>>

НАКАЗ від 24.03.2021 № 152 "Про затвердження Змін до Положення про робочий час та час відпочинку плаваючого складу морського і річкового транспорту України". Мінінфраструктури України. 2021

Документ актуальний на 14.06.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.03.2021  № 152

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 травня 2021 р.

за № 652/36274

Про затвердження Змін до Положення про робочий час та час відпочинку плаваючого складу морського і річкового транспорту України

Відповідно до статті 57 Кодексу торговельного мореплавства України та пункту 50 Плану заходів з імплементації положень директив та регламентів Європейського Союзу у сфері міжнародного морського та внутрішнього водного транспорту, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2017 року № 747-р, з метою покращення соціального захисту членів екіпажу в частині дотримання їх прав на час відпочинку в період роботи на морських та річкових суднах НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про робочий час та час відпочинку плаваючого складу морського і річкового транспорту України, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 29 лютого 2012 року № 135, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 березня 2012 року за № 445/20758, що додаються.

2. Директорату реформування морської та річкової галузі (Ілясевичу Я.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зовнішніх комунікацій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

В. Криклій

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

В.о.

Голови Державної служби морського

та річкового транспорту України

Міністр розвитку економіки, торгівлі

та сільського господарства України

Спільний представницький орган сторони

роботодавців на національному рівні

Спільний представницький орган

репрезентативних всеукраїнських об’єднань

профспілок на національному рівні

О. Кучер

А. Глазков

І. Петрашко

(за вмовчанням)

(за вмовчанням)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

24 березня 2021 року № 152

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 травня 2021 р.

за № 652/36274

ЗМІНИ

до Положення про робочий час та час відпочинку плаваючого складу морського і річкового транспорту України

1. У розділі II:

1) пункт 2.9 викласти в такій редакції:

«2.9. Графік вахт (робіт) та чергувань розробляє і затверджує судновласник або за його дорученням капітан судна за погодженням із відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, а якщо профспілкової організації не має - з уповноваженим представницьким органом трудового колективу.

На судні в легкодоступному для членів екіпажу місці повинна висіти таблиця з розкладом організації праці на судні, у якій для кожної посади має бути зазначено:

графік вахт (робіт) та чергувань (у рейсі та в порту);

максимальні години роботи чи мінімальні години відпочинку відповідно до законодавства та чинних колективних договорів.

Записи до розкладу виконання робіт на борту судна вносяться українською мовою, а на суднах, що здійснюють міжнародні рейси,- також англійською мовою згідно з додатком 1 до цього Положення.»;

2) пункт 2.13 викласти в такій редакції:

«2.13. Капітан судна забезпечує ведення щоденного обліку тривалості робочого часу і часу відпочинку кожного члена екіпажу відповідно до законодавства України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Записи годин праці та годин відпочинку членів екіпажу здійснюються українською мовою, а на суднах, що здійснюють міжнародні рейси,- також англійською мовою згідно з додатком 2 до цього Положення.

Члени екіпажу повинні отримувати копію записів годин праці та годин відпочинку, що їх стосуються, засвідчену підписом капітана або особи, уповноваженої капітаном, і члена екіпажу.

Судновласник визначає для кожного судна порядок зберігання записів на борту судна із зазначенням періодів їх ведення та перевірки.

Під час визначення порядку зберігання записів судновласник повинен врахувати, що строк зберігання записів не може становити менше ніж дванадцять місяців, внесення записів повинне здійснюватися не рідше ніж один раз на добу, а перевірка записів - не рідше ніж один раз на два тижні.

На судні, в легкодоступному для членів екіпажу місці повинні зберігатися тексти Кодексу законів про працю України, Кодексу торговельного мореплавства України, цього Положення, а також примірники колективного договору, генеральних та галузевих угод.».

2. У розділі III:

Пункт 3.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Тривалість щотижневого відпочинку у семиденний період роботи має становити не менше ніж сімдесят сім годин.».

3. Доповнити Положення додатками 1 та 2, що додаються.

Генеральний директор

Директорату реформування

морської та річкової галузі

Я. Ілясевич


Додаток 1

до Положення про робочий час

та час відпочинку плаваючого складу

морського і річкового

транспорту України

(пункт 2.9 розділу II)

РОЗКЛАД

виконання робіт на борту судна

Додаток 2

до Положення про робочий час

та час відпочинку плаваючого складу

морського і річкового

транспорту України

(пункт 2.13 розділу II)

ЗАПИСИ ГОДИН ПРАЦІ

або годин відпочинку членів екіпажу


Документи та файли

Сигнальний документ — f506374n40.doc
Сигнальний документ — f506374n43.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 28.05.2021 — 2021 р., № 40, стор. 269, стаття 2437, код акта 104948/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мінінфраструктури України:

 1. НАКАЗ від 20.01.2021 № 19 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про внесення змін до Положення про знаки поштової оплати". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 3. МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ МІЖ від ВИЗНАЮЧИ "МІНІСТЕРСТВОМ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ТА". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 30.03.2021 № 198 "Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 06.04.2021 № 201 "Про внесення змін до нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв’язку України та Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 17.03.2021 № 116 "Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 17.05.2021 № 258 "Про внесення змін до Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 09.01.2020 № 2 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 27 вересня 2010 року № 700". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 11.01.2020 № 6 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 29.01.2020 № 24 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 14 червня 2013 року № 405". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 04.03.2020 № 191 "Про затвердження Тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 14.02.2020 № 65 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 318". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 21.01.2020 № 15 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 13.01.2020 № 7 "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення пропускного режиму в Міністерстві інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 01.04.2020 № 218/318 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 червня 2008 року № 696/270". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 03.02.2020 № 36 "Про затвердження Правил експлуатації трамвая і тролейбуса". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 07.05.2020 № 301 "Про затвердження Порядку реалізації експериментального проекту щодо впровадження електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 16.07.2020 № 399 "Про внесення зміни до Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 15.04.2020 № 235 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сферах перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським і річковим транспортом та безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості), та інших форм розпорядчих документів". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 30.04.2020 № 253 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 04 листопада 2013 року № 862". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -