Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 30.04.2021 № 248 "Про затвердження Змін до Положення про лоцмана-оператора служби регулювання руху суден". Мінінфраструктури України. 2021

Документ актуальний на 23.06.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.04.2021  № 248

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 травня 2021 р.

за № 680/36302

Про затвердження Змін до Положення про лоцмана-оператора служби регулювання руху суден

Відповідно до статті 112 Кодексу торговельного мореплавства України, абзацу шістнадцятого підпункту 31 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460 (із змінами), з метою вдосконалення діяльності служб регулювання руху суден на внутрішніх водних шляхах України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про лоцмана-оператора служби регулювання руху суден, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 28 травня 2001 року № 341, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2001 року за № 544/5735, що додаються.

2. Директорату морського та річкового транспорту (Я. Ілясевич) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зовнішніх комунікацій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

В. Криклій

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної служби

морського та річкового транспорту України

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

А.

Глазков

Р. Іллічов

Г. Осовий


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

30 квітня 2021 року № 248

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 травня 2021 р.

за № 680/36302

ЗМІНИ

до Положення про лоцмана-оператора служби регулювання руху суден

1. Главу 4 виключити.

У зв’язку з цим главу 5 вважати главою 4.

2. Главу 4 викласти в такій редакції:

«4. Основні кваліфікаційні вимоги до лоцманів-операторів СРРС

4.1. Кандидатами на посаду лоцмана-оператора СРРС (далі - кандидати) можуть бути громадяни України, які мають диплом судноводія, висновок відповідної медичної комісії про придатність до роботи за професією «Лоцман-оператор» і чинне Обмежене свідоцтво оператора Глобальної морської системи зв’язку під час лиха та для забезпечення безпеки мореплавства, вільно володіють державною мовою та англійською мовою в обсязі, не меншому ніж знання частини А1 стандартного морського навігаційного словника-розмовника IMO.

4.2. Якщо СРРС здійснює функції щодо надання суднам навігаційної допомоги (радіолокаційне проведення), рекомендацій та вказівок для плавання і уникнення небезпечних ситуацій, то кандидатами можуть бути особи, які відповідають вимогам, передбаченим пунктом 4.1 цієї глави, та мають диплом не нижче ніж капітана малого плавання або штурмана далекого плавання і стаж роботи не менш як 24 місяці на посаді не нижче ніж другий помічник капітана судна або відповідну кваліфікацію і попередній стаж роботи морським лоцманом.

4.3. Кандидати зараховуються до СРРС як стажисти і направляються для проходження основного курсу підготовки у визначеній Міністерством інфраструктури України організації (далі - Тренажерний центр) та для підготовки на робочому місці лоцмана-оператора СРРС.

Програми основного курсу підготовки та перепідготовки лоцманів-операторів СРРС розробляє Тренажерний центр і погоджує Міністерство інфраструктури України.

4.4. Після проходження основного курсу підготовки в Тренажерному центрі та завершення підготовки на робочому місці лоцмана-оператора СРРС кандидати складають іспити в державних кваліфікаційних комісіях (далі - ДКК), які створює Морська адміністрація в Дунайському регіоні (морський порт Ізмаїл), північно-західній частині Чорного моря (морський порт Одеса), Дніпро-Бузькому регіоні (морський порт Миколаїв) та Азовському регіоні (морський порт Маріуполь).

До складу ДКК, який затверджує Морська адміністрація, включаються уповноважені представники Морської адміністрації з числа капітанів відповідних морських портів або осіб, які виконують їх обов’язки, начальники лоцманської служби та постів регулювання руху суден регіону, яких делегувала філія «Дельта-лоцман» державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

4.5. Засідання ДКК проводиться за умови присутності на ньому не менш як 2/3 складу ДКК.

Рішення ДКК приймається відкритим голосуванням та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 2/3 присутніх членів ДКК.

Результати іспиту оформлюються протоколом ДКК, який підписують усі присутні члени ДКК.

Протокол ДКК надається Морській адміністрації, яка після надходження заяви від кандидата видає йому протягом п’яти робочих днів Посвідчення лоцмана-оператора служби регулювання руху суден згідно з додатком до цього Положення.

Протокол ДКК зберігається в Морській адміністрації відповідно до вимог законодавства.

4.6. Лоцман-оператор СРРС повинен не рідше ніж один раз на три роки підтверджувати свою кваліфікацію шляхом проходження перепідготовки в Тренажерному центрі та складання іспитів у відповідній ДКК і щорічно підтверджувати свою придатність до роботи за станом здоров’я.

4.7. Якщо кандидат / лоцман-оператор СРРС показав незадовільний рівень знань під час іспиту ДКК, повторний іспит щодо присвоєння (підтвердження) йому (його) кваліфікації в ДКК може бути проведено на загальних умовах на наступному іспиті ДКК, але не раніше ніж через два тижні після проведення іспиту ДКК, на якому лоцман-оператор СРРС показав незадовільний рівень знань.

Якщо кандидат / лоцман-оператор СРРС вдруге не склав іспит щодо присвоєння (підтвердження) йому (його) кваліфікації, ДКК приймає рішення щодо направлення його на повторне проходження курсу підготовки в Тренажерному центрі.

4.8. Лоцман-оператор СРРС повинен знати:

норми міжнародного морського права і законодавства України, якими встановлено вимоги щодо забезпечення безпеки мореплавства, запобігання аварійним морським подіям, захисту людського життя на морі та навколишнього природного середовища, у частині, що стосується функцій та обов’язків СРРС;

зону дії відповідного центру / поста регулювання руху суден (далі - ЦРРС/ПРРС), райони лоцманського проведення, правила плавання і лоцманського проведення суден та обов’язкові постанови по морських портах, які діють у зоні дії ЦРРС/ПРРС;

системи навігаційних огороджень, які використовуються в зоні дії ЦРРС/ПРРС;

характеристики і сектори видимості маяків, а також туманні сигнали, радіолокаційні орієнтири, радіолокаційні маяки-відповідачі, системи управління рухом суден, навігаційні засоби та системи, що діють у зоні дії ЦРРС/ПРРС;

найменування, місцезнаходження і характеристики плавучих маяків, буїв, сигнальних вогнів, знаків, споруд та інших примітних об’єктів у зоні дії ЦРРС/ПРРС;

найменування і характеристики каналів, мілин і мисів у зоні дії ЦРРС/ПРРС;

рекомендовані курси (шляхи) і відстані у зоні дії ЦРРС/ПРРС;

системи розподілу руху суден, схеми судноплавства у зоні дії ЦРРС/ПРРС;

глибини у зоні дії ЦРРС/ПРРС;

напрямки і швидкість течій у зоні дії ЦРРС/ПРРС;

якірні стоянки у зоні дії ЦРРС/ПРРС;

порядок використання та обмеження на використання радіолокатора і систем автоматичної радіолокаційної прокладки;

засоби зв’язку і сигналізації, способи отримання та використання навігаційної інформації;

наявні у зоні дії ЦРРС/ПРРС системи передачі радіонавігаційних попереджень, обсяги і строки передачі інформації;

особливості проведення суден, які здійснюють перевезення небезпечних вантажів;

фактори, що впливають на керованість судна (вітер, течія, запас глибини під кілем, характер дна, берега, взаємодія суден тощо);

навігаційні, гідрографічні, метеорологічні та інші умови і особливості плавання у зоні дії ЦРРС/ПРРС;

зміни навігаційної обстановки;

технічні характеристики наявних у зоні дії ЦРРС/ПРРС криголамів, буксирів;

характерні обставини та причини навігаційної аварійності у зоні дії ЦРРС/ПРРС.».

3. Додаток 1 викласти в новій редакції, що додається.

Генеральний директор

Директорату морського

та річкового транспорту

Я. Ілясевич


Додаток

до Положення про лоцмана-оператора

служби регулювання руху суден

(пункту 4.5 глави 4)

ПОСВІДЧЕННЯ

лоцмана-оператора служби регулювання руху суден


Документи та файли

Сигнальний документ — f506581n61.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.06.2021 — 2021 р., № 42, стор. 1064, стаття 2597, код акта 105105/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мінінфраструктури України:

 1. НАКАЗ від 20.01.2021 № 19 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 14.01.2021 № 8 "Про внесення змін до Положення про знаки поштової оплати". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 3. МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ МІЖ від ВИЗНАЮЧИ "МІНІСТЕРСТВОМ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ТА". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 30.03.2021 № 198 "Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 06.04.2021 № 201 "Про внесення змін до нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв’язку України та Міністерства інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 17.03.2021 № 116 "Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 17.05.2021 № 258 "Про внесення змін до Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 24.03.2021 № 152 "Про затвердження Змін до Положення про робочий час та час відпочинку плаваючого складу морського і річкового транспорту України". Мінінфраструктури України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 09.01.2020 № 2 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 27 вересня 2010 року № 700". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 11.01.2020 № 6 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 29.01.2020 № 24 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 14 червня 2013 року № 405". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 04.03.2020 № 191 "Про затвердження Тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 14.02.2020 № 65 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 318". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 21.01.2020 № 15 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 13.01.2020 № 7 "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення пропускного режиму в Міністерстві інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 01.04.2020 № 218/318 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 червня 2008 року № 696/270". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 03.02.2020 № 36 "Про затвердження Правил експлуатації трамвая і тролейбуса". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 07.05.2020 № 301 "Про затвердження Порядку реалізації експериментального проекту щодо впровадження електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 16.07.2020 № 399 "Про внесення зміни до Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 15.04.2020 № 235 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сферах перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським і річковим транспортом та безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості), та інших форм розпорядчих документів". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -