<<
>>

НАКАЗ від 17.03.2021 № 116 "Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку". Мінінфраструктури України. 2021

Документ актуальний на 07.06.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.03.2021  № 116

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 травня 2021 р.

за № 607/36229

Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку

Відповідно до статті 55 Закону України «Про автомобільний транспорт» та абзацу двадцять п’ятого підпункту 13 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за № 1075/9674 (зі змінами), Зміни, що додаються.

2. Директорату автомобільного та електричного міського транспорту (Погосян Г.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зовнішніх комунікацій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Живицького Д.

Міністр

В. Криклій

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Секретаріату Спільного

представницького органу сторони роботодавців

на національному рівні

Голова Державної служби України з безпеки

на транспорті

Голова Антимонопольного комітету України

Перший заступник Міністра цифрової

трансформації України

Голова Державної регуляторної служби України

Голова Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Р.

Іллічов

Є. Прокопчук

О. Піщанська

О. Вискуб

О. Кучер

Г. Осовий


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

17 березня 2021 року № 116

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 травня 2021 р.

за № 607/36229

ЗМІНИ

до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку

1. Пункт 1.6 розділу І після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«замовлення бланку дозволу в електронній формі - електронна заява про попереднє замовлення бланку дозволу, на яку накладено кваліфікований електронний підпис автомобільного перевізника;».

У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим.

2. Пункт 2.3 розділу II викласти в такій редакції:

«2.3. Уповноважений орган на підставі інформації, наданої Міністерством інфраструктури України, здійснює організацію замовлення на виготовлення бланків дозволів:

на в’їзд (ввезення) та рух територією України вантажного транспортного засобу у міжнародному автомобільному сполученні, які дійсні для одного рейсу (перевезення в прямому та зворотному сполученні) (додаток 1 до цього Порядку), та багаторазові (перевезення в прямому та зворотному сполученні) (додаток 2 до цього Порядку);

для здійснення відповідних перевезень пасажирів територією України згідно з вимогами наказу Міністерства транспорту України від 09 лютого 2004 року № 75 «Про затвердження Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 червня 2004 року за № 759/9358 (із змінами).».

3. У розділі III:

1) у пункті 3.2:

в абзаці першому слова «на підставі усного звернення або письмової заяви, в якій зазначаються найменування (прізвище, ім’я, по батькові)» замінити словами «на підставі усного звернення, письмової заяви або замовлення бланку дозволу в електронній формі, в яких зазначаються найменування (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)», та слова «реєстраційні номери» замінити словами «номерні знаки»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Для оформлення та видачі дозволу при усному зверненні, поданні письмової заяви та замовленні бланку дозволу в електронній формі у пункті видачі дозволів уповноважена особа пред’являє оригінали документа, що посвідчує особу, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, документа на вантаж (за винятком здійснення порожньої подачі транспортного засобу на завантаження до країни відправлення), сертифікатів відповідності транспортного засобу щодо безпеки руху та екологічної безпеки вимогам країн, територією яких буде здійснюватися перевезення, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.»;

після абзацу п’ятого доповнити новими абзацами такого змісту:

«У разі невідповідності пред’явлених документів, передбачених абзацами другим і третім цього пункту, відсутності дозволу(ів) у пункті видачі дозволів або у випадках, визначених пунктами 3.8 та 3.11 цього Порядку, посадова особа уповноваженого органу на підставі письмової заяви уповноваженої особи повідомляє її про відмову у видачі дозволу(ів) в письмовій формі в пункті видачі дозволів (додаток 3 до цього Порядку) або в електронній формі засобами електронного зв’язку.

У разі вилучення виданого уповноваженій особі дозволу компетентним органом іноземної країни, викрадення або закінчення строку дії дозволу, коли автомобільний транспортний засіб перебуває на території іноземної держави, дозволи для перевезення вантажів оформлюються на підставі замовлення бланку дозволу в електронній формі із зазначенням відомостей, передбачених в абзаці першому цього пункту, до якого додаються електронні копії оригіналів документів (сканкопії, фотокопії):

документів, передбачених в абзаці другому цього пункту;

документів, що підтверджують факт вилучення, викрадення дозволу;

дозволу строк дії якого закінчився.

Уповноважений орган протягом 30 календарних днів розглядає замовлення бланку дозволу в електронній формі та у разі наявності всіх документів відповідно до абзаців сьомого - десятого цього пункту приймає рішення щодо оформлення дозволу за копіями документів, про що інформує уповноважену особу в електронній формі та надає відповідну інформацію в пункт видачі дозволів.

Уповноважена особа для отримання дозволу у випадку визначеному в абзаці одинадцятому цього пункту в пункті видачі дозволів пред’являє оригінал документа, що посвідчує особу.»;

2) у пункті 3.3:

абзац перший викласти в такій редакції:

«3.3. Дозволи на поїздку територією іноземних держав під час виконання нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні оформлюються і видаються уповноваженій особі на підставі замовлення бланку дозволу в електронній формі, усного звернення або письмової заяви у пункті видачі дозволів при пред’явленні таких документів, підписаних автомобільним перевізником та засвідчених його печаткою (у разі наявності):»;

в абзаці шостому слова «засобу на автобус, що буде виконувати перевезення» замінити словами «засобу, яким буде виконуватись перевезення»;

після абзацу шостого доповнити новими абзацами такого змісту:

«У разі вилучення виданого уповноваженій особі дозволу компетентним органом іноземної країни, викрадення або закінчення строку дії дозволу, коли автомобільний транспортний засіб перебуває на території іноземної держави, дозволи для перевезення пасажирів оформлюються на підставі замовлення бланку дозволу в електронній формі із зазначенням найменування (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) автомобільного перевізника та його місцезнаходження (місце проживання), відомості щодо автомобільних транспортних засобів, які будуть виконувати перевезення (номерний знак, серія та номер свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів), видів дозволів, які бажає отримати автомобільний перевізник та пункт видачі дозволів, до якого додаються електронні копії оригіналів документів, (сканкопії, фотокопії):

документів, передбачених абзацами другим - шостим цього пункту;

документів, що підтверджують факт вилучення, викрадення дозволу;

дозволу, строк дії якого закінчився.

Уповноважений орган протягом 30 календарних днів розглядає замовлення бланку дозволу в електронній формі та у разі наявності всіх документів відповідно до абзаців сьомого - десятого цього пункту приймає рішення щодо оформлення дозволу за копіями документів, про що інформує уповноважену особу в електронній формі та надає відповідну інформацію в пункт видачі дозволів.

Уповноважена особа для отримання дозволу у випадку визначеному в абзаці одинадцятому цього пункту в пункті видачі дозволів пред’являє оригінал документа, що посвідчує особу.».

У зв’язку з цим абзаци сьомий - восьмий вважати відповідно абзацами тринадцятим - чотирнадцятим;

3) у пункті 3.6:

в абзаці другому слова «прізвище, ім’я, по батькові» замінити словами «прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«номерний знак транспортного засобу, якщо інше не передбачене міжнародним договором України з питань автомобільних перевезень та/або рішеннями комісій, які створено відповідно до таких міжнародних договорів;»;

4) у пункті 3.7 слова «Державної інспекції України з безпеки на автомобільному транспорті» замінити словами «уповноваженого органу»;

5) у пункті 3.8:

в абзаці третьому слово «автомобілі;» замінити словами «автомобілі, за винятком:»;

після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:

«транспортних засобів, що здійснюють перевезення пошти, медикаментів, легкових автомобілів, контейнерів, наливних вантажів (цистерни) та, автомобільних транспортних засобів з відкритими напівпричепами та причепами-платформами, скловозів, призначених для перевезення негабаритних та великовагових вантажів, сідельних тягачів;

перевезення вантажів, що потребують перевезення в транспортних засобах-рефрижераторах, напівпричепах-рефрижераторах, причепах-рефрижераторах при умові наявності в таких автомобільних транспортних засобах відповідних сертифікатів, передбачених міжнародними договорами, що підтверджують такий тип транспортного засобу;».

У зв’язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

6) у пункті 3.9:

в абзаці третьому слова «на місяць» замінити словами «на квартал»;

після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:

«За рішенням голови Комісії, а у разі його відсутності - заступника голови Комісії, у засіданні Комісії може брати участь член Комісії у режимі відеоконференції у порядку встановленому пунктом 3.10 цього розділу.

За рішенням голови Комісії, а у разі його відсутності - заступника голови Комісії, засідання Комісії може проводитись у режимі відеоконференції, що дозволяє одночасно бачити та чути всіх учасників засідання Комісії, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема через Інтернет (далі онлайн-засідання Комісії). В онлайн-засіданні Комісії беруть участь члени Комісії, а також інші особи, які визначені Головою Комісії, а у разі його відсутності - заступником голови Комісії.

Онлайн-засідання Комісії можуть проводитися у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та в інших випадках за рішенням Голови Комісії, а у разі його відсутності - заступником голови Комісії.

Голова Комісії, а у разі його відсутності - заступник голови Комісії, забезпечує інформування членів Комісії та інших, визначених ними осіб, які будуть брати участь в онлайн-засіданні Комісії, про дату і час проведення засідання. Одночасно відповідна інформація надсилається на адресу електронної пошти кожного члена Комісії.»;

7) пункт 3.10 викласти в такій редакції:

«3.10. Засідання Комісії, в тому числі онлайн-засідання Комісії, є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

Рішення Комісії, в тому числі прийняті за результатами онлайн-засідань Комісії, приймаються на засіданнях відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Рішення Комісії, в тому числі прийняті за результатами онлайн-засідань Комісії, оформлюється протоколом, підписується присутніми на засіданні членами Комісії (члени Комісії, які беруть участь у онлайн-засіданні Комісії, можуть підписувати протокол в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису) та затверджується наказом Міністерства інфраструктури України, що оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

Під час онлайн-засідання Комісії на ньому перебуває Голова Комісії, а у разі його відсутності - заступник голови Комісії, а також можуть перебувати інші члени Комісії, інші посадові особи, участь яких в такому засіданні необхідна, в тому числі для організаційно-технічного забезпечення проведення онлайн-засідання Комісії.

Перелік осіб, які безпосередньо перебуватимуть на засіданні Комісії, та осіб, які будуть брати участь в онлайн-засіданні Комісії у режимі відеоконференції, складається Головою Комісії, а у разі його відсутності - заступником голови Комісії.

Перед відкриттям онлайн-засідання Комісії Голова Комісії, а у разі його відсутності - заступник голови Комісії проводить реєстрацію членів Комісії, які безпосередньо присутні на засіданні Комісії, та членів Комісії, які приєдналися до участі в такому засіданні у режимі відеоконференції, відповідно до зображень на екранах (моніторах).

Відкриває засідання Комісії, в тому числі онлайн-засідання Комісії, Голова Комісії, а у разі його відсутності - заступник голови Комісії у разі, коли участь в ньому беруть більше ніж половина від її складу.

Голосування під час онлайн-засідання Комісії здійснюється шляхом підняття руки членом Комісії на питання Голови Комісії, а у разі його відсутності - заступника голови Комісії про те, хто «за», «проти» або «утримався». Голова Комісії, а у разі його відсутності - заступник голови Комісії на підставі результатів обговорення та голосування оголошує про прийняте рішення із зазначенням у разі наявності членів Комісії, які проголосували «проти» або «утримався».»;

8) у пункті 3.11:

в абзаці першому після слова «засіданнях» доповнити словами «, в тому числі онлайн-засіданнях Комісії,»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«введення додаткових обмежень тимчасового характеру у разі недостатнього залишку квоти дозволів певного виду, на завантаження (з урахуванням винятків зазначених абзацами третім та четвертим пункту 3.8 цього розділу), за екологічними параметрами автомобільного транспортного засобу, за повною масою автомобільного транспортного засобу, за видами перевезень, щодо кількості дозволів, які можуть бути оформлені (розподілені) та видані на один автомобільний транспортний засіб, до вирішення питання щодо виділення для України додаткової квоти зазначеного виду дозволів.»;

9) пункт 3.12 виключити.

4. У розділі IV:

1) у пункті 4.2:

абзац другий викласти в такій редакції:

«збереження та обов’язкове повернення виданого дозволу до уповноваженого органу після належного його використання;»;

2) пункт 4.4 викласти в такій редакції:

«4.4. Автомобільні перевізники зобов’язані повернути дозволи поточного року до уповноваженого органу не пізніше 15 лютого року, наступного за звітним.

Автомобільний перевізник, який здійснив замовлення бланку(ів) дозволу(ів) в електронній формі, повинен звернутися до обраного(их) пункту(ів) видачі дозволів уповноваженого органу протягом 7 календарних днів з дати такого замовлення для їх отримання.

Автомобільному перевізнику, який здійснив замовлення бланків дозволів в електронній формі на один конкретний автомобільний транспортний засіб, але не звернувся у строк, встановлений абзацом другим цього пункту, до обраного(их) пункту(ів) видачі дозволів уповноваженого органу для отримання щонайменше 4 замовлень бланків дозволів протягом поточного року, блокується можливість здійснення замовлень бланків дозволів в електронній формі та їх оформлення при усному або письмовому зверненні протягом 14 календарних днів з дати останнього випадку неотримання дозволу у встановлений строк на такий автомобільний транспортний засіб.

Замовлені бланки дозволів в електронній формі, які не були отримані уповноваженою особою у строк, встановлений абзацом другим цього пункту, повертаються до загального залишку дозволів і стають доступними для замовлення в електронній формі іншими автомобільними перевізниками.».

5. У розділі V:

1) пункт 5.1 викласти в такій редакції:

«5.1. Уповноважений орган згідно з покладеними на неї функціями забезпечує контроль за оформленням, видачею та обліком дозволів.

Уповноважений орган знімає з обліку та анулює виданий(і) автомобільному перевізнику дозвіл(оли), який (які) не був (не були) ним повернуті у зв’язку з його (їх) втратою, викраденням, вилученням, зіпсуванням.

Зняття з обліку та анулювання втраченого, викраденого, вилученого, зіпсованого автомобільним перевізником дозволу здійснюється за умови подання ним до уповноваженого органу:

письмової заяви про зняття з обліку та анулювання втраченого викраденого, вилученого, зіпсованого дозволу, в якій зазначається: найменування (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) автомобільного перевізника; номер бланку дозволу; назва країни, яка видала бланк дозволу; тип та вид дозволу; номерний знак транспортного засобу, на який видано дозвіл; дата видачі дозволу; назва пункту видачі дозволів, в якому було отримано дозвіл;

документа, що підтверджує факт втрати, викрадення, вилучення дозволу (у випадку викрадення та/або вилучення дозволу за кордоном, що підтверджене компетентним органом іноземної держави - переклад українською мовою такого документа);

оригінал зіпсованого дозволу (у разі, коли дозвіл є зіпсованим).

Посадова особа уповноваженого органу, визначена керівником уповноваженого органу, повідомляє автомобільного перевізника про відмову у знятті з обліку та анулюванні втраченого, викраденого, вилученого, зіпсованого автомобільним перевізником дозволу через невідповідність поданих ним документів, передбачених абзацами третім - шостим цього пункту, в письмовій формі (додаток 5 до цього Порядку) або в електронній формі засобами електронного зв’язку.»;

2) у пункті 5.3 після слова «звітним)» доповнити словами «за умови попереднього погодження з Міністерством інфраструктури України».

6. Додаток 1 до цього Порядку викласти в новій редакції, що додається.

7. Доповнити цей Порядок після додатку 1 новими додатками 2 та 3, що додаються. У зв’язку з цим додаток 2 вважати додатком 4. У тексті цього Порядку посилання на додаток 2 замінити посиланням на додаток 4.

8. Додаток 4 до цього Порядку викласти в новій редакції, що додається.

9. Доповнити цей Порядок новим додатком 5, що додається.

Генеральний директор

Директорату автомобільного

та електричного міського

транспорту

Г. Погосян


Додаток 1

до Порядку оформлення і видачі

дозволів на поїздку по територіях

іноземних держав при виконанні

перевезень пасажирів і вантажів

автомобільним транспортом у

міжнародному сполученні,

їх обміну та обліку

(пункт 2.3 розділу II)

ДОЗВІЛ

на в’їзд (ввезення) та рух територією України вантажного транспортного засобу у міжнародному автомобільному сполученні

Додаток 2

до Порядку оформлення і видачі

дозволів на поїздку по територіях

іноземних держав при виконанні

перевезень пасажирів і вантажів

автомобільним транспортом у

міжнародному сполученні,

їх обміну та обліку

(пункт 2.3 розділу II)

ДОЗВІЛ

на в’їзд (ввезення) та рух територією України вантажного транспортного засобу у міжнародному автомобільному сполученні


Додаток 3

до Порядку оформлення і видачі

дозволів на поїздку по територіях

іноземних держав при виконанні

перевезень пасажирів і вантажів

автомобільним транспортом у

міжнародному сполученні,

їх обміну та обліку

(пункт 3.2 розділу III)

ВІДМОВА

у видачі дозволу(ів)

№ __________________ /________ /_____________

__________________________________________________________

(найменування пункту видачі дозволів)

за результатами розгляду документів, зазначених абзацом другим пункту 3.2 розділу III Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за № 1075/9674 (зі змінами), поданих

_________________________________________________________________________

(найменування автомобільного перевізника (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

у пункт видачі дозволів «____» ______________ 20___ року о ______ год. ______ хв., повідомляє про відмову у видачі дозволу(ів) з таких причин:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Видала посадова особа

уповноваженого органу:

___________________________

Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ

________________________

(підпис та відбиток

номерного штампа)

______________________

(дата)

Отримав автомобільний перевізник

(уповноважена особа):

___________________________

Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ

________________________

(підпис)

______________________

(дата)

Додаток 4

до Порядку оформлення і видачі

дозволів на поїздку по територіях

іноземних держав при виконанні

перевезень пасажирів і вантажів

автомобільним транспортом у

міжнародному сполученні,

їх обміну та обліку

(пункт 3.8 розділу III)

ОБМЕЖЕННЯ

щодо дозволів, які мають обмежені річні квоти, на поїздку територією окремих іноземних держав деяких транспортних засобів

№ з/п

Країна

Вид дозволу

Екологічність дозволу

Обмеження

щодо завантаження (за винятком транспортних засобів, що здійснюють перевезення пошти, медикаментів, легкових автомобілів, контейнерів, наливних вантажів (цистерни) та вантажів, що потребують перевезення в напівпричепах-рефрижераторах, автомобільних транспортних засобів (далі - АТЗ) з відкритими напівпричепами та причепами-платформами, скловозів, призначених для перевезення негабаритних та великовагових вантажів, сідельних тягачів)

за екологічними параметрами АТЗ

за повною масою АТЗ

за видами перевезень

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Австрія

універсальні (не дійсні для транзиту)

всі види

Без обмежень

На екологічні АТЗ (не нижче Євро-3)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Для двосторонніх перевезень та перевезень в/з третіх країн

універсальні

всі види

2

Азербайджан

універсальні

всі види

На завантажені АТЗ з України до Азербайджану

На екологічні АТЗ (не нижче Євро-3)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

в/з третіх країн

всі види

Без обмежень

Без обмежень

3

Італія

універсальні

всі види

На завантажені АТЗ з України до Італії

На екологічні АТЗ (не нижче Євро-3)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Для двосторонніх перевезень

4

Казахстан

універсальні

всі види

На завантажені АТЗ

На екологічні АТЗ (не нижче Євро-3)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

в/з третіх країн

Без обмежень

Без обмежень

5

Польща

унверсальні

всі види

Без обмежень

На екологічні АТЗ (не нижче Євро-4)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

транзитні

всі види

Без обмежень

На екологічні АТЗ (не нижче Євро-4)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

6

Румунія

універсальні

всі види

На завантажені АТЗ до Румунії або транзитом по її території

На екологічні АТЗ (не нижче Євро-3)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

в/з третіх країн

Без обмежень

7

Угорщина

двосторонні

всі види

На завантажені АТЗ до Угорщини або транзитом по її території

На екологічні АТЗ (не нижче Євро-3)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

транзитні

двосторонні ДЗ

Без обмежень

транзитні ДЗ

8

ОЧЕС

багато- сторонній

всі види

на завантажені АТЗ з України до країн ОЧЕС

На екологічні АТЗ (не нижче Євро-3)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

9

ТРАСЕКА

багато- сторонній

всі види

на завантажені АТЗ з України до країн ТРАСЕКА

На екологічні АТЗ (не нижче Євро-3)

На АТЗ, повна маса яких перевищує 10 тонн

Без обмежень

Додаток 5

до Порядку оформлення і видачі

дозволів на поїздку по територіях

іноземних держав при виконанні

перевезень пасажирів і вантажів

автомобільним транспортом у

міжнародному сполученні,

їх обміну та обліку

(пункт 5.1 розділу V)

ВІДМОВА

у знятті з обліку та анулюванні втраченого, викраденого, вилученого, зіпсованого автомобільним перевізником дозволу(ів)

№ __________________ /________ /_____________

__________________________________________________________

(Уповноважений орган)

за результатами розгляду документів, зазначених в абзацах третьому - шостому пункту 5.1 розділу V Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року № 757, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за № 1075/9674 (зі змінами), для зняття з обліку та анулювання втраченого(их), викраденого(их), вилученого(их), зіпсованого(их)) дозволу(ів), поданих

____________________________________________________________________________

(найменування автомобільного перевізника (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

(реєстрація заяви від _______ № _____), повідомляє про відмову у знятті з обліку та анулюванні втраченого(их), викраденого(их), вилученого(их), зіпсованого(их) автомобільним перевізником дозволу(ів), з таких причин:

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Видала посадова особа

уповноваженого органу:

___________________________

Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ

________________________

(підпис)

______________________

(дата)

Отримав автомобільний перевізник

(уповноважена особа):

___________________________

Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ

________________________

(підпис)

______________________

(дата)


Документи та файли

Сигнальний документ — f506162n138.docx
Сигнальний документ — f506162n139.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 21.05.2021 — 2021 р., № 38, стор. 95, стаття 2299, код акта 104789/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінінфраструктури України:

 1. НАКАЗ від 20.01.2021 № 19 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про внесення змін до Положення про знаки поштової оплати". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 3. МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ МІЖ від ВИЗНАЮЧИ "МІНІСТЕРСТВОМ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ТА". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 30.03.2021 № 198 "Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 06.04.2021 № 201 "Про внесення змін до нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв’язку України та Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 17.05.2021 № 258 "Про внесення змін до Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 24.03.2021 № 152 "Про затвердження Змін до Положення про робочий час та час відпочинку плаваючого складу морського і річкового транспорту України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 30.04.2021 № 248 "Про затвердження Змін до Положення про лоцмана-оператора служби регулювання руху суден". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 18.05.2021 № 266 "Про затвердження Порядку проведення перевірки безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 09.04.2021 № 204 "Про затвердження Порядку проведення аудиту безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 18.05.2021 № 268 "Про затвердження Вимог до програм підвищення кваліфікації осіб, які здійснюють аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 18.03.2021 № 118 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 06 квітня 2017 року № 132". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.03.2021 № 118 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 06 квітня 2017 року № 132". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 14. на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження на період з 01 січня 2022 року. Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 15. на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, крім видань, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження на період з 01 січня 2022 року включно. Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 16. на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження на період до 31 грудня 2021 року. Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 10.06.2021 № 323 "Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 18.05.2021 № 267 "Про затвердження Порядку ведення, надання відомостей з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг, включення до та виключення з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 11.08.2021 № 418 "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 16.07.2021 № 372 "Про внесення змін до Тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -