<<
>>

НАКАЗ від 25.06.2019 № 459 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2019

Документ актуальний на 09.09.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.06.2019  № 459


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 липня 2019 р.
за № 827/33798

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства інфраструктури України

Відповідно до статей 21, 22 Закону України «Про морські порти України» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства інфраструктури України, що додаються.

2. Департаменту реформування та функціонування морського та річкового транспорту забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ю. Лавренюка.

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

Перший віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

Голова Державної служби морського
та річкового транспорту України

Голова Державної регуляторної служби України

С.

Кубів


Д. Петренко

К. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
25 червня 2019 року № 459


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 липня 2019 р.
за № 827/33798

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства інфраструктури України

1. У Порядку справляння та розмірах ставок портових зборів, затвердженому наказом Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 316, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 12 червня 2013 року за № 930/23462 (із змінами):

1) в абзаці п’ятому пункту 1.8 розділу I слово «Укрморрічінспекцією» замінити словами «Державною службою морського та річкового транспорту України»;

2) абзац другий пункту 3.5 розділу III викласти в такій редакції:

«Судна, що згідно з обмірним свідоцтвом з повним вантажем мають осадку не більш як 4 метри, здійснюють каботажне плавання та віднесені згідно з класифікаційним свідоцтвом, виданим класифікаційним товариством, до суден внутрішнього або змішаного плавання, звільняються від сплати канального збору.»;

3) пункт 5.7 розділу V викласти в такій редакції:

«5.7. Для відстою або закінчення операцій з обслуговування судна на вимогу капітана судна (судновласника) суб’єкт, зазначений у пункті 1.2 розділу I цього Порядку, зобов’язаний надати судну вільний причал за ставками згідно з додатком 5 до цього Порядку або місце якірної стоянки на внутрішньому чи зовнішньому рейді. Місце стоянки на внутрішньому рейді надається згідно з пунктами 6.1, 6.2 розділу VI цього Порядку.»;

4) позицію «Група В» додатка 1 до Порядку викласти в такій редакції:

«

Ліхтери, буксири, буксири-штовхачі, штовхачі, баржі (самохідні і несамохідні), річкові самохідні судна, включаючи судна типу «ріка - море», що заходять у порти р. Дунай, а також річкові самохідні судна, що заходять для подальшого перевантаження вантажів на морські судна і навпаки

Група В

».

2. У Порядку обліку та використання коштів від портових зборів, затвердженому наказом Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 316, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 12 червня 2013 року за № 931/23463 (із змінами):

1) абзаци другий, третій пункту 2.2 розділу II викласти в такій редакції:

«на утримання та обслуговування причальних споруд в межах їх паспортних характеристик;

на ремонт, модернізацію, реконструкцію і будівництво причальних споруд в межах їх паспортних характеристик;»;

2) додаток 2 до Порядку після позиції «1.5. Матеріали та малоцінні і швидкозношувані предмети» доповнити новою позицією такого змісту:

«

1.6. Інші
прямі витрати
».

3. Позицію «Група В» додатка 1 до Тарифів на послуги із забезпечення лоцманського проведення суден, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 03 грудня 2013 року № 965, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2013 року за № 2138/24670 (із змінами), викласти в такій редакції:

«

Ліхтери, буксири, буксири-штовхачі, штовхачі, баржі (самохідні і несамохідні), річкові самохідні судна, включаючи судна типу «ріка - море», що заходять у порти р. Дунай, а також річкові самохідні судна, що заходять для подальшого перевантаження вантажів на морські судна і навпаки

Група В

».

4. Позицію «Група В» додатка 1 до Тарифів на послуги з регулювання руху суден, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 03 грудня 2013 року № 966, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2013 року за № 2139/24671 (із змінами), викласти в такій редакції:

«

Ліхтери, буксири, буксири-штовхачі, штовхачі, баржі (самохідні і несамохідні), річкові самохідні судна, включаючи судна типу «ріка - море», що заходять у порти р. Дунай, а також річкові самохідні судна, що заходять для подальшого перевантаження вантажів на морські судна і навпаки

Група В

».

5. У додатках до Тарифів на послуги із забезпечення проведення криголамних робіт, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 26 грудня 2013 року № 1059, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16 січня 2014 року за № 72/24849 (із змінами):

1) позицію «Група В» додатка 1 викласти в такій редакції:

«

Ліхтери, буксири, буксири-штовхачі, штовхачі, баржі (самохідні і несамохідні), річкові самохідні судна, включаючи судна типу «ріка - море», що заходять у порти р. Дунай, а також річкові самохідні судна, що заходять для подальшого перевантаження вантажів на морські судна і навпаки

Група В

»;

2) у таблиці 1 додатка 2 позиції «Іллічівськ», «Октябрськ» замінити відповідно позиціями «Чорноморськ», «Ольвія» згідно з алфавітним порядком.

6. У Тарифах на послуги із забезпечення доступу портового оператора до причалу, що перебуває у господарському віданні адміністрації морських портів України, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 18 грудня 2015 року № 541, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2015 року за № 1608/28053 (із змінами):

1) у розділі II:

абзаци другий, третій пункту 2 замінити шістьма абзацами такого змісту:

«Віднесення вантажу до групи вантажів здійснюється відповідно до груп ТСНВ:

за назвою вантажу, зазначеного у коносаментах, вантажних маніфестах чи інших документах, виданих морським або річковим перевізником;

за назвою вантажу, зазначеного в інших документах, виданих портовим оператором, що є виконавцем робіт у межах морського порту, у випадку відсутності документів, виданих морським або річковим перевізником.

Якщо вантажі перевозяться наливом, навалом або в тарі, для застосування ставок за ці послуги враховуються відомості про вид пакування вантажу, зазначені:

в коносаментах, вантажних маніфестах чи інших документах, виданих морським або річковим перевізником;

в документах, виданих портовим оператором, що є виконавцем робіт у межах морського порту, у випадку відсутності документів, виданих морським або річковим перевізником.».

У зв’язку з цим абзаци четвертий-шостий вважати відповідно абзацами восьмим-десятим;

у пункті 3:

абзац третій, четвертий замінити шістьма абзацами такого змісту:

«для вантажів, завантажених та порожніх універсальних і спеціалізованих контейнерів, які навантажуються на борт судна чи плавучої споруди, кількість визначається за даними:

коносаментів, вантажних маніфестів чи інших документів, виданих морським або річковим перевізником як доказ прийняття на борт судна чи плавучої споруди для перевезення;

документів, виданих портовим оператором, що є виконавцем робіт у межах морського порту, у випадку відсутності документів, виданих морським чи річковим перевізником;

для вантажів, завантажених та порожніх універсальних і спеціалізованих контейнерів, які вивантажуються з борту судна чи плавучої споруди, кількість визначається за даними:

генеральних актів, актів-повідомлень, оформлених за підсумками вивантаження з борту судна чи плавучої споруди в морському порту;

документів, виданих портовим оператором, що є виконавцем робіт у межах морського порту, у випадку відсутності генеральних актів, актів-повідомлень.».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий-дванадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим-шіснадцятим;

2) позицію «Група 1» додатка 1 до Тарифів викласти в такій редакції:

«

Миколаїв
Одеса
Ольвія
Чорноморськ
Южний

Група 1

».

Директор
Департаменту реформування
та функціонування морського
та річкового транспорту
О. Басюк


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 13.08.2019 — 2019 р., № 61, стор. 126, стаття 2149, код акта 95452/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінінфраструктури України:

 1. НАКАЗ від 09.01.2020 № 2 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 27 вересня 2010 року № 700". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 11.01.2020 № 6 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2020 № 24 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 14 червня 2013 року № 405". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 04.03.2020 № 191 "Про затвердження Тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 14.02.2020 № 65 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 318". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 21.01.2020 № 15 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 13.01.2020 № 7 "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення пропускного режиму в Міністерстві інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 01.04.2020 № 218/318 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 червня 2008 року № 696/270". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 03.02.2020 № 36 "Про затвердження Правил експлуатації трамвая і тролейбуса". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 14.02.2019 № 101 "Про затвердження Умов оплати праці працівників Державної служби морського та річкового транспорту України, які не є державними службовцями". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 22.03.2019 № 205 "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 20.03.2019 № 170 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 27 березня 2018 року № 140". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 01.02.2019 № 74 "Про затвердження Змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 14. фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна авіаційна служба України. Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 01.03.2019 № 135 "Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна авіаційна служба України, та їх Розміру". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 25.03.2019 № 208 "Про внесення змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 25.02.2019 № 124 "Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 18.04.2019 № 266 "Про затвердження Змін до Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 15.04.2019 № 258 "Про внесення змін до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 11.04.2019 № 252 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 316". Мінінфраструктури України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -