Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 26.11.2012 № 710 "Про затвердження Вимог до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методів такої перевірки". Мінінфраструктури України. 2012

Документ актуальний на 07.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.11.2012  № 710

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 грудня 2012 р.

за № 2169/22481

Про затвердження Вимог до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методів такої перевірки

Відповідно до статей 22 та 23 Закону України "Про автомобільний транспорт", підпункту 4.8.49 підпункту 4.8 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року № 1166 "Про єдині вимоги до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, що експлуатуються" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Вимоги до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методи такої перевірки, що додаються.

2. Департаменту автомобільного транспорту (Петухов Д.В.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра

К. Єфименко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України

В.о. Голови Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва

Міністр внутрішніх справ України

В.П.

Цушко

О.Ю. Потімков

В.Ю. Захарченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

26.11.2012  № 710

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 грудня 2012 р.

за № 2169/22481

ВИМОГИ

до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методи такої перевірки

I. Загальні положення

1.1. Ці Вимоги розроблено відповідно до міжнародних договорів України, Закону України "Про автомобільний транспорт", постанов Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року № 1166 "Про єдині вимоги до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, що експлуатуються", від 30 січня 2012 року № 137 "Про затвердження Порядку проведення обов'язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу".

1.2. Ці Вимоги застосовуються під час перевірки технічного стану колісних транспортних засобів (далі - ТЗ) суб'єктами проведення обов'язкового технічного контролю, а також автомобільними перевізниками, суб'єктами господарювання, які надають послуги з технічного обслуговування, ремонту ТЗ (далі - виконавці).

1.3. Для ідентифікації ТЗ, визначення вимог і методів для його перевірки застосовують такі нормативно-технічні документи:

1.3.1. Національні стандарти:

ДСТУ 3525-97 "Засоби транспортні дорожні. Маркування";

ДСТУ 3649:2010 "Колісні транспортні засоби. Вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання";

ДСТУ 4276:2004 "Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. Атмосфера. Норми і методи вимірювання димності відпрацьованих газів автомобілів з дизелями або газодизелями";

ДСТУ 4277:2004 "Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. Атмосфера. Норми і методи вимірювання вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють на бензині або газовому паливі";

ДСТУ 7013:2009 "Автобуси спеціалізовані для перевезення школярів. Технічні вимоги";

ДСТУ 7032:2009 "Колісні транспортні засоби. Автомобілі швидкої медичної допомоги та їхнє устатковання. Технічні вимоги та методи випробування (EN 1789:2007, MOD)";

ДСТУ ГОСТ ИСО 4100:2005 "Дорожній транспорт. Міжнародний ідентифікаційний код виробника деталей (WPMI-код) (ГОСТ ИСО 4100-2005, IDT)";

ДСТУ ГОСТ 30478:2006 "Автобуси для перевезення інвалідів. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 30478-96, IDT)".

1.3.2. Міждержавні стандарти:

ГОСТ 5727-88 "Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия" ("Скло безпечне для наземного транспорту. Загальні технічні умови");

ГОСТ 27578-87 "Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия" ("Гази вуглеводневі зріджені для автомобільного транспорту. Технічні умови").

1.3.3. Галузевий стандарт ГСТУ 60.2-00017584-011-2001 "Засоби транспортні дорожні. Технічні вимоги до безпечності конструкції автобусів загального призначення, які знаходяться в експлуатації".

1.4. У цих Вимогах терміни вживаються в таких значеннях:

акти законодавства ЄС - регламенти, директиви, рішення Європейського Союзу з питань технічного регулювання відповідно до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання і частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів 1958 року з поправками 1995 року;

з'єднина - сполука складових частин транспортного засобу або транспортних засобів, визначена заданими виробником їхнім відносним положенням і видом зв'язку між ними, що позбавляє ці частини певної кількості ступенів вільності переміщення;

колесо - обертовий несівний елемент, розташований між шиною і маточиною осі ТЗ;

колесо пневматичне - колесо з установленою на ньому пневматичною шиною;

колесо пневматичне запасне - запасне пневматичне колесо, в якому познака розміру колеса і шини, виліт колеса, індекс несівної здатності і символ категорії швидкості шини відповідають мінімальним вимогам безпеки виробника ТЗ щодо пневматичних коліс, установлюваних на маточині відповідної осі ТЗ;

колесо пневматичне запасне тимчасового використовування - пневматичне колесо, передбачене для тимчасового використовування виробником ТЗ згідно з Правилами ЄЕК ООН № 64;

колесо ходове - пневматичне колесо, що за познакою розміру колеса і шини, вильотом, індексом несівної здатності і символом категорії швидкості шини відповідає мінімальним вимогам безпеки виробника ТЗ до пневматичного колеса, установлюваного виробником на маточині відповідної осі ТЗ;

контакт пневматичної шини і засобу вимірювання сили гальмування сухий - контакт, який утворюється внаслідок безпосередньої взаємодії елемента засобу вимірювання гальмової сили (барабан, рухома площадка тощо) з протектором пневматичної шини, на якому немає слідів води, які видно органами зору;

контроль органолептичний - перевірка технічного стану транспортного засобу органами зору, дотику, слуху, нюху кваліфікованим виконавцем із застосуванням у разі потреби інформації засобів сигналізації (індикації), що вмонтовані в транспортний засіб, але без застосування засобів вимірювальної техніки;

марковання - нанесені на виріб знаки, які характеризують цей виріб;

методика виконання випробувань - сукупність процедур і правил, виконання яких забезпечує одержання результатів вимірювань із гарантованою точністю;

неробочий хід двигуна - режим функціонування двигуна, за якого на будь-якій частоті обертання він виробляє механічну енергію, достатню лише для подолання внутрішнього опору, але недостатню для виконання корисної роботи;

спалини - забруднювальні речовини, інші продукти, утворені внаслідок згоряння моторного палива в двигуні транспортного засобу, які надходять через його випускну систему до атмосферного повітря, зокрема після перетворення, знешкодження, очищення спеціальним обладнанням випускної системи (нейтралізатор, фільтр тощо), якщо таке обладнання передбачив виробник;

технічний стан колісного транспортного засобу - відповідність колісного транспортного засобу його конструкції на дату першої реєстрації та сукупність фактичних експлуатаційних характеристик колісного транспортного засобу на дату перевірки;

технологічна операція - закінчена частина технологічного процесу, яку виконують на одному робочому місці;

технологічний процес - частина виробничого процесу, а саме дії, спрямовані на перевірку технічного стану транспортного засобу в обсязі, визначеному законодавством;

шина пневматична відновлена - шина, відремонтована методом заміни зношеного протектора новим.

1.5. У цих Вимогах скорочення вживаються в таких значеннях:

1.5.1. Умовні скорочення літерами української абетки:

Євро-0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, EEV - познаки рівнів європейських екологічних норм ТЗ категорій M, N згідно з додатком 2 до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року № 521, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1586/21898;

ЗНГ - зріджений нафтовий газ;

ІЗВ - інформаційне забезпечення від виробника ТЗ;

КВТ ЄЕК ООН - Комітет внутрішнього транспорту Європейської економічної комісії ООН;

СПГ - стиснений природний газ.

1.5.2. Умовні скорочення літерами латинської, грецької абетки:

CO - умовна познака оксиду вуглецю;

CnHm - умовна познака вуглеводнів;

λ - "лямбда" - безрозмірна величина, що характеризує ефективність згоряння у двигуні через співвідношення повітря та палива, визначене з урахуванням складу газових викидів, яку розраховують за стандартною формулою;

DOT - абревіатура Департаменту автомобільного транспорту США;

EOBD - стандарти OBD виробників, які поставляють ТЗ на європейський автомобільний ринок;

OBD - система самодіагностування ТЗ;

OBD-I, OBD-II - стандарти OBD виробників, які поставляють ТЗ на американський автомобільний ринок.

1.6. Перевірка конструкції та технічного стану ТЗ здійснюється відповідно до цих Вимог, а також даних марковання ТЗ, що передбачене міжнародними договорами України, законодавством з питань затвердження конструкції ТЗ, вимогами документації з питань переобладнання ТЗ.

1.7. Спеціальний і спеціалізований ТЗ, на шасі яких встановлено устатковання для виконання спеціальних робочих функцій, повинні відповідати вимогам до ТЗ, на базі яких їх виконано. Масу такого устатковання враховують як масу закріпленого на ТЗ вантажу. Перевірці технічного стану підлягають лише елементи закріплення такого устатковання на шасі та у транспортному положенні.

1.8. Конструкція ТЗ має відповідати ідентифікаційним даним, зазначеним у реєстраційних документах ТЗ.

Вимоги щодо перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, його складників наведено в додатку 1 до цих Вимог. У цьому додатку наведено вимоги: Правил Європейської економічної комісії ООН з поправками (далі - Правила ЄЕК ООН), що додаються до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання і частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів 1958 року з поправками 1995 року (далі - Женевська угода 1958 року); Регламентів, Директив, Рішень ЄС щодо затвердження конструкції ТЗ, за якими визначають еквівалентними Правила ЄЕК ООН; Зведеної резолюції стосовно конструкції транспортних засобів (CP.3) - (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2 від 30 червня 2011 року) - документ Європейської економічної комісії ООН (далі - Зведена резолюція); стандартів законодавчо регульованої сфери. Ці вимоги застосовують не вище рівня, який був чинним на дату реєстрації ТЗ.

Правила ЄЕК ООН та акти законодавства ЄС, які містять дані про марковання стосовно перевірки технічного стану ТЗ, наведено в додатку 2 до цих Вимог.

Вимоги до колісних транспортних засобів категорії N, пристосованих для перевезення пасажирів, наведено в додатку 3 до цих Вимог.

Вимоги до технологічного убезпечення методів перевірки технічного стану ТЗ наведено в додатку 4 до цих Вимог.

II. Ідентифікація конструкції ТЗ та норм щодо перевірки його технічного стану

2.1. ТЗ ідентифікують, беручи до уваги вимоги стосовно конструкції та технічних характеристик, наведених у його реєстраційних документах, зокрема реєстраційних документах інших держав, у маркованні, в експлуатаційній та (або) ремонтній документації, іншому інформаційному забезпеченні виробника, документах з питань переобладнання, які були чинними на дату реєстрації (перереєстрації), та відповідно до законодавства.

2.2. Ідентифікацію виробника, категорії, моделі, дати виготовлення завершеного ТЗ, його призначення, типу двигуна, окремих технічних характеристик здійснюють за даними:

міжнародного ідентифікаційного номера (VIN - Vehicle Identification Number);

марковання стосовно затвердження типу або конструкції ТЗ;

марковання складників (систем, технічних вузлів, компонентів);

документів з експлуатації та ремонту ТЗ;

сертифіката відповідності;

нормативних документів на виготовлення, зокрема технічних умов;

документів з питань затвердження типу або конструкції ТЗ;

іншого інформаційного забезпечення від виробника;

документів щодо переобладнання;

класифікаційних ознак ТЗ.

До уваги береться ідентифікаційний номер, виконаний виробником завершеного ТЗ. У разі потреби детальнішого ідентифікування виконують відповідне товарознавче дослідження, як передбачено законодавством.

Для ідентифікації ТЗ національного виробника застосовують національні стандарти ДСТУ 3525, ДСТУ ГОСТ ИСО 4100, а у разі потреби:

вимоги розділу VI Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24 листопада 2003 року № 142/5/2092 (у редакції наказу Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24 липня 2009 року № 1335/5/1159), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2003 року за № 1074/8395 (далі - Методика);

вимоги пунктів 7 та 8 Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Державної митної служби України від 17 листопада 2005 року № 1118, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2005 року за № 1428/11708.

ІЗВ, технічні характеристики, необхідні для ідентифікації і перевірки технічного стану ТЗ та його складників, що виготовлені за кордоном, надає офіційне представництво виробника ТЗ, його складників в Україні.

2.3. ТЗ, що виготовлені не відповідно до Женевської угоди 1958 року, ідентифікують з урахуванням норм відповідних стандартів, наведених у пункті 1.3 розділу I цих Вимог.

Наявність у маркованні абревіатури "DOT" з нанесеним поряд персональним номером виробника означає, що він відповідає стандартам законодавчо регульованої сфери з питань технічного регулювання як США, так і України, за винятком зовнішніх світлових приладів, стекол та тягово-зчіпних пристроїв, для технічного контролю яких необхідно застосовувати норми відповідних Правил ЄЕК ООН чи актів законодавства ЄС.

Якщо даних марковання виробника ТЗ недостатньо для необхідної ідентифікації і визначення вимог стосовно перевірки його технічного стану, ураховують інформацію марковання складників ТЗ, яку співставляють з даними ІЗВ, зокрема комп'ютерних баз даних, з програмним забезпеченням, наведеним у Методиці, а також у каталогах запасних частин, з метою ідентифікації ТЗ за його окремими технічними вузлами, компонентами, технічними характеристиками його складників.

2.4. Керуючись міжнародним ідентифікаційним кодом виробника та розширеним ідентифікаційний кодом виробника, визначають дату реєстрації, модель, тип ТЗ. Таку інформацію отримують також в уповноважених міжнародною організацією зі стандартизації компетентних органах держав, на території яких зареєстровано виробника ТЗ.

2.5. Технічні норми, необхідні для перевірки технічного стану ТЗ, визначають відповідно до категорії, типу ТЗ або його складника згідно з Правилами ЄЕК ООН, Зведеною резолюцією, актами законодавства ЄС. Необхідна для перевірки технічного стану ТЗ інформація береться з експлуатаційної, супровідної документації на ТЗ та (або) його складники, з марковання, що містять інформацію про відповідність Правилам ЄЕК ООН, актам законодавства ЄС в частині вимог, що стосуються перевірки технічного стану транспортних засобів, які були чинними на дату реєстрації ТЗ.

2.6. ТЗ, що був зареєстрований в ЄС, його складники ідентифікують за інформацією про їх відповідність Правилам ЄЕК ООН або актам законодавства ЄС, наведеною в реєстраційних документах ТЗ держави - члена ЄС, зокрема за даними, зазначеними такими кодами:

(К) - номер затвердження типу (у разі наявності);

(S.1) - кількість пасажирських місць, враховуючи місце водія;

(S.2) - кількість місць для перевезення пасажирів стоячи;

(J) - категорія транспортного засобу;

(U.1) - рівень акустичного шуму нерухомого ТЗ з двигуном, що діє в режимі неробочого ходу, дБ(А);

(V.6) - скоригований коефіцієнт поглинання спалинами дизелів, м-1;

(V.9) - познака категорії забруднення довкілля згідно із законодавством з питань затвердження конструкції або типу ТЗ в ЄС.

2.7. Переобладнані ТЗ ідентифікують за інформацією документів з питань переобладнання, з оцінки відповідності переобладнаного транспортного засобу, виданих відповідно до Порядку переобладнання транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 року № 607.

2.8. Для ідентифікації ураховують інформацію марковання таких складників і систем ТЗ:

автомобільні стекла (норми Правил ЄЕК ООН № 43, еквівалентні акти законодавства ЄС);

пневматичні шини (норми Правил ЄЕК ООН № 30, № 54, № 64, № 75, № 88, № 108, № 109, № 117, норми DOT та еквівалентних актів законодавства ЄС);

гальмові колодки, якщо вони доступні для огляду, гальмові системи (норми Правил ЄЕК ООН № 13, № 13H, № 90, норми DOT та еквівалентні акти законодавства ЄС);

системи і складники ТЗ, пов'язані з роботою двигуна, щодо концентрації забруднювальних речовин у спалинах, димності спалин, акустичного шуму (норми Правил ЄЕК ООН № 9, № 24, № 83, № 40, № 41, № 47, № 49, № 51, № 59, № 67, № 83, № 85, № 101, № 103, № 110, № 115, норми DOT та Директив ЄС);

фари, інші зовнішні світлові прилади, прилади для контролю за робочими процесами (режимами) використання ТЗ (норми Правил ЄЕК ООН № 1 - № 8, № 19, № 20, № 23, № 31, № 38, № 39, № 48, № 50, № 68, № 72, № 76, № 77, № 82, № 87, № 89, № 91, № 112, № 113, № 119, № 123, а також еквівалентні акти законодавства ЄС).

Інші складники ідентифікують у разі потреби для визначення технічних характеристик ТЗ.

2.9. Марковання типових складників та завершених ТЗ, що виготовлені відповідно до вимог Женевської угоди 1958 року, законодавства ЄС, національного законодавства держави - члена ЄС, зокрема які вперше зареєстровані за кордоном та ввезені в Україну як такі, що були в користуванні, містять інформацію про затвердження типу їх конструкції. Їх ідентифікують за допомогою додатка 2 до цих Вимог, використовуючи інформацію відповідного марковання залежно від предмета технічного регулювання, номера відповідного акта законодавства ЄС.

Особливості розшифровки типового марковання складників та завершених ТЗ, конструкцію яких затверджено відповідно до Женевської угоди 1958 року або відповідних актів законодавства ЄС, національного законодавства держави - члена ЄС, наведено в додатку 5 до цих Вимог.

2.10. Норми вмісту забруднювальних речовин у спалинах, димності спалин ТЗ наведено в додатку 6 до цих Вимог.

Директор Департаменту

автомобільного транспорту

Д.В. Петухов


Додаток 1

до Вимог до перевірки конструкції

та технічного стану колісного

транспортного засобу,

методів такої перевірки

ВИМОГИ

щодо перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, його складників

Об'єкт і предмет перевірки

Метод перевірки

Вимоги до конструкції та технічного стану

1

2

3

1. Загальні характеристики технічного стану ТЗ та його складників

1.1. Пасажировмісність (кількість пасажирських місць для сидіння, загальна)

Органолептичний контроль

КТЗ має бути укомплектований усіма пасажирськими сидіннями, що передбачені виробником, та відповідати вимогам Європейської угоди-1, Закону України-2, відповідних Правил ЄЕК ООН № 36, № 52, № 107, доданих до Угоди-3, або актів законодавства ЄС, наведених у додатку 3 до Вимог до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методів такої перевірки, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 26 листопада 2012 року № 710 (далі - Вимоги), ПДР-4, документів з питань переобладнання відповідно до Порядку переобладнання-5 з урахуванням вимог пункту 6.8.9 ДСТУ 3649:2010.

КТЗ, що переобладнані в автобуси та зареєстровані до 01 квітня 2008 року, мають відповідати вимогам документів з питань переобладнання згідно з пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання допуску автобусів до експлуатації"-6.

Пасажировмісність і кількість місць для сидіння повинні бути зазначені на відповідних інформаційних табличках у пасажирському салоні автобуса.

Пасажировмісність ТЗ категорій N, пристосованих для перевезення пасажирів, визначають з урахуванням положень додатка 3 до Вимог

1.2. Розміщення, стан конструкції, закріплення сидінь (водія та пасажирів)

Органолептичний контроль

Розміщення, стан конструкції, закріплення сидінь мають відповідати документації виробника, вимогам Європейської угоди, Правил ЄЕК ООН № 36, № 52, № 80, № 107, доданих до Угоди-2, або актів законодавства ЄС, наведених у додатку 3 до Вимог, документів з питань переобладнання відповідно до Порядку переобладнання-5.

Розміщення, конструкція, закріплення сидінь мають відповідати вимогам до ТЗ категорій N, пристосованих для перевезення пасажирів, згідно з додатком 3 до Вимог

1.3. Аварійні виходи автобусів (кількість та стан конструкції)

Органолептичний контроль

Кількість, доступність для пасажира, стан конструкції, функціонування, технічний стан засобів відкривання аварійних виходів мають відповідати вимогам виробника, Правил ЄЕК ООН № 36, № 52, № 107, доданих до Угоди-2, або актів законодавства ЄС, наведених у додатку 3 до Вимог, ГСТУ 60.2-00017584-011-2001, документів з питань переобладнання відповідно до Порядку переобладнання-5 з урахуванням вимог пунктів 6.8.8, 6.8.9 ДСТУ 3649:2010.

Аварійні виходи ТЗ, що переобладнані в автобуси та зареєстровані до 01 квітня 2008 року, мають відповідати вимогам документів з питань переобладнання згідно з пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання допуску автобусів до експлуатації"-6.

Аварійні виходи повинні бути позначені зсередини та зовні пасажирського салону і мати відповідні символи та інструкційні таблички для користувачів.

Додаткове обладнання, встановлене в салоні автобуса, не повинно перешкоджати вільному доступу до аварійних виходів

1.4. Ремені безпеки водія та пасажира (пасажирів)

Органолептичний контроль

Кількість, стан конструкції ременів та елементів їх закріплення, система натягу ременів мають відповідати вимогам виробника, якщо застосування цих ременів ним передбачено, Європейської угоди, Правил ЄЕК ООН № 14, № 16, доданих до Угоди-2, або актів законодавства ЄС, наведених у додатку 3 до Вимог, документів з питань переобладнання відповідно до Порядку переобладнання-5.

Технічний стан - відповідно до пункту 6.8.19 ДСТУ 3649:2010

1.5. Замок кабіни, кузова

Органолептичний контроль

Кількість, стан конструкції, функціонування мають відповідати вимогам виробника, Правил ЄЕК ООН № 11, доданих до Угоди-2, або актів законодавства ЄС, наведених у додатку 2 до Вимог, документів з питань переобладнання відповідно до Порядку переобладнання-5.

Технічний стан - відповідно до пункту 6.8.8 ДСТУ 3649:2010

1.6. Протизасліпний пристрій водія (козирок, штора), пристрої обігріву (обдуву) вітрового скла

Органолептичний контроль з перевіркою відповідності функціонування пристроїв обігріву (обдуву) вітрового скла

Наявність, стан конструкції, кількість, функціонування, технічний стан мають відповідати вимогам виробника, Європейської угоди-1, Правил ЄЕК ООН № 122, доданих до Угоди-2, або актів законодавства ЄС, наведених у додатку 2 до Вимог, ПДР, документів з питань переобладнання відповідно до Порядку переобладнання-5, пункту 6.8.6 ДСТУ 3649:2010

1.7. Пристрої перешкоджання викиданню з-під пневматичних коліс твердих предметів, бруду

Органолептичний контроль, вимірювання геометричних розмірів лінійкою між висками або кутниками, встановленими на опорній поверхні ТЗ та дотичними до крайніх зовнішніх точок шин

Бризковики, грязезахисні фартухи у передбачених виробником або документами з питань переобладнання відповідно до Порядку переобладнання-5 випадках мають відповідати вимогам пункту 6.8.13 ДСТУ 3649:2010. У випадку здвоєних шин ширина бризковиків має бути не меншою ніж відстань між крайніми зовнішніми точками цих шин

1.8. Передній та задній бампери

Органолептичний контроль, вимірювання геометричних розмірів лінійками, глибиномірами тощо та, у разі необхідності, за допомогою шаблонів

Кількість, стан конструкції та елементів її закріплення мають відповідати вимогам Правил ЄЕК ООН № 42, доданих до Угоди-2, або актів законодавства ЄС, наведених у додатку 2 до Вимог, документів з питань переобладнання відповідно до Порядку переобладнання-5, вимогам пункту 6.8.1 ДСТУ 3649:2010.

Деформації більше 10 мм для легкових автомобілів та 50 мм для інших транспортних засобів, додатково встановлені не передбачені виробником елементи конструкції передніх і задніх бамперів, елементи, що виступають назовні, за винятком неметалевих еластичних деталей, не допускаються

1.9. Складники, що не передбачені виробником

Органолептичний контроль

Не допускається застосування, якщо не дотримано вимог статті 32 Закону України "Про дорожній рух"

2. Пневматичні шини

2.1. Кількість і стан конструкції пневматичних шин

Органолептичний контроль

Кількість, стан конструкції мають відповідати вимогам виробника, Європейської угоди-1, Правил ЄЕК ООН № 30, № 54, № 64, № 75, № 88, № 108, № 109, доданих до Угоди-2, або актів законодавства ЄС, наведених у додатку 2 до Вимог, документам з питань переобладнання відповідно до Порядку переобладнання-5, вимогам пункту 6.3.1 ДСТУ 3649:2010

2.2. Технічний стан пневматичних шин

Органолептичний контроль з підняттям осі колеса на оглядовій канаві або з перекочуванням КТЗ; пункт 7.3 ДСТУ 3649:2010; перевірка міцності пневматичних шин під час випробування гальмових систем; вимірювання висоти рисунка глибиноміром або штангенциркулем, за допомогою шаблонів

Технічний стан - відповідно до ПДР, пунктів 6.3.2-6.3.6 ДСТУ 3649:2010 стосовно ТЗ категорій L, M, N, O. Пункт 6.3.6 ДСТУ 3649:2010 не стосується шин, відновлених за Правилами ЄЕК ООН № 108, № 109.

Не допускається знос протектора шини до хоча б одного індикатора зносу у разі рівномірного зносу, за якого різниця висот рисунка протектора не більше 2 мм, та до двох індикаторів у разі нерівномірного зносу.

Пневматичні шини повинні витримувати випробування гальмових систем без пошкоджень відповідно до вимог пункту 11 цього додатка

Органолептичний контроль

На тягових пневматичних колесах КТЗ, що мають контрольний пристрій (тахограф), відповідно до підпункту "а" пункту 3 розділу VI Додатка - Додатка 1 до ЄУТР-7 не допускається застосування шин, які мають дату відновлення або поглиблення рисунка протектора пізнішу, ніж дата установки (заміни) або інспекційних випробувань тахографа

3. Колеса

3.1. Кількість і стан конструкції коліс

Органолептичний контроль, пункт 7.3.4 ДСТУ 3649:2010

Кількість, стан конструкції ходових коліс мають відповідати вимогам виробника, Європейської угоди-1, Правил ЄЕК ООН № 124, доданих до Угоди-2, або актів законодавства ЄС, наведених у додатку 2 до Вимог, ПДР-4, документів з питань переобладнання відповідно до Порядку переобладнання-5, вимогам пункту 6.3.8 ДСТУ 3649:2010.

Шпиці коліс повинні бути у повному складі. Застосування вигнутих шпиць не допускається

3.2. Технічний стан

Органолептичний контроль відповідно до норм пункту 7.3.3 ДСТУ 3649:2010, вимірювання лінійкою.

Наявність натягу шпиць перевіряють легкими похитуваннями їх пальцями руки - шпиці та деталі їх закріплення не повинні зміщатися в межах зазору відповідних з'єднин

Технічний стан - відповідно до ПДР-4, пунктів 6.3.1, 6.3.7 ДСТУ 3649:2010 для ТЗ категорій M, N, O. Колеса, у конструкції яких передбачено шпиці, повинні бути встановлені з відповідними вимогам виробника натягом, довжиною, розміщенням. Не допускається застосування шпиць більшої, ніж передбачено виробником довжини, а також сторонніх предметів, установлених на шпиці або між шпицями

4. Захисні пристрої

4.1. Наявність і стан конструкції

Органолептичний контроль

Вимоги ПДР-4, пункт 6.8.12 ДСТУ 3649:2010, вимоги документів з питань переобладнання відповідно до Порядку переобладнання-5

4.2. Технічний стан

Органолептичний контроль відповідно до норм пункту 7.8.1 ДСТУ 3649:2010, вимірювання лінійками

Захисні пристрої мають бути без вигинів з відхилом від прямолінійності більше як 50 мм внаслідок пошкоджень, тріщин, розривів, без додатково встановлених деталей (для підвищення несівної здатності), закріплені відповідно до вимог виробника

5. Стекла

5.1. Відповідність конструкції стекол вимогам законодавства, їх маркованню

Органолептичний контроль

Стан конструкції і технічні характеристики матеріалу мають відповідати вимогам виробника, Європейської угоди, Правил ЄЕК ООН № 43, доданих до Угоди-2, вимогам стандартів DOT, за інформацією їх марковання, а також ПДР, вимогам пунктів 6.8.5, 6.8.6 ДСТУ 3649:2010.

Застосування незамаркованих стекол ТЗ, що зареєстровані після 01 січня 1996 року, заміна стекол іншими, зокрема непрозорими деталями, які перешкоджають огляду з місця водія, не допускаються

5.2. Технічний стан

Органолептичний контроль, пункт 7.8.3 ДСТУ 3649:2010, вимірювання світлопропускання

Технічний стан - відповідно до вимог ПДР-4, пункту 6.8.7 ДСТУ 3649:2010 для ТЗ категорій M, N

6. Дзеркала, інші засоби заднього огляду

6.1. Наявність, стан конструкції, функціональні можливості

Органолептичний контроль

Стан конструкції має відповідати вимогам виробника, Європейської угоди-1, Правил ЄЕК ООН № 46, доданих до Угоди-2, ПДР-4, вимогам пункту 6.8.1 ДСТУ 3649:2010

6.2. Технічний стан

Органолептичний контроль, перевірка відповідності вимогам виробника опробуванням на функціонування

Технічний стан - відповідно до вимог ПДР-4, пункту 6.8.1 ДСТУ 3649:2010 для ТЗ категорій M, N.

Технічний стан та функціонування засобів заднього огляду, інших ніж дзеркала, має бути відповідним вимогам виробника КТЗ

7. Склоочисник та склозмивач

7.1. Наявність, стан конструкції, функціональні можливості

Органолептичний контроль

Стан конструкції має відповідати вимогам виробника, Європейської угоди-1, Правил ЄЕК ООН № 45, доданих до Угоди-2, ПДР-4, вимогам пунктів 6.5.1, 6.5.2, ДСТУ 3649:2010

7.2. Технічний стан

Органолептичний контроль, перевірка на функціонування та вимірювання згідно з пунктом 7.5 ДСТУ 3649:2010

Технічний стан - відповідно до вимог ПДР-4, пунктів 6.5.3-6.5.5 ДСТУ 3649:2010

8. Зовнішні світлові прилади

8.1. Наявність, стан конструкції, функціональні можливості

Органолептичний контроль

Зовнішні світлові прилади та сигналізатори їх вмикання мають відповідати вимогам виробника КТЗ, Європейської угоди-1, відповідних Правил ЄЕК ООН № 48, доданих до Угоди-2, ПДР-4, документів з питань переобладнання відповідно до Порядку переобладнання-5

8.2. Технічний стан

Органолептичний контроль, вимірювання згідно з пунктом 7.1 ДСТУ 3649:2010

Технічний стан зовнішніх світлових приладів ТЗ категорій M, N, O має відповідати вимогам виробника, Європейської угоди-1, Правил ЄЕК ООН № 48, доданих до Угоди-2, ПДР-5, вимогам пункту 6.1 ДСТУ 3649:2010

9. Двигун та його системи

9.1. Стан конструкції, функціональні можливості

Органолептичний контроль, зіставлення даних марковання і ознак конструкції з відповідною інформацією експлуатаційної документації

Стан конструкції системи живлення паливом та її складники не повинні бути зміненими, мати додаткові елементи.

Кількість, місця розміщення, закріплення складників випускної системи мають відповідати вимогам виробника

9.2. Технічний стан

Органолептичний контроль, перевірка функціонування

Підтікання палива, підсмоктування повітря не допускаються. Деталі складових частин механізмів управління паливоподачею не повинні бути здеформовані, повинні переміщатися без затинання у всьому діапазоні можливих переміщень.

Вимоги пункту 6.6.5 ДСТУ 3649:2010.

Неущільнені з'єднини, прогари складників випускної системи, які пропускають спалини, не допускаються.

Технічний стан має відповідати вимогам виробника, Європейської угоди-1, ПДР-4, документів з питань переобладнання відповідно до Порядку переобладнання-5

Методи контролювання згідно з пунктом 7.7 ДСТУ 3649:2010

Вимоги пункту 6.7 ДСТУ 3649:2010 стосовно газобалонного обладнання

Органолептичний контроль. У разі наявності на ТЗ OBD, OBD-I, OBD-II, EOBD та відповідних засобів перевірки в пам'яті цієї системи виявляють невідповідності технічного стану із числа визначених цими Вимогами та методами перевірки, керуючись нормами експлуатаційної документації ТЗ

Усі органи контролю OBD, OBD-I, OBDII, EOBD та їх засобів індикації повинні функціонувати, жоден давач або інший елемент системи діагностування не повинен бути заблокованим від виконання функцій за призначенням.

Пункти 6.6.5-6.6.8, пункт 6.7 ДСТУ 3649:2010, вимоги експлуатаційної документації КТЗ, документів з питань переобладнання відповідно до Порядку переобладнання-5

10. Чинники, характеристики негативного впливу на навколишнє природне середовище

10.1. Вміст у спалинах оксиду вуглецю, вуглеводнів та димність спалин

Вимірюють димність спалин дизелів, газодизелів згідно з ДСТУ 4276:2004

Димність спалин має відповідати нормам документів з питань переобладнання відповідно до Порядку переобладнання-5 та додатка 6 до Вимог

Вимірюють концентрацію оксиду вуглецю, вуглеводнів у спалинах ТЗ з двигунами, що живляться бензином або газовим паливом, згідно з ДСТУ 4277:2004.

Дотримуються також таких вимог: орган управління подачею палива повинен бути нерухомим; система живлення двигуна повітрям повинна бути в робочому стані згідно з інструкціями виробника; під час вимірювання отвір у піддоні для контролю рівня оливи повинен бути заблокований.

Зонд для відбору проб потрібно заводити на мінімальну глибину 300 мм у випускну трубу. Якщо форма випускної труби не дозволяє занурити зонд таким чином, застосовують подовжувач випускної труби.

Якщо колісний транспортний засіб має декілька випускних труб, їх потрібно з'єднати для утворення одного випускного отвору, якщо інше не визначено виробником. З'єднувач випускних труб не повинен спричинювати зміни частоти обертання двигуна. Якщо таку з'єднину неможливо виконати, вираховують середнє арифметичне значень концентрації газів кожної з випускних труб

Концентрація оксиду вуглецю, вуглеводнів у спалинах має відповідати нормам документів з питань переобладнання відповідно до Порядку переобладнання та додатка 6 до Вимог.

Якщо технічний стан ТЗ відповідає положенням підпункту 9.2 пункту 9 цього додатка, допускається виконувати альтернативний технічний контроль на підвищених частотах обертання неробочого ходу двигуна, прогрітого впродовж не менш як 5 хвилин. Такі ТЗ, вперше зареєстровані в Україні після 01 квітня 2009 року, що за реєстраційними документами повинні відповідати екологічним стандартам:

"Євро 2", - повинні мати значення λ=1±0,3;

"Євро 3" - "Євро 6", "EEV", - не повинні мати за протоколом OBD визначених кодами виробника недоліків систем подачі палива, нейтралізації (очищення) забруднювальних речовин

10.2. Витоки експлуатаційних рідин

Органолептичний контроль, контроль за падінням крапель під час перебування ТЗ на пункті контролю технічного стану, зокрема за допомогою виконаного зі світлого тону матеріалу екрана (наприклад, папір, картон тощо), який установлюється в зоні можливого падіння крапель експлуатаційних рідин

Підтікання експлуатаційних рідин (моторні та трансмісійні оливи, охолодні рідини, паливо; робочі рідини гідросистем, гідропідсилювача керма, урухомника зчеплення, механізмів спеціального устатковання; електроліт акумуляторних батарей) не допускається.

Допускаються сліди олив без краплепадіння в зоні вхідних, вихідних валів редукторів з манжетним ущільненням

11. Гальмові системи

11.1. Функціонування гальмових систем та ефективність їхньої дії

Положення пункту 7.4 ДСТУ 3649:2010 для сухого контакту шини. Метод дорожніх випробувань та вимірювань (пункт 5.8 ДСТУ 3649:2010) застосовують із забезпеченням сухого контакту пневматичних шин лише у разі, коли неможливо застосувати метод стендових випробувань

Норми пункту 6.4 ДСТУ 3649:2010, документів з питань переобладнання відповідно до Порядку переобладнання-5

11.2. Марковання, технічний стан складників

Органолептичний контроль

Вимоги пунктів 6.4.1-6.4.5 ДСТУ 3649:2010

12. Система керування

12.1. Стан конструкції

Органолептичний контроль

Стан конструкції складників системи керування має відповідати вимогам експлуатаційної документації виробника КТЗ, документів з питань переобладнання відповідно до Порядку переобладнання-5

12.2. Технічний стан

Норми пункту 7.2 ДСТУ 3649:2010 з вимірюванням сумарного кутового проміжку в повороті керма спеціальним приладом.

Систему керування, що обладнана електро- або гідроелектропідсилювачем керма, зінтегрованим з іншими бортовими системами ТЗ, перевіряють оглядом на відповідність таких функцій: автоматичне повернення керма у вихідне положення, забезпечення руху по прямій, відсутність вібрацій керма, відповідність індикації процесів

Вимоги пункту 6.2 ДСТУ 3649:2010, вимоги експлуатаційної документації виробника

13. Рама, кузов, інші несівні елементи

13.1. Стан конструкції

Органолептичний контроль

Стан конструкції рами, кузова, інших несівних елементів має відповідати вимогам експлуатаційної документації виробника КТЗ, документів з питань переобладнання відповідно до Порядку переобладнання-5

13.2. Технічний стан

Органолептичний контроль

Додатково встановлені елементи для підвищення жорсткості лонжеронів, з'єднини поперечин і лонжеронів зварювальними швами замість з'єднин, що передбачені виробником, тріщини та інші деформації, що знижують несівну здатність елементів рами, зміна місць закріплення на рамі кузова складників силової передачі, а також зміна конструкції або відсутність кріпильних деталей не допускаються

14. Сідельно-зчіпний пристрій, шворінь напівпричепа

14.1. Стан конструкції

Органолептичний контроль

Стан конструкції сідельно-зчіпного пристрою, шворня напівпричепа має відповідати вимогам експлуатаційної документації виробника КТЗ, документів з питань переобладнання відповідно до Порядку переобладнання-5, Правилам ЄЕК ООН № 55, вимогам пункту 6.8.17 ДСТУ 3649:2010

14.2. Технічний стан

Органолептичний контроль, вимірювання геометричних розмірів.

Методи перевірки: відповідність розмірів елементів тягово-зчіпних пристроїв перевіряють із застосуванням засобів вимірювань лінійних величин (штангенциркулів, мікрометричних скоб, мікрометрів або відповідних калібрів) після роз'єднання тягача і причепа (напівпричепа). Вимірюють у найбільш зношених місцях

Мають відповідати вимогам пунктів 6.8.15, 6.8.16 ДСТУ 3649:2010, вимогам виробника щодо затягу і наявності усіх кріпильних деталей, забезпечення функцій за призначенням замковиих пристроїв та щодо ступеня зносу робочих поверхонь несівних елементів, пар тертя.

Розміри складників тягово-зчіпних, сідельно-зчіпних пристроїв тягача, причепа (напівпричепа), якщо інше не визначено виробником, мають відповідати даним, наведеним у таблиці.

Тип зчіпного пристрою напівпричепа

Складник

Номінальний розмір, мм

Допустима величина поперечного перерізу, не менше, мм

Сідельно-зчіпний з дозволеною максимальною масою до 40 тонн

шворінь

50,9

48,3

елемент зіву

50,8

50,3

Клиноподібний замок для напівпричепа з дозволеною максимальною масою, тонн:

до 55

шворінь

50,0

49,0

більше ніж 55

шворінь

89,1

87,5

15. Передній, задній буксирувальні пристрої

15.1. Стан конструкції

Органолептичний контроль

Стан конструкції буксирувального пристрою має відповідати вимогам експлуатаційної документації виробника КТЗ, документів з питань переобладнання відповідно до Порядку переобладнання-5, вимогам пункту 6.8.17 ДСТУ 3649:2010, Правилам ЄЕК ООН № 55

15.2. Технічний стан

Органолептичний контроль, вимірювання геометричних розмірів.

Методи перевірки: відповідність розмірів елементів тягово-зчіпних пристроїв перевіряють із застосуванням засобів вимірювань лінійних величин (штангенциркулів або відповідних калібрів), елементи системи "гак - петля" контролюють також із застосуванням спеціальних шаблонів (скоб), виготовлених за даними ІЗВ.

Вимірюють у найбільш зношеному місці і порівнюють із середнім значенням трьох вимірів у відповідних неробочих (незношених) перерізах

Мають відповідати вимогам пунктів 6.8.15, 6.8.16 ДСТУ 3649:2010, вимогам виробника щодо затягу і наявності усіх кріпильних деталей, забезпечення функцій за призначенням замковиих пристроїв та щодо ступеня зносу робочих поверхонь несівних елементів, пар тертя.

Розміри складників буксирувальних пристроїв, якщо інше не визначено виробником, мають відповідати даним, наведеним у таблиці.

Тип зчіпного пристрою

Складник

Допустима величина зносу, мм

тягово-зчіпна система "гак - петля"

гак

1,5

зчіпна петля

2,0

зів із циліндричними отворами для шворня

елемент з отвором

0,5

шворінь

0,8 (діаметра)

кулястий

сферичний елемент тягача

0,3

сферична головка

контролю не підлягає

зі сферичним шарніром

внутрішня сферична втулка

0,3

зовнішня сферична втулка

контролю не підлягає

16. Вантажна платформа, вантажний кузов

16.1. Стан конструкції

Органолептичний контроль

Стан конструкції вантажної платформи, вантажного кузова має відповідати вимогам експлуатаційної документації виробника КТЗ, документів з питань переобладнання відповідно до Порядку переобладнання-5

16.2. Технічний стан

Органолептичний контроль

Платформа, кузов мають бути закріплені кріпильними елементами у місцях, передбачених виробником; днище, стінки, несівні елементи не повинні мати наскрізних пошкоджень, зокрема корозії; каркас, тент, замки, бокові відбійні бруси не повинні бути пошкоджені з порушенням їх цілісності, не повинні мати гострих крайок; замок відкидного борта має забезпечувати його фіксацію, блокування або стопоріння; пристрій управління замком борта самоскида має діяти автоматично або відповідно до вимог; має бути упор проти довільного опускання піднятого кузова самоскида; навантажувально-розвантажувальні пристрої мають бути закріплені, їх урухомник має бути роботоздатним, електроживлення урухомника повинно бути низької (безпечної) напруги

17. Пасажирський кузов, кабіна

17.1. Стан конструкції

Органолептичний контроль

Стан конструкції пасажирського салону, кабіни має відповідати вимогам експлуатаційної документації виробника КТЗ, документів з питань переобладнання відповідно до Порядку переобладнання-5

17.2. Технічний стан

Органолептичний контроль

Кузов має бути закріплений; днище, стінки, кожух пневматичного колеса, елементи зовнішньої обшивки, несівні елементи не повинні мати наскрізних пошкоджень, зокрема корозійних; мають бути замарковані, роботоздатні елементи механізмів аварійного відкриття (відчинення) аварійних дверей, люків; багажне відділення має освітлюватися, двері зачинятися; засоби обігріву мають бути роботоздатними; механізм підіймання-опускання перекидної кабіни має фіксувати її в робочому та (або) транспортному положеннях, має бути обмежувач кута нахилу кабіни, елементи підвіски; аварійний люк має бути не заблокованим для відкривання; на аварійному люкові мають бути механізми фіксації, рукоятки; капот має зафіксовуватися в транспортному положенні; засоби вилучення скла вікон в аварійній ситуації мають бути закріплені у передбачених виробником місцях; мають відповідати вимогам законодавства написи або інформаційні таблички для користувача аварійним виходом

18. Запасне пневматичне колесо

18.1. Стан конструкції

Органолептичний контроль

Стан конструкції запасного пневматичного колеса має відповідати вимогам експлуатаційної документації виробника КТЗ, документів з питань переобладнання відповідно до Порядку переобладнання-5

18.2. Технічний стан

Органолептичний контроль

Вимоги пункту 6.8.22 ДСТУ 3649:2010, засоби механізації підіймання-опускання пневматичного колеса мають бути роботоздатні

19. Силова передача і її механізми управління

19.1. Стан конструкції

Органолептичний контроль

Стан конструкції силової передачі і її механізми управління мають відповідати вимогам експлуатаційної документації виробника КТЗ, документів з питань переобладнання відповідно до Порядку переобладнання-5

19.2. Технічний стан

Органолептичний контроль

Мають бути установлені усі елементи підвіски складових частин (редуктор, карданна або бортова передача, варіатор), захисні щитки, що відповідають вимогам

20. Мости, осі

20.1. Стан конструкції

Органолептичний контроль

Стан конструкції мостів, осей має відповідати вимогам експлуатаційної документації виробника КТЗ, документів з питань переобладнання відповідно до Порядку переобладнання-5

20.2. Технічний стан

Органолептичний контроль

Балка осі (моста) не повинна мати тріщин, надмірних згинів, заварених (запаяних) тріщин; несівні елементи підвіски не повинні бути зламані, мати тріщин, надмірних залишкових деформацій; елементи поворотної цапфи не повинні мати зламів, тріщин, надмірних залишкових деформацій, тугого ходу; пневморесори мають бути непошкоджені, незаблоковані, установлені відповідно до вимог; гасник коливань має бути непошкоджений, без витоку робочих рідин

21. Засоби фіксації, утримання зчіпних пристроїв у разі їх аварійного роз'єднання

21.1. Стан конструкції

Органолептичний контроль

Стан конструкції, засобів фіксації, утримання зчіпних пристроїв у разі їх аварійного роз'єднання має відповідати вимогам експлуатаційної документації виробника КТЗ, документів з питань переобладнання відповідно до Порядку переобладнання-5

21.2. Технічний стан

Органолептичний контроль

Мають відповідати вимогам засоби фіксації опори дишла причепа, утримання зчіпних пристроїв у разі їх аварійного роз'єднання (страхувальні троси, ланцюги або аналогічні конструкції, елементи їх закріплення); мають бути роботоздатними та відповідати вимогам засоби фіксації механізму повороту передньої осі причепа; виносна або висувна опора в транспортному положенні має фіксуватися; відокремлювана від ТЗ додаткова опора (підкладка) для виносної опори має фіксуватися (закріплюватися) у транспортному положенні або механізм її фіксації відповідати вимогам; рухомі елементи устатковання (поворотні платформи, стріли, вантажопідіймальні пристрої, інші робочі органи) мають фіксуватися в транспортному положенні згідно з вимогами; має бути та фіксуватися у транспортному положенні опорне обладнання напівпричепа

22. Прилади

22.1. Стан конструкції

Органолептичний контроль

Стан конструкції має відповідати вимогам експлуатаційної документації виробника цих приладів і законодавства

22.2. Технічний стан

Органолептичний контроль

Мають бути роботоздатними і опломбованими (якщо елементи для установки пломби передбачено виробником): тахограф, спідометр. Вимоги пункту 6.8.10 ДСТУ 3649:2010

23. Устатковання

23.1. Стан конструкції

Органолептичний контроль

Комплект устатковання має відповідати вимогам законодавства

23.2. Технічний стан

Органолептичний контроль

Мають бути: непошкоджені противідкотні упори; роботоздатний звуковий сигнал, сирена або горн, аптечка, вогнегасник, що відповідають вимогам

24. Додаткові перевірки ТЗ категорій M2, M3 (автобуси)

24.1. Стан конструкції, марковання

Органолептичний контроль

Вимоги Правил ЄЕК ООН № 36, № 52, № 80, № 107, пункту 6.8.9 ДСТУ 3649:2010

24.2. Технічний стан

Органолептичний контроль

Пасажирські, аварійні двері мають відчинятися зсередини і ззовні пристроєм включення-виключення дверей та (або) дистанційного управління; мають бути роботоздатними захисні пристрої механізмів дверей, контролю за зачиненням дверей, захисні пристрої механізмів дверей; аварійний вихід, доступ до нього мають відповідати вимогам виробника; покриття підлоги має відповідати вимогам (не створювати небезпеки спіткнутися, посковзнутися); відділення для водія, сидіння для пасажирів, членів екіпажу, кількість поручнів, їхнє розташування мають відповідати вимогам виробника; світлосигнальна, акустична та (або) відео- системи спілкування з водієм, засоби внутрішнього освітлення повинні функціонувати

25. Додаткові перевірки автобуса, спеціалізованого до перевезення школярів

25.1. Стан конструкції

Органолептичний контроль

Вимоги ДСТУ 7013:2009

25.2. Технічний стан

Органолептичний контроль

Підлога автобуса повинна бути рівна, без сходинок у проході між сидіннями; усі пасажирські сидіння повинні бути обладнані зінтегрованими підголовниками згідно з Правилами ЄЕК ООН № 25; усі пасажирські сидіння повинні бути обладнані поясовими ременями безпеки згідно з вимогами Правил ЄЕК ООН № 16 та місцями кріплення для них згідно з вимогами Правил ЄЕК ООН № 14; автобуси для пасажирів з обмеженою здатністю до пересування (виконання 4) мають відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 30478 та пункту 4.14 ДСТУ 7013; автобус повинен бути обладнаний пристроєм обмеження швидкості; робоче місце водія повинне бути обладнане звуковою і світловою сигналізацією про перевищення швидкості руху.

Кузов автобуса повинен бути пофарбований у жовтий колір, спереду та ззаду на кузові автобуса повинні бути нанесені розпізнавальні знаки: "Діти", "Обмеження максимальної швидкості" - 70 км/год; автобус повинен мати напис "Шкільний автобус". Простір для перевезення пасажирів на колясках має бути замаркований, мають бути роботоздатними засоби закріплення колясок, засоби для закріплення крісел-колясок у розкладеному та (або) складеному стані, пристрої для підіймання школяра в кріслі-колясці, забезпечено доступ для завантаження/розвантаження коляски.

Мають бути справними внутрішні дзеркала спостереження за пасажирами з місця водія, з місця особи, що супроводжує пасажирів, якщо передбачено виробником, засоби зв'язку для сигналізації водієві з місця пасажира чи особи, що супроводжує пасажирів, про вимогу щодо зупинки

26. Додаткові перевірки автобуса, спеціалізованого до перевезення інвалідів

26.1. Стан конструкції

Органолептичний контроль

Вимоги Правил ЄЕК ООН № 36, № 52, № 80, № 107, ДСТУ ГОСТ 30478:2006

26.2. Технічний стан

Органолептичний контроль

Мають бути закріплені горизонтальні поручні вздовж стінок кузова біля місця установки крісла-коляски; закріплені і відповідні вимогам засоби закріплення крісла-коляски в транспортному положенні; має бути забезпечено блокування руху в разі, коли засоби підіймання-опускання, переміщення крісла-коляски не встановлено у транспортне положення, а пасажирські двері не зачинено; має бути роботоздатною сигналізація на робочому місці водія про місце перебування засобів підіймання-опускання, крісла-коляски, про вимогу зупинки; має відповідати вимогам транспортна коляска для переміщення інваліда в автобусі і коляска, суміщена з установленим унітазом туалету, в автобусах II і III класів; мають відповідати вимогам опори сидінь крісел-колясок для стоп, гомілок інвалідів, спинка сидіння має фіксуватися у нахиленому положенні і повертатися у вихідне положення, покриття подушок і спинок має бути непошкодженим.

Має відповідати вимогам пристрій для закріплення складеної коляски у транспортному положенні; мають бути інструкції щодо перевезення пасажирів-інвалідів

27. Додаткові перевірки транспортних засобів - таксі категорії M1

27.1. Стан конструкції

Органолептичний контроль

Вимоги, відповідно до законодавства

27.2. Технічний стан

Органолептичний контроль

Мають бути роботоздатними ліхтар "таксі", сигнальні ліхтарі з світлофільтрами червоного і зеленого кольорів, таксометр, інформаційні таблички про водія, якщо таке передбачено законодавством; таксометр і сигнальні ліхтарі мають вмикатися-вимикатися з робочого місця водія; ліхтар "таксі" не повинен вмикатися, коли таксометр вимкнено, та залежно від увімкнення інших світлових приладів

28. Додаткові перевірки автомобіля швидкої медичної допомоги

28.1. Стан конструкції

Органолептичний контроль

Вимоги ДСТУ 7032

28.2. Технічний стан

Органолептичний контроль, зокрема марковання електричних апаратів

Спеціальне устатковання повинно відповідати вимогам щодо його закріплення в транспортному положенні; має бути роботоздатним вимикач додаткової акумуляторної батареї, перетворювач постійного струму базового автомобіля в змінний струм напругою 220 В, частотою 50 Гц; має бути унеможливленим пуск двигуна і рух у випадку, коли спеціальне устатковання живить зовнішнє джерело енергії; додаткові електричні системи живлення спеціального устатковання мають мати окремі запобіжники або відповідні електронні пристрої; кузов, елементи шасі не повинні використовуватися як "заземлення" додаткових електричних систем; двері медичного салону мають зафіксовуватися у відчиненому положенні; аудіо- та (або) візуальний сигнал має попереджати водія про відчинення дверей медичного салону; у систему вентилювання-обігрівання салону не повинні потрапляти спалини

29. Додаткові перевірки великогабаритного, великовагового транспортного засобу

29.1. Стан конструкції

Органолептичний контроль

Правила проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами-8

29.2. Технічний стан

Органолептичний контроль

Має бути комплект противідкотних упорів, попереджувальних конусів, знаків об'їзду, протиковзких ланцюгів пневматичних шин автомобіля-тягача та причепів; мають відповідати вимогам жорсткий буксир, миготливий ліхтар червоного кольору або знак аварійної зупинки, жилет оранжевого кольору зі світловідбивними елементами, розпізнавальний знак обмеження швидкості, передній та задній сигнальні щитки "Негабаритний вантаж"; мають бути в достатній кількості роботоздатні ліхтарі переднього білого та заднього червоного кольорів для установлення на крайніх габаритних частинах негабаритного вантажу; мають відповідати вимогам знак "Довгомірний транспортний засіб" та ліхтарі білого, червоного й оранжевого кольорів, або вони та ТЗ мають бути пристосовані для установлення відповідно попереду, позаду і з боків ТЗ; мають відповідати вимогам конструкція та установка дзеркала заднього виду і кольорографічне марковання ТЗ

30. Додаткові перевірки ТЗ категорій FL, OX, AT, EX/II, EX/III, які призначено або пристосовано для перевезення небезпечних вантажів

30.1. Стан конструкції

Органолептичний контроль

ДОПНВ-9, Правила перевезення небезпечних вантажів-10

30.2. Технічний стан

Органолептичний контроль

Характеристики спеціального обладнання ТЗ для перевезення небезпечних вантажів мають бути підтверджені офіційними документами відповідно до законодавства; інформаційні таблички про небезпечні вантажі за кількісним та якісним складом, розмірами та місцем установлення мають відповідати вимогам; комплект спеціального обладнання (противідкотні упори, засоби пожежогасіння, конуси зі світловідбивною поверхнею, миготливі ліхтарі жовтого кольору з автономним живленням, знаки аварійної зупинки, жилети зі світловідбивними елементами, переносні ліхтарі) має відповідати вимогам; мають відповідати вимогам: складники електромережі за конструкцією, виконанням і місцем установки, гальмові системи (робоча, стоянкова, тривалої дії ("зносотривка"), аварійна), пристрої обмеження швидкості.

ТЗ категорій EX/II та EX/III мають відповідати вимогам щодо місця установки опалювального пристрою та функціонування його вимикача, виконання електрообладнання.

ТЗ закритого типу категорії EX/II має відповідати вимогам щодо дверей, вікон, кришок.

ТЗ незакритого типу категорії EX/III має відповідати вимогам щодо дверей та їхніх запірних пристроїв.

ТЗ категорій FL, OX та AT мають відповідати вимогам щодо технічного стану елементів закріплення спеціальних засобів, призначених для розміщення вантажу, заднього захисного пристрою, вимикача нагрівального пристрою.

ТЗ, який призначено для перевезення самореактивних речовин класу небезпеки 4.1 та органічних пероксидів класу небезпеки 5.2, має відповідати вимогам щодо регулювання і контролю за температурою вантажу, пропуску парів вантажу в кабіну водія, технічного стану вентиляційних отворів та відповідних клапанів вантажного відділення

31. Додаткові перевірки ТЗ, які призначено для перевезення швидкопсувних харчових продуктів

31.1. Стан конструкції

Органолептичний контроль

Доповнення 1 додатка 1 до УПШ-11

31.2. Технічний стан

Органолептичний контроль

Термін дії документів, що підтверджують характеристики спеціального обладнання ТЗ, який перевозить швидкопсувні харчові продукти відповідно до законодавства, повинен бути не вичерпаний; марковання ТЗ повинно відповідати вимогам свідоцтва, виданого згідно з УПШ. Усі системи спеціального устатковання ТЗ повинні функціонувати відповідно до вимог.

Елементи конструкції кузова (стінки, двері, дах, підлога) спеціального устатковання повинні бути неушкоджені, ущільнення, що відділяють внутрішню порожнину кузова від навколишнього середовища, повинні бути цілими і виконувати свої функції за призначенням

__________

-1 Європейська угода, що доповнює Конвенцію про дорожній рух, відкриту для підписання у м. Відні 08 листопада 1968 року.

-2 Закон України "Про приєднання України до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року".

-3 Угода про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року.

-4 Правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306.

-5 Порядок переобладнання транспортних засобів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 року № 607.

-6 Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 року № 524 "Деякі питання допуску автобусів до експлуатації".

-7 Закон України "Про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)".

-8 Правила проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 року № 30.

-9 Закон України "Про приєднання України до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)".

-10 Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26 липня 2004 року № 822, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 року за № 1040/9639.

-11 Указ Президента України від 02 квітня 2007 року № 262 "Про приєднання України до Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для цих перевезень (УПШ)".


Додаток 2

до Вимог до перевірки конструкції

та технічного стану колісного

транспортного засобу,

методів такої перевірки

ПРАВИЛА

ЄЕК ООН та акти законодавства ЄС, які містять дані про марковання стосовно перевірки технічного стану ТЗ

Номер Правила ЄЕК ООН

Документи ЄС:

Регламент (Reg);

Директива (Dir);

Рішення (Dec)

Предмет технічного регулювання

Приклади марковання-1 відповідно до

Правил ЄЕК ООН

Регламенту, Директиви, Рішення ЄС

1

2

3

4

5

1 і 2

Dir 76/761/EEC;

Dir 87/354/EEC;

Dir 1999/17/EC;

Dir 2006/96/EC

Фари ближнього і дальнього світла (включаючи лампи R2 та (або) HS1)

Затвердження в Нідерландах (E4) типу (2439) фари ближнього світла (C) з лампами розжарювання для лівостороннього та правостороннього руху залежно від відрегулювання (напрями стрілки) з рівнем технічних вимог 01 Правил ЄЕК ООН № 1 та № 2

Затвердження в Німеччині (e1) типу ЄС (1471) з рівнем технічних вимог 01 Директиви 76/761/EEC стосовно фари ближнього світла (С) з лампами розжарювання для лівостороннього руху (напрям стрілки)

Затвердження в Нідерландах (E4) типу (2439) фари ближнього і дальнього світла (CR) з лампами розжарювання, із розсіювачем з пластикового матеріалу для правостороннього руху з рівнем технічних вимог (поправок) 01 Правил ЄЕК ООН № 1 та № 2

Затвердження в Німеччині (e1) типу ЄС (1471) з рівнем технічних вимог 01 Директиви 76/761/EEC стосовно фари з лампами розжарювання ближнього і дальнього світла CR для лівостороннього та правостороннього руху залежно від відрегулювання (напрями стрілки)

3

Dir 76/757/EEC;

Dir 87/354/EEC;

Dir 97/29/EC;

Dir 2006/96/EC

Світловідбивні пристрої

Затвердження в Нідерландах (E4) типу (216) світловідбивного пристрою першого класу (III A) з рівнем технічних вимог (поправок) 02 Правил ЄЕК ООН № 3

Затвердження в Німеччині (e1) типу ЄС (1471) з рівнем технічних вимог 02 Директиви 76/757/EEC стосовно світловідбивного пристрою першого класу (I A)

4

Dir 76/760/EEC;

Dir 87/354/EEC;

Dir 97/31/ЕС;

Dir 2006/96/ЕС

Пристрої освітлення заднього номерного знака (за винятком ТЗ категорій L)

Затвердження в Нідерландах (E4) типу (2439) пристрою освітлення заднього номерного знака (L) з рівнем технічних вимог (поправок) 00 Правил ЄЕК ООН № 4

Затвердження в Німеччині (e1) типу ЄС (1471) з рівнем технічних вимог 00 Директиви 76/760/EEC стосовно пристрою освітлення заднього номерного знака

5

Dir 76/761/EEC;

Dir 87/354/EEC;

Dir 1999/17/EC;

Dir 2006/96/EC

Ліхтарі-фари європейського типу

Затвердження в Нідерландах (E4) типу (2439) ліхтаря-фари ближнього і дальнього світла (SCR) з лампами розжарювання з рівнем технічних вимог 02 Правил ЄЕК ООН № 5 з лампами розжарювання ближнього і дальнього світла для лівостороннього та правостороннього руху залежно від відрегулювання (напрями стрілки)

Затвердження в Німеччині (e1) типу ЄС (1471) з рівнем технічних вимог 02 Директиви 76/761/EEC стосовно фари ближнього і дальнього світла (SCR) лампами розжарювання для правостороннього руху (немає стрілки)-1

6

Dir 76/759/EEC;

Dir 87/354/EEC;

Dir 1999/15/EC;

Dir 2006/96/EC

Покажчики поворотів

Затвердження в Італії (E3) типу (216) покажчика повороту категорії 4D (передній лівий покажчик для установки на ТЗ згідно з напрямом стрілки може бути встановлений лише на одній стороні ТЗ), з рівнем технічних вимог (поправок) 01 Правил ЄЕК ООН № 6

Затвердження в Німеччині (е1) типу ЄС (1471) з рівнем технічних вимог 01 Директиви 76/759/EEC стосовно покажчика повороту категорії 4D для установки на ТЗ згідно з напрямом стрілки.

Спрощене марковання наведено на рисунку 1

7

Dir 76/758/EEC

Габаритні вогні, стоп-сигнали (за винятком ТЗ категорій L)

Затвердження в Нідерландах (E4) типу (221) габаритного (бічного) ліхтаря виду (A) з рівнем технічних вимог (поправок) 02 Правил ЄЕК ООН № 7. Горизонтальна стрілка зазначає сторону, на якій ліхтар відповідає фотометричним вимогам під кутом зору до 80 градусів. Вертикальна стрілка зазначає, що ліхтар має бути встановлено на висоті не більше 750 мм від опорної поверхні дороги

Марковання наведено на рисунку 2

8

Dir 76/761/EEC-2;

Dir 87/354/EEC;

Dir 97/30/EC;

Dir 2006/96/EC

Фари з галогенними лампами (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8 та (або) HIR1)

Затвердження в Нідерландах (E4) типу (2439) фари ближнього і дальнього світла (RC) з галогенною лампою (H) із силою дальнього світла в межах від 86250 до 101250 (30) кандел, з рівнем технічних вимог (поправок) 04 Правил ЄЕК ООН № 8, призначеної для лівостороннього руху (напрям стрілки)

Затвердження в Німеччині (e1) типу ЄС (1471) з рівнем технічних вимог 04 Директиви 76/761/EEC стосовно фари ближнього і дальнього світла (HRPL) з галогенною лампою для правостороннього руху (немає стрілки) з пластикового матеріалу з розсіювачем, силою дальнього світла в межах від 86250 до 101250 кандел (30). Спрощені варіанти марковання наведено на рисунку 1

10

Dir 72/245/EEC;

Dir 89/491/EEC;

Dir 95/54/EC;

Dir 2004/104 EC;

Dir 2005/49/EC;

Dir 2005/83/EC;

Dir 2006/28/EC;

Dir 2006/96/EC;

Dir 2009/19/EC

Рівень радіоелектричних завад

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методів такої перевірки, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 26 листопада 2012 року № 710 (далі - Вимоги)

Типове марковання держави - члена ЄС без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

11

Dir 70/387/EEC;

Dir 98/90/EC;

Dir 2001/31/EC

Замки і завіси дверей

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

Типове марковання держави - члена ЄС без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

12

Dir 74/297/EEC;

Dir 91/662/EEC

Захист від травмування внаслідок удару в механізм керування

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

Типове марковання держави - члена ЄС без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

13

Dir 71/320/EEC;

Dir 74/132/EEC;

Dir 75/524/EEC;

Dir 79/489/EEC;

Dir 85/647/EEC;

Dir 88/194/EEC;

Dir 98/12/EC;

Dir 2002/78/EC;

Dir 2006/96/EC

Гальмові системи

а)

б)

в)

а) затвердження у Великобританії (E11) типу (2439) ТЗ стосовно системи гальмування з рівнем технічних вимог (поправок) 08 Правил ЄЕК ООН № 13;

б) затвердження у Великобританії (E11) типу (2439) ТЗ стосовно системи гальмування з рівнем технічних вимог, що відповідає Правилам ЄЕК ООН № 13-H без поправок (00);

в) Затвердження у Великобританії (E11) типу (2439) ТЗ одночасно стосовно системи гальмування з рівнем технічних вимог, що відповідає Правилам ЄЕК ООН № 13H без поправок (00), та димності спалин дизеля, що відповідає рівню технічних вимог (поправок) 02 (коефіцієнт поглинання 1,3 м-1) Правил ЄЕК ООН № 24

Типове марковання держави - члена ЄС без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

14

Dir 76/115/EEC;

Dir 81/575/EEC;

Dir 82/318/EEC;

Dir 90/629/EEC;

Dir 96/38/EC;

Dir 2005/41/EC

Норми щодо установки ременів безпеки

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

Типове марковання держави - члена ЄС без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

16

Dir 77/541/EEC;

Dir 82/319/EEC;

Dir 87/354/EEC;

Dir 90/628/EEC;

Dir 96/36/EC;

Dir 2000/3/EC;

Dir 2005/40/EC;

Dir 2006/96/EC

Ремені безпеки і утримувальні системи триколісних ТЗ

а) б)

а) затвердження в Нідерландах (E4) типу (2439) ТЗ стосовно ременя безпеки, що кріпиться у трьох точках (A), має пристрій для поглинання енергії (е) з рівнем технічних вимог (поправок) 04 Правил ЄЕК ООН № 13;

б) затвердження в Нідерландах (E4) типу (2439) ТЗ стосовно ременя безпеки, що кріпиться у трьох точках (A), має втягувальний пристрій типу 4N (r4N), множинну чутливість (m) з рівнем технічних вимог (поправок) 04 Правил ЄЕК ООН № 13. Ремінь застосовується в сидіннях ТЗ, обладнаних подушками безпеки

Марковання наведено на рисунку 3

17

Dir 78/932/EEC;

Dir від 25.07.1987 (консолідована версія);

Dir 2006/96/EC

Підголівники незінтегровані та зінтегровані із сидіннями

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

Типове марковання держави - члена ЄС без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

19

Dir 76/762/EEC;

Dir 87/354/EEC;

Dir 1999/18/EC;

Dir 2006/96/EC

Передні протитуманні фари

Затвердження в Нідерландах (E4) типу (221) ТЗ передніх протитуманних фар з лампами розжарювання (B) з пластиковим розсіювачем (PL), рівнем технічних вимог (поправок) 02 Правил ЄЕК ООН № 19

Затвердження в Німеччині (e1) типу ЄС (1471) передньої протитуманної фари з лампами розжарювання (B), з рівнем технічних вимог 02 Директиви 76/762/EEC

20

Dir 76/761/EEC;

Dir 87/354/EEC;

Dir 2006/96/EC

Фари асиметричного проміння з галогенними (Н4) лампами

Затвердження в Нідерландах (E4) типу (2439) фари з типом світлорозподілу HCR з галогенною лампою дальнього світла і лампою розжарювання ближнього світла для правостороннього і лівостороннього руху (напрям стрілки) залежно від відрегулювання, силою дальнього світла в межах від 86250 до 101250 кандел (30), з рівнем технічних вимог (поправок) 02 Правил ЄЕК ООН № 20

Затвердження в Німеччині (e1) типу ЄС (1471) фари з типом світлорозподілу HC/R з галогенною лампою дальнього світла і лампою розжарювання ближнього світла для лівостороннього руху (напрям стрілки), силою дальнього світла в межах від 86250 до 101250 кандел (30), з рівнем технічних вимог 02 Директиви 76/761/EEC

21

Dir 74/60/EEC;

Dir 78/632/EEC;

Dir 2000/4/EC

Внутрішнє обладнання ТЗ

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

Типове марковання держави - члена ЄС без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

23

Dir 77/539/EEC;

Dir 87/354/EEC;

Dir 97/32/EC;

Dir 2006/96/EC

Фари заднього ходу

Затвердження в Нідерландах (E4) типу (221) фари заднього ходу з рівнем технічних вимог (поправок) 00 Правил ЄЕК ООН № 23

Затвердження в Німеччині (e1) типу ЄС (1471) фари заднього ходу з рівнем технічних вимог 00 Директиви 77/539/EEC.

Стрілка зазначає сторону, на якій фара відповідає фотометричним вимогам під кутом зору до 45 градусів

24

Dir 72/306/EEC;

Dir 89/491/EEC;

Dir 97/20/EC;

Dir 2005/21/EC

Димність спалин дизелів

Затвердження в Нідерландах (E4) типу двигуна (2439) стосовно димності спалин з коефіцієнтом поглинання 1,30 м-1 з рівнем технічних вимог (поправок) 03 Правил ЄЕК ООН № 24

Затвердження в Нідерландах (E4) типу ЄС двигуна (2439) стосовно димності спалин з коефіцієнтом поглинання 1,30 м-1 з рівнем технічних вимог (поправок) 00 Директиви 72/306/ЕЕС

25

Dir 78/932/EEC;

Dir 2006/96/EC

Підголівники сидінь

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

Типове марковання держави - члена ЄС без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

26

Dir 74/483/EEC;

Dir 79/488/EEC;

Dir 87/354/EEC;

Dir 2006/96/EC;

Dir 2007/15/EC

Травмобезпечність зовнішніх виступів легкових автомобілів

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

Типове марковання держави - члена ЄС без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

28

Dir 70/388/EEC;

Dir 87/354/EEC;

Dir 2006/96/EC

Звукові сигнальні прилади, їх установка

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

Типове марковання держави - члена ЄС без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

30

Dir 92/23/EEC;

Dir 2001/43/EC;

Dir 2005/11/EC

Пневматичні шини ТЗ категорій M1, O1, O2

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

Типове марковання держави - члена ЄС без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

Конструкція і характеристики пневматичних шин тимчасового використання ТЗ категорій M1, O1, O2

TEMPORARY USE ONLY

-

INFLATE TO 420 kPa (60 psi)

-

T 105/70 R 14

T 105/70 R 14

Познака зимових пневматичних шин ТЗ категорій M1, O1, O2

M+S, M.S, M&S

M+S, M.S, M&S

Підсилені пневматичні шини ТЗ категорій M1, O1, O2

REINFORCED або EXTRA LOAD

REINFORCED

-

Самонесівні пневматичні шини ТЗ категорій M1, O1, O2

265/70 RF 17-3

-

31

Dir 76/761/EEC;

Dir 87/354/EEC;

Dir 1999/17/EC;

Dir 2006/96/EC

Фари галогенні з герметичним корпусом

Затвердження в Нідерландах (E4) типу (1471) фари з галогенними лампами дальнього світла (HSR), пластмасовим розсіювачем (PL), призначеної для лівостороннього та правостороннього руху залежно від відрегулювання (напрями стрілки), силою дальнього світла в межах від 86250 до 101250 кандел (30), з рівнем технічних вимог (поправок) 02 правил ЄЕК ООН № 31

Затвердження в Німеччині (e1) типу ЄС (1471) фари з галогенними лампами дальнього світла (HSR), пластмасовою лінзою (PL), призначеної винятково для правостороннього руху (немає стрілки), силою дальнього світла в межах від 86250 до 101250 кандел (30), з рівнем технічних вимог 02 Директиви 76/761/EEC

32

-

Унормування конструкції ТЗ щодо удару ззаду

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

-

33

-

Унормування конструкції ТЗ щодо лобового зіткнення

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

-

34

Dir 95/28/EC;

Dir 2006/96/EC

Пожежна безпека ТЗ

Затвердження в Нідерландах (E4) типу (2439) складника ТЗ стосовно властивостей упередження загорання застосованого матеріалу за рівнем технічних вимог 01 Правил ЄЕК ООН № 34

Затвердження в Німеччині (e1) типу ЄС (2439) складника ТЗ стосовно властивостей упередження загорання застосованого матеріалу за рівнем технічних вимог 00 Директиви 25/28/EC стосовно застосованого матеріалу.

Додаткові знаки виконують лише у випадку, коли матеріал затверджено відповідно до горизонтального, вертикального чинників займистості () згідно з додатком V Директиви 25/28/EC, а символ, якщо сидіння, перегородки, полиці тощо затверджено як одне ціле

35

-

Розміщення педалей управління

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

-

36

-

Загальні вимоги до конструкції автобусів вмісністю більше 22 пасажирів

Затвердження в Нідерландах (E4) типу (2439) складника ТЗ категорії M 3 III класу стосовно особливостей конструкції за рівнем технічних вимог 03 Правил ЄЕК ООН № 36

-

38

Dir 77/538/EEC;

Dir 87/354/EEC;

Dir 1999/14/EC;

Dir 2006/96/EC

Задні протитуманні фари

Затвердження в Нідерландах (E4) типу (2439) задньої протитуманної фари (F) з рівнем технічних вимог 00 Правил ЄЕК ООН № 38

Затвердження в Німеччині (e1) типу ЄС (1471) з рівнем технічних вимог 00 Директиви 77/538/EC стосовно задньої протитуманної фари (F)

39

Dir 75/443/EEC;

Dir 97/39/EC

Спідометри.

Їх установка

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

-

42

-

Передні та задні бампери

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

-

43

Dir 92/22/EEC;

Dir 2001/92/EC

Безпечне скло та скломатеріали

Затвердження в Нідерландах (E4) типу (2439) зміцненого вітрового скла з покриттям та рівнем 00 технічних вимог Правил ЄЕК ООН № 43

45

-

Пристрої для очищення фар

Затвердження в Нідерландах (E4) типу (2439) пристрою для очищення фар з рівнем 01 технічних вимог Правил ЄЕК ООН № 45

-

46

Dir 2003/97/EEC;

Dir 2005/27/EC;

Dir 2006/96/EC

Дзеркала заднього огляду, їх установка

Затвердження в Нідерландах (e4) типу (2439) дзеркала другого класу (II) (зовнішнє дзеркало заднього виду) з рівнем технічних вимог 02 Правил ЄЕК ООН № 46

Марковання показано на рисунку 4

48

Dir 76/756/EEC;

Dir 80/233/EEC;

Dir 82/244/EEC;

Dir 83/276/EEC;

Dir 84/8/EEC;

Dir 89/278/EEC;

Dir 91/663/EEC;

Dir 97/28/EC;

Dir 2007/35/EC;

Dir 2008/89/EC

Установка пристроїв освітлення та світлової сигналізації

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

Марковання відповідно до Правил ЄЕК ООН № 48

49

Dir 2005/55/EC;

2005/78/EC;

2006/51/EC;

2008/74/EC;

Reg 595/2009

Унормування спалин дизелів

Марковання наведено на рисунках 5 та 6

Типове марковання держави - члена ЄС без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

51

Dir 70/157/EEC;

Dir 73/350/EEC;

Dir 77/212/EEC;

Dir 81/334/EEC;

Dir 84/372/EEC;

Dir 84/424/EEC;

Dir 87/354/EEC;

Dir 89/491/EEC;

Dir 92/97/EEC;

Dir 96/20/EC;

Dir 1999/101/EC;

Dir 2006/96/EC;

Dir 2007/34/EC

Рівні зовнішнього акустичного шуму автомобілів

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

Типове марковання держави - члена ЄС без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

52

-

Загальні вимоги до конструкції автобусів вмісністю до 22 пасажирів

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

Типове марковання держави - члена ЄС без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

53

-

Установка засобів освітлення і світлової сигналізації мотоциклів

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

-

54

Dir 92/23/EEC;

Dir 2001/43/EC;

Dir 2005/11/EC

Пневматичні шини ТЗ категорій M2, M3, N, O3 та O4

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

Типове марковання держави - члена ЄС без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

55

Dir 94/20/EC;

Dir 2006/96/EC

Вимоги до з'єднин ТЗ

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

Марковання показано на рисунках 7 та 8

58

Dir 70/221/EEC;

Dir 97/19/EC;

Dir 2000/8/EC;

Dir 2006/20/EC;

Dir 2006/96/EC

Задні захисні пристрої вантажних ТЗ

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

Типове марковання держави - члена ЄС без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

59

Dir 70/157/EEC;

Dir 73/350/EEC;

Dir 77/212/EEC;

Dir 81/334/EEC;

Dir 84/372/EEC;

Dir 84/424/EEC;

Dir 87/354/EEC;

Dir 89/491/EEC;

Dir 92/97/EEC;

Dir 96/20/EC;

Dir 1999/101/EC;

Dir 2006/96/EC;

Dir 2007/34/EC

Змінні звукоглушні системи

Типове марковання держави - члена ЄС без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

61

-

Зовнішні виступи перед задньою панеллю кабіни ТЗ категорій N1-N3

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

-

64

-

ТЗ категорій M1, N1 з пневматичними, зокрема самонесівними, шинами і колесами тимчасового використання

Затвердження в Нідерландах (e4) типу (2439) ТЗ стосовно запасного колеса тимчасового використання з рівнем технічних вимог 01 Правил ЄЕК ООН № 64 (R64)

-

Одночасне затвердження в Нідерландах (e4) типу (2439) ТЗ стосовно запасного колеса тимчасового використання та оснащення ТЗ системою контролю за тиском у пневматичних шинах (Р) з рівнем технічних вимог 02 Правил ЄЕК ООН № 64 (R64), а також стосовно гальмування за рівнем технічних вимог 00 Правил ЄЕК ООН № 13-Н (R13-Н)

-

66

Dir 2001/85/EC;

Dir 2006/96/EC

Міцність верхньої частини автобусів

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

Типове марковання держави - члена ЄС без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

67

Dir 70/221/EEC;

Dir 97/19/EC;

Dir 2000/8/EC;

Dir 2006/20/EC;

Dir 2006/96/EC

ТЗ з двигунами, що живляться зрідженим нафтовим газом

Затвердження в Нідерландах (e4) типу (2439) обладнання для ЗНГ класу 2A (CLASS 2A) з рівнем технічних вимог 01 Правил ЄЕК ООН № 67 (R67)

Типове марковання держави - члена ЄС без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

73

Dir 89/297/EEC

Боковий захист ТЗ категорій N, O

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

Типове марковання держави - члена ЄС без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

77

Dir 77/540/EEC;

Dir 87/354/EEC;

Dir 1999/16/EC;

Dir 2006/96/EC

Стоянкові ліхтарі ТЗ

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

Типове марковання держави - члена ЄС без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

79

Dir 70/311/EEC;

Dir 92/62/EEC;

Dir 1999/7/EC

Механізми системи керування

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

Типове марковання держави - члена ЄС без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

80

Dir 74/408/EEC;

Dir 96/37/EC;

Dir 2005/39/EC;

Dir 2006/96/EC

Міцність сидінь та їхніх кріплень

Затвердження в Нідерландах (e4) типу (2439) сидіння з рівнем технічних вимог 00 Правил ЄЕК ООН № 80 (80R) за результатами статичних випробувань (S)

Затвердження в Іспанії (e9) типу ЄС (0148) сидіння з рівнем технічних вимог 00 Директиви 74/408/EEC за результатами динамічних випробувань (D)

83

Dir 70/220/EEC;

Dir 74/290/EEC;

Dir 77/102/EEC;

Dir 78/665/EEC;

Dir 83/351/EEC;

Dir 88/76/EEC;

Dir 88/436/EEC;

Dir 89/458/EEC;

Dir 89/491/EEC;

Dir 91/441/EEC;

Dir 93/59/EEC;

Dir 94/12/EC;

Dir 96/44/EC;

Dir 96/69/EC;

Dir 98/77/EC;

Dir 98/69/EC;

Dir 1999/102/EC;

Dir 2001/1/EC;

Dir 2001/100/EC;

Dir 2002/80/EC;

Dir 2003/76/EC;

Dir 2006/96/EC;

Reg 715/2007

Унормування забруднювальних речовин у спалинах ТЗ залежно від палива

Затвердження у Великобританії (E11) типу (2439) ТЗ категорій M, N1 з контрольною масою більше 1305 кг, але не більше 1760 кг (J) та з рівнем технічних вимог (поправок) 06 Правил ЄЕК ООН № 83 (83R)

Типове марковання держави - члена ЄС без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

87

-

Денні ходові ліхтарі

Затвердження в Нідерландах (e4) типу (1015) денних ходових вогнів (RL) з рівнем технічних вимог 00 Правил ЄЕК ООН № 87 (87R)

-

89

Dir 92/24/EEC;

Dir 2004/11/EC

Пристрої обмеження швидкості

Затвердження в Нідерландах (e4) типу (2439) пристрою обмеження швидкості руху ТЗ з рівнем технічних вимог 00 Правил ЄЕК ООН № 89 (89R). Марковання може містити обрамовану величину (80) обмежуваної швидкості або діапазон швидкостей із зазначенням одиниць їх виміру (км/год)

Типове марковання держави - члена ЄС без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

90

Dir 71/320/EEC

Змінні гальмові накладки

Затвердження в Нідерландах (e4) типу (047) гальмових накладок, яким органом офіційного затвердження надано номер 901, з рівнем технічних вимог 01 Правил ЄЕК ООН № 90 (90R)

Затвердження в Нідерландах (e4) типу ЄС (0047) складника гальмової системи ТЗ з рівнем технічних вимог 01 Директиви 71/320/EEC. Номер 901 надано органом офіційного затвердження. На цих складниках зазначають також дату виготовлення, принаймні місяць та рік, марку і тип гальмових накладок.

Місця встановлення марковання гальмових колодок показано на рисунку 9

91

-

Бокові габаритні ліхтарі

Затвердження у Великобританії (E11) типу (216) бокового габаритного ліхтаря категорії SM1 з рівнем технічних вимог (поправок) 00 Правил ЄЕК ООН № 91 (91 R)

-

93

Dir 2000/40/EEC;

Dir 2006/96/EC

Передні протипідкотні захисні пристрої

Затвердження у Великобританії (E11) типу (2439) ТЗ стосовно пристрою переднього протипідкатного захисту згідно з приписами II (II) з рівнем технічних вимог (поправок) 00 Правил ЄЕК ООН № 93 (93)

Типове марковання держави - члена ЄС без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

94

Dir 96/79/EC;

Dir 1999/98/EC

Засоби захисту водія і пасажирів у разі лобового зіткнення

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

Типове марковання держави - члена ЄС без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

95

Dir 96/27/EC

Засоби захисту водія і пасажирів у разі бокового зіткнення

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

Типове марковання держави - члена ЄС без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

98

Dir 76/761/EEC;

Dir 87/354/EEC ЄС;

Dir 1999/17/EC;

Dir 2006/96/EC

ТЗ з фарами із газорозрядними джерелами світла

Затвердження в Нідерландах (E4) типу (2439) фари для лівостороннього та правостороннього руху (DCR) залежно від відрегулювання (напрями стрілки) з рівнем технічних вимог 00 Правил ЄЕК ООН № 98 силою дальнього світла в межах від 86250 до 101250 кандел (30)

Затвердження в Німеччині (e1) типу ЄС (1471) з рівнем технічних вимог 00 щодо пластмасового розсіювача та вимог технічного рівня 04 Директиви 76/761/EEC стосовно фари з типом світлорозподілу DC/HRPL - з газорозрядною лампою дальнього світла та галогенною лампою ближнього світла, які не горять одночасно з лампами інших фар однієї системи, силою дальнього світла в межах від 86250 до 101250 кандел (30), призначені для лівостороннього та правостороннього руху залежно від відрегулювання (напрями стрілки)

100

-

Безпечність акумуляторних електромобілів

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

-

101

Dir 80/1268/EEC;

Dir 89/491/EEC;

Dir 93/116/EC;

Dir 1999/100/EC;

Dir 2004/3/EC

Викиди CO2, споживання електроенергії та палива ТЗ категорій M, N

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

Типове марковання держави - члена ЄС без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

102

Dir 94/20/EC;

Dir 2006/96/EC

Вкорочені зчіпні пристрої

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

Марковання, аналогічні наведеним на рисунках 7 та 8

103

Dir 70/220/EEC;

Dir 74/290/EEC;

Dir 77/102/EEC;

Dir 78/665/EEC;

Dir 83/351/EEC;

Dir 88/76/EEC;

Dir 88/436/EEC;

Dir 89/458/EEC;

Dir 89/491/EEC;

Dir 91/441/EEC;

Dir 93/59/EEC;

Dir 94/12/EC;

Dir 96/44/EC;

Dir 96/69/EC;

Dir 98/77/EC;

Dir 98/69/EC;

Dir 1999/102/EC;

Dir 2001/1/EC;

Dir 2001/100/EC;

Dir 2002/80/EC;

Dir 2003/76/EC;

Dir 2006/96/EC;

Reg 715/2007;

Reg 595/2009

Змінні каталітичні нейтралізатори

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

Типове марковання держави - члена ЄС без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

104

-

Світловідбивні марковання великовагових і великогабаритних ТЗ

Затвердження в Німеччині (E1) світловідбивного маркувального матеріалу (01148) класу С з рівнем технічних вимог 00 Правил ЄЕК ООН № 104 (104R)

-

105

Dir 98/91/EC

Особливості ТЗ для перевезення небезпечних вантажів

Одночасне затвердження в Нідерландах (e4) типу (2492) ТЗ, призначеного для перевезення небезпечних вантажів категорії EX/II-4 з рівнем технічних вимог 00 Правил ЄЕК ООН № 105 (105), а також затвердження 1628 стосовно гальмування за рівнем технічних вимог 09 Правил ЄЕК ООН № 13 (R13)

Типове марковання держави - члена ЄС без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

107

Dir 2001/85/EC;

Dir 2006/96/EC

Загальні вимоги до конструкції автобусів категорій M2, M3

Одночасне затвердження в Нідерландах (e4) типу (2439) автобуса III класу за рівнем технічних вимог 01 Правил ЄЕК ООН № 107 (107), а також затвердження 1628 стосовно вітрового скла за рівнем 00 технічних вимог Правил ЄЕК ООН № 43 (43)

Типове марковання держави - члена ЄС без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

108

Deс 2006/443/ЕС

Пневматичні шини з відновленим протектором ТЗ категорій M2, M3, N2,   N3, O2-O4

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог.

На шині додатково виконується напис "RETREAD"

Відповідно до Правил ЄЕК ООН № 108

109

Deс 2006/443/ЕС

Пневматичні шини з відновленим протектором ТЗ категорій M1, N1, O1

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог.

На шині додатково виконується напис "RETREAD"

Відповідно до Правил ЄЕК ООН № 109

110

Dir 70/221/EEC

ТЗ з двигунами, що живляться стисненим природним газом, їх захист ззаду

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

Типове марковання держави - члена ЄС без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

111

-

Стійкість проти перекидання автомобільних цистерн, виконаних на шасі транспортних засобів категорій N2, N3, O3, O4

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

-

112

Dir 76/761/EEC;

Dir 87/354/EEC;

Dir 1999/17/EC;

Dir 2006/96/EC

Фари асиметричних променів ближнього та (або) дальнього світла з лампами розжарювання

Затвердження в Нідерландах (E4) типу (2493) фари для лівостороннього та правостороннього руху з лампами розжарювання (HCR) залежно від відрегулювання (напрями стрілки) з рівнем технічних вимог 00 Правил ЄЕК ООН № 112 силою дальнього світла в межах від 86250 до 101250 кандел (30)

Аналогічно маркованням Директив, що адекватні Правилам ЄЕК ООН №№ 8, 20, 31, 37, 98, 99, 112, 123

114

-

Змінні подушка безпеки та кермо, подушки поза кермом ТЗ категорій М1, N1

Затвердження у Франції (E2) типу (2439) змінного керма з влаштованим модулем подушки безпеки категорії (A) за рівнем технічних вимог 00 Правил ЄЕК ООН № 114 (114R)

115

-

Модифіковані системи для застосування в ТЗ, двигуни яких живляться стисненим природним чи зрідженим нафтовим газом

Затвердження в Італії (E3) типу (2439) модифікованої системи ЗНГ (#) за рівнем технічних вимог 00 Правил ЄЕК ООН № 115 (115R)

Затвердження в Італії (E3) типу (2439) модифікованої системи СПГ (*) за рівнем технічних вимог 00 Правил ЄЕК ООН № 115 (115R)

116

-

Засоби захисту ТЗ категорій M1,   N1 від несанкціонованого використання

Одночасне затвердження в Нідерландах (e4) типу (1234) ТЗ стосовно пристрою захисту від несанкціонованого доступу з рівнем технічних вимог 00 Правил ЄЕК ООН № 116 (116), а також замків та завісів (1628) за рівнем технічних вимог 02 Правил ЄЕК ООН № 11 (R11)

-

117

Dir 92/23/EEC-5;

Dir 2001/43/EC;

Dir 2005/11/EC 

Акустичний шум та зчіпні властивості пневматичних шин у разі руху по мокрій поверхні ТЗ категорій M1, N1, O1 та O2

Затвердження в Нідерландах (E4) типу (1234) пневматичної шини стосовно створюваного шиною звуку і зчеплення на мокрих поверхнях (SW) згідно з рівнем технічних вимог 01 Правил ЄЕК ООН № 117 та на підставі затвердження типу (3637) за рівнем технічних вимог 02 Правил ЄЕК ООН № 30

Затвердження в Ірландії (e24) типу ЄС (00479) пневматичної шини як компонента вантажного ТЗ з рівнем технічних вимог 00 Директиви 92/23/EEC щодо несівної здатності, швидкості руху, марковання, а також затвердження в Італії (e3) типу ЄС (00687) як компонента з рівнем технічних вимог 00 Директиви 92/23/EЕC стосовно створюваного акустичного шуму (-s)

Затвердження в Нідерландах (E4) типу (3637) пневматичної шини згідно з рівнем технічних вимог 02 Правил ЄЕК ООН № 30 та поширення (+) офіційного затвердження типу стосовно створюваного шиною звуку (S) з рівнем технічних вимог 01 Правил ЄЕК ООН № 117

118

Dir 95/28/EC;

Dir 2006/96/EC

Характеристики горючості конструкційних матеріалів

Затвердження в Нідерландах (E4) типу обладнання (1234) згідно з частиною II рівня технічних вимог 00 Правил ЄЕК ООН № 118 (118R). Додаткові знаки виконують лише у випадку, коли матеріал затверджено відповідно до горизонтального, вертикального чинників займистості () згідно з додатком 7 до Правил ЄЕК ООН № 118, а символ , якщо сидіння, перегородки, полиці тощо затверджено як одне ціле

Марковання відповідно до Директиви 25/28/EC

119

-

Кутові повторювачі повороту механічних ТЗ

Затвердження в Японії (E43) типу кутового (К) повторювача повороту (221) згідно з рівнем технічних вимог 00 Правил ЄЕК ООН № 119

121

Dir 78/316/EEC;

Dir 93/91/EEC

Органи ручного управління контрольними сигналами та індикаторами, їх розміщення

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

Типове марковання держави - члена ЄС без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

122

Dir 2001/56/EC;

Dir 2004/78/EC;

Dir 2006/119/EC;

Dir 2006/96/EC

Системи опалення ТЗ категорій M, N, O

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з пунктом 3.2 додатка 5 до Вимог, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 26 листопада 2012 року № 710 (далі - Вимоги)

Типове марковання держави - члена ЄС без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

123

Dir 76/761/EEC;

Dir 87/354/EEC;

Dir 1999/17/EC;

Dir 2006/96/EC

Автомобільні адаптивні системи переднього освітлення ТЗ категорій M, N

Затвердження в Нідерландах (E4) типу вбудовуваного модуля адаптивної системи (X) переднього освітлення (19243) пучками ближнього світла класу (C), ближнього світла класу (W) і дальнього світла (R) згідно з вимогами (поправками) 00 Правил ЄЕК ООН № 123

Марковання відповідно до Директиви 76/761/EEC

124

-

Колеса для ТЗ категорій M1, M1G, O1 і O2, які поставляють окремо від транспортного засобу

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з пунктом 3.2 додатка 5 до Вимог

-

125

Dir 77/649/EEC;

Dir 81/643/EEC;

Dir 88/366/EEC;

Dir 90/630/EEC

Передня зона огляду водієм автомобіля

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з пунктом 3.2 додатка 5 до Вимог

Типове марковання держави - члена ЄС без додаткових символів згідно з додатком 5 до Вимог

126

-

Системи перегородок ТЗ категорії M1 для захисту пасажирів від зміщуваного багажу

Типове марковання за Правилами ЄЕК ООН без додаткових символів згідно з пунктом 3.2 додатка 5 до Вимог

-

__________

-1 Усі варіанти марковання, можливі варіанти спрощеного виконання марковання з тими самими символами, як показано на рисунку 1, наведено в окремих Правилах ЄЕК ООН або Директивах ЄС. На таких маркованнях може бути зазначено також про одночасне затвердження типу ТЗ, його складників, систем за різними визначеними Правилами ЄЕК ООН або Директивами ЄС.

-2 Марковання згідно з Директивою 76/761/EEC мають однакові символи з маркованням за Правилами ЄЕК ООН № 8; № 20; № 31; № 37; № 98; № 99; № 112; № 123.

-3 Символ і познака затвердження типу самонесівної пневматичної шини.

-4 Відповідно до пункту 9.1.1.2 додатка В до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) (Закон України "Про приєднання до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)") на ТЗ установлюють марковання, що мають одну з таких познак:

EX/II або EX/III - базовий транспортний засіб, призначений для перевезення вибухових речовин та виробів 1 класу;

FL - базовий ТЗ, призначений для перевезення рідин з температурою спалаху не вище 60°C або легкозаймистих газів у контейнерах-цистернах чи переносних цистернах, або багатоелементних газових контейнерах місткістю понад три кубічних метри, у вбудованих чи знімних цистернах місткістю понад один кубічний метр, а також у ТЗ-батареї місткістю понад один кубічний метр, що призначено для перевезення легкозаймистих газів;

OX - базовий ТЗ, призначений для перевезення стабілізованого пероксиду водню чи стабілізованого водного розчину пероксиду водню з масовою часткою пероксиду водню більш ніж 60 % (клас небезпеки - 5.1 № ООН 2015) у контейнерах-цистернах чи переносних цистернах місткістю понад три кубічних метри, а також у вбудованих цистернах чи знімних цистернах місткістю понад один кубічний метр;

AT - базовий ТЗ, призначений для перевезення небезпечних вантажів у контейнерах-цистернах чи переносних цистернах або багатоелементних газових контейнерах місткістю понад три кубічних метри, окрім транспортних засобів типів FL чи ОХ, а також у вбудованих цистернах чи знімних цистернах місткістю понад один кубічний метр, а також ТЗ-батареї місткістю понад один кубічний метр, окрім ТЗ-батарей типу FL;

MEMU - базовий ТЗ, що відповідає визначенню "Змішувально-зарядна машина", що наведено в розділі 1.2.1 ДОПНВ.

-5 Ця Директива, на відміну від відповідного Правила ЄЕК ООН № 117, стосується лише акустичного шуму, утворюваного шиною.

а)

б)

в)

г)

Рисунок 1. Схеми спрощеного марковання згрупованих, комбінованих або суміщених передніх фар, коли дві або більше фар становлять частину одного блока (Директива 76/758/EEC):

на маркованні зазначено, що в Німеччині (e1) затверджено як тип ЄС (7120) блок фар, що складається з: переднього габаритного ліхтаря (A) для установки з лівої сторони, відповідного Директиві 76/758/EEC з рівнем вимог 02; фари (HCR) ближнього світла, призначеної для лівостороннього та правостороннього руху залежно від відрегулювання (напрями стрілки), з рівнем вимог 02 Директиви 76/761/EEC, силою дальнього світла в межах від 86250 до 101250 кандел (30), лінзою із пластмаси (PL); передньої протитуманної фари (B) з рівнем вимог 02 Директиви 76/762/EEC, лінзою із пластмаси (PL); переднього покажчика повороту категорії 1a з рівнем вимог 01 Директиви 76/759/EEC

а) затвердження в Німеччині (e1) типу ЄС (1471) габаритного (бічного) ліхтаря виду (A) з рівнем технічних вимог 02 Директиви 76/758/EEC. Стрілка зазначає сторону, на якій ліхтар відповідає фотометричним вимогам під кутом зору до 80 градусів

б) затвердження в Німеччині (e1) типу ЄС (1471) габаритного (бічного) ліхтаря виду (RD) з рівнем технічних вимог 02 Директиви 76/758/EEC, який можливо застосовувати в блоці двох задніх габаритних (бокових) ліхтарів

в) затвердження в Німеччині (e1) типу ЄС (1471) блока виду (R-S1) ліхтарів заднього габаритного (бічного) і сигналу гальмування одного ступеня сили світла з рівнем технічних вимог 02 Директиви 76/758/EEC

г) затвердження в Німеччині (e1) типу ЄС (1471) габаритного (бічного) ліхтаря виду (S1) з рівнем технічних вимог 02 Директиви 76/758/EEC, з двома ступенями сили світла

ґ) затвердження в Німеччині (e1) типу ЄС (1471) ліхтаря денного світла виду (RL) з рівнем технічних вимог 00 Директиви 76/758/EEC

д) затвердження в Німеччині (e1) типу ЄС (1471) габаритного (бічного) ліхтаря виду (SM) категорії 1 з рівнем технічних вимог 00 Директиви 76/758/EEC, з двома ступенями сили світла

Рисунок 2. Приклади марковання габаритних ліхтарів, сигналів гальмування відповідно до законодавства ЄС

а) затвердження в Нідерландах (e4) типу ЄС (2439) ременя безпеки виду (A) триточкового закріплення з поглиначем енергії (e) з рівнем технічних вимог 04 Директиви 77/541/EEC

б) затвердження в Нідерландах (e4) типу ЄС (2439) поясничного ременя безпеки виду (B) з просторовим втягувальним пристроєм виду (4) з рівнем технічних вимог 04 Директиви 77/541/EEC

в) затвердження в Нідерландах (e4) типу ЄС (2439) особливого ременя безпеки виду (S) з втягувальним пристроєм виду (4) з поглиначем енергії (e), що входить до складу утримувальної системи (Z), з рівнем технічних вимог 04 Директиви 77/541/EEC

г) затвердження в Нідерландах (e4) типу ЄС (2439) ременя безпеки виду (A) триточкового закріплення з просторовим втягувальним пристроєм виду (r4N) з рівнем технічних вимог 04 Директиви 77/541/EEC.

Цей ремінь неприпустимо встановлювати на транспортних засобах категорії М1 (піктограма)

ґ) затвердження в Нідерландах (e4) типу ЄС (2439) ременя безпеки виду (A) триточкового закріплення з поглиначем енергії (е), просторовим втягувальним пристроєм виду (r4), рівнем технічних вимог 04 Директиви 77/541/EEC.

Цей ремінь застосовують на ТЗ з подушкою безпеки і визначеним сидінням

Рисунок 3. Приклади марковання щодо затвердження типу ременів безпеки і утримувальних систем ТЗ відповідно до законодавства ЄС

а) затвердження у Франції (e2) типу ЄС (3500) дзеркала першого класу (I) (внутрішнє дзеркало заднього виду) з рівнем технічних вимог 03 Директиви 2003/97/EEC

б) затвердження в Нідерландах (e4) типу ЄС (1870) дзеркала другого класу (II) (зовнішнє дзеркало заднього виду) з рівнем технічних вимог 03 Директиви 2003/97/EEC

в) затвердження в Греції (e23) типу ЄС (3901) дзеркала другого класу (V) (зовнішнє дзеркало огляду збоку) з рівнем технічних вимог 03 Директиви 2003/97/EEC

г) затвердження в Греції (e23) типу ЄС (3901) дзеркала другого класу (V) (зовнішнє дзеркало близького заднього огляду) з рівнем технічних вимог 03 Директиви 2003/97/EEC

ґ) затвердження в Італії (e3) типу ЄС (1248) дзеркала четвертого класу (IV) (зовнішнє дзеркало широкого кута огляду) з рівнем технічних вимог 03 Директиви 2003/97/EEC

д) затвердження в Нідерландах (e4) типу ЄС (3002) пристосування для опосередкованого огляду без дзеркала (S) з рівнем технічних вимог 03 Директиви 2003/97/EEC

Рисунок 4. Приклади марковання дзеркал а) - г) і пристрою заднього огляду без дзеркала ґ) відповідно до законодавства ЄС

а) затвердження у Великобританії (E11) типу (2439) дизеля стосовно викидів зі спалинами забруднювальних речовин (без контролю оксидів азоту) та димності спалин на першій стадії їх реєстрації OBD (B) у випробувальному циклі за рівнем технічних вимог (поправок) 05 Правил ЄЕК ООН № 49 (49R).

Марковання встановлюється на дизелі

б) затвердження у Великобританії (E11) типу (2439) двигуна або ТЗ з іскровим запалюванням, що живиться СПГ із H-асортименту або L-асортименту і може бути адаптованим до конкретного з таких палив відрегулюванням паливної апаратури, стосовно викидів зі спалинами забруднювальних речовин (без контролю оксидів азоту) та димності спалин на визначених стадіях їх реєстрації OBD (B) у випробувальному циклі за рівнем технічних вимог (поправок) 05 Правил ЄЕК ООН № 49 (49R).

Марковання установлюється відповідно на двигуні або ТЗ

в) затвердження у Великобританії (E11) типу (2439) дизеля стосовно викидів зі спалинами забруднювальних речовин з контролем оксидів азоту та димності спалин на першій стадії їх реєстрації OBD (C) у випробувальному циклі за рівнем технічних вимог (поправок) 05 Правил ЄЕК ООН № 49 (49R).

Марковання встановлюється на дизелі

г) затвердження у Великобританії (E11) типу (2439) двигуна або ТЗ з іскровим запалюванням, що живиться ЗНГ, стосовно викидів зі спалинами забруднювальних речовин (без контролю оксидів азоту) та їх димності на другій стадії їх реєстрації OBD (F) у випробувальному циклі за рівнем технічних вимог (поправок) 05 Правил ЄЕК ООН № 49 (49R).

Марковання установлюється відповідно на двигуні або ТЗ

Рисунок 5. Приклади марковання двигунів, що мають офіційне затвердження відповідно до Женевської угоди 1958 року

а) затвердження у Великобританії (E11) типу (2439) дизеля стосовно викидів зі спалинами забруднювальних речовин з контролем оксидів азоту та димності спалин на другій стадії їх реєстрації OBD (G) у випробувальному циклі за рівнем технічних вимог (поправок) 05 Правил ЄЕК ООН № 49 (49R).

Марковання встановлюється на дизелі

б) затвердження у Великобританії (E11) типу (2439) двигуна або ТЗ з іскровим запалюванням, що живиться ЗНГ, стосовно викидів зі спалинами забруднювальних речовин (без контролю оксидів азоту) та димності на другій стадії їх реєстрації OBD (J) у випробувальному циклі за рівнем технічних вимог (поправок) 05 Правил ЄЕК ООН № 49 (49R).

Марковання установлюється відповідно на двигуні або ТЗ

в) одночасне затвердження у Великобританії (E11) типу (2439) двигуна або ТЗ з іскровим запалюванням, що живиться СПГ із H-асортименту або L-асортименту, стосовно викидів зі спалинами забруднювальних речовин з контролем оксидів азоту та димності спалин на другій стадії їх реєстрації OBD (G) у випробувальному циклі за рівнем технічних вимог (поправок) 05 Правил ЄЕК ООН № 49 (49), а також за рівнем технічних вимог (поправок) 03 Правил ЄЕК ООН № 24 (24).

Марковання установлюється відповідно на двигуні або ТЗ

Рисунок 6. Приклади марковання двигунів, що мають офіційне затвердження відповідно до Женевської угоди 1958 року

а) затвердження в Німеччині (e1) типу ЄС (0207) компонента ТЗ - нестандартного вуха класу (C 50-X) тягового дишла для закріплення болтами і гайками з рівнем технічних вимог 00 Директиви 94/20/EC та з такими характеристиками: максимальне допустиме значення (D) горизонтального тягового зусилля 130 кН, якщо не діє вертикальна навантага; максимальне допустиме значення (Dc) горизонтального тягового зусилля 90 кН центроосьового причепа; максимальна статична вертикальна навантага від маси центроосьового причепа (S) в 1000 кг; максимальна динамічна горизонтальна навантага на вухо (V) в 35 кН, яку створює центроосьовий причіп повної маси більш як 3,5 тонни

б) затвердження в Німеччині (e1) типу ЄС (1934) компонента ТЗ - нестандартного вуха класу (D 50-X) тягового дишла для закріплення зварюванням з рівнем технічних вимог 00 Директиви 94/20/EC та з такими характеристиками: максимальне допустиме значення (D) горизонтального тягового зусилля 130 кН, якщо не діє вертикальна навантага; максимальне допустиме значення (Dc) горизонтального тягового зусилля 100 кН центроосьового причепа; максимальна статична вертикальна навантага від маси центроосьового причепа (S) в 1000 кг; максимальна динамічна горизонтальна навантага на вухо (V) в 50 кН, яку створює центроосьовий причіп повної маси більш як 3,5 тонни

в) затвердження в Німеччині (e1) типу ЄС (0015) компонента ТЗ - нестандартного сідельного пристрою класу (G 50-X) з рівнем технічних вимог 00 Директиви 94/20/EC та з такими характеристиками: максимальне допустиме значення (D) горизонтального тягового зусилля 180 кН; максимальна вагова навантага (D) від маси в 26 тонн

Рисунок 7. Приклади марковання зчіпних пристроїв між тягачем і причепом відповідно до законодавства ЄС

а) затвердження в Німеччині (e1) типу ЄС (1989) компонента ТЗ - нестандартного шворня сідельного пристрою класу (H 50-X) з рівнем технічних вимог 00 Директиви 94/20/EC та з: максимальним допустимим значенням (D) горизонтального тягового зусилля 162 кН

б) затвердження в Німеччині (e1) типу ЄС (0304) компонента ТЗ - нестандартного зчіпного пристрою класу (A 50-X) зі стандартним кулястим елементом з рівнем технічних вимог 00 Директиви 94/20/EC та з такими характеристиками: максимальне допустиме значення (D) горизонтального тягового зусилля 18 кН; максимальна статична вертикальна навантага від маси центроосьового причепа (S) в 75 кг

в) затвердження в Німеччині (e1) типу ЄС (1993) компонента ТЗ - нестандартної зчіпної головки класу (B 50-X) зі стандартним кулястим елементом з рівнем технічних вимог 00 Директиви 94/20/EC та з такими характеристиками: максимальне допустиме значення (D) горизонтального тягового зусилля 18 кН; максимальна статична вертикальна навантага від маси центроосьового причепа (S) в 75 кг

г) затвердження в Німеччині (e1) типу ЄС (0013) технічного вузла - тягового дишла класу (E) з рівнем технічних вимог 00 Директиви 94/20/EC та з такими характеристиками: максимальне допустиме значення (D) горизонтального тягового зусилля 109 кН; максимальна статична вертикальна навантага від маси центроосьового причепа (S) в 1000 кг; максимальна динамічна горизонтальна навантага (V) в 50 кН, яку створює центроосьовий причіп повної маси більш як 3,5 тонни

Рисунок 8. Приклади марковання зчіпних пристроїв між тягачем і причепом відповідно до законодавства ЄС

а)

б)

Рисунок 9. Приклади місця встановлення марковання на гальмових колодках відповідно до Директиви 71/320/ЕЕС та Правил ЄЕК ООН № 90


Додаток 3

до Вимог до перевірки конструкції

та технічного стану колісного

транспортного засобу,

методів такої перевірки

ВИМОГИ

до колісних транспортних засобів категорії N, пристосованих для перевезення пасажирів

1. Вантажний автомобіль, яким відповідно до законодавства можливо перевозити людей поза кабіною, має відповідати таким вимогам:

кузов має бути виконаний як фургон вагонного типу або як покритий тентом з внутрішньою висотою не менше 180 сантиметрів;

відкидні бокові борти мають мати роботоздатні засоби механічного заблоковування після їх замкнення, а механізм блокування заднього борту має бути конструктивно убезпечений від самовільного відчинення.

2. Вантажний автомобіль має мати такі складники:

сходи чи драбину з кроком сходинок 12-24 сантиметри, двостороннім поручнем;

внутрішнє освітлення;

вікна, придатні для освітлення і провітрювання, якщо немає інших відповідних засобів, виконані із травмобезпечних матеріалів;

лавки, закріплені на висоті 40-50 сантиметрів, мають мати не менш як 45 сантиметрів довжини, що припадає на одного пасажира, і ширину не менше ніж 35 сантиметрів;

відстань між ближніми крайками двох сусідніх лавок, призначених для сидіння пасажирів обличчям в одному напрямку, повинна бути не менше ніж 30 сантиметрів, а назустріч - 60 сантиметрів;

сигналізаційну установку, що забезпечує світловий чи акустичний зв'язок між пасажирами і водієм;

інші, визначені Правилами дорожнього руху, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306.


Додаток 4

до Вимог до перевірки конструкції

та технічного стану колісного

транспортного засобу,

методів такої перевірки

ВИМОГИ

до технологічного убезпечення методів перевірки технічного стану ТЗ

1. З метою створення технологічних умов для об'єктивної та безпечної перевірки технічного стану ТЗ визначеними методами встановлюють відповідну послідовність виконання технологічних операцій.

2. Технологічний процес має забезпечувати повну перевірку технічного стану ТЗ. Якщо ТЗ має технічний стан, що не відповідає вимогам, слід забезпечити максимально можливий обсяг перевірки, виходячи з умов дотримання правил безпеки життєдіяльності виконавця та непогіршення технічного стану ТЗ під час перевірки.

3. Типова послідовність основних операцій технічного контролю:

3.1. Попередження власника про необхідність заправлення ТЗ паливом згідно з вимогами виробника.

3.2. Контроль за можливим витоком газів у ТЗ, що має газобалонне обладнання, поза виробничим приміщенням.

3.3. Попередній контроль витоків експлуатаційних рідин - під нерухомим ТЗ до початку його першого переміщення установлюють спеціальний екран.

3.4. Зовнішній огляд нерухомого ТЗ з прогрітим двигуном, а також нейтралізаторами газових викидів, якщо такі є в конструкції.

3.5. Ідентифікація ТЗ.

3.6. Перевірка і відрегулювання у разі потреби рівня тиску в пневматичних шинах.

3.7. Перевірка зовнішніх світлових приладів.

3.8. Стендова перевірка гальмових систем.

3.9. Огляд складників ТЗ на оглядовій канаві, естакаді або підіймачі.

3.10. Контроль за рівнем забруднювальних речовин і димністю спалин або діагностування за допомогою OBD.

3.11. Практичне опробування систем і складників ТЗ у русі.

4. Дорожні випробування гальмових систем, у разі неможливості виконати стендові, суміщають із практичним опробуванням інших систем ТЗ у русі.


Додаток 5

до Вимог до перевірки конструкції

та технічного стану колісного

транспортного засобу,

методів такої перевірки

ОСОБЛИВОСТІ РОЗШИФРОВКИ

типового марковання складників та завершених ТЗ, конструкцію яких затверджено відповідно до Женевської угоди 1958 року або відповідних актів законодавства ЄС, національного законодавства держави - члена ЄС

1. Розшифровка марковання затвердження типу ТЗ:

1.1. Номер затвердження типу ТЗ, його складників відповідно до законодавства ЄС складається з п'яти частин, розділених символом "зірочка", відповідно до такої схеми:

eXX

*

YYYY/YY

*

ZZZZ/ZZ

*

VVVV

*

WW

*

На схемі зазначено:

eXX - малою літерою "e" і числом (XX) відповідний ідентифікаційний номер держави - члена ЄС: 1 - Німеччина, 2 - Франція, 3 - Італія, 4 - Нідерланди, 5 - Швеція, 6 - Бельгія, 7 - Угорщина, 8 - Чеська Республіка, 9 - Іспанія, 11 - Великобританія, 12 - Австрія, 13 - Люксембург, 17 - Фінляндія, 18 - Данія, 19 - Румунія, 20 - Польща, 21 - Португалія, 23 - Греція, 24 - Ірландія, 26 - Словенія, 27 - Словаччина, 29 - Естонія, 32 - Латвія, 34 - Болгарія, 36 - Литва, 49 - Кіпр, 50 - Мальта.

Номери держав - членів ЄС відповідають аналогічним номерам цих держав як сторін Женевської угоди 1958 року в такому переліку: 1 - Німеччина, 2 - Франція, 3 - Італія, 4 - Нідерланди, 5 - Швеція, 6 - Бельгія, 7 - Угорщина, 8 - Чеська Республіка, 9 - Іспанія, 10 - Сербія, 11 - Великобританія, 12 - Австрія, 13 - Люксембург, 14 - Швейцарія, 16 - Норвегія, 17 - Фінляндія, 18 - Данія, 19 - Румунія, 20 - Польща, 21 - Португалія, 22 - Російська Федерація, 23 - Греція, 24 - Ірландія, 25 - Хорватія, 26 - Словенія, 27 - Словаччина, 28 - Білорусь, 29 - Естонія, 31 - Боснія та Герцеговина, 32 - Латвія, 34 - Болгарія, 36 - Литва, 37 - Туреччина, 39 - Азербайджан, 40 - колишня югославська Республіка Македонія, 42 - Європейський Союз (офіційне затвердження надається лише його державами-членами), 43 - Японія, 45 - Австралія, 46 - Україна, 47 - Південна Африка, 48 - Нова Зеландія, 49 - Кіпр, 50 - Мальта, 51 - Республіка Корея, 52 - Малайзія, 53 - Таїланд, 56 - Чорногорія, 58 - Туніс. Подальші порядкові номери надаються іншим країнам у хронологічному порядку ратифікації ними Женевської угоди 1958 року або у порядку приєднання їх до цієї угоди;

YYYY/YY - номер базової Директиви або Регламенту. Для систем, технічних вузлів, компонентів зазначають номер Директиви або Регламенту, що стосується відповідного предмета технічного регулювання.

Цю частину марковання не виконують у разі затвердження ЄС типу ТЗ.

У разі національного затвердження типу ТЗ державою - членом ЄС цю частину марковання заміняють прописними літерами "NKS";

ZZZZ/ZZ - номер останньої з Директив або Регламентів, якими вносяться зміни до базової Директиви (Регламенту), у разі офіційного затвердження:

за нормами ЄС типу звершеного ТЗ, який виготовлено великою серією та відповідає технічним нормам, - це номер останньої з Директив або Регламентів, якими внесено поправки до Директиви 2007/46/EC;

за нормами ЄС типу звершеного ТЗ, який виготовлено малою серією та відповідає технічним нормам, - це номер останньої з Директив або Регламентів, якими внесено поправки до Директиви 2007/46/EC зі заміною перших двох цифр прописними літерами "KS". Наприклад, замість зазначеного номера 2007/46/EC зазначають "KS07/46/EC";

системи, технічного вузла або компонента за нормою базових Директив або Регламентів стосовно відповідного предмета технічного регулювання - це номер останньої Директиви (Регламенту), якою внесено зміни та (або) доповнення до базової Директиви (Регламенту).

Якщо Директивою (Регламентом) внесено дати етапів впровадження різних рівнів норм технічного регулювання, після номера ZZZZ/ZZ марковання доповнюють відповідним символом - буквою латинської абетки.

VVVV - чотиризначний порядковий номер затвердження ЄС типу ТЗ, який починається з номера 0001 для кожної Директиви (Регламенту), або чотири- чи п'ятизначний номер затвердження системи, технічного вузла, компонента.

WW - двозначний порядковий номер змін у документації та (або) в конструкції раніше затвердженого типу ТЗ, його складників. Номер базового затвердження (без розширення, тобто зміни) - 00.

Ця частина номера не виконується в обов'язковому маркованні, що містить основні ідентифікаційні дані ТЗ (номер затвердження типу, торгова назва виробника, тип, модель, ідентифікаційний номер, характеристики мас ТЗ).

1.2. Приклади марковання стосовно затвердження типу в ЄС:

1.2.1. e2*71/320*2002/78*00003*00 - третє затвердження типу (00003) гальмової системи у Франції (e2) відповідно до Директиви 71/320/ЕЕС зі змінами, останні з яких внесено Директивою 2002/78/ЕС, без розширення рівня технічних вимог (00);

1.2.2. e2*2005/55*2006/51D*00003*00 - третє затвердження типу (00003) у Франції (e2) важких вантажних ТЗ стосовно сумарних вимог до викидів (екологічний рівень Євро IV-V) та влаштованих систем діагностування (OBD) відповідно до Директиви 2005/55/ЕС зі змінами, останні з яких внесено Директивою 2006/51/ЕС, з рівнем норм технічного регулювання D, без розширення рівня технічних вимог (00);

1.2.3. e11*2007/46*0004*02 - друге розширення (02) четвертого затвердження типу ТЗ (0004) відповідно до Директиви 2007/46 у Великобританії (e11).

На обов'язковому маркованні (ідентифікаційна табличка) ТЗ це затвердження відображають з вилученням "*02", а саме: e11*2007/46*0004;

1.2.4. KS07/46*e13*0001*00 - перше затвердження ЄС типу завершеного ТЗ (0001) у Люксембурзі (e13) для виготовлення малої серії (KS) відповідно до технічних норм Директиви 2007/46/EC, без розширення рівня технічних вимог (00);

1.2.5. e4*NKS*0001*00 - перше національне затвердження типу (NKS) завершеного ТЗ (0001) у Нідерландах (e4), без розширення рівня технічних вимог (00).

2. Марковання затвердження типу ТЗ, систем, технічних вузлів, виготовлених відповідно до Правил ЄЕК ООН та (або) вперше зареєстрованих у державах - членах ЄС виконують відповідно до вимог цих правил.

3. Марковання затвердження ЄС типу технічних вузлів, компонентів:

3.1. Марковання затвердження ЄС типу технічних вузлів, компонентів виконують у вигляді прямокутника, що обрамляє малу літеру "е", поряд з яким наносять ідентифікаційний номер держави - члена ЄС, в якій затверджено відповідний тип, як визначенно в підпункті 1.1 пункту 1 цього додатка. Поряд з цим прямокутником зазначають двозначний порядковий номер змін у документації та (або) у конструкції раніше затвердженого типу (номер базового затвердження), як визначено в підпункті 1.1 пункту 1 цього додатка (WW), а також номер офіційного затвердження (VVVV) згідно з відповідною Директивою (Регламентом).

Вище прямокутника розташовують додаткові символи, певні характеристики.

Марковання щодо затвердженого типу технічного вузла, компонента виробник закріплює на цих складниках;

3.2. Приклади виконання типового (без додаткових символів) марковання стосовно офіційного затвердження типу технічного вузла, компонента за нормами Правил ЄЕК ООН "а)" та Директив ЄС "б)" наведено на рисунку 1.

а)

б)

Рисунок 1. Типове марковання технічного вузла, компонента ТЗ затвердженого типу

Маркованням технічного вузла або компонента зазначено, що йому надано офіційне затвердження типу за номером 0004 в:

Бельгії (Е6) з рівнем технічних вимог (01) згідно з нормами відповідних Правил ЄЕК ООН, доданих до Женевської угоди 1958 року, які умовно на рисунку не наведено;

Бельгії (е6) з рівнем технічних вимог (01) згідно з нормами відповідної Директиви (Регламенту) ЄС, яка не зазначається.


Додаток 6

до Вимог до перевірки конструкції

та технічного стану колісного

транспортного засобу,

методів такої перевірки

НОРМИ

вмісту забруднювальних речовин у спалинах, димності спалин ТЗ

1. Норми вмісту забруднювальних речовин у спалинах ТЗ категорій M та N з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням під час роботи двигуна в режимі неробочого ходу на мінімальній (nмін) і підвищеній (nпідв) частотах обертання колінчастого вала двигуна наведено в таблиці 6.1.

2. Норми димності спалин ТЗ категорій M та N з дизелями або газодизелями наведено в таблиці 6.2 цього додатка.

2.1. Норму димності (скориговане значення натурального показника поглинання за ДСТУ 4276) ТЗ, тип якого офіційно затверджено з урахуванням Правил ЄЕК ООН № 24 або відповідних Директив, зазначено в документах із затвердження типу ТЗ, його двигуна або на маркованні двигуна, наведеному в позиції 24 додатка 2 до Вимог до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методів такої перевірки, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 26 листопада 2012 року № 710 (далі - Вимоги).

2.2. Димність спалин ТЗ, виготовлених до 01 січня 1980 року, не унормовувалася - технічному контролю не підлягає.

2.3. Для ТЗ, дизель якого переобладнано в газодизель, норма димності спалин у режимі дизеля повинна відповідати нормі для цього ТЗ до переобладнання, а в режимі газодизеля - нормі для ТЗ із газодизелем.

Таблиця 6.1

Дата першої реєстрації ТЗ, види палива

Рівень екологічної норми

Дата початку дії екологічної норми

λ

CO, об'ємна частка, %

CnHm, об'ємна частка, млн-1

в ЄС-1

в Україні-2

nмін

nпідв

nмін

nпідв

за Директивами

за Регламентами

до 01.04.2009

бензин

Євро-0, Євро-1

-

-

-

-

3,5-3

2,0

2500*

1000*

1200**

600**

СПГ

3,5

1,5

2500*

1000*

1200**

600**

ЗНГ

1,5

1,0

1800*

600*

600**

300**

після 01.04.2009-4

Євро-2

01.01.1996-5

-

2006-2007-6

1 ± 0,03

0,5

0,3

-

-

Євро-3

01.01.2001-7

-

01.01.2013

1 ± 0,03

0,3

0,2

-

-

01.01.2002-8

01.01.2003-9

Євро-4

01.01.2006-10

-

01.01.2014

01.01.2007-11

Євро-5

-

01.01.2011-12

01.01.2016

01.01.2012-13

Євро-6

-

01.01.2014-14

01.01.2018

01.09.2014-15

01.09.2015-16

01.09.2016-17

__________

* Норма для ТЗ з двигунами, що мають більше чотирьох циліндрів.

** Норма для ТЗ з двигунами, що мають не більше чотирьох циліндрів.

Таблиця 6.2

Особливості конструкції двигуна

Рівень екологічної норми

Гранична дата впровадження екологічної норми

Норма димності-18, м-1

в ЄС-1

в Україні

M та N з двигуном без наддуву:

дизель*; газодизель**

Євро-0,

Євро-1,

Євро-2,

Євро-3

-

01.01.1996

2,5*; 1,7**

2006-2007-5

01.01.2013

M та N з двигуном з наддувом:

дизель*; газодизель**

01.01.1996

3,0*; 2,0**

2006-2007-5

01.01.2013

M та N з двигуном

з наддувом або без наддуву-19

Євро-4

01.01.2006-10

01.01.2014

1,5

01.01.2007-11

01.10.2006-20

Євро-5

01.01.2011-12

01.01.2016

01.01.2012-13

Євро-6

01.09.2014-14

01.01.2018

01.01.2014-15

01.01.2015-16

01.01.2016-17

Пояснення до таблиць 6.1 та 6.2

__________

-1 Зазначено дати впровадження екологічних норм не пізніше визначених Директивами ЄС та Регламентами ЄС, що встановлюють перехідні положення, на підставі яких ТЗ певний час виготовлять та реєструють за старими і новими вимогами, не перешкоджають своїм виробникам поставляти ТЗ з екологічними показниками нижчого рівня в країни з нижчим ніж у державах - членах ЄС рівнем технічного регулювання, тому фактична дата впровадження екологічної норми виробника ТЗ підлягає уточненню згідно з розділом ІІ Вимог.

-2 Відповідно до Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів".

-3 Для ТЗ, уперше зареєстрованих до 01 жовтня 1986 року, допустимий вміст оксиду вуглецю становить 4,5%.

-4 Сертифіковані ТЗ:

нові, з двигунами з іскровим запалюванням, відповідні екологічним нормам не нижче "Євро-2" - "Євро-4" та увезені і зареєстровані до 01 квітня 2009 року, експлуатувалися в Україні до 01 квітня 2009 року, повинні відповідати екологічним нормам не нижче "Євро-1";

такі, що експлуатувалися в державах-членах ЄС, з двигунами з іскровим запалюванням, відповідні екологічним нормам "Євро-2", експлуатувалися в ЄС та увезені і зареєстровані після 01 квітня 2009 року, повинні відповідати екологічним нормам не нижче "Євро-2" та обов’язковим вимогам щодо коефіцієнта надміру повітря λ;

нові або такі, що експлуатувалися в державах-членах ЄС, відповідні екологічним нормам "Євро-3" - "Євро-6", увезені і зареєстровані після дати впровадження норм законодавства з питань технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, залежно від конструкції повинні відповідати нормам "Євро-3", "Євро-4", "Євро-5", "Євро-6" та обов’язковим вимогам щодо коефіцієнта надміру повітря λ.

-5 Стосується ТЗ категорій М13, N1-N3 та автокранів (SF), виконаних на шасі N1-N3, за винятком броньованих ТЗ (SB) категорій М13 та N1-N3, у яких викиди забруднювальних речовин можуть бути більшими за визначені норми.

-6 Дати впровадження:

для ТЗ категорій N (тільки для сідельних тягачів), М12 - коди товарних позицій УКТ ЗЕД 8701 20, 8702 та 8703 - з 01 січня 2006 року за винятком переміщених на митну територію України або виготовлених в Україні до 31 грудня 2005 року, на які до 31 грудня 2005 року включно видано сертифікати відповідності, - до 01 липня 2006 року;

для ТЗ категорії N - коди товарних позицій УКТ ЗЕД 8704, 8705 - з 01 січня 2007 року.

-7 Стосується ТЗ категорії М1 затвердженого типу, за винятком ТЗ з максимальною масою більше 2500 кілограмів, категорії N1 класу І (ТЗ класу І, у якого контрольна маса – маса ТЗ без навантаження, без урахування середньої маси водія у 75 кг, збільшеної на 100 кг, – не більше 1305 кг), а також ТЗ категорій М, максимальна маса яких більше 2500 кілограмів. Не стосується ТЗ категорії N1 класу І максимальною масою понад 2500 кілограмів, призначених для перевезення більше шести пасажирів, ураховуючи водія.

-8 Стосується ТЗ категорій М затвердженого типу, максимальна маса яких понад 2500 кілограмів, та ТЗ категорії N1 класів ІІ (ТЗ класу ІІ, у якого контрольна маса більше 1305 кг, але не більше 1760 кг) та ІІІ (ТЗ класу ІІІ, у якого контрольна маса більше 1760 кг), - за винятком ТЗ, призначених для перевезення не більше шести пасажирів, ураховуючи водія. ТЗ спеціального призначення (SA, SB, SC, SF, SH, SG) можуть бути виготовлені згідно з відступами від встановлених вимог, наданих Комісією ЄС.

-9 Стосується ТЗ категорії М1 з дизелем та максимальною масою більше 2000 кілограмів, призначених для перевезення більше шести пасажирів, ураховуючи водія, а також ТЗ категорій MG та NG.

-10 Стосується ТЗ категорій М затвердженого типу, за винятком ТЗ з максимальною масою більше 2500 кілограмів, та ТЗ категорії N1 класу І. Не стосується ТЗ категорії N1 класу І максимальною масою понад 2500 кілограмів, призначених для перевезення більше шести пасажирів, ураховуючи водія.

-11 Стосується ТЗ категорій М затвердженого типу, максимальна маса яких понад 2500 кілограмів, та ТЗ категорії N1 класів ІІ та ІІІ, за винятком ТЗ, призначених для перевезення не більше шести пасажирів, ураховуючи водія. ТЗ спеціального призначення (SA, SB, SC, SF, SH, SG) можуть бути виготовлені згідно з відступами від встановлених вимог, якщо їх надала Комісія ЄС за зверненням виробника.

-12 Стосується ТЗ категорій М1, М2 з контрольною масою не більше 2610 кілограмів (за запитом виробника ТЗ може бути встановлена не більше 2840 кілограмів), N1 класу І, а також ТЗ, створених для задоволення  спеціальних соціальних потреб (ТЗ категорії М1 з дизелями та контрольною масою більше 2000 кг, визначені в пункті 1.5 додатка 1 до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року № 521, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1586/21898, які мають познаки SA, SC, SD, SE, SH, окрім ТЗ категорії M1G), до яких встановлено екологічні вимоги як до ТЗ категорії N1 класу ІІІ.

-13 Стосується ТЗ категорій N1 класів ІІ та ІІІ, N2, а також ТЗ, створених для задоволення  спеціальних соціальних потреб, до яких встановлено екологічні вимоги як до ТЗ категорії N1 класу ІІІ, М3, N3.

-14 Стосується ТЗ категорій М1, М2, N1, N2 з контрольною масою більше 2610 кілограмів, М3, N3.

-15 Стосується ТЗ категорії N1 класів ІІ та ІІІ, категорії N2.

-16 Стосується ТЗ категорій М1, М2 з контрольною масою не більше 2610 кілограмів (за запитом виробника ТЗ може бути встановлена не більше 2840 кілограмів), N1 класу І.

-17 Стосується ТЗ категорій N1 класів ІІ та ІІІ, N2.

-18 Застосовують, якщо на двигуні ТЗ немає марковання зі скоригованим значенням натурального показника поглинання.

-19 Стосується сертифікованих ТЗ нових або таких, що експлуатувалися в державах-членах ЄС, відповідних екологічним нормам "Євро-4" - "Євро-6", увезених і зареєстрованих після дати впровадження технічного регламенту щодо вимог до дизельного палива відповідного екологічного рівня.

-20 Стосується нових ТЗ категорій М, N з дизелями, за винятком ТЗ категорії М1 з повною масою не більше 3500 кілограмів.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 08.01.2013 — 2012 р., № 100, стор. 133, стаття 4067, код акта 65178/2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінінфраструктури України:

 1. НАКАЗ від 20.01.2021 № 19 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про внесення змін до Положення про знаки поштової оплати". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 3. МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ МІЖ від ВИЗНАЮЧИ "МІНІСТЕРСТВОМ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ТА". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 30.03.2021 № 198 "Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 06.04.2021 № 201 "Про внесення змін до нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв’язку України та Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 17.03.2021 № 116 "Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 17.05.2021 № 258 "Про внесення змін до Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 24.03.2021 № 152 "Про затвердження Змін до Положення про робочий час та час відпочинку плаваючого складу морського і річкового транспорту України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 30.04.2021 № 248 "Про затвердження Змін до Положення про лоцмана-оператора служби регулювання руху суден". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 18.05.2021 № 266 "Про затвердження Порядку проведення перевірки безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 09.04.2021 № 204 "Про затвердження Порядку проведення аудиту безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 18.05.2021 № 268 "Про затвердження Вимог до програм підвищення кваліфікації осіб, які здійснюють аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.03.2021 № 118 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 06 квітня 2017 року № 132". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 18.03.2021 № 118 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 06 квітня 2017 року № 132". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 15. на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження на період з 01 січня 2022 року. Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 16. на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, крім видань, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження на період з 01 січня 2022 року включно. Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 17. на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження на період до 31 грудня 2021 року. Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 10.06.2021 № 323 "Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 18.05.2021 № 267 "Про затвердження Порядку ведення, надання відомостей з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг, включення до та виключення з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 11.08.2021 № 418 "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -