<<
>>

припинення дії підтверджень дипломів та позачергової перевірки компетентності осіб командного складу морських суден. Мінінфраструктури України. 2020

Документ актуальний на 03.12.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

транспорту України

28 серпня 2003 року № 672

(у редакції наказу

Міністерства інфраструктури

України

від 12 жовтня 2020 року № 614)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 листопада 2020 р.

за № 1161/35444

ПОРЯДОК

припинення дії підтверджень дипломів та позачергової перевірки компетентності осіб командного складу морських суден

1. Цей Порядок встановлює процедуру припинення дії підтвердження диплома та проведення позачергової перевірки компетентності осіб командного складу морських суден (далі - особа командного складу) у разі:

причетності особи командного складу до морського аварійного випадку;

некомпетентності особи командного складу, дії або бездіяльність якої становили пряму загрозу безпеці людей, майну на морі або навколишньому природному середовищу;

невідповідності знань або навичок особи командного складу судна займаній посаді;

невиконання особою командного складу законних вимог уповноважених посадових осіб, унаслідок чого склалася загроза безпеці людей, майну на морі або забрудненню навколишнього природного середовища.

2. Рішення про припинення дії підтвердження диплома або проведення позачергової перевірки компетентності особи командного складу морського судна приймається Морською адміністрацією на підставі висновків Державної кваліфікаційної комісії (далі - ДКК).

3. Письмове повідомлення, до якого додаються копія акта службового розслідування та матеріали службового розслідування з обставин, зазначених у пункті 1 цього Порядку, надсилається капітаном морського порту, капітаном судна або судновласником на розгляд до Морської адміністрації.

4. Морська адміністрація протягом десяти робочих днів з дня отримання матеріалів, визначених у пункті 3 цього Порядку, передає їх на розгляд до ДКК, яка протягом десяти робочих днів надає висновок.

5. Висновки ДКК разом з відповідними документами (матеріалами) справи зберігаються в Морській адміністрації протягом строку, визначеного законодавством.

6.

Рішення про припинення дії підтвердження диплома або проведення позачергової перевірки компетентності осіб командного складу морських суден може бути оскаржене в судовому порядку.

7. У разі прийняття рішення про припинення дії підтвердження до диплома особи командного складу морського судна капітан морського порту протягом п’яти робочих днів вносить відповідні відомості до єдиного Державного реєстру документів моряків (далі - Реєстр), а саме змінює статус кваліфікаційного документу на «Дія припинена».

8. Про припинення дії підтвердження диплома особи командного складу морського судна та внесення відповідних відомостей до Реєстру Морська адміністрація протягом п’яти робочих днів повідомляє про це особу командного складу, дію підтвердження диплому якого припинено, та осіб, зазначених у пункті 3 цього Порядку.

9. Особа командного складу, дію підтвердження диплому якого припинено, має право пройти перевірку компетентності у ДКК за встановленою законодавством процедурою підтвердження кваліфікації особи командного складу (позачергове підтвердження диплома), за результатами якої отримує підтвердження до диплома, після чого капітан морського порту вносить відповідні відомості до Реєстру, а саме змінює статус документа на «Дійсний» із зазначенням строку дії документа.

10. Припинення дії підтверджень, що засвідчують визнання дипломів моряків відповідно до Правила I/10 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року з поправками, виданих Морською адміністрацією, проводиться згідно з положеннями цього Порядку, про що Морська адміністрація протягом п’яти робочих днів з дати припинення інформує Морську адміністрацію держави, яка видала диплом.

Генеральний директор

Директорату морського

та річкового транспорту

Я. Ілясевич


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.11.2020 — 2020 р., № 92, стор. 146, стаття 2990, код акта 101835/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінінфраструктури України:

 1. НАКАЗ від 09.01.2020 № 2 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 27 вересня 2010 року № 700". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 11.01.2020 № 6 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2020 № 24 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 14 червня 2013 року № 405". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 04.03.2020 № 191 "Про затвердження Тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 14.02.2020 № 65 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 318". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 21.01.2020 № 15 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, та форми розпорядження щодо усунення виявлених порушень". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 13.01.2020 № 7 "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення пропускного режиму в Міністерстві інфраструктури України". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 01.04.2020 № 218/318 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 червня 2008 року № 696/270". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 03.02.2020 № 36 "Про затвердження Правил експлуатації трамвая і тролейбуса". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 07.05.2020 № 301 "Про затвердження Порядку реалізації експериментального проекту щодо впровадження електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 16.07.2020 № 399 "Про внесення зміни до Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 15.04.2020 № 235 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сферах перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, небезпечних відходів морським і річковим транспортом та безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості), та інших форм розпорядчих документів". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 30.04.2020 № 253 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 04 листопада 2013 року № 862". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 03.08.2020 № 437 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 22 липня 2004 року № 166". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 22.06.2020 № 365 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства, норм і стандартів у сфері залізничного транспорту, та форми припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства, норм і стандартів у сфері залізничного транспорту". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 17.08.2020 № 454 "Про внесення змін до Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта транспорту". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 17. на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження. Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 12.10.2020 № 608 "Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 07.10.2020 № 605 "Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 25 лютого 2011 року № 7". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 12.10.2020 № 613 "Про внесення змін до Порядку надання послуг із забезпечення запобігання і ліквідації розливу забруднюючих речовин у морських портах України". Мінінфраструктури України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -