<<
>>

НАКАЗ від 25.06.2019 № 458 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2019

Документ актуальний на 09.09.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.06.2019  № 458


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2019 р.
за № 798/33769

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства інфраструктури України

Відповідно до статей 21 та 22 Закону України «Про морські порти України» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства інфраструктури України, що додаються.

2. Департаменту реформування та функціонування морського та річкового транспорту забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ю. Лавренюка.

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

Виконувач обов’язків Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

Голова Державної регуляторної
служби України
Ю.

Бровченко


К. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
25 червня 2019 року № 458


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2019 р.
за № 798/33769

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства інфраструктури України

1. У Порядку справляння та розмірах ставок портових зборів, затвердженому наказом Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 316, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 12 червня 2013 року за № 930/23462 (із змінами):

1) у пункті 1.10 розділу I:

після абзацу четвертого доповнити новими абзацами п’ятим - сьомим такого змісту:

«Для визначення питомої ваги транзитних вантажів, що навантажуються або розвантажуються на (із) судно (судна) у відповідному морському порту України в межах відповідного рейсу, кількість вантажу визначається у таких одиницях виміру:

у тоннах - навалочні, наливні, генеральні вантажі (крім універсальних та спеціалізованих контейнерів, що перевозяться суднами-контейнеровозами). У розрахунку не враховується вага залізничних вагонів, вантажних автомашин і трейлерів, якщо такі залізничні вагони, вантажні автомашини і трейлери не оформлені з згідно коносаментами (Bill of Lading) як вантаж із визначенням їх ваги;

в умовних одиницях (TEU) - універсальні та спеціалізовані контейнери, що перевозяться суднами-контейнеровозами. У розрахунках 20-футовий універсальний та спеціалізований контейнери приймаються за 1 TEU, 40-футовий універсальний та спеціалізований контейнери та універсальні і спеціалізовані контейнери понад 40 футів приймаються у розрахунках за 2 TEU.».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - десятий вважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим;

після абзацу дев’ятого доповнити новими абзацами десятим - п’ятнадцятим такого змісту:

«Знижка, передбачена цим пунктом, для судна, що прибуває у морський порт із вантажем та здійснює вивантаження цього вантажу, а потім завантажується та вибуває із вантажем із морського порту, застосовується так:

питома вага транзитних вантажів, що навантажуються та розвантажуються на (із) судно (судна) у відповідному морському порту України, в загальному обсязі вантажу, фактично навантаженого або розвантаженого на (із) судно (судна) у цьому морському порту, визначається окремо за кожною операцією;

знижка до ставок корабельного та канального зборів застосовується при вході судна у морський порт згідно з розрахунком питомої ваги транзитних вантажів в обсязі вантажів, що розвантажуються із судна;

знижка до ставок корабельного та канального зборів застосовується при виході судна із морського порту згідно з розрахунком питомої ваги транзитних вантажів в обсязі вантажів, що навантажуються на судно;

знижка до ставок причального, маякового зборів застосовується згідно з розрахунком питомої ваги транзитних вантажів в обсязі вантажів, що розвантажуються із судна;

знижка до ставок санітарного, якірного зборів застосовується при виході судна із морського порту згідно з розрахунком питомої ваги транзитних вантажів в обсязі вантажів, що навантажуються на судно.».

У зв’язку з цим абзаци десятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим - дев’ятнадцятим;

абзац шістнадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий - дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим - вісімнадцятим;

2) позицію «Група Б» додатка 1 до Порядку викласти в такій редакції:

«

Пасажирські судна; пороми; криголами, що не належать суб’єктам господарювання всіх форм власності, які здійснюють господарську діяльність у межах морського порту, та не орендовані ними

Група Б

».

2. Позицію «Група Б» додатка 1 до Тарифів на послуги із забезпечення лоцманського проведення суден, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 03 грудня 2013 року № 965, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2013 року за № 2138/24670 (із змінами), викласти в такій редакції:

«

Пасажирські судна; пороми; криголами, що не належать суб’єктам господарювання всіх форм власності, які здійснюють господарську діяльність у межах морського порту, та не орендовані ними

Група Б

».

3. Позицію «Група Б» додатка 1 до Тарифів на послуги з регулювання руху суден, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 03 грудня 2013 року № 966, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2013 року за № 2139/24671 (із змінами), викласти в такій редакції:

«

Пасажирські судна; пороми; криголами, що не належать суб’єктам господарювання всіх форм власності, які здійснюють господарську діяльність у межах морського порту, та не орендовані ними

Група Б

».

4. Позицію «Група Б» додатка 1 до Тарифів на послуги із забезпечення проведення криголамних робіт, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 26 грудня 2013 року № 1059, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16 січня 2014 року за № 72/24849 (із змінами), викласти в такій редакції:

«

Пасажирські судна; пороми; криголами, що не належать суб’єктам господарювання всіх форм власності, які здійснюють господарську діяльність у межах морського порту, та не орендовані ними

Група Б

».

Директор Департаменту
реформування
та функціонування морського
та річкового транспорту
О. Басюк


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 16.08.2019 — 2019 р., № 62, стор. 185, стаття 2173, код акта 95475/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінінфраструктури України:

 1. НАКАЗ від 09.01.2020 № 2 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 27 вересня 2010 року № 700". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 11.01.2020 № 6 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2020 № 24 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 14 червня 2013 року № 405". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 04.03.2020 № 191 "Про затвердження Тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 14.02.2020 № 65 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 318". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 21.01.2020 № 15 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 13.01.2020 № 7 "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення пропускного режиму в Міністерстві інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 01.04.2020 № 218/318 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 червня 2008 року № 696/270". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 03.02.2020 № 36 "Про затвердження Правил експлуатації трамвая і тролейбуса". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 14.02.2019 № 101 "Про затвердження Умов оплати праці працівників Державної служби морського та річкового транспорту України, які не є державними службовцями". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 22.03.2019 № 205 "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 20.03.2019 № 170 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 27 березня 2018 року № 140". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 01.02.2019 № 74 "Про затвердження Змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 14. фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна авіаційна служба України. Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 01.03.2019 № 135 "Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна авіаційна служба України, та їх Розміру". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 25.03.2019 № 208 "Про внесення змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 25.02.2019 № 124 "Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 18.04.2019 № 266 "Про затвердження Змін до Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 15.04.2019 № 258 "Про внесення змін до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 11.04.2019 № 252 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 316". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -