Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 14.06.2016 № 437 "Про затвердження Порядку відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання". Мінкультури України. 2016

Документ актуальний на 07.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.06.2016  № 437

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 липня 2016 р.

за № 936/29066

Про затвердження Порядку відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання

Відповідно до статті 16 Закону України «Про культуру», статті 16 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Положення про Державний реєстр національного культурного надбання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1992 року № 466, Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства культури і мистецтв України від 20 листопада 2001 року № 708 «Про затвердження Інструкції про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2001 року за № 1027/6218.

3. Національній парламентській бібліотеці України (Вилегжаніна Т.І.) в тримісячний термін з дня опублікування цього наказу розробити та подати на затвердження Міністерству методичні рекомендації з відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання.

4. Відділу бібліотек управління соціокультурного розвитку регіонів (Височанська М.Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра культури – керівника апарату Карандєєва Р.В.

Міністр культури України

Є.М. Нищук

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки України

Т. в. о  президента

Національної академії наук України

академік НАН України

Л. ГРИНЕВИЧ

А.Г. НАУМОВЕЦЬ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

культури України

14.06.2016  № 437

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 липня 2016 р.

за № 936/29066

ПОРЯДОК

відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань, окремих книжкових колекцій (далі – книжкові пам’ятки) для включення до Державного реєстру національного культурного надбання.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».

3. Цей Порядок поширюється на бібліотеки, музеї, архіви, навчальні заклади, наукові установи, інші підприємства, установи, організації державної та комунальної форм власності, в яких зберігаються книжкові пам’ятки.

ІІ. Основні групи документів, що включаються до Державного реєстру національного культурного надбання

1. До Державного реєстру національного культурного надбання (далі – Державний реєстр) включаються книжкові пам’ятки (одиничні книжкові пам’ятки і колекції – книжкові пам’ятки) світового та державного рівнів.

2. Одиничні книжкові пам’ятки, які включаються до Державного реєстру:

1) рукописні книги (код групи – РК): створені до кінця XVII століття – всі (у тому числі фрагменти), а починаючи з XVIIІ століття – лише унікальні, з урахуванням особливостей письма та матеріалів, місця створення та мови, оформлення, змісту;

2) стародруки – видання XV–XVIIІ століть, за такими групами:

інкунабули (код групи – Інк) – книги, надруковані в Європі у XV столітті;

палеотипи (код групи – Пал) – книги, надруковані в Європі у першій половині XVІ століття;

видання глаголичним шрифтом (код групи – Гл) – книги, надруковані глаголицею (однією зі слов’янських азбук) у XV–ХХ століттях;

видання латинським шрифтом (код групи – Лат) – книги та періодичні видання, надруковані латиницею будь-якою мовою протягом 1551–1800 років;

видання кириличним шрифтом (код групи – Кир) – книги, надруковані кирилицею (однією зі слов’ янських азбук) протягом 1551–1800 років;

видання гражданським шрифтом (код групи – Гр) – книги та періодичні видання, надруковані гражданицею (введений у Російській імперії внаслідок проведеної у 1708-1710 роках реформи азбуки і друку для друкування книжок світського змісту) до 1800 року;

інші стародруки (код групи – ІС) – книги та періодичні видання, надруковані протягом XV–XVIIІ століть іншими шрифтами, ніж зазначені у абзацах другому – сьомому цього підпункту;

3) українські видання (код групи – Укр) – книги та періодичні видання, надруковані українською мовою протягом 1801–1922 років, незалежно від того, на якій території вони надруковані, та надруковані будь-якою іншою мовою протягом 1801–1860 років на території сучасної України;

4) окремі найцінніші видання або примірники видань – перші та/або прижиттєві видання праць основоположників науки і техніки, що містять фундаментальні наукові відкриття і дослідження; перші та прижиттєві видання творів класиків художньої літератури, видатних діячів культури та мистецтва; примірники нелегальних чи заборонених цензурою видань; видавничі фальсифікати та примірники із замаскованими виданнями; книги, що є зразками художнього оформлення та поліграфічного виконання, в тому числі незвичайних форматів та форм; бібліофільські видання (номерні чи іменні примірники, видання, розмножені незвичайними способами, надруковані на нетрадиційних матеріалах, в оправах ручної роботи, виготовлених із рідкісних матеріалів тощо); примірники з автографами, записами, екслібрисами та печатками видатних діячів держави, науки, культури, літератури – за такими групами:

українські видання (код групи – УВ) – книги та періодичні видання, надруковані українською мовою протягом 1923–1945 років, незалежно від того, на якій території вони надруковані, та надруковані будь-якою іншою мовою протягом 1861–1945 років на території сучасної України;

російські видання (код групи – РВ) – книги та періодичні видання, надруковані будь-якою мовою протягом 1801–1925 років на території в межах сучасного державного кордону Російської Федерації, крім видань українською мовою, наведених у абзаці другому цього підпункту;

іноземні видання (код групи – ІВ) – книги та періодичні видання, надруковані будь-якою мовою протягом 1801–1900 років, незалежно від того, на якій території вони надруковані, крім видань, наведених у абзаці третьому цього підпункту.

3. Колекції – книжкові пам’ятки (код групи – ККП) – зібрання одиничних книжкових пам’яток та/або книги і періодичні видання, що в сукупності становлять цінний для держави (світу) історико-культурний об’єкт.

ІІІ. Організація відбору документів для включення їх до Державного реєстру

1. Для організації роботи з відбору книжкових пам’яток до Державного реєстру в бібліотеках, музеях, архівах, навчальних закладах, наукових установах, інших підприємствах, установах, організаціях державної та комунальної форм власності, в яких зберігаються книжкові пам’ятки (далі – фондоутримувачі), створюються відповідні експертні групи як консультативні дорадчі колегіальні органи.

2. Координаторами фондоутримувачів виступають Національна бібліотека України імені Вернадського (для фондоутримувачів сфери управління Національної академії наук України), Національна історична бібліотека України (для фондоутримувачів сфери управління Міністерства культури України), Національна медична бібліотека України (для фондоутримувачів сфери управління Міністерства охорони здоров’я), Національна сільськогосподарська бібліотека України (для фондоутримувачів сфери управління Національної академії аграрних наук). Інші координатори визначаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, у сфері управлінні яких перебувають фондоутримувачі.

3. Фондоутримувачі з урахуванням пропозицій експертних груп подають координаторам в електронній формі засобами телекомунікації описи рукописних книг, рідкісних і цінних видань, окремих книжкових колекцій, які пропонуються для включення до Державного реєстру, за формами згідно з додатками 1-5 до цього Порядку.

4. Зазначені описи формуються згідно з вимогами нормативно-технічних документів.

5. Координатори здійснюють опрацювання одержаних описів у міру їх надходження та передають до Національної парламентської бібліотеки України (далі – НПБУ).

6. НПБУ здійснює зведення отриманих описів та передає їх на розгляд до Міністерства культури України.

7. Рішення про включення книжкових пам’яток до Державного реєстру приймає Міністерство культури України.

Начальник управління

соціокультурного розвитку

регіонів

Л.С. Нікіфоренко

Додаток 1

до Порядку відбору рукописних книг,

рідкісних і цінних видань

до Державного реєстру національного

культурного надбання

(пункт 4 розділу ІІІ)

ФОРМА

опису рукописної книги

1. Заголовок бібліографічного опису

2. Автор, укладач

3. Переписувач

4. Назва

5. Місце створення

6. Дата створення

7. Обсяг (кількість аркушів або сторінок)

8. Матеріал письма

9. Формат, розмір аркуша

10. Мова

11. Тип письма

12. Художнє оздоблення

13. Оправа

14. Фондоутримувач

15. Шифр зберігання

16. Фізичний стан книжкової пам’ятки

17. Наявність старих шрифтів, штампів, екслібрисів

18. Додаткова інформація (на розсуд фондоутримувача)

19. Код групи – РК


Додаток 2

до Порядку відбору рукописних книг,

рідкісних і цінних видань

до Державного реєстру національного

культурного надбання

(пункт 4 розділу ІІІ)

ФОРМА

опису друкованих видань, зазначених у підпунктах 2, 3 пункту 2 розділу ІІ Порядку

1. Заголовок бібліографічного опису

2. Автор

3. Назва

4. Місце видання

5. Видавництво чи друкарня (друкар)

6. Рік видання

7. Обсяг (кількість аркушів або сторінок)

8. Формат

9. Фондоутримувач

10. Кількість примірників

11. Додаткова інформація (на розсуд фондоутримувача)

12. Код групи


Додаток 3

до Порядку відбору рукописних книг,

рідкісних і цінних видань

до Державного реєстру національного

культурного надбання

(пункт 4 розділу ІІІ)

ФОРМА

опису друкованих видань, зазначених у підпункті 4 пункту 2 розділу ІІ Порядку

1. Заголовок бібліографічного опису

2. Автор

3. Назва

4. Місце видання

5. Видавництво

6. Рік видання

7. Обсяг (кількість сторінок)

8. Формат

9. Фондоутримувач

10. Кількість примірників

11. Додаткова інформація (на розсуд фондоутримувача)

12. Код групи


Додаток 4

до Порядку відбору рукописних книг,

рідкісних і цінних видань

до Державного реєстру національного

культурного надбання

(пункт 4 розділу ІІІ)

ФОРМА

опису періодичного видання

1. Назва періодичного видання

2. Відомості до назви

3. Місце видання

4. Рік видання

5. Номер журналу, тому

6. Мова (мови) видання

7. Фондоутримувач

8. Кількість примірників

9. Додаткова інформація (на розсуд фондоутримувача)

10. Код групи


Додаток 5

до Порядку відбору рукописних книг,

рідкісних і цінних видань

до Державного реєстру національного

культурного надбання

(пункт 4 розділу ІІІ)

ФОРМА

опису колекції – книжкової пам’ятки

1. Назва колекції

2. Тип колекції (тематична, видова, хронологічна, видавнича, особова, зібрання історичної установи, монастиря)

3. Засновник колекції

4. Дата і місце формування колекції

5. Фондоутримувач

6. Хронологічні межі видань, рукописних книг, що складають колекцію

7. Обсяг колекції (примірників видань, рукописних книг)

8. Видовий склад і тематичний зміст видань, рукописних книг, що складають колекцію

9. Мовна характеристика

10. Зовнішні ознаки (провенієнції)

11. Додаткова інформація (на розсуд фондоутримувача)

12. Код групи – ККП


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.08.2016 — 2016 р., № 65, стор. 140, стаття 2217, код акта 82837/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінкультури України:

 1. НАКАЗ від 24.01.2019 № 33 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури України від 19 червня 2014 року № 475". Мінкультури України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 07.02.2019 № 91/372/5 "Про затвердження Положення про галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті". Мінкультури України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 11.02.2019 № 97 "Про затвердження Положення про конкурс культурно-мистецьких проектів «Малі міста - великі враження»". Мінкультури України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 26.02.2019 № 138 "Про внесення змін до Порядку відбору Куратора національного культурного проекту для представлення України на Венеціанській бієнале сучасного мистецтва". Мінкультури України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 21.03.2019 № 233/200 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 серпня 2004 року № 517/885". Мінкультури України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 06.03.2019 № 178 "Про затвердження Змін до Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів". Мінкультури України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 18.03.2019 № 222 "Про внесення змін до Типової форми договору про надання гранту". Мінкультури України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 19.04.2019 № 339 "Про затвердження Положення про Міжнародний музичний конкурс імені Миколи Лисенка". Мінкультури України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 22.05.2019 № 419 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури України від 28 квітня 2015 року № 252". Мінкультури України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 03.05.2019 № 364 "Про затвердження Порядку прийняття Радою з державної підтримки кінематографії рішення про надання державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів". Мінкультури України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 21.03.2019 № 234 "Про затвердження Переліку документів, що підтверджують відповідність суб’єкта кінематографії критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»". Мінкультури України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 07.06.2019 № 452 "Про внесення змін до Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства культури України". Мінкультури України. 2019 рікк
 13. щодо заповнення. Мінкультури України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 18.06.2019 № 478 "Про затвердження форми звітності № 7-НК (річна) та Інструкції щодо її заповнення, форми звітності № 7-НК (зведена річна) та Інструкції щодо її заповнення". Мінкультури України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 27.06.2019 № 501 "Про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини". Мінкультури України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 05.08.2019 № 604 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс короткометражних кінопроектів «Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової". Мінкультури України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 26.07.2019 № 579 "Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс балету імені Сержа Лифаря". Мінкультури України. 2019 рікк
 18. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для проведення заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України як привабливого місця для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції. Мінкультури України. 2019 рікк
 19. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі відшкодування суб’єктам кінематографії процентів, сплачених за банківськими кредитами, що були одержані ними для будівництва та/або реконструкції будівель, споруд та інших об’єктів інфраструктури, які будуть задіяні у процесі виробництва фільмів, або для будівництва та/або реконструкції, та/або технічного переоснащення кінотеатрів, розташованих у населених пунктах з населенням до 250 тисяч мешканців. Мінкультури України. 2019 рікк
 20. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для оплати заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини, повернення її в Україну, якщо вона знаходиться за кордоном, а також для оплати виготовлення архівних комплектів вихідних матеріалів національних фільмів, що відповідають сучасним технологічним вимогам щодо тривалого консерваційного зберігання в Державному фонді фільмів України архівного комплекту вихідних матеріалів, вихідних матеріалів та фільмокопій усіх національних фільмів. Мінкультури України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -