<<
>>

НАКАЗ 13.06.2013 N 517 "Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 5 липня 2013 р. за N 1120/23652". Мінкультури України. 2018

Документ актуальний на 07.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Н А К А З

13.06.2013 N 517

Зареєстровано у Міністерстві

юстиції України

5 липня 2013 р.

за N 1120/23652

Про внесення змін

до наказу Міністерства культури

і туризму України

від 16 липня 2007 року N 44

Відповідно до Положення про Міністерство культури України,

затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року

N 388 ( 388/2011 ), Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Зміни до Положення про проведення атестації

працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі

культури, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму

України від 16 липня 2007 року N 44 ( z1023-07 ), зареєстрованого

в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за

N 1023/14290, що додаються.

2. Департаменту формування державної політики у сфері

культури, мистецтв та освіти (Л.П.Гомольська) забезпечити подання

цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції

України та оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства

культури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого

заступника Міністра Т.Г.Кохана.

Міністр Л.М.Новохатько

Перший віце-президент

Всеукраїнської

асоціації роботодавців В.Биковець

Президент Спілки

орендарів і підприємців України В.Хмільовський

Перший заступник

Голови Спільного

представницького органу

об'єднань профспілок Г.В.Осовий

Заступник Міністра

соціальної політики України -

керівник апарату В.Коломієць

Голова Центрального

комітету профспілки

працівників культури України Л.Ф.Перелигіна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства культури

України

13.06.2013 N 517

Зареєстровано у Міністерстві

юстиції України

5 липня 2013 р.

за N 1120/23652

ЗМІНИ

до Положення про проведення атестації

працівників підприємств, установ,

організацій та закладів галузі культури

( z1023-07 )

1.

У главі 1:

1.1. В абзаці третьому пункту 1.2 слова "Міністерством

культури і туризму України" замінити словами "Міністерством

культури України", слова "Міністерством праці та соціальної

політики України" замінити словами "Міністерством соціальної

політики України".

1.2. Пункт 1.4 викласти у такій редакції: "1.4. Атестації не підлягають: працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше

одного року; вагітні жінки; особи, які здійснюють догляд за дитиною віком до трьох років

або дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства; одинокі матері або одинокі батьки, які мають дітей віком до

чотирнадцяти років; неповнолітні; особи, які працюють за сумісництвом. Законом чи колективним договором можуть установлюватися інші

категорії працівників, які не підлягають атестації".

1.3. У пункті 1.5 слова "та вагітні жінки" виключити.

2. У главі 2:

2.1.У пункті 2.1: абзац перший виключити. У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно

абзацами першим - третім; в абзаці другому слово "чергова" виключити; слова "один раз

на п'ять років" замінити словами "не частіше ніж один раз на три

роки"; абзац третій викласти у такій редакції: "Повторна атестація проводиться не пізніше ніж через рік у

разі прийняття рішення про невідповідність працівника займаній

посаді або виконуваній роботі та рекомендації комісії щодо

направлення працівника на навчання"; доповнити пункт абзацом четвертим такого змісту: "Категорії працівників, які підлягають атестації, та

періодичність її проведення визначаються колективним договором. На

підприємствах, в установах та організаціях, у яких не укладаються

колективні договори, категорії працівників, які підлягають

атестації, строки та графік її проведення визначаються

роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної

профспілкової організації".

2.2. У пункті 2.2 слова "строки, графік проведення атестації"

виключити, слово "місяць" замінити словами "два місяці".

3. Главу 3 доповнити пунктом 3.4 такого змісту: "3.4. Безпосередній керівник працівника, який підлягає

атестації, не може бути членом атестаційної комісії".

4. У главі 4:

4.1. У пунктах 4.3 та 4.4 слова "два тижні" замінити словом

"тиждень".

4.2. Абзац перший пункту 4.5 викласти у такій редакції: "4.5. Атестаційна комісія на засіданні розглядає подані їй

матеріали про роботу працівника, який атестується, а також

заслуховує самого працівника. У разі відсутності працівника на

засіданні членів атестаційної комісії атестація не проводиться.

Працівник повідомляється про перенесення атестації на інший день

не пізніше ніж за два місяці до її проведення".

4.3. Пункт 4.6 викласти у такій редакції: "4.6. Рішення атестаційної комісії приймається відкритим

голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні

комісії. Засідання атестаційної комісії вважається правоможним,

якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

Атестаційна комісія на підставі всіх даних дає одну з таких оцінок

професійної кваліфікації і ділових якостей працівника: відповідає займаній посаді або виконуваній роботі; не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі,

рекомендовано направити на навчання; не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі.".

4.4. Пункт 4.8 виключити. У зв'язку з цим пункти 4.9-4.12 вважати відповідно

пунктами 4.8-4.11.

4.5. У пункті 4.9 слова "або перепідготовку тощо" замінити

словами "з метою просування по роботі.".

4.6. Пункт 4.10 викласти у такій редакції: "4.10. Рішення атестаційної комісії доводиться до відома

працівника та керівника закладу культури протягом трьох днів після

його прийняття".

5. Пункт 5.3 глави 5 викласти у такій редакції : "5.3. Результати атестації можуть бути оскаржені працівником

у порядку, встановленому законодавством".

6. У пункті 6.1 глави 6 слова "Міністерство культури і

туризму України" замінити словами "Міністерство культури України".

7. У розділі "Порядок денний" додатка 3 до Положення

( z1023-07 ): пункт 6 викласти в такій редакції: "6. Результати оцінки професійної кваліфікації і ділових

якостей працівника:

відповідає займаній посаді або виконуваній

роботі_____________голосів; не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі,

рекомендовано направити на навчання __________голосів; не відповідає займаній посаді або виконуваній

роботі_________голосів."; у пункті 7 слова "(указати - відповідає займаній посаді;

відповідає займаній посаді за умови усунення зазначених недоліків

та виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через

рік; не відповідає займаній посаді)" замінити словами "(указати -

відповідає займаній посаді або виконуваній роботі; не відповідає

займаній посаді або виконуваній роботі, рекомендовано направити на

навчання; не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі)".

8. Додатки 4 та 5 до Положення ( z1023-07 ) виключити.

Директор Департаменту

формування державної

політики у сфері культури,

мистецтв та освіти Л.П.Гомольська


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 30.07.2013 — 2013 р., № 55, стор. 97, стаття 2006, код акта 67959/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінкультури України:

 1. НАКАЗ від 24.01.2019 № 33 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури України від 19 червня 2014 року № 475". Мінкультури України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 07.02.2019 № 91/372/5 "Про затвердження Положення про галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті". Мінкультури України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 11.02.2019 № 97 "Про затвердження Положення про конкурс культурно-мистецьких проектів «Малі міста - великі враження»". Мінкультури України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 26.02.2019 № 138 "Про внесення змін до Порядку відбору Куратора національного культурного проекту для представлення України на Венеціанській бієнале сучасного мистецтва". Мінкультури України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 21.03.2019 № 233/200 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 серпня 2004 року № 517/885". Мінкультури України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 06.03.2019 № 178 "Про затвердження Змін до Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів". Мінкультури України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 18.03.2019 № 222 "Про внесення змін до Типової форми договору про надання гранту". Мінкультури України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 19.04.2019 № 339 "Про затвердження Положення про Міжнародний музичний конкурс імені Миколи Лисенка". Мінкультури України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 22.05.2019 № 419 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури України від 28 квітня 2015 року № 252". Мінкультури України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 03.05.2019 № 364 "Про затвердження Порядку прийняття Радою з державної підтримки кінематографії рішення про надання державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів". Мінкультури України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 21.03.2019 № 234 "Про затвердження Переліку документів, що підтверджують відповідність суб’єкта кінематографії критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»". Мінкультури України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 07.06.2019 № 452 "Про внесення змін до Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства культури України". Мінкультури України. 2019 рікк
 13. щодо заповнення. Мінкультури України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 18.06.2019 № 478 "Про затвердження форми звітності № 7-НК (річна) та Інструкції щодо її заповнення, форми звітності № 7-НК (зведена річна) та Інструкції щодо її заповнення". Мінкультури України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 27.06.2019 № 501 "Про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини". Мінкультури України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 05.08.2019 № 604 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс короткометражних кінопроектів «Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової". Мінкультури України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 26.07.2019 № 579 "Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс балету імені Сержа Лифаря". Мінкультури України. 2019 рікк
 18. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для проведення заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України як привабливого місця для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції. Мінкультури України. 2019 рікк
 19. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі відшкодування суб’єктам кінематографії процентів, сплачених за банківськими кредитами, що були одержані ними для будівництва та/або реконструкції будівель, споруд та інших об’єктів інфраструктури, які будуть задіяні у процесі виробництва фільмів, або для будівництва та/або реконструкції, та/або технічного переоснащення кінотеатрів, розташованих у населених пунктах з населенням до 250 тисяч мешканців. Мінкультури України. 2019 рікк
 20. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для оплати заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини, повернення її в Україну, якщо вона знаходиться за кордоном, а також для оплати виготовлення архівних комплектів вихідних матеріалів національних фільмів, що відповідають сучасним технологічним вимогам щодо тривалого консерваційного зберігання в Державному фонді фільмів України архівного комплекту вихідних матеріалів, вихідних матеріалів та фільмокопій усіх національних фільмів. Мінкультури України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -