Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 17.05.2021 № 258 "Про внесення змін до Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України". Мінінфраструктури України. 2021

Документ актуальний на 14.06.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.05.2021  № 258

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 травня 2021 р.

за № 662/36284

Про внесення змін до Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», абзацу третього підпункту 36 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460, з метою удосконалення державної тарифної політики у транспортній сфері НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 04 червня 2019 року № 415, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 липня 2019 року за № 761/33732, виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Директорату авіаційного транспорту (Кушпіль Д.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Відділу зовнішніх комунікацій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Пункти 3, 4 Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України, затверджених цим наказом, діють до 01 листопада 2021 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

В.

Криклій


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

04 червня 2019 року № 415

(у редакції наказу

Міністерства інфраструктури

України

від 17 травня 2021 року № 258)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 травня 2021 р.

за № 662/36284

СТАВКИ

плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України

1. За послуги з аеронавігаційного обслуговування (далі - АНО) повітряних суден (далі - ПС) у повітряному просторі районів польотної інформації України (далі - ПП РПІ) на маршруті, а також на підході та в районі аеродрому, стягується плата за встановленими ставками.

2. Одиничні ставки плати встановлюються незалежно від національної належності ПС та форми власності експлуатанта.

3. Розмір плати за послуги з АНО на маршруті для польоту у ПП РПІ обчислюється за формулою

r = t × n,

де:

r

-

розмір плати за послуги з АНО на маршруті;

t

-

одинична ставка плати за послуги з АНО на маршруті;

n

-

кількість одиниць обслуговування такого польоту.

Для кожного конкретного польоту кількість одиниць обслуговування (n) визначається за формулою

n = d × p,

де:

d

-

коефіцієнт відстані для ПП РПІ;

p

-

ваговий коефіцієнт для відповідного ПС.

Коефіцієнт відстані для ПП РПІ (d) визначається діленням на 100 ортодромічної відстані в кілометрах між аеродромом вильоту в межах ПП РПІ або точкою входження в ПП РПІ та аеродромом першої посадки в межах ПП РПІ або точкою виходу з ПП РПІ.

Ортодромічна відстань, яка береться до розрахунку, зменшується на 20 кілометрів для кожного зльоту і для кожної посадки на території України.

Ваговий коефіцієнт для відповідного ПС (p), виражений числом із двома десятковими знаками після коми, визначається як квадратний корінь із частки від ділення на 50 максимальної сертифікованої злітної маси ПС (у метричних тоннах, з одним десятковим знаком після коми), зазначеної у Керівництві з льотної експлуатації ПС (AFM) або, за його відсутності, в іншому рівноцінному офіційному документі, за формулою

де:

W

-

максимальна сертифікована злітна маса ПС (далі - MTOW) у метричних тоннах, з одним десятковим знаком після коми, зазначена у Керівництві з льотної експлуатації ПС (AFM) або, за його відсутності, в іншому рівноцінному офіційному документі, в якому виробник відповідного ПС визначає MTOW.

Якщо MTOW даного ПС невідома, для розрахунку вагового коефіцієнта береться маса найважчого відомого ПС того самого типу.

Якщо для одного ПС є кілька значень MTOW, ваговий коефіцієнт визначається на основі найбільшої MTOW, дозволеної для цього ПС державою його реєстрації.

У разі якщо експлуатант використовує два або більше ПС різних модифікацій одного типу, для обчислення вагового коефіцієнта для кожного з цих ПС використовується середнє значення MTOW всіх його ПС цього типу.

Зміни щодо парку ПС експлуатанта повинні переглядатись не рідше одного разу на рік.

4. Одинична ставка плати за послуги з АНО на маршруті (t) для польотів у ПП РПІ в межах географічних координат, визначених у додатку до цих Ставок, встановлюється у розмірі 25,00 євро.

Одинична ставка плати за послуги з АНО на маршруті (t) для польотів у ПП РПІ, окрім ПП РПІ в межах географічних координат, визначених у додатку до цих Ставок, встановлюється у розмірі 51,10 євро.

5. Розмір плати за послуги з АНО на підході та в районі аеродрому визначається за формулою

R = T × N,

де:

R

-

розмір плати за послуги з АНО на підході та в районі аеродрому;

T

-

одинична ставка плати за послуги з АНО на підході та в районі аеродрому;

N

-

кількість одиниць обслуговування, виражена числом з двома десятковими знаками після коми, визначається як частка від ділення на 50 максимальної сертифікованої злітної маси ПС, яка піднесена до степеня 0,70, за формулою

де:

W

-

MTOW ПС у метричних тоннах (з одним десятковим знаком після коми), вказана у Керівництві з льотної експлуатації ПС (AFM) або, за його відсутності, в іншому рівноцінному офіційному документі, в якому виробник відповідного ПС визначає MTOW.

Якщо MTOW даного ПС невідома, для розрахунку береться маса найважчого відомого ПС того самого типу.

Якщо для одного ПС є кілька значень MTOW, то розрахунок здійснюється на основі найбільшої MTOW, дозволеної для цього ПС державою його реєстрації.

У разі якщо експлуатант використовує два або більше ПС різних модифікацій одного типу, для кожного з цих ПС використовується середнє значення MTOW всіх його ПС цього типу.

Зміни щодо парку ПС експлуатанта повинні переглядатись не рідше одного разу на рік.

Одинична ставка плати за послуги з АНО на підході та в районі аеродрому (T) встановлюється (для всіх видів обслуговування повітряного руху) у розмірі 290,00 євро для польотів до міжнародних аеропортів «Бориспіль» та «Київ/Жуляни» та у розмірі 411,00 євро для всіх інших аеропортів України.

6. Одиничні ставки плати за послуги з АНО ПС у ПП РПІ встановлено без урахування податку на додану вартість. Нарахування сум податку на додану вартість проводиться відповідно до чинного законодавства України.

7. Звільняються від плати за послуги з АНО такі категорії польотів:

польоти, що здійснюються ПС з максимально дозволеною злітною масою менше двох метричних тонн;

польоти, що здійснюються з офіційною місією виключно для перевезення королівських осіб та безпосередніх членів їх родин, глав держав і урядів, міністрів. У всіх випадках це має бути підтверджено статусом польоту у відповідному плані польоту;

польоти з метою пошуку та рятування, які виконуються за завданням компетентних органів;

польоти, що закінчуються на аеродромі вильоту і здійснюються без проміжних посадок;

польоти для перевірки та тестування обладнання, яке використовується як наземний аеронавігаційний засіб;

навчально-тренувальні польоти, які виконуються виключно для отримання свідоцтва авіаційного персоналу або підвищення рівня кваліфікації членів екіпажу, про що зазначається в плані польоту, і при цьому здійснюються тільки в межах ПП РПІ та не використовуються для перевезення пасажирів, вантажу, переміщення або перебазування ПС;

польоти ПС, що внесені до Реєстру державних повітряних суден України та виконуються з некомерційною метою;

гуманітарні польоти, статус яких визначено уповноваженим державним органом України.

Генеральний директор

Директорату авіаційного

транспорту

Д. Кушпіль


Додаток

до Ставок плати за послуги

з аеронавігаційного обслуговування

повітряних суден у повітряному

просторі України

(пункт 4)

ГЕОГРАФІЧНІ КООРДИНАТИ

окремої частини повітряного простору районів польотної інформації України

452723N 0313037E, 442609N 0323933E, 434206N 0332812E, 431435N 0340943E, 424600N 0344908E, 424650N 0340516E, 424756N 0331052E, 424756N 0315652E, 424800N 0304500E, 431512N 0303824E, 434812N 0303018E, 440511N 0302619E, 441500N 0302400E, 444244N 0301010E, 444845N 0300750E, 445447N 0300448E, 445230N 0302130E, 445848N 0303342E, 451530N 0310642E, 452436N 0312500E, 452723N 0313037E


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.06.2021 — 2021 р., № 41, стор. 223, стаття 2495, код акта 104971/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінінфраструктури України:

 1. НАКАЗ від 20.01.2021 № 19 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про внесення змін до Положення про знаки поштової оплати". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 3. МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ МІЖ від ВИЗНАЮЧИ "МІНІСТЕРСТВОМ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ТА". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 30.03.2021 № 198 "Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 06.04.2021 № 201 "Про внесення змін до нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв’язку України та Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 17.03.2021 № 116 "Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 24.03.2021 № 152 "Про затвердження Змін до Положення про робочий час та час відпочинку плаваючого складу морського і річкового транспорту України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 09.01.2020 № 2 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 27 вересня 2010 року № 700". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 11.01.2020 № 6 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 29.01.2020 № 24 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 14 червня 2013 року № 405". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 04.03.2020 № 191 "Про затвердження Тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 14.02.2020 № 65 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 318". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 21.01.2020 № 15 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 13.01.2020 № 7 "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення пропускного режиму в Міністерстві інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 01.04.2020 № 218/318 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 червня 2008 року № 696/270". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 03.02.2020 № 36 "Про затвердження Правил експлуатації трамвая і тролейбуса". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 07.05.2020 № 301 "Про затвердження Порядку реалізації експериментального проекту щодо впровадження електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 16.07.2020 № 399 "Про внесення зміни до Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 15.04.2020 № 235 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сферах перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським і річковим транспортом та безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості), та інших форм розпорядчих документів". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 30.04.2020 № 253 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 04 листопада 2013 року № 862". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -