Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ 28.04.2011 N 32 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України для створення та розповсюдження національних фільмів". Мінкультури України. 2011

Документ актуальний на 07.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Н А К А З

28.04.2011 N 32

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 травня 2011 р.

за N 621/19359

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

культури

N 602 ( z0859-18 ) від 27.06.2018 }

Про внесення змін до Порядку

використання коштів, передбачених

у Державному бюджеті України для створення

та розповсюдження національних фільмів

Відповідно до Положення про Міністерство культури України,

затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 388

( 388/2011 ), та з метою підвищення ефективності використання

бюджетних коштів Н А К А З У Ю:

1. Внести до Порядку використання коштів, передбачених у

Державному бюджеті України для створення та розповсюдження

національних фільмів, затвердженого наказом Міністерства культури

і туризму України від 10.03.2009 N 13 ( z0274-09 ),

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.03.2009 за

N 274/16290, такі зміни:

1.1. У розділі I: пункт 1 викласти в такій редакції: "1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,

передбачених Міністерству культури України (далі - Мінкультури

України) у загальному та спеціальному фондах державного бюджету за

бюджетною програмою "Створення та розповсюдження національних

фільмів" (далі - бюджетні кошти). Відповідальним виконавцем

зазначеної бюджетної програми є Державне агентство України з

питань кіно (далі - Держкіно) як центральний орган виконавчої

влади"; пункт 2 після абзацу четвертого доповнити абзацом такого

змісту: "переможець конкурсного відбору - суб'єкт продюсерської

системи, який узяв на себе відповідальність за виробництво та/або

розповсюдження національних фільмів".

1.2. У розділі II: пункти 1, 2 викласти в такій редакції: "1. Основна мета цього Порядку полягає у визначенні процедури

та послідовності дій Мінкультури України, Держкіно, переможців

конкурсного відбору при використанні бюджетних коштів на створення

та розповсюдження національних фільмів, забезпечення прозорості та

ефективності їх використання. 2. Бюджетні кошти за загальним фондом спрямовуються на: 2.1 виробництво національних фільмів, а саме: документальних, просвітницьких і анімаційних фільмів, фільмів

для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної

значущості кінопроекту) - з оплатою до 100 відсотків кошторисної

вартості їх виробництва; інших національних фільмів - з оплатою до 50 відсотків

кошторисної вартості їх виробництва; 2.2 розповсюдження національних фільмів, а саме: тиражування національних фільмів та фільмів національної

кінематографічної спадщини; дублювання, субтитрування та озвучення фільмів; 2.3 виготовлення вихідних матеріалів фільмів, здійснення

монтажно-тонувальних робіт; 2.4 відновлення національної кінематографічної спадщини,

збереження фільмових матеріалів та поповнення кінофонду

національними фільмами; 2.5 повернення в Україну національної кінематографічної

спадщини та фільмових матеріалів, що знаходяться за її межами; 2.6 виконання робіт та послуг з виробництва та розповсюдження

національних фільмів за державними контрактами, укладеними в

минулих роках"; в абзаці тринадцятому пункту 3 слова "державного замовлення"

замінити словами "виробництва та розповсюдження національних

фільмів".

1.3. У розділі III: пункти 1, 2 викласти в такій редакції: "1. Бюджетні кошти використовуються у межах відповідних

бюджетних призначень, установлених в державному бюджеті, за

загальним фондом - відповідно до затвердженої для Держкіно

програми виробництва та розповсюдження національних фільмів, до

якої включаються кінопроекти, що пройшли конкурсний відбір, з

урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих

років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби,

та в разі їх відповідності паспорту бюджетної програми; за

спеціальним фондом - у межах фактичних надходжень спеціального

фонду державного бюджету - відповідно до затвердженого Держкіно та

погодженого з Мінкультури України кошторису. Виробництво національних неігрових (навчально-пізнавальних,

просвітницьких та документальних фільмів, кінолітописів),

анімаційних фільмів, фільмів для дітей та юнацтва, фільмів-дебютів

(перша робота режисера), ігрових (на виконання рішень Президента,

Кабінету Міністрів) та розповсюдження національних фільмів

здійснюються за державним замовленням. Обсяг бюджетних коштів, які

спрямовуються на виконання державного замовлення, може становити

100% кошторисної вартості фільму або вартості послуг з

розповсюдження фільмів. Державна фінансова підтримка надається переможцям конкурсного

відбору, визначеним у встановленому законодавством порядку, у

формі часткового фінансування із залученням коштів з інших джерел. Об'єктом державної фінансової підтримки може бути як

виробництво фільму в цілому, так і окремого його етапу (періоду) з

урахуванням вимог пункту 11 Положення про державну підтримку

національних фільмів у продюсерській системі, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.98 N 813

( 813-98-п ), а також розповсюдження фільму відповідно до

пункту 12 зазначеного Положення. Державне замовлення або державна фінансова підтримка

надається переможцям конкурсного відбору, кінопроекти яких

включено до програми виробництва та розповсюдження національних

фільмів, затвердженої в установленому законодавством порядку. 2. Виробництво та розповсюдження національних фільмів за

державним замовленням здійснюються відповідно до законодавства у

сфері державних закупівель. Закупівля товарів, робіт і послуг з

виробництва та розповсюдження національних фільмів за державним

замовленням здійснюється на суми, які враховані в державному

бюджеті на відповідний рік. Якщо строк виробництва фільму

перевищує один календарний рік, то дія договору продовжується на

строк виробництва в наступному бюджетному році"; абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції: "Держкіно здійснює оплату витрат з виробництва та

розповсюдження фільмів згідно з укладеними договорами, актами

виконаних робіт та іншими підтвердними документами зі свого

реєстраційного рахунку на рахунки переможців конкурсного відбору,

відкриті в установах банків"; абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції: "5. Головний розпорядник бюджетних коштів, відповідальний

виконавець бюджетної програми та переможець конкурсного відбору

дотримуються положень законодавства щодо попередньої оплати

товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти,

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2006

N 1404 ( 1404-2006-п ) "Питання попередньої оплати товарів, робіт

і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"; доповнити пункт 5 абзацом третім такого змісту: "Якщо протягом шести місяців після отримання попередньої

оплати переможець конкурсного відбору не надав акт

приймання-передачі частково виконаних робіт (наданих послуг) та

проміжний акт-звіт про використання коштів за призначенням, сума

попередньої оплати підлягає поверненню відповідальному виконавцю

бюджетної програми".

1.4. У розділі IV: абзац перший пункту 1 після слів "за державним замовленням"

доповнити словами "та за державною фінансовою підтримкою"; у пункті 2 слова "учасник процедури закупівлі" замінити

словами "переможець конкурсного відбору"; пункти 3, 4 викласти в такій редакції: "3. Якщо протягом виконання бюджетної програми допущено

суттєві порушення, до головного розпорядника бюджетних коштів,

відповідального виконавця бюджетної програми та переможця

конкурсного відбору можуть застосовуватися заходи впливу

відповідно до чинного законодавства України. 4. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності,

звіту про виконання паспорта бюджетної програми, а також контроль

за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів

здійснюються в установленому законодавством порядку".

1.5. В абзацах другому та третьому пункту 2 розділу I, в

абзаці десятому пункту 3 розділу II, пунктах 1, 2 розділу IV слово

"МКТ" замінити словами "Мінкультури України".

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра Кохана Т.Г.

Міністр М.А.Кулиняк

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко

Виконуючий обов'язки Голови

комісії з проведення реорганізації

Міністерства економіки України В.Є.Мармазов

Перший заступник Голови

Головного контрольно-ревізійного

управління України В.В.Костюшко

Голова

Державного казначейства України С.І.Харченко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.06.2011 — 2011 р., № 40, стор. 108, стаття 1658, код акта 56700/2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінкультури України:

 1. НАКАЗ від 24.01.2019 № 33 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури України від 19 червня 2014 року № 475". Мінкультури України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 07.02.2019 № 91/372/5 "Про затвердження Положення про галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті". Мінкультури України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 11.02.2019 № 97 "Про затвердження Положення про конкурс культурно-мистецьких проектів «Малі міста - великі враження»". Мінкультури України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 26.02.2019 № 138 "Про внесення змін до Порядку відбору Куратора національного культурного проекту для представлення України на Венеціанській бієнале сучасного мистецтва". Мінкультури України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 21.03.2019 № 233/200 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 серпня 2004 року № 517/885". Мінкультури України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 06.03.2019 № 178 "Про затвердження Змін до Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів". Мінкультури України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 18.03.2019 № 222 "Про внесення змін до Типової форми договору про надання гранту". Мінкультури України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 19.04.2019 № 339 "Про затвердження Положення про Міжнародний музичний конкурс імені Миколи Лисенка". Мінкультури України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 22.05.2019 № 419 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури України від 28 квітня 2015 року № 252". Мінкультури України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 03.05.2019 № 364 "Про затвердження Порядку прийняття Радою з державної підтримки кінематографії рішення про надання державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів". Мінкультури України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 21.03.2019 № 234 "Про затвердження Переліку документів, що підтверджують відповідність суб’єкта кінематографії критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»". Мінкультури України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 07.06.2019 № 452 "Про внесення змін до Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства культури України". Мінкультури України. 2019 рікк
 13. щодо заповнення. Мінкультури України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 18.06.2019 № 478 "Про затвердження форми звітності № 7-НК (річна) та Інструкції щодо її заповнення, форми звітності № 7-НК (зведена річна) та Інструкції щодо її заповнення". Мінкультури України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 27.06.2019 № 501 "Про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини". Мінкультури України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 05.08.2019 № 604 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс короткометражних кінопроектів «Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової". Мінкультури України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 26.07.2019 № 579 "Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс балету імені Сержа Лифаря". Мінкультури України. 2019 рікк
 18. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для проведення заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України як привабливого місця для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції. Мінкультури України. 2019 рікк
 19. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі відшкодування суб’єктам кінематографії процентів, сплачених за банківськими кредитами, що були одержані ними для будівництва та/або реконструкції будівель, споруд та інших об’єктів інфраструктури, які будуть задіяні у процесі виробництва фільмів, або для будівництва та/або реконструкції, та/або технічного переоснащення кінотеатрів, розташованих у населених пунктах з населенням до 250 тисяч мешканців. Мінкультури України. 2019 рікк
 20. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для оплати заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини, повернення її в Україну, якщо вона знаходиться за кордоном, а також для оплати виготовлення архівних комплектів вихідних матеріалів національних фільмів, що відповідають сучасним технологічним вимогам щодо тривалого консерваційного зберігання в Державному фонді фільмів України архівного комплекту вихідних матеріалів, вихідних матеріалів та фільмокопій усіх національних фільмів. Мінкультури України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -