Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 24.06.2021 № 337 "Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 07 червня 2010 року № 340". Мінінфраструктури України. 2021

Документ актуальний на 11.10.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.06.2021  № 337

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 серпня 2021 р.

за № 1125/36747

Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 07 червня 2010 року № 340

Відповідно до абзацу дев’ятого підпункту 31 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. У наказі Міністерства транспорту та зв’язку України від 07 червня 2010 року № 340 «Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2010 року за № 811/18106, пункт 5 виключити.

У зв’язку з цим пункт 6 вважати пунктом 5.

2. Затвердити Зміни до Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 07 червня 2010 року № 340, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2010 року за № 811/18106, що додаються.

3. Директорату з безпеки на транспорті (А. Щелкунов) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Відділу зовнішніх комунікацій забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

5. Цей наказ набирає чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О.

Кубраков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної

служби України

Т.в.о. Голови Державної служби України

з безпеки на транспорті

Міністр охорони здоров’я України

Міністр внутрішніх справ України

Міністр розвитку економіки, торгівлі

та сільського господарства України

Голова Національної поліції України

Голова Спільного представницького

органу об’єднань профспілок

Голова Федерації роботодавців транспорту України

Керівник Секретаріату Спільного

представницького органу сторони роботодавців

на національному рівні

О. Кучер

Р. Кокотайло

М. Степанов

А. Аваков

І. Петрашко

І. Клименко

Г. Осовий

О. Климпуш

Р. Іллічов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

24 червня 2021 року № 337

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 серпня 2021 р.

за № 1125/36747

ЗМІНИ

до Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів

1. У розділі I:

1) пункт 1.1 викласти в такій редакції:

«1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року № 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті, Регламенту (ЄС) № 561/2006 Європейського Парламенту та Ради від 15 березня 2006 року про гармонізацію відповідного соціального законодавства, що регулює відносини в галузі автомобільного транспорту та вносить зміни до Регламентів Ради (ЄЕС) № 3821/85 та (ЄС) № 2135/98 і скасовує Регламент Ради (ЄЕС) № 3820/85, Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР), Кодексу законів про працю України та Законів України «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух».»;

2) у пункті 1.4:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«транспортними засобами Міністерства внутрішніх справ України (у тому числі Національної гвардії України), Міністерства оборони України, Офісу Генерального прокурора, Служби безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України та Державної прикордонної служби України або транспортними засобами, орендованими ними без водія, коли такі перевезення здійснюються з метою виконання завдань, покладених на ці державні органи, та під їх контролем;»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності.»;

3) у пункті 1.5:

абзац шостий викласти в такій редакції:

«змінна перерва - сумарна тривалість перерв за робочий день (зміну), період, протягом якого водій не керує автомобілем та не виконує іншої роботи і який використовується для відпочинку;»;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

«робоча зміна - період роботи водія відповідно до графіка змінності (зміна), який може бути як безперервним, так і розділеним на частини;»;

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

«тахограф - обладнання, призначене для встановлення на транспортних засобах для показу та реєстрації в автоматичному чи напівавтоматичному режимі інформації про рух таких транспортних засобів та про певні періоди роботи їх водіїв;»;

абзаци чотирнадцятий та п’ятнадцятий викласти в такій редакції:

«щоденний відпочинок - період, протягом якого водій може вільно розпоряджатися своїм часом протягом доби;

щотижневий відпочинок - період, протягом якого водій може вільно розпоряджатися своїм часом протягом тижня.».

2. У розділі II:

1) підпункт «в» пункту 2.1 викласти в такій редакції:

«в) час простоїв не з вини водія (у тому числі коли водій не зобов’язаний перебувати на робочому місці, але має залишатися на зв’язку, бути готовим відповісти на будь-який виклик, почати чи відновити рух або виконувати іншу роботу);»;

2) у пункті 2.3:

абзац третій викласти в такій редакції:

«У разі підсумованого обліку робочого часу водія нормальна тривалість робочого дня (зміни) без урахування часу перерви не може перевищувати 10 годин. Тривалість періоду керування не може перевищувати 56 годин на тиждень та 90 годин протягом двох тижнів.»;

в абзаці четвертому слова та цифру «час керування протягом дня (зміни) не перевищує 9 годин» замінити словами та цифрами «час керування протягом дня (зміни) не перевищує 10 годин, але не частіше ніж двічі на тиждень, та 9 годин в інші дні»;

3) пункт 2.4 доповнити знаком та словами «, при цьому забезпечується наявність не менше ніж одного вихідного дня протягом тижня»;

4) пункт 2.7 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.8-2.11 вважати відповідно пунктами 2.7-2.10;

5) у пункті 2.8 цифру та слово «4 години» замінити словами та цифрами «4 години 30 хвилин».

3. У розділі III:

1) у пункті 3.1 слова та цифру «не повинен перевищувати 9 годин» замінити словами та цифрами «не повинен перевищувати 10 годин не частіше ніж двічі на тиждень та 9 годин в інші дні»;

2) пункт 3.2 виключити.

У зв’язку з цим пункти 3.3-3.5 вважати відповідно пунктами 3.2-3.4;

3) пункт 3.2 викласти в такій редакції:

«3.2. Змінний період керування водія (не плановий, а фактичний) може бути збільшено понад норми, установлені пунктом 3.1 цього Положення, в разі виникнення непередбачуваних обставин (технічна несправність ТЗ, зупинення руху ТЗ в рейсі (на маршруті), несприятливі погодні умови, перешкоди руху, відсутність місць стоянки).

Водій має вказати на роздруківці тахографа характер і причину виникнення непередбачуваних обставин не пізніше ніж у момент прибуття до місця стоянки.».

4. У розділі IV:

1) у пункті 4.1 слова «чотирьох годин» замінити словами та цифрами «4 годин 30 хвилин»;

2) пункт 4.2 викласти в такій редакції:

«4.2. Ця перерва може бути замінена перервою тривалістю не менше ніж 15 хвилин із наступною перервою тривалістю не менше ніж 30 хвилин з урахуванням вимог пункту 4.1 цього розділу.».

5. У розділі V:

1) у пункті 5.1 цифри «10» замінити цифрами «11»;

2) у пункті 5.2 цифру «8» замінити цифрою «9»;

3) у абзаці першому пункті 5.3 слова та цифру «до 8 послідовних годин протягом будь-якого двадцятичотиригодинного періоду» замінити словами та цифрою «до 9 послідовних годин протягом будь-якого двадцятичотиригодинного періоду, але не частіше ніж тричі на тиждень».

6. У розділі VI:

1) пункт 6.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Водії зберігають записи щодо режиму праці та відпочинку протягом робочої зміни та 28 днів з дня її закінчення.»;

2) пункт 6.3 викласти в такій редакції:

«6.3. Водій, що керує ТЗ, який не обладнаний тахографом, веде індивідуальну контрольну книжку водія (додаток 3) або повинен мати копію графіка змінності водіїв.»;

3) пункт 6.4 доповнити новими абзацами такого змісту:

«У разі тимчасової непрацездатності водія чи перебування його у відпустці, а також якщо водій не здійснював перевезення пасажирів чи/та вантажів, Перевізник може заповнювати бланк підтвердження діяльності (додаток 4).

Водії зберігають бланк підтвердження діяльності протягом робочої зміни та 28 днів з дня її закінчення.

Перевізники зберігають бланк підтвердження діяльності протягом 12 місяців.».

7. У розділі VII:

1) Пункт 7.1 викласти в такій редакції:

«7.1. Органи, які уповноважені здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху проводять перевірку встановленого режиму праці та відпочинку водіїв відповідно до законодавства України.»;

2) пункт 7.2 виключити.

8. Доповнити Положення додатком 4, що додається.

Т.в.о. генерального

директора Директорату

з безпеки на транспорті

С. Александров

Додаток 4

до Положення про робочий час

і час відпочинку водіїв колісних

транспортних засобів

(пункт 6.4 розділу VI)

БЛАНК ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ


Документи та файли

Сигнальний документ — f509687n81.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 10.09.2021 — 2021 р., № 70, стор. 226, стаття 4480, код акта 106904/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінінфраструктури України:

 1. НАКАЗ від 20.01.2021 № 19 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про внесення змін до Положення про знаки поштової оплати". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 3. МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ МІЖ від ВИЗНАЮЧИ "МІНІСТЕРСТВОМ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ТА". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 30.03.2021 № 198 "Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 06.04.2021 № 201 "Про внесення змін до нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв’язку України та Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 17.03.2021 № 116 "Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 17.05.2021 № 258 "Про внесення змін до Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 24.03.2021 № 152 "Про затвердження Змін до Положення про робочий час та час відпочинку плаваючого складу морського і річкового транспорту України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 30.04.2021 № 248 "Про затвердження Змін до Положення про лоцмана-оператора служби регулювання руху суден". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 18.05.2021 № 266 "Про затвердження Порядку проведення перевірки безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 09.04.2021 № 204 "Про затвердження Порядку проведення аудиту безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 18.05.2021 № 268 "Про затвердження Вимог до програм підвищення кваліфікації осіб, які здійснюють аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.03.2021 № 118 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 06 квітня 2017 року № 132". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 18.03.2021 № 118 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 06 квітня 2017 року № 132". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 15. на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження на період з 01 січня 2022 року. Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 16. на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, крім видань, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження на період з 01 січня 2022 року включно. Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 17. на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження на період до 31 грудня 2021 року. Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 10.06.2021 № 323 "Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 18.05.2021 № 267 "Про затвердження Порядку ведення, надання відомостей з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг, включення до та виключення з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 11.08.2021 № 418 "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -