Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 13.07.2016 № 538 "Про затвердження умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства культури України". Мінкультури України. 2016

Документ актуальний на 08.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.07.2016  № 538

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 серпня 2016 р.

за № 1082/29212

Про затвердження умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства культури України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства культури

№ 803 від 13.09.2018

№ 452 від 07.06.2019}

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 02 серпня 1995 року № 597 «Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності» (із змінами), від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» (із змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити умови, критерії, диференційовані показники та розміри посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства культури України, що додаються.

2. Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення (В.В. Жук) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Відділу кадрової роботи та державної служби (Т.С. Рудяк) в місячний термін внести зміни до контрактів керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства культури України, та довести цей наказ до їх відома.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра культури - керівника апарату Р.В. Карандєєва.

Міністр

Є.М.

Нищук

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра

соціальної політики України -

керівник апарату

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

В.В. Іванкевич

О. Мірошниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

культури України

13.07.2016 № 538

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 серпня 2016 р.

за № 1082/29212

УМОВИ, КРИТЕРІЇ,

диференційовані показники та розміри посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства культури України

І. Загальні положення

1. Ці Умови застосовуються при:

обчисленні розмірів посадових окладів керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства культури України, та оплата праці яких здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» (зі змінами);

преміюванні керівників всіх державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства культури України.

2. Преміювання керівників здійснюється у межах фонду оплати праці, виділеного на зазначену мету.

ІІ. Диференційовані показники для обчислення розмірів посадових окладів керівників державних підприємств

1. Розмір посадового окладу керівника державного підприємства визначається залежно від середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік, визначеної підприємством відповідно до наказу Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року № 286 «Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 30 листопада 2005 року за № 1442/11722, вартості активів підприємства або чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг) за даними останньої річної фінансової звітності у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії, зазначеної в колективному договорі підприємства, з урахуванням таких показників:

Середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік (одиниць)

Кратність до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії

менше або дорівнює 250

4

від 251 до 500

5

Вартість активів підприємства за даними останньої річної фінансової звітності (грн.)

Кратність до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії

від 100 тис. до 1 млн.

1

від 1 млн. до 10 млн.

2

від 10 млн. до 100 млн.

3

від 100 млн. до 200 млн.

4

від 200 млн. до 300 млн.

5

від 300 млн. до 400 млн.

6

від 400 млн. до 500 млн.

7

від 500 млн. до 600 млн.

8

від 600 млн. до 700 млн.

9

від 700 млн. до 1 млрд.

10

Чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг), за даними останньої річної фінансової звітності (грн.)

Кратність до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії

від 10 тис. до 100 тис.

1

від 100 тис. до 1 млн.

2

від 1 млн. до 6 млн.

3

від 6 млн. до 10 млн.

4

від 10 млн. до 40 млн.

5

від 40 млн. до 80 млн.

6

від 80 млн. до 110 млн.

7

від 110 млн. до 130 млн.

8

від 130 млн. до 170 млн.

9

від 170 млн. до 200 млн.

10

2. У разі наявності можливості застосування двох і більше максимально допустимих розмірів посадового окладу керівника підприємства використовується найвищий із максимально допустимих розмірів посадових окладів.

ІІІ. Умови, критерії, показники та розміри преміювання керівників державних підприємств

1. Керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства культури України, премія нараховується за:

1) перевиконання норм кількості вистав або виступів (концертів) (театрально-видовищних закладів і підприємств, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету);

{Підпункт 1 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 452 від 07.06.2019}

2) перевиконання норми кількості глядачів, що відвідали вистави або виступи (концерти), де є сцена (для театрально-видовищних закладів і підприємств, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету);

{Підпункт 2 пункту 1 розділу III в редакції Наказу Міністерства культури № 452 від 07.06.2019}

3) виконання плану чистого прибутку за звітний період (для інших підприємств);

4) виконання замовлень та договорів, укладених зі споживачами (покупцями) продукції, робіт, послуг (для інших підприємств);

5) відсутність заборгованості з комунальних платежів (для всіх підприємств);

6) своєчасну сплату податків до бюджету та внесків до державних цільових фондів, включаючи внески до Пенсійного фонду України (для всіх підприємств);

7) відсутність порушень за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період або за попередні періоди, але не більше ніж за один рік, що передує звітному періоду (для всіх підприємств);

8) відсутність дисциплінарного стягнення у звітному періоді (для всіх підприємств);

9) відсутність нещасного випадку з вини підприємства (для всіх підприємств);

10) відсутність збитку за підсумками фінансово-господарської діяльності у звітному періоді (театрально-видовищних закладів і підприємств, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету);

{Підпункт 10 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури № 452 від 07.06.2019}

11) відсутність збитку за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік (для інших підприємств);

12) відсутність заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємства (для всіх підприємств);

13) перевиконання плану по доходах, у тому числі від основної діяльності (для театрально-видовищних закладів і підприємств, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету).

{Пункт 1 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства культури № 452 від 07.06.2019}

2. Премія знижується на:

1) 20 % максимально дозволеного розміру премії за квартал/рік у разі невиконання одного з показників, зазначених у підпунктах 1-7, 13 пункту 1 цього розділу;

{Підпункт 1 пункту 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства культури № 452 від 07.06.2019}

2) 40 % максимально дозволеного розміру премії за квартал/рік у разі невиконання двох показників, зазначених у підпунктах 1-7 пункту 1 цього розділу;

3) 60 % максимально дозволеного розміру премії за квартал/рік у разі невиконання трьох показників, зазначених у підпунктах 1-7 пункту 1 цього розділу.

У разі наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати (підпункт 12 пункту 1 цього розділу) у відповідному квартальному або річному звітному періоді розмір премії за такий період повинен становити не більше 20 відсотків максимально дозволеного розміру премії.

3. Премія не нараховується у разі:

1) невиконання будь-яких чотирьох показників, зазначених у підпунктах 1-7 пункту 1 цього розділу (за квартал/рік);

2) невиконання одного з показників, зазначених у підпунктах 8-10 пункту 1 цього розділу (за квартал/рік) (для театрально-видовищних підприємств);

3) невиконання одного з показників, зазначених у підпунктах 8-9 пункту 1 цього розділу (квартал/рік) (для інших підприємств);

4) невиконання підпункту 11 (за підсумками діяльності за рік) (для інших підприємств);

5) збільшення розміру заборгованості підприємства з виплати заробітної плати (підпункт 12 пункту 1 цього розділу) у поточному квартальному або річному звітному періоді порівняно з попереднім аналогічним звітним періодом.

Для керівників театрально-видовищних закладів і підприємств, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету, максимальний розмір премії керівника за квартал не повинен перевищувати одного посадового окладу керівника підприємства.

{Абзац сьомий пункту 3 розділу III в редакції Наказів Міністерства культури № 803 від 13.09.2018, № 452 від 07.06.2019}

Для керівників інших підприємств максимальний розмір премії керівника за квартал не повинен перевищувати трьох місячних посадових окладів керівника підприємства.

{Абзац восьмий пункту 3 розділу III в редакції Наказів Міністерства культури № 803 від 13.09.2018, № 452 від 07.06.2019}

Для керівників театрально-видовищних закладів і підприємств, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету, максимальний розмір премії керівника за рік не повинен перевищувати двох посадових окладів керівника підприємства (за умови виконання показників чотирьох кварталів).

{Абзац пункту 3 розділу III в редакції Наказу Міністерства культури № 452 від 07.06.2019}

Для керівників інших підприємств максимальний розмір премії керівника за рік не повинен перевищувати двадцяти чотирьох посадових окладів керівника підприємства.

{Абзац пункту 3 розділу III в редакції Наказу Міністерства культури № 452 від 07.06.2019}

Директор Департаменту

фінансово-ресурсного

забезпечення

В.В. Жук


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.09.2016 — 2016 р., № 68, стор. 208, стаття 2314, код акта 82894/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінкультури України:

 1. НАКАЗ від 24.01.2019 № 33 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури України від 19 червня 2014 року № 475". Мінкультури України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 07.02.2019 № 91/372/5 "Про затвердження Положення про галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті". Мінкультури України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 11.02.2019 № 97 "Про затвердження Положення про конкурс культурно-мистецьких проектів «Малі міста - великі враження»". Мінкультури України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 26.02.2019 № 138 "Про внесення змін до Порядку відбору Куратора національного культурного проекту для представлення України на Венеціанській бієнале сучасного мистецтва". Мінкультури України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 21.03.2019 № 233/200 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 серпня 2004 року № 517/885". Мінкультури України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 06.03.2019 № 178 "Про затвердження Змін до Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів". Мінкультури України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 18.03.2019 № 222 "Про внесення змін до Типової форми договору про надання гранту". Мінкультури України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 19.04.2019 № 339 "Про затвердження Положення про Міжнародний музичний конкурс імені Миколи Лисенка". Мінкультури України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 22.05.2019 № 419 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури України від 28 квітня 2015 року № 252". Мінкультури України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 03.05.2019 № 364 "Про затвердження Порядку прийняття Радою з державної підтримки кінематографії рішення про надання державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів". Мінкультури України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 21.03.2019 № 234 "Про затвердження Переліку документів, що підтверджують відповідність суб’єкта кінематографії критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»". Мінкультури України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 07.06.2019 № 452 "Про внесення змін до Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства культури України". Мінкультури України. 2019 рікк
 13. щодо заповнення. Мінкультури України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 18.06.2019 № 478 "Про затвердження форми звітності № 7-НК (річна) та Інструкції щодо її заповнення, форми звітності № 7-НК (зведена річна) та Інструкції щодо її заповнення". Мінкультури України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 27.06.2019 № 501 "Про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини". Мінкультури України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 05.08.2019 № 604 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс короткометражних кінопроектів «Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової". Мінкультури України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 26.07.2019 № 579 "Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс балету імені Сержа Лифаря". Мінкультури України. 2019 рікк
 18. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для проведення заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України як привабливого місця для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції. Мінкультури України. 2019 рікк
 19. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі відшкодування суб’єктам кінематографії процентів, сплачених за банківськими кредитами, що були одержані ними для будівництва та/або реконструкції будівель, споруд та інших об’єктів інфраструктури, які будуть задіяні у процесі виробництва фільмів, або для будівництва та/або реконструкції, та/або технічного переоснащення кінотеатрів, розташованих у населених пунктах з населенням до 250 тисяч мешканців. Мінкультури України. 2019 рікк
 20. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для оплати заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини, повернення її в Україну, якщо вона знаходиться за кордоном, а також для оплати виготовлення архівних комплектів вихідних матеріалів національних фільмів, що відповідають сучасним технологічним вимогам щодо тривалого консерваційного зберігання в Державному фонді фільмів України архівного комплекту вихідних матеріалів, вихідних матеріалів та фільмокопій усіх національних фільмів. Мінкультури України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -