Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 17.11.2021 № 621 "Про затвердження Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту". Мінінфраструктури України. 2021

Документ актуальний на 11.01.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.11.2021  № 621

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 грудня 2021 р.

за № 1590/37212

Про затвердження Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту

Відповідно до статті 75 Кодексу торговельного мореплавства України, підпункту 31 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства інфраструктури України від 27 березня 2013 року № 190 «Про затвердження Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 квітня 2013 року за № 632/23164 (із змінами).

3. Державному підприємству «Адміністрація морських портів України» забезпечити у межах свого фінансового плану створення умов, необхідних для виконання капітанами морських портів і службами капітанів морських портів покладених на них функцій.

4. Управлінню морського та річкового транспорту (Ілясевич Я.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Сектору зовнішніх комунікацій забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

6. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2022 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О.

Кубраков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби

морського та річкового транспорту України

В. Кіндратів


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

17 листопада 2021 року № 621

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 грудня 2021 р.

за № 1590/37212

ПОЛОЖЕННЯ

про капітана морського порту та службу капітана морського порту

I. Загальні положення

1. Капітан морського порту є посадовою особою, яка відповідно до закону здійснює державний нагляд за безпекою мореплавства у морському порту, на підходах до нього та в суміжних акваторіях.

Під підходами до морського порту та суміжними акваторіями у цьому Положенні розуміється зона нагляду капітана морського порту, межі якої встановлюються Морською адміністрацією відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України.

2. Капітан морського порту очолює службу капітана морського порту (надалі - Служба).

Служба забезпечує здійснення капітаном морського порту покладених на нього законодавством повноважень і функцій у морському порту, на підходах до нього та в суміжних акваторіях.

У випадку знаходження у зоні нагляду капітана морського порту морських портів і терміналів, відокремлених від основної території та акваторії морського порту, в них створюються окремі підрозділи Служби.

3. Капітан морського порту призначається і звільняється з посади Мінінфраструктури за поданням Морської адміністрації.

Капітан морського порту підпорядковується Голові Морської адміністрації.

4. Капітан морського порту керується у своїй діяльності Конституцією, міжнародними договорами та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінінфраструктури та цим Положенням.

5. Капітан морського порту видає розпорядження та веде листування з використанням бланків і штампів з найменуванням Служби, організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів у Службі в установленому законодавством порядку.

6. Під час виконання службових обов’язків капітан морського порту і працівники Служби, для яких законодавством встановлено форму одягу і знаки розрізнення за посадовими категоріями, повинні носити формений одяг.

7. Плата за здійсненням капітаном морського порту та Службою в морському порту, на підходах до нього та в суміжних акваторіях функцій, покладених законодавством, не справляється.

II. Структура Служби, забезпечення функціонування капітана морського порту та Служби

1. Структура Служби затверджується Міністром інфраструктури України за поданням капітана морського порту. Прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Служби, їх заохочення та накладення на них дисциплінарних стягнень здійснюються за поданням капітана морського порту.

Заохочення капітана морського порту та накладення на нього дисциплінарних стягнень здійснюється Міністром інфраструктури відповідно до законодавства, зокрема за поданням Морської адміністрації.

2. Капітан морського порту організовує роботу Служби, дотримання працівниками Служби правил внутрішнього трудового розпорядку, актів законодавства України.

Капітан морського порту затверджує посадові інструкції працівників Служби.

III. Кваліфікаційні вимоги до капітана морського порту та працівників Служби

1. На посаду капітана морського порту призначається особа, яка має звання капітана далекого плавання, а також стаж роботи на посаді капітана судна не менше 5 років або стаж роботи на посаді капітана судна не менше 3 років та на посаді працівника Служби, який безпосередньо здійснює функції з державного нагляду за безпекою мореплавства, не менше 2 років.

2. На посади працівників Служби, які безпосередньо здійснюють функції з державного нагляду за безпекою мореплавства, призначаються особи, які мають звання капітана далекого плавання, капітана малого плавання, капітана прибережного плавання, штурмана далекого плавання, механіка першого розряду, механіка другого розряду, механіка третього розряду за умови наявності стажу роботи за спеціальністю не менше 2 років.

3. Капітан морського порту і працівники Служби, які безпосередньо здійснюють функції з державного нагляду за безпекою мореплавства повинні:

знати вимоги міжнародних договорів та законодавства України у сфері морського транспорту, торговельного мореплавства, а також цього Положення;

проходити навчання та перевірку знань відповідно до Положення про навчання та перевірку знань посадових осіб, які здійснюють державний нагляд за забезпеченням безпеки судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 03 грудня 2004 року № 1062, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2004 року за № 1608/10207.

IV. Повноваження та обов’язки капітана морського порту і Служби

1. На капітана морського порту та Службу, яку він очолює, покладається:

1) здійснення в межах акваторії і території морського порту, а також в межах зони нагляду капітана морського порту:

державного нагляду за дотриманням законодавства і правил мореплавства, а також міжнародних договорів України щодо мореплавства, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

нагляду та контролю за підприємствами, що надають лоцманські послуги, і службою регулювання руху суден у межах акваторії морського порту;

нагляду та контролю за криговим проведенням суден на підходах до морського порту і в межах його акваторії;

нагляду за забезпеченням безпеки мореплавства;

2) видача дозволів на підняття майна, що затонуло в морі, а також на проведення будівельних робіт щодо гідротехнічних споруд у межах території та акваторії морського порту. Інші функції, а також права і обов’язки капітана морського порту і Служби, пов’язані із майном, що затонуло у морі, регулюються законом;

3) оформлення приходу у морський порт і виходу з морського порту суден відповідно до Порядку оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 27 червня 2013 року № 430, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 липня 2013 року за № 1230/23762;

4) відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України, Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 17 липня 2003 року № 545, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 березня 2004 року за № 353/8952 (далі - Правила контролю морських суден), інших актів законодавства та міжнародних договорів України здійснення:

нагляду за дотриманням вимог щодо порядку заходження суден у морський порт і виходу з морського порту;

нагляду за дотриманням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища;

5) розгляд справ про адміністративні правопорушення і накладення адміністративних стягнень в межах компетенції та у порядку, встановленому Кодексом України про адміністративні правопорушення;

6) облік та розслідування аварійних морських подій відповідно до Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних морських подій із суднами, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 29 травня 2006 року № 516, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 серпня 2006 року за № 959/12833.

2. Капітан морського порту (у тому числі, за участю Служби):

1) в установленому порядку здійснює документальний контроль суднових документів і документів суднового екіпажу;

2) відмовляє у видачі судну дозволу на вихід з акваторії порту в разі:

непридатності судна до плавання, порушення вимог щодо його завантаження, постачання, комплектування екіпажу, суднових документів наявності інших недоліків, що становлять загрозу безпеці плавання або здоров’ю людей, які перебувають на судні, або загрозу заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу, які виявлені державними інспекторами Морської адміністрації в порядку, установленому Правилами контролю морських суден;

несплати встановлених зборів, штрафів та інших платежів;

отримання в установленому законами порядку рішення уповноважених законами державних органів про заборону виходу судна в море;

3) визначає час лоцманського проведення суден;

4) розглядає і погоджує обов’язкові постанови по морському порту (або відмовляє у погодженні, якщо до обов’язкових постанов по морському порту вноситься інформація або вимоги, які не відповідають законодавству та (або) міжнародним договорам України у сфері мореплавства, технічним характеристикам морського порту та підходів до нього, інша недостовірна інформація або необґрунтовані вимоги);

5) розглядає і погоджує план локалізації та ліквідації аварій (катастроф), який розробляється та затверджується державним підприємством «Адміністрація морських портів України» (далі - ДП «АМПУ»);

6) розглядає і погоджує порядок взаємодії ДП «АМПУ» та суб’єктів господарювання, що провадять свою діяльність у морському порту, запобігання та ліквідації аварій на території та в акваторії морського порту, якій встановлюється ДП «АМПУ»;

7) контролює діяльність об’єктової аварійно-рятувальної служби в морському порту;

8) видає розпорядження, що містять приписи щодо усунення порушень вимог законодавства з питань забезпечення безпеки мореплавства і порядку в морському порту, що належать до його компетенції, обов’язкові для виконання всіма суднами, юридичними і фізичними особами, які перебувають в акваторії та на території цього морського порту;

9) здійснює нагляд і контроль за регулюванням руху суден, у тому числі, малих, в акваторії порту та у зоні нагляду капітана морського порту;

10) забороняє плавання суден, у тому числі малих, що не дотримуються міжнародних договорів і законодавства України у сфері торговельного мореплавства;

11) затримує судно, якому відмовлено у видачі дозволу на вихід з акваторії порту до усунення виявлених за результатами контролю судна недоліків або до дати сплати належних зборів, штрафів чи інших платежів;

12) організовує збір відомостей про зміни навігаційних умов плавання суден в акваторії морського порту;

13) здійснює інші функції, встановлені законодавством.

3. Реєстрація суден у Державному судновому реєстрі України, Судновій книзі України і видача суднових документів, видача документів, зазначених у статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України, та видача посвідчень моряка особам, які входять до складу суднового екіпажу, здійснюється Морською адміністрацією відповідно до Закону України «Про транспорт».

V. Права капітана морського порту та Служби

1. Капітан морського порту (у тому числі, за участю Служби) має право:

1) на строк до трьох діб затримувати судно або вантаж на судні до достатнього забезпечення морської вимоги судновласником або вантажовласником у випадках, передбачених законом;

2) встановлювати обов’язкове лоцманське проведення суден у районах необов’язкового лоцманського проведення у випадках і порядку, передбачених законом;

3) забороняти лоцманське проведення суден у разі, коли безпечному проведенню суден перешкоджає стан погоди або моря (погана видимість, шторм, землетрус тощо), а також за наявності інших надзвичайних обставин, що створюють загрозу мореплавству;

4) безкоштовно отримувати від органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання повноважень та функцій;

5) скликати наради, утворювати комісії з питань, що віднесені до його компетенції;

6) бути присутнім на засіданнях Ради відповідного морського порту;

7) входити до складу колегіальних та дорадчих органів юридичних осіб публічного права, до кола ведення яких віднесені питання безпеки судноплавства.

2. Розпорядження капітана морського порту з питань забезпечення безпеки мореплавства і порядку в порту, що входять до його компетенції, обов’язкові для всіх суден, юридичних і фізичних осіб, які перебувають на території та акваторії морського порту, та працівників Служби.

Розпорядження капітана морського порту, які містять приписи щодо усунення порушень законодавства, затримки судна, вантажу, вимоги щодо заборони діяльності, експлуатації об’єктів, виконання робіт, встановлення обов’язкового лоцманського проведення оформлюються за формою, що додається (додаток 1).

Реєстрація розпоряджень капітана морського порту здійснюється у Журналі реєстрації та обліку розпоряджень капітана морського порту, який ведеться за формою, що додається (додаток 2), повинен бути пронумерований, прошнурований і скріплений печаткою. Відповідальний за ведення Журналу працівник Служби визначається розпорядженням капітана морського порту.

Контроль за виконанням розпоряджень капітана морського порту здійснюють працівники Служби, визначені капітаном морського порту, та капітан морського порту.

Розпорядження капітана морського порту можуть бути скасовані у порядку, встановленому законом.

Начальник

Управління морського

та річкового транспорту

Я. Ілясевич

Додаток 1

до Положення

про капітана морського порту

та службу капітана морського порту

(пункт 2 розділу V)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


Додаток 2

до Положення

про капітана морського порту

та службу капітана морського порту

(пункт 2 розділу V)

ЖУРНАЛ

реєстрації розпоряджень капітана морського порту ______________________

Розпочато «___» _______________ 20___ р.

Закінчено «___» _______________ 20___ р.

з/п

Дата

Короткий зміст


Документи та файли

Сигнальний документ — f512709n97.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 10.12.2021 — 2021 р., № 94, стор. 255, стаття 6126, код акта 108803/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мінінфраструктури України:

 1. НАКАЗ від 20.01.2021 № 19 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про внесення змін до Положення про знаки поштової оплати". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 3. МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ МІЖ від ВИЗНАЮЧИ "МІНІСТЕРСТВОМ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ТА". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 30.03.2021 № 198 "Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 06.04.2021 № 201 "Про внесення змін до нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв’язку України та Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 17.03.2021 № 116 "Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 17.05.2021 № 258 "Про внесення змін до Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 24.03.2021 № 152 "Про затвердження Змін до Положення про робочий час та час відпочинку плаваючого складу морського і річкового транспорту України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 30.04.2021 № 248 "Про затвердження Змін до Положення про лоцмана-оператора служби регулювання руху суден". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 18.05.2021 № 266 "Про затвердження Порядку проведення перевірки безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 09.04.2021 № 204 "Про затвердження Порядку проведення аудиту безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 18.05.2021 № 268 "Про затвердження Вимог до програм підвищення кваліфікації осіб, які здійснюють аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.03.2021 № 118 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 06 квітня 2017 року № 132". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 18.03.2021 № 118 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 06 квітня 2017 року № 132". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 15. на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження на період з 01 січня 2022 року. Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 16. на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, крім видань, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження на період з 01 січня 2022 року включно. Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 17. на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження на період до 31 грудня 2021 року. Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 10.06.2021 № 323 "Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 18.05.2021 № 267 "Про затвердження Порядку ведення, надання відомостей з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг, включення до та виключення з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 11.08.2021 № 418 "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -