<<
>>

НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про внесення змін до Положення про знаки поштової оплати". Мінінфраструктури України. 2021

Документ актуальний на 02.04.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.01.2021  № 8

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 березня 2021 р.

за № 273/35895

Про внесення змін до Положення про знаки поштової оплати

Відповідно до статті 15 Закону України «Про поштовий зв’язок», Указу Президента України від 10 жовтня 2017 року № 316 «Про затвердження Всесвітньої поштової конвенції, Загального регламенту Всесвітнього поштового союзу, Заключного протоколу Всесвітньої поштової конвенції та Угоди про поштові платіжні послуги» та Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року № 270 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Положення про знаки поштової оплати, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 24 червня 2010 року № 388, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 липня 2010 року за № 553/17848, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Директорату цифрової інфраструктури на транспорті (Ф. Сафаров) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зовнішніх комунікацій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Клімашевського А.

Міністр

В.

Криклій

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України

Міністр розвитку економіки, торгівлі

та сільського господарства України

О. Піщанська

І. Петрашко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства транспорту

та зв’язку України

24 червня 2010 року № 388

(у редакції наказу Міністерства

інфраструктури України

від 14 січня 2021 року № 8)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 березня 2021 р.

за № 273/35895

ПОЛОЖЕННЯ

про знаки поштової оплати

I. Визначення термінів

1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

2. 1) знаки поштової оплати (далі - ЗПО) - поштові марки, марковані конверти та картки, які випускає національний оператор поштового зв’язку (далі - національний оператор) та які є засобами оплати послуг поштового зв’язку;

2) календарний поштовий штемпель - пристрій, призначений для наношування друкованого відбитка на поштові марки для їх погашення, поштові відправлення, розрахункові квитанції, касові документи, супровідну та іншу поштову документацію, який містить дату виконання технологічної операції та назву об’єкта й найменування оператора поштового зв’язку;

3) конверт (картка) з оригінальною маркою - художній поштовий конверт (картка), виготовлений (виготовлена) за встановленим стандартом, з надрукованою на ньому поштовою маркою художньою, що окремо не видавалася, тематично пов’язаною із сюжетом конверта (картки);

4) маркована картка - поштове відправлення у вигляді стандартного бланка з надрукованою маркою, що містить відкрите письмове повідомлення (може бути проста, художня);

5) маркований конверт - поштовий конверт, виготовлений за встановленим стандартом, з надрукованою на ньому поштовою маркою (може бути простий, художній);

6) марковий аркуш - частина друкарського аркуша з надрукованими на ньому поштовими марками, на які він розрізається в друкарні для видачі національному оператору поштового зв’язку;

7) надрук - додатково нанесений текст, графічне зображення (у тому числі номінал тощо) різними способами друку на лицьовому боці поштової марки після введення її в обіг;

8) номінал (номінальна вартість) поштової марки - вартість послуги поштового зв’язку, що зазначається на поштовій марці арабськими цифрами або латинськими літерами (у тому числі символами, іншими особливими ідентифікаційними знаками).

Номінальна вартість поштової марки враховується під час оплати нею послуги з пересилання бандеролей, листів та поштових карток і може відрізнятися від роздрібної ціни (поштова марка колекційна, поштова марка персоніфікована тощо);

9) поштова марка - державний знак, виготовлений у встановленому законодавством порядку із зазначенням його номінальної вартості та держави, який є засобом оплати послуг поштового зв’язку, які надає національний оператор;

10) поштова марка з додатковим номіналом/тарифом - різновид поштової марки художньої, на якій зазначається додатковий номінал/тариф, призначений для відрахування на соціальні (благодійні) цілі;

11) поштова марка колекційна - поштова марка стандартна/художня, яка за рішенням національного оператора поштового зв’язку переоцінена з установленням вільної ціни, яку визначає національний оператор, реалізується як філателістична продукція;

12) поштова марка персоніфікована - поштова марка з чистим купоном, на який друкарським способом наноситься замовлене зображення або зображення, яке визначив національний оператор поштового зв’язку, та який відокремлений від поштової марки перфорацією, є доповненням до марки і не виконує функцію знака поштової оплати;

13) поштова марка погашена - поштова марка стандартна/художня, на яку нанесено відбиток календарного поштового штемпеля. Поштова марка погашена не використовується як засіб оплати послуг поштового зв’язку і реалізовується як філателістична продукція з колекційною метою за встановленою роздрібною ціною;

14) поштова марка стандартна - поштова марка, що видається для масового використання з метою оплати послуг поштового зв’язку, які надає національний оператор;

15) поштова марка художня (комеморативна) (далі - художня марка) - поштова марка, що видається до пам’ятних дат, ювілеїв або з певної тематики;

16) поштовий блок (далі - блок) - спеціальна форма видання поштових марок, надрукованих на аркуші з полями. У блоці міститься одна або кілька поштових марок однакових або різних сюжетів і номіналів. На полях блока розміщуються пам’ятні тексти, малюнки чи інше художнє оформлення відповідно до тематики марок;

17) серія - видання знаків поштової оплати однієї тематики або присвячених певній події;

18) спеціальний поштовий штемпель (далі - СПШ) - один із видів календарних поштових штемпелів, який виготовляється як із фіксованою, так і з перевідною датою і є засобом погашення поштових марок/блоків;

19) філателістична продукція - знаки поштової оплати зі спеціальними погашеннями (відбитками СПШ), картмаксимуми, картки та конверти «Перший день», клясери та альбоми з поштовими марками, річні набори марок, у тому числі в буклетах та книгах, цільні речі (конверти з надрукованою поштовою маркою тощо), поштові марки з додатковим номіналом/тарифом, філателістичні аксесуари, сувенірні рамки з марками та інше, які реалізуються як товар за цінами, що встановив національний оператор.

2. Інші терміни в цьому Положенні вживаються в значенні, наведеному в Законі України «Про поштовий зв’язок», Правилах надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року № 270 (зі змінами), Всесвітній поштовій конвенції та інших актах Всесвітнього поштового союзу, офіційних виданнях (каталогах) національного оператора поштового зв’язку.

II. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок видання, введення в обіг та організації розповсюдження ЗПО, до яких належать поштові марки, блоки, марковані конверти та картки, а також виведення їх з обігу.

2. Видання, введення в обіг та організація розповсюдження ЗПО, а також виведення їх з обігу є виключним правом національного оператора.

3. Видання ЗПО здійснюється відповідно до Закону України «Про поштовий зв’язок», Статуту Всесвітнього поштового союзу, Всесвітньої поштової конвенції та актів Всесвітнього поштового союзу, цього Положення.

4. Сюжети ЗПО мають відповідати статті 8 «Поштові марки» Всесвітньої поштової конвенції, бути уособленням державного суверенітету України, відображати культурну та історичну спадщину українського народу, флору, фауну, спорт, досягнення в усіх галузях економіки, основні події внутрішнього та міжнародного життя України.

III. Формування тематичних планів видання ЗПО, тиражів та встановлення номіналів

1. Національний оператор здійснює видання ЗПО за щорічними тематичними планами та тематикою і зразками, які погоджуються з Редакційно-художньою радою з питань видання поштових марок, маркованих конвертів та карток в Україні (далі - РХР).

Склад, функції, права та обов’язки РХР визначає уповноважений центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері надання послуг поштового зв’язку відповідно до Закону України «Про поштовий зв’язок».

2. Пропозиції до проєкту щорічного тематичного плану видання ЗПО, який формує національний оператор, приймаються до розгляду не пізніше ніж за 12 місяців до початку року, що передує планованому, а щодо спільних із поштовими адміністраціями країн - членів Всесвітнього поштового союзу (далі - ВПС) випусків - не пізніше ніж за 24 місяці до початку року, що передує планованому.

3. Національний оператор здійснює формування тематичних планів видання ЗПО з урахуванням таких умов:

1) визначні громадські й державні діячі, діячі науки, культури, мистецтва можуть бути зображені на марках, що видаються до ювілеїв від дня народження за датами, кратними 25 рокам, але не раніше ніж через 10 років після смерті;

2) поштові марки (конверти) можуть бути видані до роковин подій історичного значення, ювілеїв утворення міст, областей, установ, навчальних закладів, закладів культури, якщо ці дати кратні 50 рокам;

3) повторні випуски ЗПО аналогічної тематики можуть здійснюватися не раніше ніж через 50 років після введення в обіг відповідного сюжету.

У разі видання серій ЗПО за однією тематикою за рішенням РХР допускається відхилення від умов, зазначених у підпунктах 1-3 цього пункту.

4. Національний оператор подає на розгляд РХР узагальнені пропозиції до проекту щорічного тематичного плану видання ЗПО до 01 травня року, що передує планованому.

5. РХР погоджує тематичний план випуску ЗПО до 01 червня року, що передує планованому. Погоджений тематичний план випуску ЗПО затверджує голова РХР.

6. Видання позапланових поштових марок, блоків та маркованих конвертів здійснюється шляхом внесення змін до щорічного тематичного плану за погодженням РХР та в межах витрат на виготовлення ЗПО, передбачених фінансовим планом національного оператора.

Пропозиції щодо видання позапланових поштових марок і блоків, маркованих конвертів та карток приймаються до розгляду РХР не пізніше ніж за шість місяців до дати їх випуску.

7. Номінальна вартість ЗПО визначається з урахуванням чинних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку.

8. Національний оператор визначає порядок формування тиражів ЗПО з урахуванням потреб користувачів послуг поштового зв’язку та інших суб’єктів господарювання, які здійснюють розповсюдження ЗПО на законних підставах.

IV. Видання ЗПО

1. Після затвердження тематичних планів видання ЗПО національний оператор організовує розроблення ескізів ЗПО, запланованих до видання, із залученням необхідних фахівців різних напрямів діяльності, а також розгляд і затвердження їх РХР.

2. Національний оператор затверджує підготовлені до здавання у виробництво оригінали-макети ЗПО у встановленому порядку.

3. Поштові марки та блоки України повинні містити:

1) назву країни українською мовою «Україна» і в латинській транслітерації «Ukraina»;

2) зображення Державного Герба України;

3) номінальну вартість;

4) рік випуску арабськими цифрами.

4. На художніх марках та блоках, маркових аркушах може бути зазначено прізвище художника, назву друкарні тощо.

5. На поштових марках, блоках у разі необхідності за рішенням національного оператора може бути здійснено надрук із зазначенням нової номінальної вартості або без такої.

6. Випуск поштових марок із додатковим номіналом/тарифом та встановлення номінальної вартості/додаткового тарифу здійснюється відповідно до законодавства за рішенням національного оператора.

7. Виготовлення ЗПО здійснюється відповідно до законодавства України, що регулює порядок виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, з обов’язковим використанням спеціальних елементів захисту.

V. Введення в обіг, виведення з обігу ЗПО

1. Введення в обіг ЗПО, зокрема поштових марок, у тому числі персоніфікованих із чистими купонами (кожен новий сюжет), блоків, маркованих конвертів і карток із оригінальними марками та поштових марок (кожен новий сюжет), що друкуються на конвертах та картках, а також виведення їх з обігу здійснює національний оператор.

2. Про кожне нове видання поштових марок, блоків національний оператор повідомляє Міжнародне бюро ВПС з метою інформування інших уповноважених органів, що забезпечують випуск поштових марок, країн - членів ВПС.

3. Під час введення в обіг поштових марок, організації спеціальних погашень поштових марок, виготовлення філателістичної продукції національний оператор використовує СПШ.

4. Національний оператор визначає порядок виготовлення, використання, обліку, зберігання, знищення тощо СПШ.

5. Національний оператор здійснює використання ЗПО в поштовому обігу (строки, переоцінка, продаж як колекційного філателістичного матеріалу тощо) з урахуванням потреб ринку поштових послуг, фактичної реалізації, залишків та колекційної цінності кожного виду продукції.

6. Організація видання філателістичної продукції здійснюється відповідно до Закону України «Про поштовий зв’язок» та актів ВПС. Асортимент філателістичної продукції формується відповідно до Всесвітньої поштової конвенції, актів і рекомендацій ВПС та з урахуванням тенденцій вітчизняного та міжнародного філателістичних ринків.

7. Національний оператор оприлюднює інформацію про введення в обіг і виведення з обігу поштових марок/блоків, у тому числі продаж філателістичної продукції, на власному офіційному вебсайті, у корпоративних виданнях та інших засобах масової інформації.

VI. Організація розповсюдження ЗПО

1. Національний оператор визначає порядок організації розповсюдження ЗПО, обслуговування користувачів за абонементом на отримання ЗПО та філателістичної продукції, реалізації ЗПО нерезидентам тощо.

2. Національний оператор організовує розповсюдження ЗПО, здійснюючи сукупність заходів, які передбачають, зокрема, визначення порядку розповсюдження цієї продукції, а також її реалізацію як національним оператором безпосередньо, так і іншими юридичними чи фізичними особами на договірній основі відповідно до законодавства України.

3. Реалізація ЗПО в об’єктах поштового зв’язку здійснюється за номінальною вартістю (поштові марки/блоки) та цінами, які встановив національний оператор (марковані конверти та картки, філателістична продукція), починаючи з дати введення їх в обіг.

4. З метою збереження національної спадщини, систематизації діяльності та фіксації досягнень національного оператора у сфері марковидання та розвитку філателії, створення передумов для музейної діяльності та майбутнього наукового вивчення вітчизняної філателії національний оператор формує Музейний фонд знаків поштової оплати та філателістичної продукції національного оператора поштового зв’язку (далі - Музейний фонд).

Музейний фонд забезпечує зберігання ЗПО, іншої філателістичної продукції, яка має історичне значення для України.

Національний оператор визначає кількість примірників ЗПО для Музейного фонду залежно від виду продукції та сюжету.

ЗПО, філателістична продукція та продукція Музейного фонду підлягають інвентаризації згідно з вимогами бухгалтерського обліку.

Генеральний директор

Директорату цифрової

інфраструктури на транспорті

Ф. Сафаров


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 16.03.2021 — 2021 р., № 20, стор. 82, стаття 874, код акта 103336/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінінфраструктури України:

 1. НАКАЗ від 12.01.2022 № 6 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства інфраструктури України від 16 грудня 2021 року № 689". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 10.02.2022 № 87/73 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства інфраструктури України, Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29 листопада 2013 року № 961/707". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 21.02.2022 № 116 "Про визнання нормативно-правових актів СРСР такими, що не застосовуються на території України". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 31.01.2022 № 62 "Про затвердження Порядку присвоєння і нанесення на судна внутрішнього плавання унікального європейського ідентифікаційного номера". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 17.02.2022 № 108 "Про затвердження Вимог щодо остійності пасажирських суден ро-ро". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 31.01.2022 № 57 "Про затвердження Методики розрахунку об’єму ґрунту (мінеральної сировини), що вилучається у результаті проведення шляхових робіт та не використовується для їх виконання". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 13.01.2022 № 11 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 13 грудня 2004 року № 1098". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 01.02.2022 № 65 "Про затвердження Порядку використання суб’єктами господарювання ґрунту, вилученого у результаті проведення шляхових робіт на внутрішніх водних шляхах, для виконання таких робіт". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 28.01.2022 № 55 "Про деякі питання ведення суднового журналу судна внутрішнього плавання". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 30.03.2022 № 167 "Про затвердження розкладу підйому, повороту, розкриття прогонових будівель судноплавних розвідних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах для пропуску суден". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 22.02.2022 № 119 "Про затвердження форм суднових документів". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 28.04.2022 № 256 "Про закриття морських портів". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 29.04.2022 № 267 "Про затвердження Змін до Строків продовження експлуатації вантажних вагонів (крім вантажних вагонів підприємств технологічного залізничного транспорту, що призначені для переміщення вантажів у виробничих цілях в межах території таких підприємств)". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 11.04.2022 № 203 "Про затвердження Порядку реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 17.01.2022 № 15 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 18 жовтня 2013 року № 811". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 09.02.2022 № 77 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства інфраструктури України від 17 січня 2022 року № 15". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 22.06.2022 № 441 "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 02.05.2022 № 273 "Про затвердження Правил визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 06.05.2022 № 298 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства інфраструктури України від 30 листопада 2012 року № 721". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 07.05.2022 № 301 "Про затвердження Правил обслуговування пасажирів і багажу портами (терміналами)". Мінінфраструктури України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -