Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 28.03.2016 № 162 "Про затвердження Положення про Міжнародний мистецький фестиваль "Довженко.UA"". Мінкультури України. 2016

Документ актуальний на 07.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.03.2016  № 162

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 квітня 2016 р.

за № 608/28738

Про затвердження Положення про Міжнародний мистецький фестиваль "Довженко.UA"

Відповідно до підпункту 2 пункту 3, підпунктів 6, 13 пункту 4 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, з метою стимулювання, підтримки та сприяння розвитку української культури, популяризації кращих зразків кіномистецтва, сучасного сценічного, музичного, образотворчого мистецтва й літератури, зміцнення міжнародних контактів і культурних зв’язків НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Міжнародний мистецький фестиваль "Довженко.UA", що додається.

2. Департаменту мистецтв та навчальних закладів (Білаш П.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Карандєєва Р.В.

Віце-прем’єр-міністр України -

Міністр культури України

В.А. Кириленко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

культури України

28.03.2016  № 162

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 квітня 2016 р.

за № 608/28738

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжнародний мистецький фестиваль «Довженко.UA»

І.

Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Міжнародного мистецького фестивалю «Довженко.UA» (далі - Фестиваль).

2. Засновниками Фестивалю є Мінкультури, державне підприємство «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка».

3. До участі в організації і проведенні Фестивалю можуть залучатися українські та іноземні підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, фізичні особи (за їх згодою).

4. Фестиваль проводиться з метою сприяння розвитку української та світової культури, популяризації кращих зразків кіномистецтва, сучасного сценічного, музичного, образотворчого мистецтва й літератури, зміцнення міжнародних контактів і культурних зв’язків, сприяння взаєморозумінню та взаємозбагаченню в галузі культури і мистецтв.

5. Основними завданнями Фестивалю є:

презентація найбільш актуальних культурно-освітніх, мистецьких, наукових та соціально-волонтерських українських та міжнародних проектів;

привернення уваги молоді до діяльності у сфері мистецтва та кіно, підтримка творчих досягнень молодих незалежних митців;

формування інтерактивної взаємодії відвідувачів та учасників фестивалю;

стимулювання мультидисциплінарної, міжінституційної та міжнародної співпраці учасників фестивалю;

створення на базі Фестивалю сучасного українського активного мистецького осередку, покликаного підтримати інтеграційні процеси щодо введення кращих здобутків національного культурного продукту в світовий мистецький простір;

стимулювання громадянської активності українського суспільства в питаннях розвитку мистецтва та кіно, а також сприяння розвитку культури й культурних традицій народів різних країн.

ІІ. Порядок проведення Фестивалю

1. Фестиваль проводиться у м. Києві щороку на території державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка».

Строки проведення Фестивалю визначаються Організаційним комітетом Фестивалю та затверджуються наказом Міністерства культури України.

2. Програма Фестивалю складається з кіномистецьких, мистецько- освітніх, соціально-волонтерських та інших проектів.

3. Участь у Фестивалі можуть брати проекти, представлені українськими та іноземними підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та фізичними особами, що роблять вагомий внесок у формування національних культур, а також музичними, літературними, художніми, театральними, кіномистецькими, хореографічними, цирковими, фотомистецькими, дизайнерськими, іншими професійними й аматорськими колективами та окремими учасниками, мистецтвознавцями, архітекторами, арт-менеджерами, громадськими діячами та іншими особистостями, які зацікавлені у форматі Фестивалю та діяльність яких відповідає програмі Фестивалю.

4. Проведення Фестивалю передбачає урочисте відкриття і закриття, проведення фестивальних мистецьких, освітніх, презентаційних та інших заходів згідно із програмою Фестивалю.

Основними мистецькими форматами Фестивалю є:

театральні вистави;

кінопокази;

перформативні постановки;

музичні концерти;

лекції;

майстер-класи;

художні експозиції;

літературні читання;

творчі презентації.

У рамках Фестивалю можуть проводитись прес-конференції, засідання за круглим столом, наукові конференції, творчі лабораторії, виставки, конкурси, презентації нових мистецьких проектів, фільмів, спектаклів, друкованих видань, нових творів тощо, творчі зустрічі з діячами мистецтв та інші заходи.

5. Заявка з документами на участь у Фестивалі надсилається на поштову адресу: державне підприємство «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка», проспект Перемоги, 44, м. Київ, 03057, з поміткою «Міжнародний мистецький фестиваль «Довженко.UA».

ІІІ. Організаційні засади проведення Фестивалю

1. Організаційне забезпечення проведення Фестивалю здійснює Організаційний комітет (далі - Оргкомітет), персональний склад якого затверджується наказом Мінкультури раз на три роки. У разі необхідності до складу Оргкомітету вносяться зміни.

До участі в роботі Оргкомітету залучаються представники засновників Фестивалю, провідні діячі сфери мистецтва та культури, керівники підприємств, установ, організацій сфери культури незалежно від форми власності, мистецьких проектів (за згодою).

2. Для забезпечення оперативного виконання завдань з організації Фестивалю та реалізації рішень Оргкомітету створюється дирекція Фестивалю, персональний склад якої затверджує Оргкомітет своїм рішенням. Матерільно-технічне забезпечення роботи дирекції Фестивалю здійснює державне підприємство «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка».

3. Для відбору проектів та учасників створюється конкурсна комісія. Склад конкурсної комісії в кількості не менше п’яти осіб затверджується рішенням Оргкомітету. Голова конкурсної комісії обирається на її засіданні.

4. Підготовка та проведення Фестивалю здійснюються згідно з програмою Фестивалю, яка затверджується рішенням Оргкомітету Фестивалю за поданням конкурсної комісії.

5. Оргкомітет та конкурсна комісія працюють на громадських засадах.

6. Оргкомітет Фестивалю:

визначає загальну творчу концепцію Фестивалю, строки його проведення;

затверджує склад дирекції, конкурсної комісії, програму Фестивалю, його символіку та зразки інформаційно-рекламної продукції;

взаємодіє з організаційних питань з дирекцією та конкурсною комісією Фестивалю, проводить роботу із залучення спонсорів, оприлюднює інформацію про проведення Фестивалю на спеціально створеному веб-ресурсі, виконує інші функції, пов’язані зі сприянням організації та проведенням Фестивалю.

IV. Фінансове забезпечення фестивалю

1. Фінансування Фестивалю здійснюється за рахунок:

асигнувань, передбачених Міністерству культури України у Державному бюджеті України на відповідний рік;

за рахунок коштів державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка», отриманих ним від госпрозрахункової діяльності в рамках проведення Фестивалю;

спонсорських, благодійних та інших надходжень із джерел, не заборонених законодавством.

2. Громадські та інші організації мають право за власний рахунок встановлювати спеціальні призи, нагороди та премії учасникам Фестивалю за погодженням із Оргкомітетом.

Директор

Департаменту мистецтв

та навчальних закладів

П.М. Білаш


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 27.05.2016 — 2016 р., № 39, стор. 263, стаття 1503, код акта 81913/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінкультури України:

 1. НАКАЗ від 24.01.2019 № 33 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури України від 19 червня 2014 року № 475". Мінкультури України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 07.02.2019 № 91/372/5 "Про затвердження Положення про галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті". Мінкультури України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 11.02.2019 № 97 "Про затвердження Положення про конкурс культурно-мистецьких проектів «Малі міста - великі враження»". Мінкультури України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 26.02.2019 № 138 "Про внесення змін до Порядку відбору Куратора національного культурного проекту для представлення України на Венеціанській бієнале сучасного мистецтва". Мінкультури України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 21.03.2019 № 233/200 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 серпня 2004 року № 517/885". Мінкультури України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 06.03.2019 № 178 "Про затвердження Змін до Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів". Мінкультури України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 18.03.2019 № 222 "Про внесення змін до Типової форми договору про надання гранту". Мінкультури України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 19.04.2019 № 339 "Про затвердження Положення про Міжнародний музичний конкурс імені Миколи Лисенка". Мінкультури України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 22.05.2019 № 419 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури України від 28 квітня 2015 року № 252". Мінкультури України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 03.05.2019 № 364 "Про затвердження Порядку прийняття Радою з державної підтримки кінематографії рішення про надання державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участю творчих груп фільмів". Мінкультури України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 21.03.2019 № 234 "Про затвердження Переліку документів, що підтверджують відповідність суб’єкта кінематографії критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»". Мінкультури України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 07.06.2019 № 452 "Про внесення змін до Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства культури України". Мінкультури України. 2019 рікк
 13. щодо заповнення. Мінкультури України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 18.06.2019 № 478 "Про затвердження форми звітності № 7-НК (річна) та Інструкції щодо її заповнення, форми звітності № 7-НК (зведена річна) та Інструкції щодо її заповнення". Мінкультури України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 27.06.2019 № 501 "Про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини". Мінкультури України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 05.08.2019 № 604 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс короткометражних кінопроектів «Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової". Мінкультури України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 26.07.2019 № 579 "Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс балету імені Сержа Лифаря". Мінкультури України. 2019 рікк
 18. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для проведення заходів кінокомісій, спрямованих на просування (промоцію) локацій України як привабливого місця для створення кінематографічної та аудіовізуальної продукції. Мінкультури України. 2019 рікк
 19. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі відшкодування суб’єктам кінематографії процентів, сплачених за банківськими кредитами, що були одержані ними для будівництва та/або реконструкції будівель, споруд та інших об’єктів інфраструктури, які будуть задіяні у процесі виробництва фільмів, або для будівництва та/або реконструкції, та/або технічного переоснащення кінотеатрів, розташованих у населених пунктах з населенням до 250 тисяч мешканців. Мінкультури України. 2019 рікк
 20. договору про надання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для оплати заходів із збереження, відновлення, реставрації та популяризації національної кінематографічної спадщини, повернення її в Україну, якщо вона знаходиться за кордоном, а також для оплати виготовлення архівних комплектів вихідних матеріалів національних фільмів, що відповідають сучасним технологічним вимогам щодо тривалого консерваційного зберігання в Державному фонді фільмів України архівного комплекту вихідних матеріалів, вихідних матеріалів та фільмокопій усіх національних фільмів. Мінкультури України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -