірена замовником);

схему розташування об’єкту аудиту;

аналіз вихідних даних (даних обліку дорожньо-транспортних пригод, даних аудиту на попередніх стадіях, даних перевірки аудиту в період експлуатації об’єкту);

опис елементів оцінки впливу на безпеку дорожнього руху та виявлених недоліків, потенційних ризиків для безпеки автомобільної дороги із зазначенням, на якій ділянці об’єкту (пікет або GPS координати) та в якому документі (відомість, креслення) виявлено, та відповідні пропозиції (рекомендації) щодо поліпшення ситуації, з фотографіями та схемами виявлених проблем безпеки дорожнього руху та прикладів можливих рішень. До звіту додаються відповідні карти, фотографії, ілюстрації та схеми;

інформаційну довідку, складену аудитором (головою аудиторської групи) щодо членів аудиторської групи (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), контактні дані, зразки підписів);

рекомендації за результатами аудиту;

перелік всіх наданих креслень та інших документів проєктної документації;

дані обліку дорожньо-транспортних пригод за останні 3 роки до дати проведення аудиту;

дата підписання звіту та підпис аудитора.

Генеральний директор

Директорату дорожньої

інфраструктури

О. Рябова

Додаток

до Порядку проведення аудиту безпеки

автомобільних доріг

(п. 12)

РЕКОМЕНДАЦІЇ

за результатами аудиту безпеки автомобільної дороги

№ Недоліки та потенційні ризики в звіті

Стислий опис виявлених недоліків та потенційних ризиків

Заходи, запропоновані аудитором

Коментарі замовника до заходів, запропонованих аудитором

Розділ звіту ___________________

Пропозиція 1

Пропозиція 2

Пропозиція 3

Аудитор безпеки автомобільних доріг

(керівник групи аудиторів):

дд.мм.рр.

__________

(підпис)

_______________________________

(прізвище, власне ім’я, по батькові

(за наявності))

(дата)

Замовник:

дд.мм.рр.

__________

(підпис)

_______________________________

(прізвище, власне ім’я, по батькові

(за наявності))

(дата)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.06.2021 — 2021 р., № 46, стор. 263, стаття 2905, код акта 105414/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мінінфраструктури України:

 1. НАКАЗ від 20.01.2021 № 19 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про внесення змін до Положення про знаки поштової оплати". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 3. МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ МІЖ від ВИЗНАЮЧИ "МІНІСТЕРСТВОМ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ТА". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 30.03.2021 № 198 "Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 06.04.2021 № 201 "Про внесення змін до нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв’язку України та Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 17.03.2021 № 116 "Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 17.05.2021 № 258 "Про внесення змін до Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 24.03.2021 № 152 "Про затвердження Змін до Положення про робочий час та час відпочинку плаваючого складу морського і річкового транспорту України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 30.04.2021 № 248 "Про затвердження Змін до Положення про лоцмана-оператора служби регулювання руху суден". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 18.05.2021 № 266 "Про затвердження Порядку проведення перевірки безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 09.01.2020 № 2 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 27 вересня 2010 року № 700". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 11.01.2020 № 6 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 29.01.2020 № 24 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 14 червня 2013 року № 405". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 04.03.2020 № 191 "Про затвердження Тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 14.02.2020 № 65 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 318". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 21.01.2020 № 15 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 13.01.2020 № 7 "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення пропускного режиму в Міністерстві інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 01.04.2020 № 218/318 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 червня 2008 року № 696/270". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 03.02.2020 № 36 "Про затвердження Правил експлуатації трамвая і тролейбуса". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 07.05.2020 № 301 "Про затвердження Порядку реалізації експериментального проекту щодо впровадження електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -