Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 18.05.2021 № 267 "Про затвердження Порядку ведення, надання відомостей з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг, включення до та виключення з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021

Документ актуальний на 11.08.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.05.2021  № 267

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 червня 2021 р.

за № 863/36485

Про затвердження Порядку ведення, надання відомостей з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг, включення до та виключення з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг

Відповідно до статей 11 та 52 Закону України «Про автомобільні дороги» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення, надання відомостей з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг, включення до та виключення з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг, що додається.

2. Директорату дорожньої інфраструктури (О. Рябова) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Відділу зовнішніх комунікацій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Живицького Д.

Міністр

В. Криклій

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

Міністр внутрішніх справ України

Голова Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

Голова Державного агентства

автомобільних доріг України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

О.

Кучер

О. Вискуб

А. Аваков

Ю. Щиголь

О. Кубраков

Л. Денісова


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

18 травня 2021 року № 267

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 червня 2021 р.

за № 863/36485

ПОРЯДОК

ведення, надання відомостей з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг, включення до та виключення з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг

1. Цей Порядок установлює процедуру накопичення, обробки, систематизації, зберігання та захисту відомостей у реєстрі аудиторів безпеки автомобільних доріг (далі - Реєстр), надання відомостей з Реєстру, а також визначає механізм включення до та виключення з Реєстру осіб, які проводять аудит безпеки автомобільних доріг та юридичних осіб, що залучили таких осіб (далі - Виконавці).

2. Реєстр ведеться в електронній формі державною мовою з дотриманням вимог законодавства про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та про захист персональних даних.

3. Реєстр забезпечує:

1) формування та/або реєстрацію заяв Виконавців;

2) пошук відомостей у Реєстрі;

3) формування рішень щодо включення до та виключення з Реєстру Виконавців, а також рішень щодо внесення змін до відомостей, які містить Реєстр;

4) формування реєстраційного номера Виконавця та реєстраційної картки в електронній формі;

5) надання відомостей з Реєстру;

6) формування статистичних відомостей про включення/виключення до/з Реєстру Виконавців, що відображають їх кількісну характеристику за певний період часу в розрізі таких реєстраційних дій;

7) накопичення, обробку, систематизацію, зберігання та захист інформації про Виконавців;

8) багатофакторну аутентифікацію доступу реєстраторів до Реєстру;

9) збереження відомостей про доступ до Реєстру та операції, пов’язані з обробкою персональних даних та доступом до них.

4. Ведення Реєстру здійснюється за допомогою технічних і програмних засобів, які забезпечують: автоматичне формування та присвоєння реєстраційного номера заяви, реєстраційного номера Виконавця, формування витягів із Реєстру, заяв та рішень, захист відомостей, що містяться в Реєстрі, від несанкціонованих дій, оновлення відомостей, унесених до Реєстру, їх пошук.

5. Номери, що автоматично формуються та присвоюються за допомогою програмних засобів ведення Реєстру, складаються з літер та цифр, що утворюють числа натурального ряду в межах нумерації Виконавців, заяв, документів, які формуються за допомогою Реєстру (рішень, витягів із Реєстру). Номери формуються та присвоюються за таким форматом: Х/ХХХХХХ, де перший символ позначає тип реєстраційного номера: А - аудитор безпеки автомобільних доріг, Ю - юридична особа, З - заява, Р - рішення, В - витяг; другий-шостий символи - цифри, що утворюють числа натурального ряду.

6. Держателем Реєстру є Міністерство інфраструктури України.

7. Адміністратор Реєстру - державне підприємство, що визначається Держателем Реєстру з переліку державних підприємств, які належить до сфери його управління.

8. Держатель Реєстру має право доступу до відомостей, унесених до Реєстру, у повному обсязі, забезпечує ведення Реєстру, подає Адміністратору Реєстру пропозиції щодо вдосконалення програмного забезпечення Реєстру.

9. Адміністратор Реєстру здійснює технічну підтримку і супроводження програмного забезпечення Реєстру, забезпечує збереження та захист інформації, що міститься в Реєстрі, відповідає за його функціонування, надає доступ до нього, забезпечує реєстрацію такого доступу та збереження відомостей про кожний доступ.

10. Внесення відомостей про Виконавців до Реєстру здійснюють посадові особи Міністерства інфраструктури України та органів із сертифікації персоналу, акредитованих у відповідній сфері (далі - реєстратори).

11. Доступ реєстраторів до Реєстру здійснюється з використанням ідентифікаторів доступу, які надає адміністратор Реєстру на підставі відповідних договорів.

12. Реєстр забезпечує багатофакторну аутентифікацію доступу реєстратора до Реєстру шляхом логічного зв’язку між ідентифікатором доступу та кваліфікованим сертифікатом відкритого ключа реєстратора з використанням кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної позначки часу.

13. Структура Реєстру включає взаємопов’язані розділи, які містять:

1) інформацію про аудиторів безпеки автомобільних доріг;

2) інформацію про юридичних осіб, які проводять аудит безпеки автомобільних доріг із залученням аудиторів безпеки автомобільних доріг.

14. Реєстр містить такі відомості про аудиторів безпеки автомобільних доріг:

1) номер, який присвоюється під час формування реєстраційної картки в Реєстрі (далі - реєстраційний номер);

2) прізвище, власне ім’я, по батькові особи (за наявності);

3) відомості про документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (назву документа, серію документа (за наявності), номер документа, дату видачі документа, уповноваженого суб’єкта, що видав документ, додаткові відомості про документ (за наявності));

4) інформацію про службові засоби зв’язку (абонентський номер мобільного телефону та/або адреса електронної пошти);

5) номер сертифіката на право проведення аудиту безпеки автомобільних доріг;

6) дату видачі та строк дії сертифіката на право проведення аудиту безпеки автомобільних доріг;

7) назву органу із сертифікації персоналу, акредитованого у відповідній сфері, який видав відповідний сертифікат;

8) відомості про видачу дубліката сертифіката на право проведення аудиту безпеки автомобільних доріг (за наявності);

9) звіти про аудит безпеки автомобільних доріг;

10) відомості про автомобільну дорогу, щодо якої відповідний аудитор безпеки автомобільних доріг провів аудит безпеки автомобільних доріг, із зазначенням географічних даних такого об’єкта аудиту, стадії, на якій проведено аудит безпеки автомобільних доріг;

11) підстави виключення з Реєстру.

15. Реєстр містить такі відомості про юридичних осіб, які проводять аудит безпеки автомобільних доріг із залученням аудиторів безпеки автомобільних доріг:

1) номер, який присвоюється під час формування реєстраційної картки в Реєстрі;

2) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

3) повне найменування юридичної особи;

4) реєстраційний номер залученого аудитора безпеки автомобільних доріг;

5) підстава, на якій залучається аудитор безпеки автомобільних доріг (номер і дата договору (наказу), строк залучення аудитора безпеки автомобільних доріг);

6) відомості про автомобільну дорогу, щодо якої відповідна юридична особа провела аудит безпеки автомобільних доріг, із зазначенням географічних даних такого об’єкта аудиту безпеки автомобільних доріг, стадії, на якій проведено аудит безпеки автомобільних доріг;

7) підстави виключення з Реєстру.

16. Виконавець подає реєстратору для включення до Реєстру такі документи:

1) у разі подання заяви аудитором безпеки автомобільних доріг:

заяву про включення до Реєстру, складену за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

копію сертифікату на право проведення аудиту;

2) у разі подання заяви юридичною особою, яка проводить аудит безпеки автомобільних доріг із залученням аудиторів безпеки автомобільних доріг:

заяву про включення до Реєстру, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку;

копію документа, що підтверджує підставу залучення аудитора безпеки автомобільних доріг, та усіх змін до нього.

17. Реєстрація заяв здійснюється в день надходження або не пізніше 10 години наступного робочого дня у разі їх надходження після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові та неробочі дні та в порядку черговості їх надходження.

18. У разі зміни даних у відомостях які внесені до Реєстру Виконавець зобов’язаний протягом 10 календарних днів з того дня, коли відбулись відповідні зміни, подати до реєстратора заяву про внесення змін до Реєстру, складену за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку та відповідні документами, що підтверджують такі зміни.

19. У разі виявлення помилки Виконавцем у відомостях які внесені до Реєстру, Виконавець подає до реєстратора заяву про виправлення помилки у відомостях Реєстру, складену за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.

20. Заяви про включення до та виключення з Реєстру, зміну відомостей у Реєстрі, виправлення помилки у відомостях Реєстру, разом із відповідними документами може бути подано в паперовій або електронній формі відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

21. У разі подання заяв в паперовій формі в таких заявах проставляється власний підпис Виконавця та реєструються реєстратором в базі даних заяв, що є частиною Реєстру, із зазначенням дати і часу реєстрації.

22. Із документів, поданих у паперовій формі для проведення реєстраційних дій, виготовляються шляхом сканування електронні копії, що долучаються до заяви, зареєстрованої в базі даних заяв, та до реєстраційної картки в електронній формі.

23. У разі подання заяви в електронній формі така заява реєструється в базі даних заяв за допомогою програмних засобів ведення Реєстру, про що Виконавець повідомляється за допомогою програмних засобів ведення Реєстру.

24. Заяви реєструються в базі даних заяв із присвоєнням програмними засобами ведення Реєстру кожній окремій заяві реєстраційного номера та фіксуванням дати і часу реєстрації.

25. Реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяви є ідентифікатором відповідної заяви в Реєстрі.

26. Реєстрація заяв у базі даних заяв здійснюється за типами заяв, а саме:

включення до Реєстру;

виправлення помилки у відомостях Реєстру;

зміну відомостей у Реєстрі;

виключення з Реєстру;

подання звіту аудиту безпеки автомобільних доріг.

27. Підставами для відмови у внесенні відомостей до Реєстру є:

1) Подання не в повному обсязі відповідних документів, зазначених у пункті 16 цього Порядку;

2) подання недостовірної інформації;

3) подання заяви про включення до Реєстру від Виконавця який вже включений до Реєстру.

28. Реєстратори вносять до Реєстру такі відомості:

1) органи із сертифікації персоналу, акредитовані у відповідній сфері,- відомості, визначені підпунктами 2-8 пункту 14 цього Порядку;

2) Міністерство інфраструктури України - відомості, визначені підпунктами 9-11 пункту 14, пунктом 15 цього Порядку.

29. Заяви про включення до Реєстру, виправлення помилки у відомостях Реєстру, внесення змін до Реєстру від аудиторів безпеки автомобільних доріг подаються до органу із сертифікації персоналу, акредитованого у відповідній сфері.

30. Заява про виключення з Реєстру, складена за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку, та заява про подання звіту аудиту безпеки автомобільних доріг, складена за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку, подаються до Міністерства інфраструктури України.

31. Заяви від юридичних осіб, які проводять аудит безпеки автомобільних доріг із залученням аудиторів безпеки автомобільних доріг подаються до Міністерства інфраструктури України.

32. Реєстратори вносять до Реєстру відомості (зміни до відомостей) протягом 10 робочих днів від дати отримання відповідної заяви.

33. Реєстратори вносять до Реєстру відомості про результати проведення аудиту безпеки автомобільних доріг протягом 10 робочих днів від дати їх надходження до Міністерства інфраструктури України.

34. Під час внесення записів про включення до та виключення з Реєстру, внесення змін до відомостей, які містить Реєстр, за допомогою програмних засобів його ведення автоматично відображаються відомості про:

прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) уповноваженої особи реєстратора;

найменування реєстратора.

35. Дата і час внесення записів про включення до та виключення з Реєстру, внесення змін до відомостей, які містить Реєстр, фіксуються автоматично. Під час внесення записів до Реєстру вказуються відомості про підставу внесення таких записів/відомостей.

36. Реєстратор здійснює виправлення помилки в Реєстрі на підставі заяви Виконавця протягом 10 робочих днів від дати отримання відповідної заяви, про що в Реєстрі робиться відповідна позначка.

37. До початку внесення до Реєстру відомостей про Виконавця реєстратор проводить обов’язкову перевірку факту наявності чи відсутності в Реєстрі раніше сформованої реєстраційної картки відповідного Виконавця шляхом пошуку за такими ідентифікаторами:

1) ідентифікаційним кодом юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

2) повним найменуванням юридичної особи;

3) прізвищем, власним іменем, по батькові (за наявності);

4) відомостями про документ, що посвідчує особу;

5) номером сертифіката на право проведення аудиту безпеки автомобільних доріг.

38. Якщо за результатами перевірки факту наявності чи відсутності раніше сформованої реєстраційної картки в Реєстрі не знайдено такої картки, реєстратор створює нову реєстраційну картку.

39. Пошук відомостей у Реєстрі здійснюється за одним або кількома ідентифікаторами, визначеними в пункті 37 цього Порядку, за принципом повного або часткового збігу одного чи кількох ідентифікаторів пошуку.

40. Реєстратор здійснює виключення Виконавця з Реєстру за рішенням Міністерства інфраструктури України про виключення Виконавця з Реєстру, яке приймається на підставі:

1) подання Виконавцем заяви про виключення з Реєстру;

2) припинення підстав залучення юридичними особами, які проводять аудит безпеки автомобільних доріг із залученням аудиторів безпеки автомобільних доріг, таких аудиторів;

3) рішення суду про припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи, які є Виконавцями;

4) інформації про закінчення строку дії сертифіката на право проведення аудиту безпеки автомобільних доріг.

41. Після виключення Виконавця з Реєстру відомості про нього зберігаються в Реєстрі протягом 10 років.

42. Відомості, що містяться в Реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, крім підпунктів 3, 9, 11 пункту 14 та підпункту 7 пункту 15 цього Порядку.

43. Відомості з Реєстру надаються у вигляді витягу з Реєстру в електронній формі, який містить обов’язкове посилання на Реєстр.

44. Виготовлення електронних копій документів здійснюється шляхом їх сканування.

45. Документи, що містять більш як одну сторінку, скануються в один файл. У разі перевищення допустимого для завантаження розміру файлу такий файл поділяється на кілька файлів.

46. Електронні копії документів повинні бути придатні для сприйняття їх змісту.

47. Кожна окрема електронна копія документа повинна містити текстову інформацію про назву документа.

48. До створення програмного забезпечення Реєстру та початку його функціонування в обсязі, передбаченому цим Порядком, надання відомостей із Реєстру, включення до та виключення з Реєстру забезпечує Міністерство інфраструктури України шляхом ведення Реєстру у формі електронної бази даних згідно з додатком 7 до цього Порядку, яка розміщується на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України. Документи та відповідні заяви про включення до Реєстру, виправлення помилки у відомостях Реєстру, виключення з Реєстру, внесення змін до Реєстру Виконавці подають Міністерству інфраструктури України у строки визначені цим Порядком.

Генеральний директор

Директорату дорожньої

інфраструктури

О. Рябова

Додаток 1

до Порядку ведення, надання

відомостей з реєстру аудиторів

безпеки автомобільних доріг,

включення до та виключення

з реєстру аудиторів безпеки

автомобільних доріг

(абзац другий підпункту 1 пункту 16)

ЗАЯВА

про включення до Реєстру

Додаток 2

до Порядку ведення, надання

відомостей з реєстру аудиторів

безпеки автомобільних доріг,

включення до та виключення

з реєстру аудиторів безпеки

автомобільних доріг

(абзац другий підпункту 2 пункту 16)

ЗАЯВА

про включення до Реєстру

Додаток 3

до Порядку ведення, надання

відомостей з реєстру аудиторів

безпеки автомобільних доріг,

включення до та виключення

з реєстру аудиторів безпеки

автомобільних доріг

(пункту 18

ЗАЯВА

про внесення змін до Реєстру

Додаток 4

до Порядку ведення, надання

відомостей з реєстру аудиторів

безпеки автомобільних доріг,

включення до та виключення

з реєстру аудиторів безпеки

автомобільних доріг

(пункт 19)

ЗАЯВА

про виправлення помилки у відомостях Реєстру

Додаток 5

до Порядку ведення, надання

відомостей з реєстру аудиторів

безпеки автомобільних доріг,

включення до та виключення

з реєстру аудиторів безпеки

автомобільних доріг

(пункт 30)

ЗАЯВА

про виключення з Реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг

Додаток 6

до Порядку ведення, надання

відомостей з реєстру аудиторів

безпеки автомобільних доріг,

включення до та виключення

з реєстру аудиторів безпеки

автомобільних доріг

(пункт 30)

ЗАЯВА

про подання звіту аудиту безпеки автомобільних доріг


Додаток 7

до Порядку ведення, надання

відомостей з реєстру аудиторів

безпеки автомобільних доріг,

включення до та виключення

з реєстру аудиторів безпеки

автомобільних доріг

(пункт 48)

РЕЄСТР

аудиторів безпеки автомобільних доріг


Документи та файли

Сигнальний документ — f508017n141.doc
Сигнальний документ — f508017n142.doc
Сигнальний документ — f508017n143.doc
Сигнальний документ — f508017n144.doc
Сигнальний документ — f508017n145.doc
Сигнальний документ — f508017n146.doc
Сигнальний документ — f508017n148.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.07.2021 — 2021 р., № 56, стор. 148, стаття 3492, код акта 105971/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мінінфраструктури України:

 1. НАКАЗ від 20.01.2021 № 19 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про внесення змін до Положення про знаки поштової оплати". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 3. МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ МІЖ від ВИЗНАЮЧИ "МІНІСТЕРСТВОМ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ТА". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 30.03.2021 № 198 "Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 06.04.2021 № 201 "Про внесення змін до нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв’язку України та Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 17.03.2021 № 116 "Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 17.05.2021 № 258 "Про внесення змін до Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 24.03.2021 № 152 "Про затвердження Змін до Положення про робочий час та час відпочинку плаваючого складу морського і річкового транспорту України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 30.04.2021 № 248 "Про затвердження Змін до Положення про лоцмана-оператора служби регулювання руху суден". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 18.05.2021 № 266 "Про затвердження Порядку проведення перевірки безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 09.04.2021 № 204 "Про затвердження Порядку проведення аудиту безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 18.05.2021 № 268 "Про затвердження Вимог до програм підвищення кваліфікації осіб, які здійснюють аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.03.2021 № 118 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 06 квітня 2017 року № 132". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 18.03.2021 № 118 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 06 квітня 2017 року № 132". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 15. на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження на період з 01 січня 2022 року. Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 16. на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, крім видань, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження на період з 01 січня 2022 року включно. Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 17. на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження на період до 31 грудня 2021 року. Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 10.06.2021 № 323 "Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 09.01.2020 № 2 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 27 вересня 2010 року № 700". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 11.01.2020 № 6 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -