<<
>>

НАКАЗ від 10.12.2019 № 845 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2019

Документ актуальний на 22.01.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.12.2019  № 845


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2019 р.
за № 1282/34253

Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Міністерства інфраструктури України

Відповідно до частини дев'ятої статті 48 Закону України "Про державну службу" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Міністерства інфраструктури України (далі - Порядок), що додається.

2. Управлінню кадрової служби забезпечити:

подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

3. Керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства інфраструктури України забезпечити стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, відповідно до Порядку, затвердженого цим наказом.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря А. Галущака.

Міністр

В. КриклійЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
10 грудня 2019 року № 845


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2019 р.
за № 1282/34253

ПОРЯДОК
стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Міністерства інфраструктури України

1.

Цей Порядок визначає загальні положення щодо організації та проходження стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Міністерства інфраструктури України (далі - апарат Мінінфраструктури) відповідно до частини дев'ятої статті 48 Закону України "Про державну службу".

2. У цьому Порядку термін "молодь" означає громадян України віком до 35 років, які є здобувачами освіти у вищих навчальних закладах або отримали вищу освіту та не перебувають на посадах державної служби.

3. Основною метою стажування є ознайомлення громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, з функціонуванням Мінінфраструктури та набуття ними практичного досвіду роботи на державній службі.

4. Допуск до стажування та визначення строку його проходження здійснюються на підставі заяви (додаток 1) особи, яка має намір пройти стажування в апараті Мінінфраструктури (далі - стажист), згоди керівника відповідного структурного підрозділу та оформлюється наказом державного секретаря Мінінфраструктури. До заяви додаються копія паспорта стажиста, а також резюме у довільній формі.

База стажування (структурний підрозділ або структурні підрозділи апарату Мінінфраструктури) визначається наказом державного секретаря Мінінфраструктури з урахуванням побажань стажиста, згоди керівника відповідного структурного підрозділу та організаційної можливості прийняття особи на стажування.

Стажування молоді в апараті Мінінфраструктури може здійснюватися з ініціативи Міністра інфраструктури, державного секретаря апарату Мінінфраструктури, керівників структурних підрозділів апарату Мінінфраструктури, керівників вищих навчальних закладів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об'єднань та осіб, які бажають пройти стажування.

5. Строк стажування не може перевищувати шести місяців.

Стажування молоді проводиться у вільний від навчання (роботи) час у межах робочого часу працівників апарату Мінінфраструктури, а саме:

повний робочий день - понеділок - четвер з 09:00 до 18:00 год, п'ятниця з 09:00 до 16:45 год, обідня перерва з 13:00 до 13:45 год;

неповний робочий день передбачає роботу стажиста не менше 4 годин у робочі дні.

6. На період стажування в апараті Мінінфраструктури за стажистом закріплюється керівник стажування із числа керівників структурних підрозділів апарату Мінінфраструктури, в яких проводитиметься стажування.

7. Стажування проводиться за індивідуальним планом стажування (додаток 2), що затверджується керівником стажування.

Індивідуальний план стажування має передбачати участь стажиста у вирішенні перспективних і поточних завдань, які ставить йому керівник стажування (вирішення організаційних питань, підготовка аналітичних, інформаційних довідок, проєктів розпорядчих і нормативних документів).

Поставлені завдання мають бути чіткими та зрозумілими.

Терміни виконання завдань і доручень повинні мати кінцеву дату.

8. Керівник стажування:

1) складає та затверджує індивідуальний план стажування;

2) забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;

3) забезпечує стажисту можливість ознайомлення з організацією роботи структурного підрозділу (бази стажування) та апарату Мінінфраструктури в цілому;

4) залучає стажиста до участі в роботі структурного підрозділу (бази стажування), підготовки проєктів службових документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом);

5) надає допомогу в набутті професійних умінь та навичок.

9. Стажист:

1) зобов'язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування;

2) зобов'язаний додержуватись правил внутрішнього службового розпорядку апарату Мінінфраструктури, етики та культури поведінки;

3) бере участь у роботі структурного підрозділу (бази стажування) Мінінфраструктури, підготовці проєктів документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом) та може бути присутнім на нарадах структурного підрозділу;

4) має право отримувати інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань та індивідуального плану стажування;

5) звітує керівнику стажування про виконання поставлених завдань.

10. Стажист за два робочі дні до закінчення стажування складає стислий письмовий звіт про результати проходження стажування (далі - Звіт) з власними висновками про його організацію та проведення, який засвідчує своїм підписом.

Керівник стажування після подання стажистом Звіту оформлює висновок про результати проходження стажування (додаток 3), що містить або негативну, або позитивну, або відмінну оцінку.

11. Документи про проходження стажування передаються керівником стажування на зберігання до Управління кадрової служби.

12. Керівник стажування після закінчення стажування на прохання стажиста складає, підписує та видає йому довідку або характеристику, яка містить стислу інформацію про результати стажування з відображенням рівня професійної підготовки стажиста, одержаних ним знань та навичок, професійних, ділових та особистих якостей, у двох примірниках, один з яких надається стажисту, а другий передається на зберігання до Управління кадрової служби разом з усіма документами про проходження стажування.

13. У разі невиконання вимог цього Порядку стажування припиняється відповідно до наказу державного секретаря Мінінфраструктури за поданням керівника стажування.

Стажування може бути припинено за заявою стажиста, про що видається відповідний наказ державного секретаря Мінінфраструктури.

14. Стажування проходить на безоплатній основі. Мінінфраструктури не несе зобов'язань щодо відшкодування молоді, яка проходить стажування в апараті Мінінфраструктури, витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі та найм житла тощо.

Державний секретар

А. ГалущакДодаток 1
до Порядку стажування громадян
з числа молоді, які не перебувають
на посадах державної служби,
в апараті Міністерства
інфраструктури України
(пункт 4)

ЗАЯВА


Додаток 2
до Порядку стажування громадян
з числа молоді, які не перебувають
на посадах державної служби,
в апараті Міністерства
інфраструктури України
(пункт 7)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ


Додаток 3
до Порядку стажування громадян
з числа молоді, які не перебувають
на посадах державної служби,
в апараті Міністерства
інфраструктури України
(пункт 10)

ВИСНОВОК
про результати проходження стажування


Документи та файли

Сигнальний документ — f491923n60.doc
Сигнальний документ — f491923n61.doc
Сигнальний документ — f491923n62.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.01.2020 — 2020 р., № 2, стор. 312, стаття 105, код акта 97377/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінінфраструктури України:

 1. НАКАЗ від 09.01.2020 № 2 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 27 вересня 2010 року № 700". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 11.01.2020 № 6 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2020 № 24 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 14 червня 2013 року № 405". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 04.03.2020 № 191 "Про затвердження Тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 14.02.2020 № 65 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 318". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 21.01.2020 № 15 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 13.01.2020 № 7 "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення пропускного режиму в Міністерстві інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 01.04.2020 № 218/318 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 червня 2008 року № 696/270". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 03.02.2020 № 36 "Про затвердження Правил експлуатації трамвая і тролейбуса". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 14.02.2019 № 101 "Про затвердження Умов оплати праці працівників Державної служби морського та річкового транспорту України, які не є державними службовцями". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 22.03.2019 № 205 "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 20.03.2019 № 170 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 27 березня 2018 року № 140". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 01.02.2019 № 74 "Про затвердження Змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 14. фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна авіаційна служба України. Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 01.03.2019 № 135 "Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна авіаційна служба України, та їх Розміру". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 25.03.2019 № 208 "Про внесення змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 25.02.2019 № 124 "Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 18.04.2019 № 266 "Про затвердження Змін до Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 15.04.2019 № 258 "Про внесення змін до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 11.04.2019 № 252 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 316". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -